Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – określana potocznie jako ułomna osoba prawna (lub niezupełna osoba prawna) – podmiot stosunku cywilnoprawnego, nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną.

Ułomnymi osobami prawnymi w prawie polskim są:

Ułomna osoba prawna może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania mocą swojego działania, może także pozywać i być pozywaną. Członkowie takiej jednostki organizacyjnej co do zasady ponoszą za jej zobowiązania odpowiedzialność subsydiarną, tj. powstającą z chwilą jej niewypłacalności.

Częstym błędem jest włączanie do katalogu ułomnych osób prawnych spółki cywilnej (która w istocie jest umową cywilnoprawną), chociaż Kodeks pracy traktuje taką spółkę jako stronę stosunku pracy w charakterze pracodawcy.

Ustawa Prawo prywatne międzynarodowe przewiduje, że dla ułomnych osób prawnych prawem właściwym będzie prawo państwa, gdzie znajduje się siedziba "organu" zarządzającego.

Obecnie odchodzi się od stosowania terminu "ułomnej osoby prawnej" na rzecz sformułowania "jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej"[1][2].

Przypisy

  1. Por. Andrzej Powierża, Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, "Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW" 2005, nr 1 (dostęp przez http://docs.google.com)
  2. Por. też interesującą korespondencję w sprawie zdolności do czynności prawnej Biura Bezpieczeństwa Narodowego: http://prawo.vagla.pl/node/8800.
Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.