Leasing operacyjny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Leasing operacyjny – (zwany również leasingiem usługowym) – polega na czasowym udostępnianiu środka, bez przeniesienia prawa własności.

Przedmiot leasingu operacyjnego[edytuj | edytuj kod]

Przedmiotem leasingu operacyjnego mogą być przede wszystkim sprzęt komputerowy, samochody osobowe i samochody ciężarowe oraz zespoły urządzeń. Przedmiot może być zużytkowany przez kliku leasingobiorców lub na podstawie odnawiania umów z jednym klientem. Istotne znaczenie ma nadzór ze strony leasingodawcy nad utrzymaniem przedmiotu w stanie należytym. Ważnym elementem umowy jest klauzula unieważniająca, co oznacza że może być wcześniej wypowiedziana przez jedną ze stron. Leasingobiorca ma prawo do wcześniejszego zwrotu sprzętu i odstąpienia od umowy. Przedmiot leasingu operacyjnego jest zaliczany do składników majątku leasingodawcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca jest obciążony fakturami VAT za wynajem środka trwałego, co stanowi dla niego koszt uzyskania przychodów.

Umowa leasingu operacyjnego[edytuj | edytuj kod]

Umowa zawierana jest na okres krótszy niż oczekiwany okres pełnej amortyzacji, czyli okres ekonomicznej eksploatacji sprzętu, co powoduje że opłaty leasingowe nie pokrywają w pełni kosztu zakupu dobra, ewentualnego kredytowania oraz zysku firmy leasingowej. Dla uzyskania zwrotu nakładów poniesionych przez firmę leasingową konieczne jest zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym korzystającym, umowy z innym korzystającym lub sprzedaż dobra. Ważnym elementem umowy jest klauzula unieważniająca, co oznacza że może być wcześniej wypowiedziana przez jedną ze stron. Leasingobiorca ma prawo do wcześniejszego zwrotu sprzętu i odstąpienia od umowy. Ta cecha leasingu operacyjnego powoduje, że ryzyko związane z przedmiotem leasingu niemal w całości obciąża leasingodawcę. Dodatkowo umowa leasingu operacyjnego nie zawiera zobowiązania leasingobiorcy do odkupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Golawska-Witkowska, A. Rzeczycka, H. Zalewski: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wydawnictwo Branta, Warszawa, 2006, s. 190-191
  • J. Czekaj, Z. Dresler: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2001, s. 191
  • J. Mierzejewska-Majcherek: Ekonomika Przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2006, s. 75
Artykuł zawiera udostępnione na licencji GNU FDL treści pochodzące z serwisu http://mfiles.pl