Ellen G. White

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ellen Gould White
Ellen G. White w 1899
Ellen G. White w 1899
Data i miejsce urodzenia 26 listopada 1827
Gorham, USA
Data i miejsce śmierci 16 lipca 1915
Elmshaven, USA
Commons Multimedia w Wikimedia Commons
Wikicytaty Ellen G. White w Wikicytatach

Ellen Gould White, z domu Harmon (ur. 26 listopada 1827 w Gorham, w stanie Maine, zm. 16 lipca 1915 w Elmshaven, w stanie Kalifornia) – prorokini amerykańska, jedna z założycieli Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Autorka 66 książek o tematyce chrześcijańskiej.

Jej rodzice Robert i Eunice Harmon należeli do Episkopalnego Kościoła Metodystów, z którego zostali wyłączeni w 1843 ze względu na wyznaczenie daty powtórnego przyjścia Chrystusa.

Była wegetarianką i czynną propagatorką wegetarianizmu.

Stosunek Kościołów do objawień Ellen White

Ellen G. White w 1878 r.
Oryginalny maszynopis Życia Jezusa (strony 80-81)
Adwentyzm
Millerite 1843 chart 2.jpg
 PortalKategoria

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

Siedemnasta zasada wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego naucza:

Jednym z darów Ducha Świętego jest proroctwo. Adwentyści wierzą, iż dar ten, będący znakiem wyróżniającym ostatni Kościół, objawił się w posłannictwie Ellen G. White. Pisma jej — służebnicy Pańskiej — są stałym i autorytatywnym źródłem prawdy, dostarczającym Kościołowi pociechy, myśli przewodnich, wskazówek i szansy poprawy. Wyraźnie zaświadczają także, iż Biblia jest regułą, według której winny być oceniane wszystkie nauki i doświadczenia.
Księga Joela 3,1-2; Dzieje Apostolskie 2,14-21; List do Hebrajczyków 1,1-3; Objawienie św. Jana 12,17; 19,10[1].

Pisma Ellen G. White są traktowane przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jako pomocnicze w stosunku do Pisma Świętego, jedynej reguły wiary, według której winny być oceniane wszystkie nauki i doświadczenia. Mimo tego spotykają się oni często z zarzutami, iż stawiają jej pisma wyżej niż Biblię. Według oświadczeń samej Ellen G. White „jedynie Biblia jest probierzem wszelkiej nauki i doświadczeń – Duch proroctwa nie został dany w tym celu, by zastąpić Biblię; Pismo Święte bowiem stwierdza wyraźnie, że Słowo Boże jest tym wzorcem, według którego sprawdzać należy wszelkie nauki”[2]. Należy zauważyć, iż jednym z darów Ducha Świętego jest proroctwo. Adwentyści wierzą, iż dar ten, będący znakiem wyróżniającym ostatni Kościół, objawił się w posłannictwie Ellen G. White.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny

Szesnasta zasada wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny naucza:

Zgodnie z obietnicą Bożą z Dziejów Apostolskich 2:17-21, dar proroctwa został przywrócony Kościołowi w ostatnich dniach, nie jako środek zastępczy dla Biblii, ani dodatek do niej, lecz jako przewodnik i jako znak wyróżniający ostatek ludu Bożego. Natchnione pisma zwracają naszą uwagę na zasady biblijne jako regułę wiary i praktyki, oraz pomagają nam ustrzec się przed błędną interpretacją Słowa Bożego.
Czwarta Księga Mojżeszowa 12:6; Druga Księga Kronik 20:20; Przypowieści Salomona 29:18; Księga Ozeasza 12:13; Księga Amosa 3:7; List do Efezjan 4:8-11; Pierwszy list do Tesaloniczan 5:20.21.[3].

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny traktuje dzieła Ellen G. White jako natchnione przekazy od Boga do jego ludu. Jest sprawą dyskusyjną, czy nie wyklucza to wyższości Biblii, choć sam Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny twierdzi, iż Biblię traktuje jako jedyną nieomylną zasadę wiary i praktyki (akceptując w pełni protestancką zasadę Sola scriptura), zaś pisma Ellen G. White jako wyłącznie „pomagające ustrzec się przed błędną interpretacją Słowa Bożego”[4]. Zgodnie z przesłaniem książek Ellen G. White, wszyscy Adwentyści Reformowani są wegetarianami, pacyfistami, nie są członkami związków zawodowych, kobiety nie noszą spodni itp. Jednak wszelkie rady Ellen G. White do których stosuje się Ruch Reformacyjny, nie zaprzeczają Pismu Świętemu, lecz decydują, jak mają się zachować członkowie w przypadku spraw nieporuszanych w Biblii m.in. ze względu na odmienną kulturę i czasy. Pismo Święte uznane jest za najwyższy i ostateczny autorytet. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny uznaje, że sam Bóg, a nie Ellen G. White, jest właściwym autorem jej książek, co potwierdza słowami samej Ellen G. White:

„Nie piszę nic, co wyrażałoby po prostu moje własne idee. One są tym, co Bóg odsłonił przede mną w widzeniu – to drogocenne promienie światła spływające od Tronu”[5].

„We wszystkich Twoich przekazach mów jako ta, do której przemówił Pan. On jest Twoim autorytetem”[6].

„Ludzie mogą układać plany jeden za drugim, a wróg będzie usiłował odciągnąć dusze od Prawdy, ale wszyscy, którzy wierzą, że Pan mówił przez siostrę White i dał jej poselstwo, będą zabezpieczeni przed zwiedzeniami, które przyjdą w tych ostatnich dniach”[7].

Zdaniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny przywrócenie daru prorokowania Kościołowi w czasie końca było przepowiedziane w Biblii.

Poglądy

Trójca

Trzy osoby Trójcy nazywała mocami współdziałającymi i współpracującymi. „W imieniu tych trzech wielkich Potęg — Ojca, Syna i Ducha Świętego — ci, którzy przyjmują Chrystusa w żywej wierze, dostępują chrztu”[8]. Obowiązkiem wierzącego jest współpraca z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Moce te czynią z nas współpracowników Boga[9][10].

Jezus, Chrystus Pan jest obrazem Jego wielkości Boga i Jego majestatu, odbiciem Jego chwały[11]. Kto nie przyjmuje boskości Chrystusa, „nie może właściwie pojąć charakteru i misji Chrystusa, ani wielkiego Bożego planu zbawienia ludzkości”[12].

Duch Święty jest „Pocieszycielem, którego Chrystus obiecał posłać po Swym wstąpieniu do nieba, jest Duch w całej pełni Bóstwa manifestujący moc łaski Bożej wszystkim, którzy przyjmują Chrystusa i wierzą w Niego jako w swego osobistego Zbawiciela”[8]. Duch Święty jest osobą, bo poświadcza, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Gdyby nie był Osobą Boską nie wyjawiałby tajemnic Bożych. „O rzeczach Bożych żaden człowiek nic nie wie, ale tylko Duch Boży”[13]. Działalność Szatana może być zahamowana tylko przez trzecią osobę Trójcy — Ducha Świętego[14].

Wegetarianizm

„To dla dobra członków ostatniego Kościoła Pan radzi im porzucić pokarmy mięsne, herbatę, kawę i inne szkodliwe produkty. Jest pod dostatkiem innych rzeczy z których możemy korzystać, a które są zdrowe i dobre”[15].

„Dieta mięsna dąży do rozwinięcia zwierzęcości w człowieku. Rozwój zwierzęcości osłabia duchowość, czyniąc umysł niezdolnym do zrozumienia prawdy...”[16].

„Światło, jakie mi zostało dane, wskazuje, że w niedługim czasie, będziemy musieli porzucić jedzenie wszelkich pokarmów zwierzęcych. Nawet mleko trzeba będzie porzucić...”[17].

„Otrzymałam pouczenie, że spożywanie mięsa prowadzi do zezwierzęcenia natury i pozbawienia mężczyzn i kobiet miłości i przyjaźni, jaką powinni mieć do siebie nawzajem (...) potrawy mięsne nie są właściwym pokarmem dla ludu Bożego...”[18].

Masturbacja

Ellen White twierdziła, że masturbacja jest szkodliwa dla zdrowia, zwłaszcza jeżeli została rozpoczęta w piętnastym roku życia. W jej wyniku pomiędzy trzydziestym a czterdziestym piątym rokiem życia człowiek zaczyna cierpieć na choroby wątroby i płuc, dokuczają nerwobóle, reumatyzm, pojawiają się schorzenia kręgosłupa i chore nerki. Kończy się to śmiercią. Kobiety mają mniej sił witalnych od mężczyzn i dlatego w ich przypadku samogwałt prowadzi do kataru, obrzęku, bólów głowy, utraty wzroku, utraty pamięci i innych chorób[19][20]. Jej poglądy w tej sprawie nie odbiegały zbytnio od poglądów naukowych autorytetów tej epoki[21].

Krytyka

Interpretacja Biblii

Powszechnie zarzuca się Ellen White poprawianie Biblii i jej nadinterpretację. Jej zdaniem Judasza wybrał na apostoła nie Jezus, lecz uczniowie. Plan zbawienia powstał po upadku, kuszenie Ewy przedstawiła w sposób niezgodny z Biblią, ludy sprzed potopu spółkowały ze zwierzętami, Jezus Chrystus nie był prawdziwym Bogiem; odkupienie grzechu dokonało się nie na krzyżu, rozpoczęło się dopiero w roku 1844. Krew Chrystusa miała uwalniać od potępienia, ale nie od „grzechu samego w sobie”. Ostateczną karę za każdy grzech poniesie nie Chrystus, lecz szatan. Kontrowersyjnym zdaniem jest: „Bóg nie może przyjąć do Nieba niewolników” (Early Writings, s. 276). „Szabat, o którym mowa w czwartym przykazaniu to właśnie pieczęć Boga żywego” (Great Controversy, s. 640). Zdaniem White, Herod, który brał udział w procesie Jezusa był tym samym Herodem, który skazał na śmierć Jakuba (Spiritual Gifts, t. 1, s. 71.)[22]. Zarzuca się jej, że chrześcijański dogmat Trójcy Świętej sprowadzała w swych pismach do tryteizmu[a][23].

Zarzuty plagiatu

W latach 70. i na początku lat 80. XX wieku debatowano nad plagiatorskim charakterem twórczości Ellen White. Liczni krytycy zarzucali Ellen White uprawianie plagiatu na wielką skalę. Ułożono długą listę dzieł, z których korzystała[24]. Jednym z krytyków był Walter T. Rea, były adwentysta, który w swej książce The White Lie wskazuje, że jej objawienia nie są „oryginalne” i zostały zapożyczone od innych[25]. Ronald Numbers argumentuje, że jej rozumienie zdrowego odżywiania nie pochodzi z Bożego objawienia, lecz zostało zapożyczone od innych autorów[26].

Adwentyści twierdzą, że Ellen White używała pism innych ludzi zgodnie z praktyką jej czasów. Pisma innych autorów pomagały jej przekazywać lepiej i efektywniej otrzymane od Boga poselstwa. Vincent L. Ramik, prawnik z Waszyngtonu wynajęty przez adwentystów dla zbadania plagiatu, stwierdził: „Ellen White używała pism innych ludzi, jednak przez sposób ich używania uczyniła je unikalnie własnymi, etycznie jak i prawnie”[27][28].

Dzieła i kompilacje

Uporządkowano zgodnie z chronologią pierwszych wydań angielskich.

Dzieła

Lp. Tytuł oryginału Pierwsze wydanie Polski tytuł Wydawcy w języku polskim
1. A Word to the Little Flock 1847 Słowo do Małej Trzody / Słowo do Małego Stadka Wydawnictwo „Poselstwo Wyzwolenia”; Wydawnictwo „Prawda na Czas Obecny”
2. Testimonies for the Church, tom 1-9 1855-1909 Świadectwa dla Zboru, tom 1-9 Wydawnictwo „Testimonex”
3. Spiritual Gifts, tom 1-4 1858-1864
4. Spirit of Prophecy, tom 1-4 1870-1884 Duch Proroczy, tom 4 Wydawnictwo „Testimonex” (jedynie tom czwarty)
5. Early Writings 1882 Doświadczenia i Widzenia oraz Dary Ducha / Wczesne Pisma Polski Dom Nakładowy; Wydawnictwo „Poselstwo Wyzwolenia”; Wydawnictwo „Testimonex”; Hope International
6. Sketches from the Life of Paul 1883
7. Historical Sketches 1886
8. The Great Controversy Between Christ and Satan (1888 edition) 1888
9. Patriarchs and Prophets 1890 Patriarchowie i Prorocy Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
10. The Story of Prophets and Kings 1890
11. Steps to Christ 1892 Droga do Chrystusa / Kroki do Chrystusa Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”; Fundacja „Źródła Życia”; Hope International; Wydawnictwo „Prawda na Czas Obecny”
12. Gospel Workers (1892 edition) 1892
13. Thoughts from the Mount of Blessing 1896 Nauki z Góry Błogosławienia / Najpiękniejsze Nauki Jezusa Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”; Fundacja „Źródła Życia”
14. The Desire of Ages 1898 Życie Jezusa / Pragnienie Wieków Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”; Wydawnictwo „Christ Media”
15. Christ Our Saviour 1898 Chrystus nasz Zbawiciel Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
16. The Southern Work 1898
17. Christ’s Object Lessons 1900 Przypowieści Chrystusa Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
18. Education 1903 Wychowanie Wydawnictwo „Testimonex”; Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
19. The Ministry of Healing 1905 Śladami Wielkiego Lekarza Wydawnictwo „Testimonex”; Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
20. The Acts of the Apostles 1911 Działalność Apostołów Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
21. The Great Controversy 1911 Wielki bój Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
22. Counsels to Parents, Teachers, and Students 1913
23. Gospel Workers 1915 Słudzy Ewangelii Wydawnictwo „Testimonex”; Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
24. Life Sketches of Ellen G. White 1915 Życie i działanie Ellen G. White Wydawnictwo „Testimonex”
25. Prophets and Kings 1917 Prorocy i Królowie Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”

Oficjalne kompilacje

Lp. Tytuł oryginału Pierwsze wydanie Polski tytuł Wydawcy w języku polskim
26. Christian Experience and Teaching of Ellen G. White 1922
27. Fundamentals of Christian Education 1923 Fundamenty Chrześcijańskiego Wychowania Wydawnictwo „Testimonex”
28. Testimonies to Ministers and Gospel Workers 1923 Świadectwa dla Kaznodziejów i Pracowników Ewangelii Wydawnictwo „Testimonex”
29. Christian Service 1925 Posłannictwo Chrześcijan Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
30. Messages to Young People 1930 Poselstwo do młodzieży Wydawnictwo „Testimonex”
31. Medical Ministry 1932 Służba Medyczna Wydawnictwo „Testimonex”
32. The Sanctified Life 1937 Uświęcone Życie Wydawnictwo „Testimonex”; Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
33. Counsels on Diet and Foods 1938 Rady na temat Diety i Wyżywienia / Chrześcijanin a Dieta Wydawnictwo „Testimonex”; Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
34. Counsels on Sabbath School Work 1938 Rady dla właściwego działania Szkoły Sobotniej Wydawnictwo „Testimonex”
35. Counsels on Stewardship 1940 Rozsądne Szafarstwo Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
36. Counsels to Writers and Editors 1946 Rady dla Pisarzy i Wydawców Wydawnictwo „Testimonex”
37. Country Living 1946 Życie na wsi Wydawnictwo „Testimonex”
38. Evangelism 1946 Ewangelizacja Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
39. Radiant Religion 1946
40. The Story of Redemption 1947 Historia Zbawienia Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
41. Temperance 1949 Wstrzemięźliwość Wydawnictwo „Testimonex”
42. Testimony Treasures, tom 1-3 1949 Ze Skarbnicy Świadectw Wydawnictwo „Poselstwo Wyzwolenia”; Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
43. A Call to Medical Evangelism and Health Education 1950
44. My Life Today 1952 Moje Życie Dzisiaj Wydawnictwo „Testimonex”
45. Welfare Ministry 1952
46. The Adventist Home 1952 Chrześcijański Dom Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
47. Colporteur Ministry 1953 Służba Kolporterska Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
48. Child Guidance 1954 Wychowanie dzieci Wydawnictwo „Testimonex”
49. Sons and Daughters of God 1955 Synowie i Córki Boga Wydawnictwo „Testimonex”
50. The Faith I Live By 1958
51. Selected Messages, tom 1-3 1958-1980 Wybrane Poselstwa Wydawnictwo „Testimonex”
52. Our High Calling 1961 Nasze Wzniosłe Powołanie Wydawnictwo „Testimonex”
53. Ellen G. White Review and Herald Articles, tom 1-6 1961
54. Life At Its Best 1964 Życie Mądre i Szczęśliwe Wydawnictwo „Testimonex”
55. That I May Know Him 1964
56. In Heavenly Places 1967 W Atmosferze Niebios Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
57. Counsels on Education 1968
58. Christ and His Sanctuary 1969
59. Conflict and Courage 1970 Walka i Odwaga Wydawnictwo „Testimonex”
60. Seventh-Day Adventist Bible Commentary, tom 7A 1970 Komentarz Biblijny Adwentystów Dnia Siódmego, tom 7A Wydawnictwo „Poselstwo Wyzwolenia”
61. Confrontation 1971
62. Counsels for the Church 1971
63. God’s Amazing Grace 1973 Zdumiewająca Łaska Boża / Cudowna Boża Łaska Wydawnictwo „Testimonex”; Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
64. Ellen G. White Signs of the Times Articles, tom 1-4 1974
65. Maranatha 1976 Maranatha, Pan Przychodzi! Wydawnictwo „Testimonex”
66. Mind, Character, and Personality, tom 1-2 1978 Umysł, Charakter, Osobowość, tom 1 Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu” (jedynie tom pierwszy)
67. Faith and Works 1979 Wiara i Uczynki Fundacja „Źródła Życia”
68. This Day With God 1979
69. Peter’s Counsels to Parents 1981
70. God Has Promised 1982
71. The Upward Look 1982
72. Letters to Young Lovers 1983 Listy do Zakochanych Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
73. The Publishing Ministry 1983
74. Lessons Jesus Taught 1984
75. Reflecting Christ 1985
76. Ellen G. White Youth’s Instructor Articles 1986
77. Ellen G. White 1888 Materials, tom 1-4 1988
78. Lift Him Up 1988
79. The Voice in Speech and Song 1988
80. Lessons from the Life of Nehemiah 1989
81. Testimonies on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce 1989
82. Ellen G. White Periodical Resource Collection, tom 1-3 1990
83. Sermons and Talks, tom 1-3 1990-1992
84. The Retirement Years 1990
85. Our Father Cares 1991
86. Last Day Events 1992 Wydarzenia Czasów Końca Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
87. Promises for the Last Days 1994
88. Ye Shall Receive Power 1995 Weźmiecie Moc Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
89. Angels 1995
90. Assurance 1995
91. Comfort 1996
92. Joy 1996
93. The Truth About Angels 1996
94. Here I Am Lord 1996
95. Darkness Before Dawn 1997
96. Peace 1997
97. Praying for Others 1997
98. Christ Triumphant 1999 Triumfujący Chrystus Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
99. Prayer 2002
100. Heaven 2003

Oficjalne wersje skrócone i misyjne

Lp. Tytuł oryginału Pierwsze wydanie Wersja skrócona książki
101. The Impending Conflict 1944 The Great Controversy
102. The Story of Jesus 1949 The Desire of Ages
103. The Remnant Church 1950 Testimonies to Ministers and Gospel Workers
104. Day of Benediction 1955 Thoughts from the Mount of Blessing
105. The Triumph of God's Love 1957 The Great Controversy
106. Happiness Homemade 1971 The Adventist Home
107. Cosmic Conflict 1982 The Great Controversy
108. From Eternity Past 1983 Patriarchs and Prophets
109. From Here to Forever 1983 The Great Controversy
110. From Heaven with Love 1984 The Desire of Ages
111. From Splendor to Shadow 1984 Prophets and Kings
112. From Trials to Triumph 1984 The Acts of the Apostles
113. Happiness Digest 1985 Steps to Christ
114. He Taught Love 1987 Christ's Object Lessons
115. Lion on the Loose 1989 The Great Controversy

Nieoficjalne kompilacje i wydania

 • Myśli, Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
 • Pochodzenie zła, Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
 • Myśli do Księgi Daniela, Wydawnictwo „Poselstwo Wyzwolenia”
 • Myśli do Księgi Objawienia, Wydawnictwo „Poselstwo Wyzwolenia”
 • Przygotuj się na spotkanie twojego Boga, Wydawnictwo „Poselstwo Wyzwolenia”
 • Dekalog – Zasady Wiary Międzynarodowego Stowarzyszenia Misyjnego Adwentystów Dnia Siódmego Trzecia Część, Wydawnictwo „Testimonex”
 • Księga Złotych Myśli, Wydawnictwo „Testimonex”
 • „Boże! Tyś jest Bogiem moim, z poranku Ciebie szukam”, Wydawnictwo „Testimonex”
 • „Błogosławieni, którzy czynią przykazania Jego”, Wydawnictwo „Testimonex”
 • „Dzieło Ducha Świętego”, Wydawnictwo „Testimonex”
 • Bądź kowalem swego losu, Wydawnictwo „Betezda”
 • Pokój z Bogiem, Wydawnictwo „Betezda”
 • Pragnienie Wieków, Wydawnictwo „Christ Media”

Wydawcy w języku polskim

Lp. Wydawnictwo Kościół Siedziba
1. Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu” Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Warszawa
2. Wydawnictwo „Testimonex” Międzynarodowe Stowarzyszenie Misyjne Adwentystów Dnia Siódmego Trzecia Część Zachariasza Kowale k. Skoczowa
3. Wydawnictwo „Poselstwo Wyzwolenia” niezależne Cieszyn
4. Wydawnictwo „Prawda na Czas Obecny” niezależne Tychy
5. Hope International niezależne Kolonia
6. Fundacja „Źródła Życia” Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Budy-Zasłona k. Mszczonowa
7. Wydawnictwo „Christ Media” niezależne Warszawa

Uwagi

 1. Np. „Był równy Bogu, nieskończony i wszechpotężny…” (Manuskrypt nr 101, rok 1897).

Przypisy

 1. Zasady Wiary Ogólnoświatowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Silver Springs, 1990
 2. Z. Łyko, Nauki Pisma Świętego, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa, 1989, s. 436
 3. Zasady Wiary Ogólnoświatowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny, Roanoke, 2001
 4. Zasady Wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny, opracowane przez Doktrynalne Konsylium Generalnej Konferencji
 5. E.G. White, Testimonies for the Church, tom V, s. 67
 6. E.G. White, Letter 186/1902
 7. E.G. White, Selected Messages, tom III, s. 83, 84.
 8. 8,0 8,1 Special Testimonies, seria B, nr 7, s. 62-63 [1905], cyt. w: Ewangelizacja, s. 390; „Trójca” – Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu” s. 215. (Cyt. za: Ellen White o Trójcy Apologetyka Adwentysci.org)
 9. Special Testimonies, seria B, nr 7, s. 51 [1905], cyt. w: Ewangelizacja, s. 392 (Cyt. za: Ellen White o Trójcy Apologetyka Adwentysci.org)
 10. Tim Poirier, Ellen White’s Ttinitarian Statements: WHAT DID SHE ACTUALLY WRITE? Ellen White and Current Issues Symposium 2006
 11. Życie Jezusa, s. 11 (Cyt. za: Ellen White o Trójcy Apologetyka Adwentysci.org).
 12. Wielki bój, s. 363 (Cyt. za: Ellen White o Trójcy Apologetyka Adwentysci.org)
 13. Manuscript 20, 1906, cyt. w: Ewangelizacja, s. 392; „Trójca” Woodrow Whiden; John Reeve; Jerzy Moon. – Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu” Warszawa s. 216 (Cyt. za: Ellen White o Trójcy Apologetyka Adwentysci.org)
 14. Special Testimonies, seria A, nr 10, s. 37 [1897], cyt. w: Ewangelizacja, s. 392 (Cyt. za: Ellen White o Trójcy Apologetyka Adwentysci.org)
 15. E.G. White, Chrześcijanin a dieta, Warszawa 1993, s. 265.
 16. E.G. White, Chrześcijanin a dieta, Warszawa 1993, s. 266.
 17. E.G. White, Chrześcijanin a dieta, Warszawa 1993, s. 267.
 18. E.G. White, Chrześcijanin a dieta, Warszawa 1993, s. 271.
 19. Ellen G. White: Solemn Appeal, A. The Seventh-day Adventist Publishing Association, 1870.
 20. The White Estate. Issues. Frequently Asked Questions. Comments Regarding Unusual Statements Found In Ellen G. White's Writings. Subsection: Physical and spiritual dangers of masturbation or "self-abuse" [Adapted from Herbert E. Douglass, Messenger of the Lord: the Prophetic Ministry of Ellen G. White (Nampa, Idaho: Pacific Press Publishing Association, 1998), pp. 489, 490.]
 21. Podlega samowychowania w XIX
 22. Ellen G. White przeczy Biblii opr. przez byłego pastora Sydneya Clevelanda i Roberta K. Sanders, starszego zboru.
 23. Ellen White on the Trinity Doctrine The Third Angels Message
 24. David J. Conklin, Bibliography for the Plagiarism Study 2006
 25. W.T. Rea, The White Lie
 26. Ronald Numbers: Prophetess of Health: Ellen G. White and the Origins of Seventh-Day Adventist Health Reform. University of Tennessee Press, 1992. ISBN 0-87049-713-8.
 27. William Fagal, Ellen White, Plagiat Prorok czy plagiator? tłum. Marian Knapiuk 2014
 28. Was Ellen G. White a plagiarist? 1981

Zobacz też

Linki zewnętrzne