Firma

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Inne znaczenia Ten artykuł dotyczy pojęcia prawnego. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Firma


nazwa przedsiębiorcy, nie synonim pojęcia „przedsiębiorca” ani „przedsiębiorstwo”.

Firma – nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową[1].

Jest ona składnikiem przedsiębiorstwa, prawem podmiotowym przysługującym każdemu przedsiębiorcy.

Etymologia i znaczenie potoczne[edytuj | edytuj kod]

Słowo to prawdopodobnie przyjęło się w języku polskim za pośrednictwem francuskiego firme, wywodzącego się od włoskiego firma, pierwotnie oznaczającego potwierdzenie umowy podpisem[2].

W języku potocznym pojęcie firma jest synonimiczne z pojęciem przedsiębiorstwo. Z prawnego punktu widzenia takie utożsamienie jest błędne.

W ujęciu prawnym[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie cywilnym[3] firmą jest imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Kodeks cywilny w artykułach od 43² do 4310 zawiera podstawowe informacje dotyczące firm. Wyrażają się one w kilku zasadach:

Działanie pod firmą[edytuj | edytuj kod]

Przedsiębiorca musi działać pod firmą – np. na umowach, innych dokumentach lub w jakichkolwiek innych formach komunikacji podmiotu z otoczeniem (np. w ofertach, reklamach, ogłoszeniach itp.), powinna widnieć pełna firma. Kodeks cywilny pozwala, aby to był skrót firmy i oznaczenie formy prawnej – również skrótowe.

Zasady prawa firmowego[edytuj | edytuj kod]

Firmę przedsiębiorcy ujawnia się we właściwym rejestrze – oznacza to, że firma jest jawna, tzn. każdy może ją poznać. Dzięki temu osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą i przedsiębiorstwa nie są anonimowe. W Polsce funkcjonują dwa rejestry: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz Krajowy Rejestr Sądowy – dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Na tym samym rynku (w ujęciu przedmiotu obrotu i obszaru działalności – np. rynku sklepików spożywczych w określonym mieście czy rynku usług poczty elektronicznej) nie mogą istnieć dwie podobne firmy. Przykładem potwierdzającym to, jak ważne jest odróżnianie firm, może być odmowa zarejestrowania w Niemczech marki Gmail należącej do spółki Google, ponieważ dwa lata wcześniej nazwę G-mail w dobrej wierze zarejestrował już niemiecki przedsiębiorca[4].

Firma, pod którą przedsiębiorca działa, nie może zawierać informacji (zwrotów, słów, skrótów itp.), które mogłyby wprowadzić w błąd (w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu i miejsca jego działalności czy źródeł zaopatrzenia). Zatem pod firmą Dolnośląska Fabryka Instrumentów Lutniczych Defil w Lubinie nie powinien działać np. warsztat samochodowy zlokalizowany w Łodzi.

Firma składa się z rdzenia będącego imieniem i nazwiskiem osoby fizycznej lub nazwą osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz z dodatków (obligatoryjnych i fakultatywnych).

Firma nie może być zbyta, jednakże przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania z jego firmy (jedynie gdy nie wprowadza to w błąd osób trzecich).

Z punktu widzenia prawa prywatnego międzynarodowego firma podlega prawu siedziby przedsiębiorstwa należącego do danego przedsiębiorcy[5].

Ochrona prawa do firmy[edytuj | edytuj kod]

Firma podlega ochronie za pomocą następujących środków ochrony:

Firma w spółkach[edytuj | edytuj kod]

Firma spółki zawiera oznaczenie formy prawnej (w obrocie dopuszczalne jest stosowanie skrótów) oraz dodatkowo[6]:

 • w spółce cywilnej powinna zawierać imiona i nazwiska wszystkich wspólników, co najmniej pierwszą literę imienia oraz niezmienioną wersję nazwiska,
 • w spółce jawnej powinna zawierać nazwisko lub nazwę przynajmniej jednego wspólnika,
 • w spółce partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego z partnerów,
 • w spółce komandytowej oraz spółce komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy,
 • w spółce z o.o. oraz spółce akcyjnej może mieć dowolną formę.

Przypisy

 1. firma. gazetaprawna.pl. [dostęp 2014-06-30].
 2. Witamy W Poradni Językowej.
 3. Art. 434 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 121).
 4. Paweł Cebula: Problemy Google z nazwą „Gmail” (pol.). vbeta.pl, 2008-03-19. [dostęp 2008-11-01].
 5. M. Pazdan: Prawo prywatne międzynarodowe, wyd. 10, Warszawa 2007, s. 110.
 6. Nazwa dla spółki
Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.