Octan metylu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Octan metylu
Octan metylu Octan metylu
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C3H6O2
Inne wzory CH3COOCH3; MeCOOMe; AcOMe
Masa molowa 74,08 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 79-20-9
PubChem 6584[1]
Podobne związki
Podobne związki octan etylu
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Octan metylu (etanian metylu, ester metylowy kwasu octowego, C3H6O2) – ciecz o charakterystycznym owocowym zapachu podobnym do octanu etylu. Bardzo dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych takich jak np. etanol lub toluen. Jest to substancja łatwopalna. Nie należy wdychać oparów. Pary octanu metylu tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Octan metylu stosowany jest między innymi jako rozpuszczalnik oraz jako półprodukt do syntez organicznych.

Efekty zdrowotne[edytuj | edytuj kod]

Octan metylu przedostaje się do organizmu ludzkiego drogami oddechowymi, poprzez przewód pokarmowy i przez skórę. Wywołuje podrażnienia skóry i błon śluzowych. Stwierdza się działanie narkotyczne. Uszkadza nerki i wątrobę. Wywołuje uczulenia. Objawami zatrucia octanem metylu jest w pierwszym rzędzie podrażnienie błon śluzowych górnych dróg oddechowych. Octan metylu w mieszaninie z acetonem i alkoholem działa oszałamiająco, wywołuje łzawienie, pieczenie oczu, drapanie w gardle, kaszel, niekiedy ślinotok, bóle głowy, ogólne osłabienie, chudnięcie i niedokrwistość. Wywołuje podrażnienie i depresję układu ośrodkowego.

Dane fizyczno-chemiczne[edytuj | edytuj kod]

 • Współczynnik załamania światła w temp. 20 °C – 1,36140
 • Prężność pary nasyconej w funkcji temperatury:
 • lg(p) = A – B / (C+t) p[mmHg] t[C]
A: 7,119
B: 1183,7
C: 222,41
 • Objętość molowa – 228,0 cm³/mol
 • Ciepło parowania w temperaturze 25 °C – 104,21 cal/g
 • Ciepło właściwe w temperaturze 25 °C – 0,464 cal/g
 • Ciepło topnienia – 25,71 cal/g
 • Ciepło spalania – 5136,9 cal/g
 • Granice wybuchowości
  • dolna – 3,1% obj.
  • górna – 16,0% obj.
 • Klasa wybuchowości – IIA
 • Klasa niebezpieczeństwa pożarowego – 1
 • Klasa temperaturowa – 1
 • Numer ONZ – 1231
 • Numer EWG – 607021000
 • Toksyczność:
  • NDS – 200 mg/m3
  • NDSCh – 600 mg/m3
 • Gęstość par względem powietrza – 2,56
 • Stężenie stechiometryczne – 5,66% obj.

Przypisy