Obligacja municypalna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Obligacja municypalna na 210 złotych wyemitowana przez Stołeczne Królewskie Miasto Kraków w 1929

Obligacja municypalna (komunalna) – denominowany w PLN lub walucie obcej papier wartościowy, potwierdzający zobowiązanie emitenta do wypłacenia w określonych terminach posiadaczowi obligacji odsetek naliczonych według określonej stopy procentowej oraz wypłacenia kwoty nominalnej obligacji w dacie jej wykupu. Obligacje municypalne są emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z obowiązującymi w drodze emisji publicznej bądź niepublicznej. Okres zapadalności z reguły waha się od 3–10 lat. Oprocentowanie obligacji jest najczęściej zmienne i oparte na średniej rentowności bonów skarbowych lub odpowiedniej stawce WIBOR, LIBOR lub EURIBOR. Odsetki są przeważnie wypłacane raz w roku. Wypłata odsetek może mieć miejsce częściej w zależności od zastosowanego indeksu. Obligacje municypalne są dostępne na rynku pierwotnym oraz wtórnym. Sprzedaż obligacji niepublicznych na rynku pierwotnym jest realizowana przez organizatora emisji. Rynek wtórny zapewnia przede wszystkim organizator emisji, który zapewnia ich płynność. Publiczny rynek regulowany organizowany jest w Polsce przez BondSpot.

Wtórny rynek obrotu obligacjami municypalnymi odbywa się w Polsce na rynku giełdowym Catalyst zorganizowanym i prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych i jej spółkę zależną BondSpot.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  • Adam Wacławczyk: Obligacje komunalne. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska – Oficyna, Kraków 2003