Mirscy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
herb Białynia rodu Światopełk-Mirscy

Mirscy – polski ród szlachecki pieczętujący się herbem Białynia, którego jedna z linii uzyskała tytuł książęcy i którego pochodzenie nie zostało dotychczas gruntownie zbadane[1]. Najprawdopodobniej nazwisko Mirski jest nazwiskiem odmiejscowym i pochodzi od miejscowości Miory (obecnie na terytorium Białorusi). Zamek w Mirze był własnością zrusyfikowanej gałęzi rodu od 1895 do II wojny światowej.

Według Józefa Wolffa w dokumentach źródłowych pojawili się Mirscy po raz pierwszy dopiero w drugiej połowie XVI w., w osobie Hrihorego Mirskiego (zm. ok. 1620 r.), najpierw podkomorzego brasławskiego, a następnie sędziego ziemskiego brasławskiego, przy czym ani on, ani jego potomkowie, o których częste wzmianki w Metryce Litewskiej, przez cały XVII w. nie występowali ani razu z tytułem kniaziów lub przydomkiem Światopełk, którego zaczęli używać dopiero w późniejszych czasach.

Informacja o kniaziowskim pochodzeniu tego rodu po raz pierwszy pojawiła się w wydanym na początku XVIII w. rodowodzie Ogińskich, za którym powtórzona została w herbarzach Niesieckiego, Jabłonowskiego i innych. Sami zainteresowani utrzymywali, iż mają wspólne pochodzenie z książętami Czetwertyńskimi, faktycznie posługującymi się przydomkiem Światopełk[1].

Na zasadzie mylnej tradycji pochodzenia kniaziowskiego jedna z linii rodu, mocno zrusyfikowana od poł. XIX w., uzyskała w 1821 r. "bez przedstawienia dowodów" formalne zatwierdzenie przez deputację Senatu Królestwa Polskiego tytułu książęcego, potwierdzonego następnie w Rosji, w 1861 r. Wywodzący się z tej linii Mikołaj Światopełk-Mirski herbu Białynia nabył w 1895 zamek w Mirze od potomków księcia Dominika Radziwiłła i jego córki Stefanii, zamężnej za księciem zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Członkowie rodu[edytuj | edytuj kod]

Drzewo genealogiczne - linia I[edytuj | edytuj kod]

Cyprian ŚWIATOPEŁK-MIRSKI (*ok.1710)
~ Maria Billewicz
├─>Tomasz (*1738) marszałek brasławski
├─>Bogusław (*ok. 1750) podkomorzy brasławski
├─>Stanisław Wojciech (*17561805) pisarz wielki litewski
│ ~ Stanisława Koszczyc
│ ├─>Aniela (*ok. 1790)
│ │ ~ N. Saunders
│ ├─>Adam Napoleon (*ok. 1790)
│ │ ~ Ludwika Godlewska
│ ├─>Maria (*ok. 1790)
│ │ ~ Stanisław Szumski
│ ├─>Stanisława (*ok. 1790)
│ │ ~ Aleksander Wolski
│ └─>Ewelina (*ok. 1790)
│   ~ Antoni Chrapowicki
└─>Anna (*ok. 1760)
  ~ Tadeusz Światopełk-Mirski (*ok. 1760)

Drzewo genealogiczne - linia II[edytuj | edytuj kod]

Jan Stanisław ŚWIATOPEŁK-MIRSKI (*ok. 17201761) 
~ Joanna Rymsza
└─>Tadeusz (*ok.1760)
  ~ Anna Światopełk-Mirska (*ok.1760)
  ├─>Tomasz (*17881852)
  │ ~ Konstancja Włosowska
  │ ├─>Kazimierz Ignacy Florian (*18181886)
  │ │ ~[1] Franciszka Jagmin
  │ │ ├─>Maria (*ok.1860)
  │ │ │ ~[1] Edward Wisłocki
  │ │ │ ~[2] Sewer Grabowski
  │ │ ├─>Czesław (*18621920)
  │ │ │ ~ Maria Antonina Fraget
  │ │ │ ├─>Julia (*18901981)
  │ │ │ │ ~ Stanisław Różyczka de Rosenwerth (*1885 †1955) 
  │ │ │ ├─>Józef (*18931970)
  │ │ │ │ ~ Maria Aniela Albertyna ks. Radziwiłł
  │ │ │ ├─>Kazimierz (*1899? †1941) Poseł na Sejm Rzeczypospolitej
  │ │ │ │ ~ Izabella hr. Potulicka
  │ │ │ │ ├─>Krzysztof (*19251944)
  │ │ │ │ └─>Michał (*19261944)
  │ │ │ └─>Maria (*19011998)
  │ │ │   ~ Ludwik Górski
  │ │ ├─>Konstancja (*1863)
  │ │ │ ~ Feliks Cichocki
  │ │ ├─>Adela (*ok. 1870)
  │ │ │ ~ Kamil Tomasz Wydżga
  │ │ ~[2] Jadwiga Jagmin
  │ │ ├─>Kazimierz
  │ │ └─>Jadwiga
  │ │   ~ Franciszek Wisłocki
  │ ├─>Adelajda (*ok. 1820)
  │ │ ~ Ignacy Stanisław Józef ks. Drucki-Lubecki
  │ ├─>Maria (*ok. 1820)
  │ │ ~ Henryk Dominik Wincenty Łopaciński
  │ ├─>Wiktor (*ok. 1820)
  │ │ ~ Laura Czyżewicz
  │ │ ├─>Tekla (*ok. 1840)
  │ │ │ ~ Rajmund Guza
  │ │ ├─>Wiktor (*ok. 1845)
  │ │ │ ~ N.N.
  │ │ │ └─>Wiktor (*ok. 1870)
  │ │ │   ~ Teresa Maria Poklewska-Koziełł
  │ │ │   ├─>Felicja (*ok. 1890)
  │ │ │   │ ~[1] N. Kątkowski
  │ │ │   │ ~[2] N. Szalkiewicz
  │ │ │   │ ~[3] N. Pfisterer
  │ │ │   ├─>Jagoda (*ok. 1890)
  │ │ │   ├─>Wanda (*ok. 1890)
  │ │ │   └─>Wiktor (*ok. 1890 †po 1939)
  │ │ │    ~ Maria Wołczaska
  │ │ │    └─>Wiktor (*ok. 1930)
  │ │ │      ~ Krystyna N.
  │ │ ├─>Konstancja (*ok. 1850)
  │ │ │ ~ Artur Korsak
  │ │ ├─>Maria (*ok. 18501938)
  │ │ │ ~ Franciszek Oskierka
  │ │ ├─>Mieczysław (*ok. 1860)
  │ │ ├─>Laura (*ok. 1860)
  │ │ └─>Jadwiga (*18631940)
  │ │   ~ Wacław Oskierka
  │ ├─>Alina (*1826)
  │ │ ~ August Franciszek Antoni Klott
  │ ├─>Eugeniusz (*1839)
  │ │ ~ Katarzyna Piotrowska
  │ │ ├─>Eugeniusz (*1876)
  │ │ ├─>Aleksander (*ok. 1880)
  │ │ ├─>Witalis (*ok. 1880)
  │ │ ├─>Michał (*ok. 1880)
  │ │ └─>Barbara (*ok. 1880)
  │ └─>Zofia (*ok. 1840)
  │   ~ Mikołaj Wolski
  └─>Brygida (*ok. 1790)
   ~ Klaudiusz Światopełk-Mirski (*ok. 1810)

Drzewo genealogiczne - linia III[edytuj | edytuj kod]

Jan ŚWIATOPEŁK-MIRSKI (*ok. 1770)
~ Tekla Burgundyfera Despot-Zenowicz
├─>Jan (*ok. 1810)
│ ~ Michalina Osmulska
│ ├─>Klaudia (*ok. 1840)
│ │ ~ Jan Jesman
│ ├─>Wiesław (*ok. 1840)
│ │ ~ Józefa Korkowicz
│ │ ├─>Jan
│ │ ├─>Wiesław
│ │ └─>Maria
│ └─>Natalia (*ok. 1840)
│   ~ Eugeniusz Bouvier
└─>Klaudiusz (*ok. 1810)
  ~ Brygida Światopełk-Mirska (*ok. 1790)
  └─>Walentyna (*ok. 1850)
   ~[1] August ks. Ogiński
   ~[2] Franciszek Czerwiński

Drzewo genealogiczne - linia IV[edytuj | edytuj kod]

Hieronim ŚWIATOPEŁK-MIRSKI
~ Leokadia Strupińska
└─>Luiza (†1867)
  ~ Mikołaj Filip ks. Radziwiłł

Drzewo genealogiczne - linia V[edytuj | edytuj kod]

Aleksander Paulin ŚWIATOPEŁK-MIRSKI (*ok. 1760)
~ Cecylia Misiura
└─>Ignacy (*ok. 17901853)
  ~ Franciszka Wazgird
  ├─>Anna (†1873)
  │ ~ Marcin Korsak
  ├─>Augusta (*ok. 18201882)
  │ ~ Ignacy Korsak-Bobynicki
  ├─>Bogumiła (*ok. 1820)
  │ ~ Ludwik Oskierka
  ├─>Seweryn Serwacy (*ok. 1820)
  │ ~ Augusta Korsak
  ├─>Ferdynand
  ├─>Kornel
  ├─>Andrzej
  └─>Piotr (*1822)
   ~ Wincenta Korsak
   ├─>Franciszka (*ok. 1850)
   ├─>Maria (*ok. 1850)
   ├─>Kazimierz (*ok. 1850)
   └─>Władysław (*ok. 1850)

Drzewo genealogiczne - linia VI[edytuj | edytuj kod]

Franciszek Ksawery ŚWIATOPEŁK-MIRSKI (*ok. 1760)
~ Katarzyna Badowska
└─>Tomasz Bogumił (*17881868)
  ~ Marianna Nostitz-Jackowska
  ├─>Dymitr (*18241899) {"potwierdził" tytuł książęcy rodu w 1861 r.}
  │ ~ Zofia Orbeliani
  │ └─>Piotr (*18571914)
  │   ~ Katarzyna hr. Bobrińska
  │   └─>Dymitr (*18901939)
  └─>Mikołaj (*18331898)
   ~[1] Wiera księżniczka gruzińska z dynastii Bagratydów
   ~[2] Kleopatra Chynkow
   ├─>Michał(*18701938)
   ├─>Jan (*18721922)
   │ ~[1] Nadia Engelhardt
   │ ├─>Bazyli (*19051974)
   │ │ ~[1] Maria Luiza Hayes
   │ │ ~[2] Lydia de Peucker
   │ │ ├─>Irena (*1931)
   │ │ │ ~[1] Manfred de Conta
   │ │ │ ~[2] Eckard Futwangler
   │ │ ~[3] Agata Gockel
   │ ├─>Tatiana (*1907)
   │ │ ~[1] Mikołaj Maksymow
   │ │ ~[2] Jerzy Iwanow
   │ ~[2] Barbara Rudnow
   ├─>Dymitr (*18741950)
   │ ~[1] Maria de Bellegarde
   │ ├─>Aleksander (*1899)
   │ │ ~ Katarzyna Gabriela hr. Bnińska
   │ │ └─>Andrzej Ingwar (*1940)
   │ ├─>Mikołaj (*1902)
   │ ├─>Michał (*1904)
   │ │ ~ Maria Chreptowicz-Biteniew
   │ │ └─>Maria (*1950)
   │ │   ~ Charles A. Haile
   │ ├─>Włodzimierz Karol (*1907)
   │ │ ~[1] Renee Grosse
   │ │ ├─>Michał Jerzy (*1934)
   │ │ ├─>Teresa Maria (*1938)
   │ │ │ ~ Maurice Laroche
   │ │ ├─>Jan Ludwik (*1946)
   │ │ └─>Bernadeta Klara (*1948)
   │ │   ~ Jan Claude Lacrouts
   │ ~[2] Krystyna Radziejowska
   │ ├─>Katarzyna (*1922)
   │ │ ~[1] Platon Agallianos
   │ │ ~[2] Georgios Raymondos
   │ ├─>Piotr (*1923)
   │ │ ~ Anastazja Olga Mirska (*1935)
   │ ~[3] Karolina Skopowska
   │ ~[4] Maria Andras Septelice
   ├─>Włodzimierz (*18751906)
   │ ~ Maria Gudim-Lewkowicz
   │ ├─>Mikołaj (*1899)
   │ │ ~[1] Zofia von Strandman
   │ │ ├─>Zofia (*1924)
   │ │ │ ~ Charles W. Matthey
   │ │ ├─>Włodzimierz (*1928)
   │ │ │ ~ Eleonora Frances Shields
   │ │ │ └─>Filip (*1957)
   │ │ ~[2] Vilma Kaupe
   │ └─>Andrzej (*19021946)
   │   ~ Stanisława Regina Siewruk
   │   ├─>Jerzy Michał (*1932)
   │   │ ~ Anna Maria Marais
   │   │ ├─>Andrzej (*1955)
   │   │ └─>Zofia (*1960)
   │   └─>Jan (*1934)
   │    ~ Adelaide Keen McKenzie
   │    ├─>Mikołaj (*1969)
   │    └─>Aleksander (*1971)
   └─>Symeon (*18851917)
     ~ Ludmiła Leliawska
     └─>Symeon (*1910)
      ~[1] Nadia Mirska
      ├─>Anastazja Olga (*1935)
      │ ~ Piotr Mirski (*1923)
      ├─>Irena Jadwiga (*1935)
      │ ~ Michał Taratuchin
      └─>Maria (*1946)

Przypisy

 1. 1,0 1,1 J. Wolff Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieku