Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
The Christian Theological Academy in Warsaw
Wejście główne od ul. Leona Schillera
Wejście główne od ul. Leona Schillera
Dewiza Ekumeniczna Uczelnia Chrześcijańska
Data założenia 1 października 1954 roku
Typ uczelni publiczna
Państwo  Polska
Adres ul. Miodowa 21c
00-246 Warszawa
Liczba pracowników
• naukowych

46 aktywnych wykładowców
Liczba studentów 534[1]
Rektor ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski
Członkostwo Socrates-Erasmus
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
ChAT Warszawa
ChAT Warszawa
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
ChAT Warszawa
ChAT Warszawa
Ziemia 52°14′52″N 21°00′24″E/52,247778 21,006667Na mapach: 52°14′52″N 21°00′24″E/52,247778 21,006667
Commons Multimedia w Wikimedia Commons
Strona internetowa

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) – publiczna dwuwydziałowa ekumeniczna uczelnia akademicka kształcąca studentów w zakresie nauk teologicznych i humanistycznych. Akademia posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk teologicznych.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Chrześcijańska Akademia Teologiczna jest kontynuatorką Wydziału Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej, utworzonych po pierwszej wojnie światowej na Uniwersytecie Warszawskim. Studium Teologii Prawosławnej nie otrzymało zezwolenia na wznowienie działalności po roku 1945, natomiast Wydział Teologii Ewangelickiej został wyodrębniony z Uniwersytetu Warszawskiego w 1954 r. i przekształcony - przy współudziale Kościołów starokatolickich - w Chrześcijańską Akademię Teologiczną; odtąd też istnieje w ChAT Sekcja Teologii Ewangelickiej i Sekcja Teologii Starokatolickiej, a od 1957 r. również Sekcja Teologii Prawosławnej. Początkowo uczelnia znajdowała się w Chylicach koło Warszawy (ob. Ewangelicki Ośrodek Diakonii "Tabita"), część zajęć odbywała się w Prawosławnym Seminarium Duchownym. Od roku akademickiego 1968/1969, siedziba główna uczelni znajduje się w budynku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przy ulicy Miodowej.

Przemiany ustrojowe po roku 1989 pozwoliły rozszerzyć uczelniom, także uczelniom teologicznym, ich zakres autonomii i samodzielności. ChAT wykorzystała tę możliwość, opracowując w 1991 roku nowy statut uczelni, a także regulaminy studiów, organizacyjny oraz samorządu studenckiego. Przepisy te konkretyzują zakres kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków kierownictwa ChAT oraz zapewniają współudział pracowników i studentów w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących uczelni. W roku akademickim 1991/1992 rozpoczął działalność Ekumeniczny Instytut Pedagogiczno-Katechetyczny. Był on praktyczną formą odpowiedzi na wyzwanie postawione przed Kościołami przez wprowadzenie nauki religii do szkół. W 1996 wyłoniła się konieczność restrukturyzacji Instytutu poprzez przekształcenie go w Ekumeniczny Instytut Pedagogiczny. Pozyskanie przez Uczelnię profesorów o znacznym dorobku naukowym umożliwiło podjęcie decyzji o utworzeniu z dniem 1 marca 1994 roku Studium Doktoranckiego w zakresie nauk teologicznych. W 2010 roku zawarto porozumienie pomiędzy Warszawskim Seminarium Teologicznym Kościoła Zielonoświątkowego, a Chrześcijańską Akademią Teologiczną, w wyniku którego studenci równolegle studiują na dwóch uczelniach. Rozwiązanie to nawiązywało do wcześniejszego porozumienia między ChAT a Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Wraz z początkiem roku akademickiego 2012/2013 Wydział Teologiczny został podzielony na dwa wydziały: Teologiczny, w którym odbywają się studia trzech stopni na kierunku teologia oraz Pedagogiczny, na którym realizowane są studia I i II stopnia na kierunku pedagogika oraz studia I stopnia na kierunku praca socjalna. W Wydziale Pedagogicznym nie stosuje się kryterium wyznaniowego.

Rektorzy ChAT[edytuj | edytuj kod]

Władze uczelni[edytuj | edytuj kod]

Władze Wydziału Teologicznego[edytuj | edytuj kod]

 • Dziekan – prof. ChAT dr hab. Włodzimierz Wołosiuk (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny)
 • Prodziekan ds. studenckich – prof. ChAT dr hab. Jakub Slawik (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP)

Władze Wydziału Pedagogicznego[edytuj | edytuj kod]

Struktura i kierunki kształcenia uczelni[edytuj | edytuj kod]

Akademia ma na celu przygotowanie pracowników duchownych oraz administracyjnych, oświatowych i opiekuńczych do pracy w tzw. zawodach społecznego zaufania. Ekumeniczny charakter ChAT decyduje o tym, że uczelnia realizuje swoje zadania w oparciu o zasadę równouprawnienia, wspólnych wartości wszystkich wyznań chrześcijańskich oraz kultur i tradycji. O przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać wszyscy absolwenci szkół średnich. W roku akademickim 2006/2007 ChAT liczyła około tysiąca studentów, 90 nauczycieli akademickich - w tym 20 profesorów i doktorów habilitowanych, 38 doktorów oraz 32 asystentów, starszych wykładowców i wykładowców (z tego ponad 92% stanowili pracownicy mianowani lub zatrudnieni w uczelni jako w pierwszym miejscu pracy). Szkoła prowadzi współpracę z Wydziałem Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Bonn oraz z Chrześcijańskokatolickim i Ewangelickim Wydziałem Teologii Uniwersytetu w Bernie. Utrzymuje też bliskie więzi z uczelniami prawosławnymi w Siergiew Posad i Atenach.

Z początkiem roku akademickiego 2011/12 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej studiowało 668 studentów, z czego ok. 100 osób to studenci I roku.

W uczelni podejmowane są działania mające doprowadzić do wybudowania nowej siedziby na warszawskim Żoliborzu, na nabytej w tym celu nieruchomości. Środki na inwestycję pochodzą z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, wspierających mniejszości etniczne i wyznaniowe[2].

Organizacja Wydziału Teologicznego[edytuj | edytuj kod]

Sekcja Teologii Ewangelickiej[edytuj | edytuj kod]

Kierownik: bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz

 • Katedry:

- Katedra Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego, kierownik: ks. prof. ChAT dr hab. Marek Uglorz
- Katedra Wiedzy Starotestamentowej i Języka Hebrajskiego, kierownik: prof. ChAT dr hab. Jakub Slawik
- Katedra Teologii Historycznej, p.o kierownik: prof. dr hab. Janusz Tadeusz Maciuszko
- Katedra Teologii Systematycznej, kierownik: bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz
- Katedra Teologii Praktycznej, kierownik: ks. dr Adrian Korczago

 • Pracownicy:

- prof. dr hab. Janusz Tadeusz Maciuszko - Katedra Teologii Historycznej
- bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz - Katedra Teologii Systematycznej
- prof. ChAT dr hab. Jakub Slawik - Katedra Wiedzy Starotestamentowej i Języka Hebrajskiego
- ks. prof. ChAT dr hab. Marek Uglorz - Katedra Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego
- prof. ChAT dr hab. Kalina Wojciechowska - Katedra Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego
- prof. ChAT dr hab. Andrzej Piotr Kluczyński - Katedra Wiedzy Starotestamentowej i Języka Hebrajskiego
- ks. dr Adrian Korczago - Katedra Teologii Praktycznej
- dr Łukasz Barański - Katedra Teologii Historycznej
- dr Jerzy Sojka - Katedra Teologii Systematycznej - bp mgr Jan Cieślar - Katedra Teologii Historycznej

Sekcja Teologii Prawosławnej[edytuj | edytuj kod]

Kierownik: bp prof. ChAT dr hab. Jerzy Mariusz Pańkowski

 • Katedry:

- Katedra Pisma Świętego Nowego Testamentu, kierownik: abp prof. ChAT dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk
- Katedra Pisma Świętego Starego Testamentu, p.o kierownik: abp prof. ChAT dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk
- Katedra Prawosławnej Teologii Praktycznej, kierownik: bp prof. ChAT dr hab. Jerzy Mariusz Pańkowski
- Katedra Historii Kościoła Powszechnego i Autokefalicznych Kościołów Prawosławnych, kierownik: ks. prof. dr hab. Marian Bendza
- Katedra Prawosławnej Teologii Dogmatycznej i Moralnej, kierownik: Metropolita abp prof. dr hab. Sawa Michał Hrycuniak
- Katedra Patrologii, p.o kierownik: ks. prof. ChAT dr Jerzy Tofiluk

 • Pracownicy:

- Metropolita abp prof. dr hab. Sawa Michał Hrycuniak - Katedra Prawosławnej Teologii Dogmatycznej i Moralnej
- ks. prof. dr hab. Marian Bendza - Katedra Historii Kościoła Powszechnego i Autokefalicznych Kościołów Prawosławnych
- abp prof. ChAT dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk - Katedra Pisma Świętego Nowego Testamentu, Katedra Pisma Świętego Starego Testamentu
- bp prof. ChAT dr hab. Jerzy Mariusz Pańkowski - Katedra Prawosławnej Teologii Praktycznej,
- ks. dr Andrzej Baczyński - Katedra Prawosławnej Teologii Dogmatycznej i Moralnej
- prof. ChAT dr hab. Włodzimierz Wołosiuk - Katedra Prawosławnej Teologii Praktycznej
- ks. prof. ChAT dr Jerzy Tofiluk - Katedra Prawosławnej Teologii Dogmatycznej i Moralnej, Katedra Patrologii
- dr hab. Jerzy Ostapczuk - Katedra Pisma Świętego Nowego Testamentu
- ks. dr Artur Aleksiejuk - Katedra Prawosławnej Teologii Dogmatycznej i Moralnej
- ks. dr Andrzej Kuźma - Katedra Patrologii
- dr Wsiewołod Konach - Katedra Pisma Świętego Nowego Testamentu
- abp dr Jakub Kostiuczuk - Katedra Prawosławnej Teologii Dogmatycznej i Moralnej
- ks. dr Doroteusz Sawicki - Katedra Historii Kościoła Powszechnego i Autokefalicznych Kościołów Prawosławnych
- ks. dr Anatol Szymaniuk - Katedra Historii Kościoła Powszechnego i Autokefalicznych Kościołów Prawosławnych
- mgr Jerzy Betlejko - Katedra Pisma Świętego Starego Testamentu
- mgr Jerzy Pawluczuk - Katedra Pisma Świętego Nowego Testamentu
- mgr Jan Prokopiuk - Katedra Pisma Świętego Starego Testamentu

Sekcja Teologii Starokatolickiej[edytuj | edytuj kod]

Kierownik: bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański

 • Katedry:

- Katedra Biblistyki, p.o kierownik: dr Borys Przedpełski
- Katedra Starokatolickiej Teologii Dogmatycznej i Moralnej, kierownik: bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański
- Katedra Historii Kościoła, p.o kierownik: dr Borys Przedpełski
- Katedra Starokatolickiej Teologii Praktycznej, kierownik: dr Borys Przedpełski

 • Pracownicy:

- bp prof. dr hab Wiktor Wysoczański - Katedra Starokatolickiej Teologii Dogmatycznej i Moralnej
- dr Borys Przedpełski - Katedra Starokatolickiej Teologii Dogmatycznej i Moralnej, Katedra Starokatolickiej Teologii Praktycznej, Katedra Biblistyki, Katedra Historii Kościoła
- ks. mgr Andrzej Gontarek - Katedra Starokatolickiej Teologii Praktycznej

Katedry międzysekcyjne[edytuj | edytuj kod]

- prof. ChAT dr hab. Rafał Marcin Leszczyński (Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP)
- dr Włodzimierz Platajs (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP)

 • Katedra Ekumenizmu, p.o. kierownika: dr Zbigniew Paszta (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP)
 • Katedra Nauk o Religii, kierownik: prof. dr hab. Janusz Tadeusz Maciuszko (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP)

- ks. dr Dariusz Chwastek (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP)

 • Katedra Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego, kierownik: bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki w RP)

- prof. ChAT dr hab. Tadeusz Jacek Zieliński (Kościół Chrześcijan Baptystów w RP)
- dr Jarosław Matwiejuk (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny)

Organizacja Wydziału Pedagogicznego[edytuj | edytuj kod]

 • Katedry:

- Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej, kierownik: prof. ChAT dr hab. Renata Nowakowska-Siuta
- Katedra Pedagogiki Dorosłych, kierownik: prof. ChAT dr hab. Elżbieta Czykwin
- Katedra Pedagogiki Religii i Kultury, kierownik: ks. prof. ChAT dr hab. Bogusław Milerski
- Katedra Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej, kierownik: prof. ChAT dr hab. Danuta Piekut-Brodzka
- Katedra Prawa Oświatowego i Socjalnego, kierownik: prof. ChAT dr hab. Tadeusz Jacek Zieliński

 • Pracownicy:

- prof. dr hab. Bogusław Śliwerski - Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej
- prof. ChAT dr hab. Elżbieta Czykwin - Katedra Pedagogiki Dorosłych
- ks. prof. ChAT dr hab. Bogusław Milerski - Katedra Pedagogiki Religii i Kultury
- prof. ChAT dr hab. Renata Nowakowska-Siuta - Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej
- prof. ChAT dr hab. Danuta Piekut-Brodzka - Katedra Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej
- prof. ChAT dr hab. Tadeusz Jacek Zieliński - Katedra Prawa Oświatowego i Socjalnego
- dr Elżbieta Bednarz - Katedra Pedagogiki Religii i Kultury
- dr Rafał Bodarski - Katedra Pedagogiki Dorosłych
- dr Maria Dąbrowska - Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej
- dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska - Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej
- kapł. dr Tomasz Dariusz Mames - Katedra Pedagogiki Religii i Kultury
- dr Renata Ernst-Milerska - Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej
- dr Joanna Kluczyńska - Katedra Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej
- dr Izabela Kochan - Katedra Pedagogiki Dorosłych
- dr Joanna Koleff-Pracka - Katedra Pedagogiki Religii i Kultury
- dr Rafał Kubicki - Katedra Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej
- dr Stefan Kwiatkowski Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej
- dr Włodzimierz Platajs - Katedra Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej
- mgr Elżbieta Aleksiejuk - Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej
- mgr Elżbieta Byrtek - Katedra Pedagogiki Religii i Kultury
- mgr Ariadna Ciążela - Katedra Pedagogiki Dorosłych
- mgr Bogumiła Fliszkiewicz - Katedra Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej
- mgr Wioletta Jenderko - Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej
- ks. mgr Ireneusz Lukas - Katedra Pedagogiki Religii i Kultury
- mgr Andrzej Michalski - Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej
- mgr Michał Popławski - Katedra Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej
- mgr Hanna Tranda - Katedra Pedagogiki Dorosłych
- mgr Anna Walewska - Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej

Jednostki ogólnouczelniane[edytuj | edytuj kod]

 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, kierownik: mgr Małgorzata Frysz (język angielski)

- mgr Anna Mużdżak (język niemiecki)
- mgr Renata Rudnicka (język angielski)
- mgr Walentyna Winiarska (język rosyjski)
- mgr Katarzyna Wnuczko (język ukraiński)

 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, kierownik: mgr Maciej Wenta

Doktorzy honoris causa[edytuj | edytuj kod]

Koła Naukowe i organizacje studenckie[edytuj | edytuj kod]

 • Studenckie Koło Naukowe Resocjalizacji - Małgorzata Wsół (przewodnicząca)
 • Koło Pracy Socjalnej ChAT - Paulina Jerzak (przewodnicząca)
 • Koło Naukowe Teologów Ewangelickich ChAT - Bogusław Sebesta (prezes)
 • Koło Teologów Prawosławnych - Rafał Dmitruk (prezes)
 • Prawosławny Chór ChAT - prof. ChAT dr hab. Włodzimierz Wołosiuk (dyrygent)
 • Chór Akademicki ChAT - mgr Joanna Tschirschnitz (dyrygent)

Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku ChAT[edytuj | edytuj kod]

23 października 2012 roku rozpoczęła się działalność Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który znajduje się pod patronatem ChAT. Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku (EUTW) powstał z inicjatywy grupy osób związanych z luterańską parafią Św. Trójcy i spotkał się z przychylnością oraz wsparciem Polskiej Rady Ekumenicznej oraz ChAT. Akademia sprawuje nadzór naukowy nad przedsięwzięciem. Ideą EUTW jest umożliwienie permanentnego kształcenia i prowadzenia aktywnego trybu życia osobom starszym z różnych środowisk konfesyjnych. Prezesem zarządu EUTW jest Roman Michalak.

Zasłużeni wykładowcy[edytuj | edytuj kod]

Information icon.svg Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie .

Znani absolwenci[edytuj | edytuj kod]

Information icon.svg Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Przypisy

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Przypisy