Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w skrócie GIODO) – organ do spraw ochrony danych osobowych działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Kontroluje zgodność przetwarzania danych z przepisami ustawy, wydaje decyzje administracyjne i rozpatruje skargi w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych, prowadzi rejestr zbiorów danych, opiniuje akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych, inicjuje i podejmuje przedsięwzięcia w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych, uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych (np. Grupy roboczej art. 29).

Jest powoływany na 4-letnią kadencję (liczoną od dnia złożenia przysięgi) przez Sejm RP za zgodą Senatu. W zakresie wykonywania swoich zadań podlega tylko ustawie. Przysługuje mu immunitet.

W celu wykonania swoich zadań ma do pomocy Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba znajduje się w Warszawie.

Osoby pełniące funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych[edytuj | edytuj kod]

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj | edytuj kod]

Wydatki i dochody Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych są realizowane w części 10 budżetu państwa.

W 2012 wydatki GIODO wyniosły 14,5 mln zł[1]. Przeciętne zatrudnienie w Biurze GIODO w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 122 osoby, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 6 343 zł[2]

W ustawie budżetowej na 2012 wydatki Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zaplanowano w wysokości 15,1 mln zł[3].

Przypisy

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. (Druk nr 1414). Tom I. sejm.gov.pl, 31 maja 2013. [dostęp 2013-08-18]. s. 2/8.
  2. Wykonanie budżetu państwa w 2012 r., cz. 10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Informacja o wynikach kontroli. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, 24 lipca 2013. [dostęp 2013-08-18]. s. 17.
  3. Ustawa budżetowa na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r.. W: Dz. U. poz. 169 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 5 marca 2013. [dostęp 2013-02-09]. s. 32.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]