Nauczyciel stażysta

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Nauczyciel stażysta - w awansie zawodowym nauczycieli jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela, ale nieposiadająca innego stopnia tego awansu. Nauczycielem stażystą zostaje się od pierwszego dnia zatrudnienia w szkole, przy czym nauczyciele akademiccy z co najmniej trzyletnim stażem pracy na uczelni wyższej i inne osoby z co najmniej pięcioletnim stażem pracy oraz legitumujące się znaczącym dorobkiem naukowym, z dniem zatrudnienia w szkole otrzymują wyższe stopnie awansu. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

 1. poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
  1. sposób prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji,
  2. przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,
 2. uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej dwóch zajęć w miesiącu, i omówić z prowadzącym obserwowane zajęcia,
 3. prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednego zajęcia w miesiącu oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone,
 4. uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują :

 1. umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż,
 2. znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów, umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć,
 3. znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]