Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Olsztyńska Szkoła Wyższa
im. Józefa Rusieckiego
Data założenia 1997
Typ uczelni niepubliczna
Patron uczelni Józef Rusiecki
Państwo  Polska
Adres ul. Bydgoska 33,
10-243 Olsztyn
Rektor prof. dr hab. Henryk Kostyra
Położenie na mapie Olsztyna
Mapa lokalizacyjna Olsztyna
Olsztyńska Szkoła Wyższaim. Józefa Rusieckiego
Olsztyńska Szkoła Wyższa
im. Józefa Rusieckiego
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Olsztyńska Szkoła Wyższaim. Józefa Rusieckiego
Olsztyńska Szkoła Wyższa
im. Józefa Rusieckiego
Ziemia 53°47′52″N 20°29′36″E/53,797778 20,493333
Strona internetowa

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiegopolska niepaństwowa uczelnia z siedzibą w Olsztynie. Powołana do życia na skutek decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 1997 roku[potrzebne źródło].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Starania o powołanie do życia uczelni wyższej rozpoczęły się w 1994 roku. Wówczas to przy ul. Bydgoskiej w Olsztynie z inicjatywy Józefa Rusieckiego powstało prywatne autorskie liceum ogólnokształcącego, które do dziś korzysta z bazy Olsztyńskiej Szkoły Wyższej.

Pierwsza inauguracja roku akademickiego w uczelni miała miejsce w październiku 1997 roku. Wówczas to otwarto Wydział Pedagogiczny, którego pierwszym sześćdziesięciu studentom indeksy wręczył założyciel oraz pierwszy rektor uczelni, a obecnie jej patron Józef Rusiecki[1].

W 1998 roku uczelnia wzbogaciła swoją ofertę akademicką o dwa nowe kierunki: animację turystyki i rekreacji oraz promocję zdrowia. Drugi w historii rok akademicki placówka zainaugurowała z liczbą około tysiąca studentów, kształcących się zarówno na studiach dziennych, jak i podyplomowych. Tuż przed rozpoczęciem drugiego roku akademickiego na terenie uczelni zorganizowano pierwszą w jej historii sesję naukową zatytułowaną „Człowiek w relacjach edukacyjnych”, w której udział wzięli pracownicy naukowi z innych olsztyńskich uczelni wyższych, a także reprezentanci Uniwersytetu Gdańskiego[1].

Do drugiej konferencji, tym razem już międzynarodowej doszło w 1999 roku. Jej współorganizatorami poza Olsztyńską Szkołą Wyższą była olsztyńska Akademia Rolniczo-Techniczna oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Poza gośćmi z polskich uczelni, na konferencji pojawili się również naukowcy z Rosji, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Czech. Zarówno ta, jak i wcześniejsza konferencja zostały uwieńczone materiałami wydanymi we własnym wydawnictwie[1].

Tego samego roku otwarto także dwa kolejne kierunki studiów: wychowanie fizyczne oraz fizjoterapię. Wiązało się to z powołaniem do życia drugiego po Wydziale Pedagogicznym, Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Uczelnia zapoczątkowała także wydawanie pisma akademickiej społeczności studentów i pracowników OSW „Dialog” oraz powołała do życia Studium Języków Obcych, a także Klub Turysty[1].

8 listopada 2000 w wypadku samochodowym zginęli założyciel i dotychczasowy rektor uczelni Józef Rusiecki oraz Wiesław Ciczkowski, prorektor uczelni. Decyzją senatu 7 grudnia nowym rektorem wybrany został Witold Tulibacki, natomiast funkcję prorektora objął Stanisław Kawula. Prowadzeniem placówki zajęła się także żona zmarłego założyciela Helena Rusiecka oraz jego córka Agnieszka Sawicka[1].

Rok akademicki 2001/2002 rozpoczęły uroczystości związane z nadaniem uczelni imienia jego założyciela. Powołano także do życia dwie kolejne specjalności, pedagogikę obronną i survival (Wydział Pedagogiczny) oraz odnowę biologiczną z kosmetologią (Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii).

Rok później uczelnia wzbogaciła się o kolejny wydział. Wydział Zdrowia Publicznego przejął opiekę nad odnową biologiczną z kosmetologią, a także w jego ramach uruchomiono kosmetologię stosowaną oraz zarządzanie zdrowiem publicznym i rodzinnym. Tuż przed inauguracją roku akademickiego 2002/2003 doszło do zmiany na stanowisku prorektora uczelni. Ustępującego Stanisława Kawulę zastąpił Henryk Mizerek.

Siódmy rok działalności uczelni to m.in. powołanie kierunku politologia na Wydziale Pedagogicznym. Przełomowym momentem okazał się jednak rok 2004, kiedy to uruchomiono pierwsze w historii uczelni uzupełniające studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne. Wówczas też w miejsce Henryka Mizerka nowym prorektorem został Henryk Kostyra. Rok później doszło natomiast do utworzenia osobnego Wydziału Fizjoterapii. Wówczas też otworzono studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Tego samego roku na terenie uczelni otwarto Centrum Zdrowia i Sportu, wyposażone m.in. w nowoczesne pracownie kinezyterapii, fizykoterapii, gabinety masaży, siłownię oraz pierwsze w Olsztynie korty do squasha. Rok później oddano do użytku nowoczesny stadion ze sztuczną murawą, a następnie drugą na terenie uczelni halę sportową, wyposażoną m.in. w kort do tenisa ziemnego.

13 stycznia 2006 zmarł Witold Tulibacki, dotychczasowy rektor uczelni. 25 stycznia nowym rektorem wybrano Henryka Kostyrę, którego na stanowisku prorektora zastąpił Waldemar Żebrowski. W 2006 roku rozpoczęła się także pierwsza rekrutacja do Niepublicznego Kolegium Języków Obcych, uruchomionego na skutek decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2005.

W 2007 roku uczelnia uzyskała zgodę na uruchomienie uzupełniających studiów magisterskich na kierunku pedagogika ogólna. Rok później oferta uczelni wzbogaciła się także o studia magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Na przełomie lat 2007/2008 rozpoczęto budowę nowoczesnej krytej pływalni, a także nowego budynku uczelnianej biblioteki. Oba obiekty zostały oddane do użytku w październiku 2008 roku.

Władze[edytuj | edytuj kod]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Rektorzy Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego.

Dotychczas uczelnią kierowało trzech rektorów. Pierwszym był założyciel placówki Józef Rusiecki. Jego kadencja rozpoczęła się w 1997 roku wraz z powołaniem do życia Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Przerwała ją tragiczna śmierć obecnego patrona uczelni 8 listopada 2000. Po miesiącu od tego wydarzenia nowym rektorem OSW wybrano Witolda Tulibackiego, który funkcję te sprawował do dnia swojej śmierci tj. 13 stycznia 2006. W wyniku decyzji senatu uczelni trzecim w jej historii rektorem został Henryk Kostyra, dotychczasowy prorektor.

Od czasu założenia uczelni funkcję prorektora pełniło natomiast pięć osób. Poczet prorektorów OSW rozpoczyna Wiesław Ciczkowski, który stanowisko to objął z dniem jego utworzenia we wrześniu 2000 roku. Po jego śmierci obowiązki prorektora przejął Stanisław Kawula, którego po dwóch latach zastąpił Henryk Mizerek. W 2004 roku dokonano kolejnej zmiany na tym stanowisku. Po Henryku Mizerku funkcję prorektora objął Henryk Kostyra. Po jego wyborze na rektora uczelni, na stanowisko prorektora wybrano Waldemara Żebrowskiego.

Po śmierci założyciela uczelni Józefa Rusieckiego, jego żona Helena Rusiecka objęła funkcję dyrektora uczelni oraz jej założyciela.

Rektorzy[edytuj | edytuj kod]

Prorektorzy[edytuj | edytuj kod]

Wydziały uczelni[edytuj | edytuj kod]

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych[edytuj | edytuj kod]

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych powstał pod nazwą Wydział Pedagogiczny w 1997 roku, jako pierwszy wydział uczelni. Obecnie kształcący w czterech specjalnościach na studiach I stopnia (licencjackich) oraz sześciu na studiach II stopnia (uzupełniających magisterskich)[2].

Studia I stopnia:

 • wczesna edukacja i gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
 • resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 • animacja turystyki i rekreacji
 • pedagogika obronna i survival

Studia II stopnia:

 • geragogika
 • socjoterapia
 • pedagogika ogólna
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika promocji zdrowia
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dziekanem wydziału jest dr hab. Danuta Wajsprych, prof. OSW.

Wydział Wychowania Fizycznego[edytuj | edytuj kod]

Wydział Wychowania Fizycznego powstał w 1999 roku jako Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. W obecnej formie funkcjonuje od 2005 roku, kiedy to utworzono osobny Wydział Fizjoterapii. Na wydziale realizowane jest kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Dziekanem wydziału jest dr Jarosław Marcinkowski[3].

Wydział Fizjoterapii[edytuj | edytuj kod]

Wydział Fizjoterapii powstał w 2005 roku. Do ów momentu kierunek fizjoterapia realizowany był od 1999 roku na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Na wydziale realizowane jest kształcenie na kierunku fizjoterapia zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Dziekanem wydziału jest dr Barbara Juśkiewicz-Swaczyna.

Wydział Zdrowia Publicznego[edytuj | edytuj kod]

Wydział Zdrowia Publicznego powstał w 2002 roku. Obecnie kształcący w czterech specjalnościach na studiach I stopnia:

 • odnowa biologiczna z kosmetologią
 • odnowa biologiczna z dietetyką
 • kosmetologia stosowana
 • zarządzanie w służbie zdrowia i opiece rodzinnej

Dziekanem wydziału jest dr Małgorzata Kuśmierczyk.

Pozostałe jednostki uczelniane[edytuj | edytuj kod]

Kolegium Języka Angielskiego

Kolegium działa pod patronatem Uniwersytetu Gdańskiego. Dzięki temu po ukończeniu sześciu semestrów absolwenci Kolegium uzyskują dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych na gdańskiej uczelni na kierunku filologia o specjalności filologia angielska. Studia umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności językowych, a także wiedzy dotyczącej literatury anglojęzycznej, historii Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych oraz translatoryki. Absolwenci Kolegium mają możliwość podjęcia pracy w charakterze nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół. Jednostka została powołana do życia na skutek decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2005. Pierwsi studenci naukę w Kolegium podjęli w roku akademickim 2006/2007. Od 1999 roku do czasu powołania Kolegium przy uczelni funkcjonowało Studium Języków Obcych.

Centralne Laboratorium Badawcze

Jednostka powstała dzięki powołaniu do życia Centrum Zdrowia i Sportu. Prowadzi badania w zakresie oceny stanu zdrowia i zdolności wysiłkowej. Należą do nich m.in. pomiary antropometryczne oraz pomiary składników ciała, badania czynnościowe serca czy badania morfologiczne krwi. Pracownicy laboratorium dokonują także ocen wydolności układu oddechowego, wydolności tlenowej czy oceny siły ludzkich mięśni. W laboratorium realizowane są także projekty badawcze, których efektem są publikacje naukowe oraz wystąpienia pracowników jednostki na konferencjach naukowych i szkoleniowych. Z laboratorium poza studentami uczelni korzystają też m.in. sportowcy zrzeszeni w regionalnych klubach sportowych. Z oferty badań usługowych korzystają m.in. piłkarze Stomil Olsztyn (piłka nożna), siatkarze AZS Olsztyn czy szczypiorniści Travelandu Olsztyn.

Biblioteka

Uczelniana biblioteka powstała wraz z powołaniem do życia Olsztyńskiej Szkoły Wyższej na bazie zbiorów Pracowni Informacji Naukowej działającej przy istniejącym już wcześnie Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Glob. W 2001 roku zbiory biblioteki liczyły sześć tysięcy jednostek, po dwóch kolejnych latach liczba ta wzrosła dwukrotnie. W 2005 roku biblioteka mogła pochwalić się zbiorem liczącym 22 tysiące pozycji, a dwa lata później liczba ta wynosiła około 25 tysięcy. Od 2005 roku biblioteka OSW jest członkiem Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W październiku 2008 biblioteka została przeniesiona do nowego lokum w budynku, gdzie powstał uczelniany basen. 19 marca 2009 bibliotece nadano imię Witolda Tulibackiego.

Przypisy

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Historia (pol.). Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego. [dostęp 2014-04-27].
 2. [1]
 3. Władze uczelni (pol.). Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego. [dostęp 2014-04-27].