Mazowiecki Instytut Kultury

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Mazowiecki Instytut Kultury
Mazowiecki Instytut Kultury
Mazowiecki Instytut Kultury

Mazowiecki Instytut Kultury (dawniej MCKiS) – instytucja kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego powołana  w 2014 roku.

Jest to jednostka organizacyjna samorządu województwa mazowieckiego, której nadrzędnym celem działalności jest podnoszenie jakości życia kulturalnego na Mazowszu, prezentowanie najnowszych treści i form artystycznych, które poziomem i skalą trudności organizacyjnych wykraczają poza możliwości terenowych ośrodków kultury, a także eksponowanie dziedzictwa kulturowego, pielęgnowanie tradycji i ochrona polskiej odrębności kulturowej. Siedzibą Mazowieckiego Instytutu Kultury (MIK) jest zabytkowy, neorenesansowy gmach dawnego Szpitala św. Ducha przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie.

Przedmiot i cele działania MIK[edytuj | edytuj kod]

Przedmiotem działania Instytutu jest:

  1. prezentowanie sztuki (przeglądy, konkursy, festiwale, cykle wydarzeń artystycznych wydawnictwa),
  2. upowszechnianie kultury i sztuki oraz edukacja w tej sferze,
  3. organizowanie szkoleń metodycznych dla animatorów kultury i doskonalenie kadr terenowych instytucji kultury oraz nauczycieli szkolnictwa różnych szczebli,
  4. wspieranie lokalnych inicjatyw w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Cele MIK osiągane są poprzez rozwijanie projektów interdyscyplinarnych, obejmujących zasięgiem duże obszary województwa, budowanie relacji z partnerami (regionalnymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, środowiskami twórczymi), a także poprzez stworzenie systemu szkoleń i doradztwa w celu podnoszenia kompetencji własnych i partnerów. Istotnym obszarem aktywności MiK jest promocja kulturalna rozumiana zarówno jako promocja regionu poprzez wydarzenia artystyczne, jak i promocja samego Centrum.

Historia[edytuj | edytuj kod]

W okolicach dzisiejszej siedziby MIK, przy ulicy Elektoralnej mieszkało niegdyś wiele znanych osobistości, np. Antoni Malczewski (1793-1826) czy ówczesny kancelista, Juliusz Słowacki, który w latach 1829-1831 napisał m.in. Marię Stuart, Mindowe, Mnicha, czy Hymn do Bogarodzicy. W aktualnym gmachu MIK mieścił się dawniej szpital św. Ducha. Odbudowany po wojnie, zgodnie z warunkiem postawionym przez Biuro Odbudowy Stolicy. W lutym 1953 został przystosowany do nowej funkcji Domu Kultury Warszawskiej Rady Związków Zawodowych. Z biegiem czasu zmieniały się zadania i charakter działalności instytucji kultury przy ul. Elektoralnej. Jako ostatni przed Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki funkcjonował tam, do 2000 Warszawski Ośrodek Kultury. W czasie dyrekcji Wiesława Rudzkiego, oprócz różnorodnej działalności, z akcentem na teatr w aspekcie współpracy międzynarodowej, wydawano tam do 1998 "Warszawski Informator Kulturalny", dwutygodnik sięgający swoją tradycją 1965, wznowiony - po latach zawieszenia - w nowej formule w 1993. Proces przemiany, uznawanego za wojewódzki, Warszawskiego Ośrodka Kultury w Centrum o mazowieckim zasięgu działania rozpoczął się za dyrekcji Andrzeja Tadeusza Kijowskiego, sprawowanej w czasie od grudnia 1998 do maja 1999.

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuk (MCKiS) powstało w wyniku połączenia istniejącego w siedzibie przy ul. Elektoralnej 12 Warszawskiego Ośrodka Kultury z Krajowym Biurem Koncertowym i Stołecznym Biurem Wystaw Artystycznych. Przekształcenie dokonało się w 2000, w czasie sprawowania dyrekcji przez Małgorzatę Błoch-Wiśniewską (maj 1999 - lipiec 2003), wieloletniego dyrektora KBK. W 2010 dobiegł końca remont zabytkowego obiektu, budynek został dostosowany do potrzeb wszystkich go odwiedzających, a w sposób szczególny dla osób niepełnosprawnych. MCKiS jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego, decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 19 maja 2014 roku zostało przekształcone w Mazowiecki Instytut Kultury.

Teraźniejszość[edytuj | edytuj kod]

MIK to instytucja kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego powołana 19 maja 2014 roku z przekształcenia Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki. Instytut jest organizatorem lub współorganizatorem blisko 600 pojedynczych wydarzeń kulturalnych (w tym 100 wystaw sztuki i przedsięwzięć plastycznych), współpracuje z ponad 100 instytucjami kultury w kraju i za granicą. Rocznie uczestniczy średnio w 130 projektach: przedsięwzięciach wielodniowych, wielomiesięcznych i całorocznych, festiwalach i konkursach, cyklach koncertów i projektach interdyscyplinarnych, stałej pracy galerii sztuki i edukacji ustawicznej. Publikuje rocznie od kilku do kilkunastu samodzielnych wydawnictw – drukowanych i multimedialnych. MiK działa we wszystkich niemal dziedzinach sztuki, trafia do odbiorców na całym Mazowszu – w małych miejscowościach regionu i w Warszawie.

Edukacja[edytuj | edytuj kod]

Główną misją edukacyjną MIK jest wzorcotwórczość oraz kształcenie i integrowanie nowoczesnych menedżerów kultury. Realizuje to poprzez takie projekty, jak: „Kultura tworzy rozwój” czy „W stronę nowoczesnego muzeum”. MIK prowadzi lub współorganizuje także liczne kursy, warsztaty, szkolenia, spotkania i cykle edukacyjne tj.: Roczny Kurs Dramy dla Nauczycieli i Instruktorów Teatralnych, Studio Tańca Współczesnego, Instruktorskie Kursy Kwalifikacyjne: Taniec jazzowy, Teatr, Taniec ludowy, Teatr, Spotkania z Rękodziełem Ludowym, Studio Mimów oraz Teatr Ruchu „Inspiracje”. W Centrum funkcjonuje również Teatr Ruchu Balonik - jest to grupa składająca się z 25 osób w wieku od 25 do 55 lat, z upośledzeniem intelektualnym w stopniu głębszym i znacznym. Wspólnie uczestnicząc w kulturze osoby te uświadamiają sobie własne możliwości, także artystyczne. MIK jest założycielem jednego z pierwszych uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce: Mazowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (MUTW działa od 2002 i ma siedzibę w Warszawie przy ulicy Elektoralnej 12). Z inicjatywy MIK upowszechniona została idea uniwersytetów trzeciego wieku na całym Mazowszu. Dzięki nawiązaniu kontaktów z dyrektorami lokalnych ośrodków, w porozumieniu z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki powstało kilkanaście UTW, między innymi w Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Siedlcach, Pruszkowie, Zielonce, Płońsku oraz w Ośrodku Kultury „Świt” na warszawskim Bródnie.

Galerie[edytuj | edytuj kod]

MIK sprawuje pieczę nad następującymi galeriami sztuki:

  1. Galeria Mazowiecka
  2. Galeria XX1
  3. Galeria TEST
  4. Galeria Elektor
  5. Galeria Foksal

Projekty MIK[edytuj | edytuj kod]

MIK organizuje liczne festiwale, koncerty, inicjatywy i konkursy: Chopiniana, Mazowiecka Akademia Książki, Karawana, Kierunek Kultura, Mazowsze w Koronie oraz Festiwal Sztuki 3m. W latach 2003 – 2007 w MCKiS odbywał się Warszawski Festiwal Pianistów Jazzowych oraz towarzyszący tej imprezie Konkurs Pianistów Jazzowych – Debiuty[1].

Mazowiecki Fundusz Filmowy[edytuj | edytuj kod]

We wrześniu 2010 Samorząd Województwa Mazowieckiego powołał przy MCKiS Mazowiecki Fundusz Filmowy, zajmujący się dofinansowaniem najciekawszych propozycji i produkcji filmowych, związanych z Mazowszem.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

  1. jazz.tworze.com: Warszawski Festiwal Pianistów Jazzowych. [dostęp 2012-03-18].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]