Okres zwrotu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Okres zwrotu (PP) - jest to czas, jaki jest niezbędny aby wpływy wyrównały poniesione nakłady: T=t+No/Pt

T - Okres zwrotu

t - ostatni rok, na koniec którego nakłady pozostają nie zwrócone

No - nakłady nie zwrócone na koniec roku t

Pt - przychody netto w roku następnym

Przykład: Dysponując następującymi danymi obliczyć prosty okres zwrotu oraz okres zwrotu z dyskontem. Stopa dyskontowa wynosi 10%. Maksymalny wymagany okres zwrotu nakładów wynosi 3 lata.

PROSTY OKRES ZWROTU;

Lata: 0, 1, 2, 3, 4,

Przepływy pieniężne: - 4 000, 1 700, 2 200, 2 400, 1 600

No = 4 000 - (1 700+2 200) = 100,

PT = 2 400, t = 2

T = t + No/PT

T = 2 + 100 / 2 400 = 2,042

0,042 * 365 dni = 15 dni

W 15 dniu 3 roku wpływy wyrównają nakłady inicjujące.


OKRES ZWROTU Z DYSKONTEM;

Lata: 0, 1, 2, 3, 4,

Przepływy pieniężne: - 4 000, 1 700, 2 200, 2 400, 1 600

No = 4 000 - [1 700 / (1+0,1)^1 + 2 200 / (1+0,1)^2] = 636,364

PT = 2 400, t = 2

T = t + No/PT

T = 2+636,364/( 2 400/(1+0,1)^3) = 2,3529

0,3529*365dni = 128,82 dni

W 128 dniu 3 roku zdyskontowane wpływy wyrównają nakłady inwestycyjne.