Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Forma prawna instytut badawczy
Data założenia 1983
Siedziba Warszawa, ul. Dorodna 16
Dyrektor Prof. dr hab. inż. Andrzej Grzegorz Chmielewski
Branża elektronika, inżynieria chemiczna, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienia
brak współrzędnych
Strona internetowa

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej – to instytut badawczy zajmujący się badaniami z dziedziny techniki jądrowej, z siedzibą w Warszawie na Żeraniu, a podlegający pod Ministra Gospodarki. Instytut powstał w roku 1982 w wyniku podziału Instytutu Badań Jądrowych. Jest instytutem badawczym o bardzo unikatowym charakterze. Po pierwsze jest jedyna jednostką w kraju prowadząca w pełnym zakresie badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie radiochemii, chemii jądrowej, chemii radiacyjnej i jądrowej inżynierii chemicznej. Prowadzi studium doktoranckie i posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie chemii. Poziom badań podstawowych w tych dziedzinach wiedzy oraz radiobiologii, stawia instytut w gronie najlepszych instytutów z tej dziedziny w świecie. Wysoki poziom prowadzonych badań naukowych, jest również podstawą szeregu osiągnięć technologicznych, takich jak opracowanie oraz wdrożenie w kraju i za granicą radiacyjnych technologie sterylizacji i utrwalania żywności, modyfikacji polimerów i półprzewodników, oraz instalacji stosujących technologie radiacyjne w ochronie środowiska. Instytut posiada pięć akceleratorów elektronów, o energiach od 2 do 10 MeV oraz mocy od 10 do 20 kW. W oparciu o badania prowadzone na stacji pilotowej w EC Kawęczyn , w EC Pomorzany zbudowano instalację do oczyszczania gazów spalinowych z kotła energetycznego opalanego węglem – moc zainstalowanych akceleratorów przekracza 1 MW – jest to największa instalacja wykorzystująca źródło promieniowania jonizującego zbudowana w świecie. W uznaniu tych osiągnięć ICHTJ został mianowany przez International Atomic Energy Agency na Collaborating Center, jako jeden z dwudziestu instytutów w świecie. Przyjęcie przez rząd Programu Polskiej Energetyki Jądrowej spowodowało, że instytut będący kiedyś przodującą w świecie jednostką prowadząca badania w zakresie pozyskiwania uranu , przerobu paliwa i odpadów promieniotwórczych podjął działania mające na odtworzeniu potencjału ludzkiego oraz infrastruktury niezbędnych do sprostania zadaniom stawianym przez wdrażanie tak ambitnego planu jakim jest rozwój energetyki jądrowej. Temu celowi służy i budowa Centrum Chemii Jądrowej i Radiochemii. Najlepszym potwierdzeniem tezy , że naukowcy pracujący w instytucie posiadają wiedzę oraz znaczne osiągnięcia w dziedzinie chemii, jest fakt, ze instytut zdobył najwięcej ze wszystkich jednostek w kraju projektów EURATOM-u, które można uzyskać jedynie w ścisłej współpracy międzynarodowej. Strategicznym partnerem instytutu w tej dziedzinie jest francuski Komisariat Energii Atomowej. Instytut reprezentował lub reprezentuje nasz kraj w Euratom Supply Agency, Nuclear Energy Agency OECD. Przedstawiciel Instytutu zasiadał w działającym przy Dyrektorze IAEA, gremium doradczym SAGNA. Pracownicy instytutu są członkami Komitetu Chemii oraz Komitetu Problemów Energetyki Jądrowej PAN, oraz członkami Rad Naukowych i Wydziałów; IChF PAN, IMP PAN, CLOR i WICHIP PW. Pełnią funkcję prezesów PTN i SEREN. Ważny wkład wnosi też instytut w badania i rozwój nowych radiofarmaceutyków poza współpracą z POLATOM, SLCJ UJ i UM , współpracuje w tej dziedzinie z ośrodkami naukowymi we Włoszech, Niemczech i USA. Metody znaczników promieniotwórczych są w sposób ciągły wykorzystywane w pracach prowadzonych na rzecz Rafinerii i Petrochemii ORLEN w Płocku oraz dla PERN eksploatującego rurociągi naftowe. Metody analityczne i analizy izotopów trwałych są stosowane w ocenie wpływu kopalni węgla brunatnego Bełchatów – Szczerców na stan wód gruntowych. Instytut wdrożył systemy elektroniczne do pomiarów i kontroli radiometrycznej, takie jak bramki kontroli personelu, radiometry górnicze oraz liczniki do pomiarów medycznych. Opracowane w instytucie systemy kontroli zapylenia powietrza są wykorzystywane do oceny i monitoringu zanieczyszczeń atmosfery. Instytut wydaje notowane na liście filadelfijskiej czasopismo Nukleonika oraz czasopismo popularno - naukowe Postępy Techniki Jądrowej. W ostatniej ewaluacji jednostek naukowych, instytut jako jeden z dwu spośród 51 instytutów badawczych podległych Ministerstwu Gospodarki uzyskał najwyższą kategorię A+.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]