Operacja Iskra

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Operacja Iskra
II wojna światowa, front wschodni, część blokady Leningradu
Iskra 21-1-43.jpg
Przebieg operacji wraz z zaznaczoną linią frontu na dzień 22 stycznia 1943 r.
Czas 1230 stycznia 1943
Miejsce Leningrad i okolice
Terytorium ZSRR
Przyczyna chęć odblokawania Leningradu spod niemieckiego oblężenia
Wynik zwycięstwo ZSRR, częściowe odblokowanie Leningradu
Strony konfliktu
 ZSRR  III Rzesza
Dowódcy
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Kirył Mierieckow
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Leonid Goworow
III Rzesza Georg Lindemann
Siły
2 Armia Uderzeniowa
8 Armia
67 Armia

Ogółem:
20 dywizji
15 brygad[1]
4600 dział
500 czołgów
900 samolotów[1]
18 Armia (początkowo 6 dywizji)


Ogółem:
26 dywizji[2]
700 dział
50 czołgów[1]
Straty
33 940 zabitych i zaginionych
81 142 rannych i chorych[3]
12 000 zabitych, więcej rannych[4]

Operacja Iskra - kryptonim ofensywnej operacji wojsk radzieckich podczas II wojny światowej, której celem było przerwanie trwającej września 1941 r. niemieckiej blokady Leningradu. Prace nad przygotowaniem operacji rozpoczęły się wkrótce po zakończeniu nieudanej ofensywy siniawińskiej. Porażka Niemców w bitwie stalingradzkiej, która rozegrała się pod koniec 1942 r., znacząco osłabiła zdolności bojowe Wehrmachtu na froncie wschodnim. W styczniu 1943 r. wojska Związku Radzieckiego planowały lub przeprowadzały działania ofensywne wzdłuż całej linii frontu niemiecko-radzieckiego w tym w szczególności na terenach południowej Rosji. Operacja Iskra stała się częścią szerszej, zimowej kontrofensywy sił radzieckich przeprowadzonej na przełomie lat 1942-1943[5].

Działania operacyjne zostały przeprowadzone siłami Frontu Leningradzkiego i Frontu Wołchowskiego Armii Czerwonej przy wsparciu Floty Bałtyckiej w dnia 12-30 stycznia 1943 r. w celu utworzenia łącznika lądowego z oblężonym Leningradem. Wojska sowieckie połączyły się 18 stycznia, a 22 stycznia ustabilizowała się ostatecznie linia frontu. Operacja pozwoliła Sowietom na utworzenie 8-10 kilometrowego korytarza lądowego łączącego wojska radzieckie z miastem. W szybkim tempie wybudowano na obszarze korytarza tory kolejowe, które umożliwiły dostarczanie miastu znacznie większy zasobów niż było to możliwe za pośrednictwem tzw. Drogi Życia prowadzącej przez zamarznięte jezioro Ładoga. Znacznie zmniejszyło to zagrożenie zajęcia Leningradu i połączenia się wojsk niemieckich z fińskimi[6].

Powodzenie tej operacji zachęciło Armię Czerwoną do przeprowadzenia, dwa tygodnie później, kolejnej ofensywy na znacznie większą skalę, pod kryptonimem Operacja Polarnaja Zwiezda (ros. Gwiazda Polarna). Celem tej operacji było całkowite rozbicie niemieckiej Grupy Armii Północ, a co za tym idzie zakończenie oblężenia miasta. Działania te nie przyniosły jednak większego rezultatu[7]. Siły ZSRR podjęły w 1943 r. jeszcze kilka prób odepchnięcia Niemców spod Leningradu, jednak nie przyniosły one większych korzyści stronie radzieckiej. Sam korytarz pozostawał w zasięgu niemieckiej artylerii, a oblężenie miasta dobiegło końca dopiero 27 stycznia 1944 r.[8]

Wydarzenia poprzedzające[edytuj | edytuj kod]

Blokada Leningradu rozpoczęła się wczesną jesienią 1941 r. Do 8 września 1941 r. wojska niemieckie i fińskie okrążyły miasto, odcinając wszystkie drogi zaopatrzenia. W 1942 r. Sowieci podejmowali kilka prób przełamania blokady, jednak wszystkie zakończyły się porażką. Ostatnią taką próbą była operacja siniawińska, po której klęsce kształt frontu powrócił do stanu pierwotnego, a oblężone miasto dzieliło od żołnierzy radzieckich 16 kilometrów[9].

Pomimo wcześniejszych porażek, odblokowanie Leningradu było jednym z priorytetów dowództwa Armii Czerwonej, co doprowadziło do rozpoczęcia w listopadzie 1942 r.[10] przygotowań do nowej ofensywy. W grudniu plan kolejnej ofensywy został zaaprobowany przez Stawkę i otrzymał kryptonim Iskra. Początek operacji zaplanowano na styczeń 1943 r.[11]

W styczniu 1943 r. sytuacja na froncie przedstawiała się korzystnie dla strony radzieckiej. Klęska w pod Stalingradem znacznie osłabiła siły niemieckie na froncie wschodnim.

Siły i skład stron[edytuj | edytuj kod]

ZSSR[edytuj | edytuj kod]

Lotnicze wsparcie natarcia zapewniała:

Niemcy[edytuj | edytuj kod]

Część sił 18. Armii pod dowództwem generała kawalerii Georga Lindemanna:

Podczas bitwy niemieckie dowództwo wprowadziło do walki jeszcze 4 dywizje: 96., 61., 21. DP i dywizję SS oraz inne pododdziały.

Sxema operatsya iskra 1943.jpg

Plan operacji[edytuj | edytuj kod]

Plan operacji przewidywał jednoczesne przeciwne uderzenia wojsk Frontu Leningradzkiego z zachodu i Frontu Wołchowskogo ze wschodu (koncencentrycznie) w kierunku na Siniawino i robotnicze osiedle nr 5 we współdziałaniu z Flotą Bałtycką, które miało rozgromić ugrupowanie przeciwnika przy południowym brzegu jeziora Ładoga, zlikwidować szlisselbursko-siniawiński występ i tym samym przywrócić lądową łączność Leningradu z krajem. Planowaną operację najpierw wyznaczono na 1 stycznia 1943 roku, ale ze względów pogodowych przeniesiono na 12 stycznia.

Przebieg bitwy[edytuj | edytuj kod]

Radzieckie czołgi w czasie ataku podczas operacji "Iskra"

Operacja "Iskra" rozpoczęła się rano 12 stycznia. Po dwugodzinnym przygotowaniu artyleryjskim i lotniczym wojska ruszyły do ofensywy przy ogłuszającym wtórze odtwarzanych przez gigantofony melodii "Wstawaj strana ogromnaja" i "Międzynarodówki". Mimo takiego wstępu Rosjanom szło dalej jak po grudzie i nie udało się im odzyskać położonej na południe od Ładogi miejscowości Mga, w której znajdował się ważny węzeł kolejowy.

12 stycznia po artyleryjskim przygotowaniu, zaczynającym się o godzinie 9:30 i trwającym 2 godziny i 10 minut, o godzinie 11:00 67. Armia i 2. Armia Uderzeniowa przeszły do natarcia i w ciągu dnia posunęły się na trzy kilometry naprzeciw sobie ze wschodu i zachodu. Pomimo oporu przeciwnika, do 13 stycznia odległość między armiami skróciła się do 5-6 kilometrów, a 14 stycznia do 2 kilometrów. Dowództwo niemieckie chcąc utrzymać Robotnicze osiedla nr 1 i 5 oraz punkty oporu na flankach wyłomu, pośpiesznie przerzucało swoje rezerwy, a także pododdziały i oddziały z innych części frontu. Ugrupowanie niemieckie, znajdujące się na południe od osiedli, kilkakrotnie nieskutecznie próbowało przedrzeć się przez wąską gardziel na południe do swoich głównych sił. 18 stycznia wojska frontów Leningradzkiego i Wołchowskiego połączyły się w okręgu Robotniczych osiedli nr 1 i 5. W tym dniu zdobyto Szlisselburg i oczyszczono z wojsk przeciwnika całe południowe wybrzeże jeziora Ładoga. Przebity wzdłuż brzegu korytarz o szerokości 8-11 kilometrów był jedyną lądową drogą Leningradu z krajem. Siedemnaście dób trwała budowa linii kolejowej i drogi samochodowej. Następnego dnia 67. Armia i 2. Armia Uderzeniowa nacierały bezskutecznie w kierunku południowym. Niemcy ciągle przerzucali w okręg Siniawina świeże siły. Od 19 do 30 stycznia podciągnięto pięć dywizji i wielką ilość artylerii, żeby wykluczyć możliwość powtórnego wyjścia Niemców do brzegów jeziora Ładoga. W tym czasie 67. Armia i 2. Armia Uderzeniowa przeszły do obrony. Co prawda dzięki błyskawicznemu położeniu linii kolejowej, na początku lutego ruszyły do miasta dostawy zaopatrzenia, jednakże z racji bliskości linii frontu transporty kolejowe narażone były na ostrzał. Poza tym podkłady kolejowe, ułożone w podmokłym terenie, zdawały egzamin do wiosennych roztopów. W dalszym ciągu zaopatrzenie do Leningradu odbywało się przez jezioro.

Sxema nastupleniya Leningrad fevral 1943.jpg

Działania 5. Dywizji Górskiej[edytuj | edytuj kod]

12 stycznia 1943 roku atak Rosjan zastał 5. Dywizję Górską przygotowującą swoje pozycje wokół rzeki Newy w rejonie Annenskoe. Tego dnia Rosjanie rozpoczęli operację "Iskra", będącą trzecią próbą przerwania oblężenia Leningradu. Przy temperaturze -20 stopni Celsjusza i wielkim natężeniu sił, wojska radzieckie z łatwością przełamały niemieckie umocnienia w rejonie rzeki Newy, w miejscach zgrupowania 170. oraz 227. Dywizji Piechoty, skutkiem czego 5. Dywizja Górska została skierowana do wzmocnienia obrony w rejonie Moskiewskiej Dubrowki. Kontratakując następnego dnia, elementy 5. Dywizji Górskiej zdołały odeprzeć 45. Dywizję Gwardii. Inna grupa bojowa, wydzielona z 5. Dywizji Górskiej została przeznaczona do wzmocnienia obrony w rejonie Siniawina, gdzie została okrążona. Po ciężkich walkach 18 stycznia zdołała jednakże wyjść z okrążenia ponosząc ciężkie straty. Tego samego dnia Rosjanie zdołali połączyć się z obrońcami Leningradu, otwierając wyrwę o szerokości 8-12 kilometrów. 30 stycznia 1943, w związku z wyczerpaniem się sił obu stron, front ustabilizował się na południe od jeziora Ładoga.

Wynik operacji[edytuj | edytuj kod]

Wojska frontów Leningradzkiego i Wołchowskiego, rozbiwszy szlisselbursko-siniawiński występ, przerwały blokadę Leningradu, stworzywszy korytarz o szerokości 8-11 km, pozwalający odbudować lądowa komunikację (Droga Zwycięstwa, Korytarz Śmierci) miasta z terytorium całego kraju. Do miasta zaczęli napływać żywność, uzbrojenie oraz medykamenty. 7 lutego 1943 roku przez korytarz na Dworzec Finlandzki przybył pierwszy od czasu ustawienia blokady pociąg. Dzięki sukcesowi operacji południowe wybrzeże jeziora Ładoga zostało oczyszczone od przeciwnika. Dzięki temu także inicjatywa prowadzenia bojowych działań na tym kierunku przeszła do Armii Czerwonej. Najdalsze natarcie radzieckich wojsk nie dało rezultatów, jednak operacja likwidacji blokady miała ważne strategiczne i psychologiczne znaczenie i stała się przełomowym momentem w bitwie o Leningrad.

Dopiero rok później wojskom radzieckim udało się rozbić niemiecką 18. Armię i odrzucić to, co pozostało z GA "Północ", na linię rzeki Ługa. Ostatnim akordem oblężenia Leningradu była operacja wyborsko-pietrozawodzka przeprowadzona w czerwcu i lipcu 1944 roku, kiedy wojska frontów Leningradzkiego i Karelskiego rozbiły armię fińską. Szacuje się, że w walkach o Leningrad poległo blisko 877 tys. żołnierzy radzieckich.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. 1,0 1,1 1,2 Aleksiej Walerewicz Isajew: Kogda wniezapnosti użie nie było. Istorija WOW, kotoruju my nie znali. M. Jauza, Eksmo, 2006, s. 450-451. ISBN 5-699-11949-3. (ros.)
 2. David M. Glantz: The Battle for Leningrad 1941–1944. Kansas University Press, 2002, s. 262-263. ISBN 0-7006-1208-4. (ang.)
 3. Grigorij Kriwoszejew: Rossija i SSSR w wojnach XX wieka: Potieri woorużiennych sił: Statisticzeskoje issledowanie. Moskwa: Olma-Press, 2001. (ros.)
 4. Glantz, str. 285.
 5. Glantz, str. 259.
 6. Glantz, str. 284-285.
 7. Glantz, str. 284.
 8. Glantz, str. 366.
 9. Isajew, str. 441.
 10. Glantz, str. 264.
 11. Glantz, str. 265.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]