Polecenie wypłaty

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Polecenie wypłaty (przekaz) jest to bezwarunkowe polecenie dokonania wypłaty lub przelewu na rachunek wskazanej osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej, określonej kwoty pieniężnej. Polecenie wypłaty przesyłane jest do banku zagranicznego lub innego banku w Polsce, z którym rozliczenia dokonywane są za pośrednictwem banku- korespondenta za pomocą rachunków Nostro, Loro.

W handlu zagranicznym polecenie wypłaty to rozliczenie:
- bezgotówkowe
- dewizowe
- natychmiastowe
- z zasady nieuwarunkowane

Polecenie wypłaty stosowane jest, gdy:
- kontrahentów łączą stałe, długie kontrakty handlowe
- kwoty pieniężne nie są duże
- terminy płatności przy transakcji nie są długie
- brak jest kredytu kupieckiego

Strony w poleceniu wypłaty:

ZLECENIODAWCA- może nim być osoba fizyczna lub prawna, która zleca bankowi wypłatę określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanej osoby, określając przy tym wszystkie szczegóły polecenia.

BANK- przyjmuje dyspozycję dokonania polecenia wypłaty i działa na zlecenie i na rachunek zleceniodawcy, odpowiadając wobec niego jedynie za wykonanie polecenia według instrukcji zawartych w zleceniu. Do kompetencji banku należy również wybór banku- korespondenta ze szczególną starannością.

BANK POŚREDNICZĄCY (korespondent zagraniczny)- otrzymuje on od banku krajowego zlecenie wykonania wypłaty. Działa ściśle według instrukcji otrzymanych z banku zleceniodawcy. Jeśli nie może wykonać polecenia zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym bank zleceniodawcy.

ODBIORCA (beneficjent)- jest to osoba fizyczna lub prawna, której ma być wypłacona kwota przekazu. Osoba ta może przyjąć kwotę w całości, w części lub odmówić jej przyjęcia. Wszelkie zastrzeżenia i zapytania kieruje ona do zleceniodawcy.

Sposoby wykonania poleceń wypłaty przez banki:

- wypłata gotówkowa
- doręczenie czeku
- dokonanie przelewu

Szczególne rodzaje poleceń wypłaty

- przelew transgraniczny
- polecenie wypłaty w systemie SEPA