Natan Hannower

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Natan ben Mojżesz Hanower (j. hebr.: נתן נטע הנובר), historyk żydowski, talmudysta i kabalista. Według niektórych historyków tożsamy z Natanem z Krakowa. Podczas rebelii kozackiej 1648 mieszkał w Zasławiu, skąd uciekł do Pragi, później był rabinem Jass. W 1653 w Wenecji napisał kronikę "Jawen mecula", zawierającą bardzo realistyczny opis wojny kozackiej. Pomimo tego, że powszechnie w historiografii postrzegany jako najbardziej realistyczny i wiarygodny kronikarz, Natan Hanower we wstępie Jawen Mecula przeprowadza obliczenia gematryczne. Mają one dowodzić, że tragedie lat 1648/49 (TaCh we-TaT) zostały przewidziane już wcześniej i mogą stanowić preludium nadejście czasów mesjańskich. Znajduje oparcie w odpowiedniej interpretacji fraz biblijnych. Również w Zoharze w podobny sposób typowano rok 408 (czyli 1648), równowartość słowa "zot" (ten), które pojawia się w Biblii w zdaniu "w roku TYM, jubileuszowym wszyscy powrócą do swej własności" (przepis odnośnie roku jubileuszowego w księdze Wyjścia). Sam tytuł Jawen Mecula oznacza Bagno Głębokie, również nawiązanie do bibijnego "Tawaati ba-jewen mecula" (Tonę w bagnie głębokim). Zwiera jednocześnie grę słów, gdyż pierwsze słowo może być odczytywane zarówno jako Jawen (bagno), jak i Jawan (Grek), jak Hanower nazywa prawosławnych, czyli ogólnie Kozaków, czy Ukraińców. Chmielnicki jest nazywany z kolei Chmiel, co służy potraktowaniu jego nazwiska jako akronimu wyrażenia "Chawlej Masziach Jawo Leolam" (Bóle-porodowe Mesjasza nadejdą na świat). Jest to ewidentna aluzja, już na wstępie kroniki Hanowera. do mesjańskich przewidywań.