ATC (N)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

Obejmuje ona leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy:

N 01 – Leki znieczulające[edytuj | edytuj kod]

 • N 01 A – Leki do znieczulenia ogólnego
  • N 01 AA – Etery
  • N 01 AB – Chlorowcowane węglowodory
  • N 01 AF – Barbiturany
  • N 01 AG – Barbiturany w połączeniach z innymi lekami
  • N 01 AH – Anestetyki opioidowe
  • N 01 AX – Inne
 • N 01 B – Środki do znieczulenia miejscowego
  • N 01 BA – Estry kwasu aminobenzoesowego
  • N 01 BB – Amidy
  • N 01 BC – Estry kwasu benzoesowego
  • N 01 BX – Inne

N 02 – Leki przeciwbólowe[edytuj | edytuj kod]

 • N 02 A – Opioidy
  • N 02 AA – Naturalne alkaloidy opium
  • N 02 AB – Pochodne fenylopiperydyny
  • N 02 AC – Pochodne difenylpropylaminy
  • N 02 AD – Pochodne benzomorfanu
  • N 02 AE – Pochodne orypawiny
  • N 02 AF – Pochodne morfinanu
  • N 02 AG – Opioidy w połączeniach z lekami rozkurczowymi
  • N 02 AX – Inne
 • N 02 B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
  • N 02 BA – Kwas salicylowy i jego pochodne
  • N 02 BB – Pirazolony
  • N 02 BE – Anilidy
  • N 02 BG – Inne
 • N 02 C – Leki przeciwmigrenowe
  • N 02 CA – Alkaloidy sporyszu
  • N 02 CB – Pochodne kortykosteroidów
  • N 02 CC – Selektywni agoniści receptora 5-HT1
  • N 02 CX – Inne

N 03 – Leki przeciwdrgawkowe[edytuj | edytuj kod]

 • N 03 A – Leki przeciwdrgawkowe
  • N 03 AA – Barbiturany i ich pochodne
  • N 03 AB – Pochodne hydantoiny
  • N 03 AC – Pochodne oksazolidyny
  • N 03 AD – Pochodne imidu kwasu bursztynowego
  • N 03 AE – Pochodne benzodiazepiny
  • N 03 AF – Pochodne karboksamidu
  • N 03 AG – Pochodne kwasów tłuszczowych
  • N 03 AX – Inne

N04 – Leki stosowane w chorobie Parkinsona[edytuj | edytuj kod]

 • N 04 A – Preparaty przeciwcholinergiczne
  • N 04 AA – Aminy trzeciorzędowe
  • N 04 AB – Estry zbliżone budową do leków antyhistaminowych
  • N 04 AC – Estry tropiny lub jej pochodne
 • N 04 B – Leki dopaminergiczne
  • N 04 BA – Dopa i jej pochodne
  • N 04 BB – Pochodne adamantanu
  • N 04 BC – Agoniści dopaminy
  • N 04 BD – Inhibitory monoaminooksydazy typu B
  • N 04 BX – Inne

N 05 – Leki psycholeptyczne[edytuj | edytuj kod]

 • N 05 A – Leki przeciwpsychotyczne
  • N 05 AA – Pochodne fenotiazyny z łańcuchem alifatycznym
  • N 05 AB – Pochodne fenotiazyny z grupą piperazynową
  • N 05 AC – Pochodne fenotiazyny z grupą piperydynową
  • N 05 AD – Pochodne butyrofenonu
  • N 05 AE – Pochodne indolu
  • N 05 AF – Pochodne tioksantenu
  • N 05 AG – Pochodne difenylobutylopiperydyny
  • N 05 AH – Pochodne diazepiny i oksazepiny
  • N 05 AL – Benzamidy
  • N 05 AN – Sole litu
  • N 05 AX – Inne
 • N 05 B – Anksjolityki
  • N 05 BA – Pochodne benzodiazepiny
  • N 05 BB – Pochodne difenylometanu
  • N 05 BC – Karbaminiany
  • N 05 BD – Pochodne dibenzobicyklooktadienu
  • N 05 BE – Pochodne azaspirodekanodionu
  • N 05 BX – Inne
 • N 05 C – Leki nasenne i uspokajające
  • N 05 CA – Barbiturany
  • N 05 CB – Barbiturany w połączeniach
  • N 05 CC – Aldehydy i ich pochodne
  • N 05 CD – Pochodne benzodiazepiny
  • N 05 CE – Pochodne piperydynodionu
  • N 05 CF – Cyklopirolony
  • N 05 CG – Agoniści receptora melatoninowego
  • N 05 CH – Imidazopirydyny
  • N 05 CM – Inne
  • N 05 CX – Leki nasenne i uspokajające w połączeniach (z wyjątkiem barbituranów)

N 06 – Psychoanaleptyki[edytuj | edytuj kod]

 • N 06 A – Leki przeciwdepresyjne
  • N 06 AA – Nieselektywne inhibitory wychwytu zwrotnego monoaminy
  • N 06 AB – Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
  • N 06 AF – Nieselektywne inhibitory MAO
  • N 06 AG – Inhibitory MAO A
  • N 06 AX – Inne
 • N 06 B – Leki psychostymulujące i nootropowe
  • N 06 BA – Sympatykomimetyki działające ośrodkowo
  • N 06 BC – Pochodne ksantyny
  • N 06 BX – Inne
 • N 06 C – Leki psychoanaleptyczne i psycholeptyczne w połączeniach
  • N 06 CA – Leki przeciwdepresyjne w połączeniach z psycholeptykami
  • N 06 CB – Leki psychostymulujące w połączeniach z psycholeptykami
 • N 06 D – Leki przeciw otępieniu starczemu
  • N 06 DA – Inhibitory acetylocholinoesterazy
  • N 06 DX – Inne

N 07 – Inne leki wpływające na układ nerwowy[edytuj | edytuj kod]

 • N 07 A – Parasympatykomimetyki
  • N 07 AA – Inhibitory acetylocholinoesterazy
  • N 07 AB – Estry choliny
  • N 07 AX – Inne
 • N 07 B – Leki stosowane w leczeniu uzależnień
  • N 07 BA – Preparaty stosowane w leczeniu uzależnienia od nikotyny
  • N 07 BB – Preparaty stosowane w leczeniu uzależnienia od alkoholu
  • N 07 BC – Preparaty stosowane w leczeniu uzależnienia od opioidów
  • N 07 BX – Inne
 • N 07 C – Preparaty stosowane w zawrotach głowy
  • N 07 CA – Preparaty stosowane w zawrotach głowy
 • N 07 X – Inne leki wpływające na układ nerwowy
  • N 07 XA – Gangliozydy i ich pochodne
  • N 07 XX – Inne

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.