Afiliacja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Afiliacja, łac. affilatio (usynowienie, włączenie do rodziny) – zachowanie polegające na nawiązaniu i podtrzymaniu pozytywnych kontaktów i współpracy przez jednostkę lub grupę, organizację z innymi grupami i organizacjami.

WiktionaryPl nodesc.svg
Zobacz hasło afiliacja w Wikisłowniku

Afiliacja w politologii[edytuj | edytuj kod]

W politologicznym ujęciu afiliacja - to nawiązanie względnie trwałej współpracy (kooperacji pozytywnej) pomiędzy zbiorowymi podmiotami dysponującymi zazwyczaj odmiennym i nierównorzędnym potencjałem politycznym. Współpraca obejmuje realizację celów o podobnym bądź identycznym charakterze, przy jednoczesnej samodzielności i niezależności organizacyjno-programowej podmiotów w osiąganiu pozostałych celów. Najczęściej afiliacja występuje w trzech relacjach:

  • partii politycznych i związków zawodowych (np. w Anglii- Labour Party i Trade Union), gdy strony zobowiązują się do prowadzenia wspólnych działań w postaci konsultowania ważnych kwestii publicznych, forsowania określonych projektów aktów prawnych, udzielania poparcia wyborczego, rezygnacji ze strajków itd.,
  • partii politycznych i organizacji młodzieżowych ( tzw. Przybudówek), przynajmniej częściowo zintegrowanych ideologicznie, programowo i personalnie,
  • rozmaitych podmiotów polityki, współtworzących międzynarodowe, krajowe lub regionalne ruchy społeczno-polityczne ( fronty, organizacje), których celem jest zwalczanie, obrona lub wprowadzenie do życia publicznego pewnych wartości i mechanizmów politycznych, socjalnych, ekonomicznych, religijnych itd. Ruchami afiliującymi rozmaite podmioty były m.in.: Front Ludowy zawiązany w celu obrony ładu demokratycznego przed faszyzmem; Front Narodowy łączący podczas II wojny światowej przeciwników faszystowskich Niemiec, wywodzących się z różnych obozów ideowo-politycznych; Front Jedności Narodowej w Chile; Front Jedności Narodu, Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego w Polsce.

Afiliacja w psychologii[edytuj | edytuj kod]

Z punktu widzenia psychologii, afiliacja jest jedną z podstawowych potrzeb psychicznych człowieka, wyrażającą się w dążeniu do bycia razem z innymi ludźmi, przyłączenia się do osób i grup społecznych oraz poszukiwania ich akceptacji; jej zasadniczym źródłem jest potrzeba bezpieczeństwa. Ważnym też źródłem jej kształtowania się są standardy społeczne, wyznaczające jednostce, jak i grupom społecznym wzorce zachowań, a w tym zwłaszcza dotyczące bezpieczeństwa.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]