Interesariusz

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Interesariusze (ang. stakeholders) – podmioty (osoby, społeczności, instytucje, organizacje, urzędy), które mogą wpływać na przedsiębiorstwo oraz pozostają pod wpływem jego działalności. Pojęcie zostało użyte po raz pierwszy w 1963 roku przez Stanford Research Institute.

Interesariusze:

  • w zarządzaniu strategicznym to osoby lub instytucje, których aktywność może mieć wpływ na powodzenie firm, organizacji, przedsięwzięć. Należą do nich właściciele firmy, pracownicy, klienci, społeczności lokalne i in. Zatem podejmowanie decyzji wymaga analizy interesów, w tym na przykład sporządzenia mapy interesów lub scenariuszy ich zachowań.
  • w zarządzaniu projektami to osoby, które nie są bezpośrednio zaangażowane w projekt, lecz jego wyniki mają na nie istotny wpływ, dlatego są żywotnie zainteresowane w pomyślnym lub niepomyślnym ukończeniu projektu. Z tego powodu interesariusze (oraz ich opinie) muszą być brane pod uwagę zarówno przez kierownika projektu jak i jego sponsora. Inna – szersza – definicja obejmuje wszystkie osoby, jednostki bądź instytucje, które zainteresowane są tym, aby projekt się udał lub nie udał.

Analizę interesariuszy wykonuje się na etapie przygotowania strategii czy definiowania projektu. Ta ważna analiza daje rzeczywisty obraz układu sił w ramach danego projektu i stanowi podstawę do decyzji o uruchomieniu procesu projektowania lub wdrażania, jego zaniechaniu bądź zmiany przedmiotu czy zakresu.

Koncepcja stakeholders ma duży wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Redefiniuje ona cele przedsiębiorstwa, będące w klasycznym modelu, związane przede wszystkim z zarobkową istotą działalności. Maksymalizacja zysku, czy też współcześnie ważniejszy postulat maksymalizacji wartości, zintegrowany jest głównie z celami właścicieli. W teorii przedsiębiorstw koncepcja stakeholders pozostaje w istotnym konflikcie z koncepcją shareholders, a więc pomiędzy celami wszystkich interesariuszy, a celami właścicieli przedsiębiorstwa, czy też posiadaczy akcji.

Pojęcie przeniesione na grunt polski w połowie lat 90. XX wieku.

Klasyfikacja[edytuj | edytuj kod]

Interesariuszy można dzielić na

  • pozytywnych (np. zleceniodawcę projektu czy instytucje finansujące dany projekt) i negatywnych (np. kierowników innych projektów rywalizujących o zasoby w ramach organizacji, konkurencję rynkową czy chociażby stowarzyszenia ekologiczne blokujące projekty budowlane),
  • pierwszo- i drugoplanowych oraz pozostałych.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]