Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) – pierwsza polska klasyfikacja produktów, znajdujących się w polskim obiegu gospodarczym.

Pod pojęciem produktów rozumie się wyroby i usługi. Wyroby to surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części - wszystko co znajduje się w obrocie. Usługi natomiast, to wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych i ludności, zarówno na potrzeby produkcji, jak i konsumpcji (indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej).

PKWiU opracowana została głównie dla potrzeb statystyki oraz ewidencji źródłowej i stanowi podstawę do:

 • opracowania nomenklatur pochodnych wyrobów i usług stanowiących wykazy grupowań wyrobów względnie usług wybranych z PKWiU i służących celom sprawozdawczości w zakresie produkcji, zbytu, obrotu towarowego, zapasów, transportu itp.,
 • organizacji ewidencji źródłowej podmiotów gospodarczych w postaci indeksów materiałowych, towarowych itp. urządzeń ewidencyjnych.

PKWiU jest integralnie związana z klasyfikacjami międzynarodowymi, jest z nimi zharmonizowana, powiązana pojęciowo, zakresowo i kodowo. Struktura klasyfikacji oparta jest na Klasyfikacji Działalności Unii Europejskiej (NACE), Klasyfikacji Produktów według Działalności (CPA) i Liście Produktów (PRODCOM).

Powiązania PKWiU z klasyfikacjami międzynarodowymi i polskimi[edytuj | edytuj kod]

Powiazania klasyfikacji.svg

PKWiU 1997[edytuj | edytuj kod]

Klasyfikacja została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)[1], do stosowania z dniem 1 lipca 1997 r. Obowiązującą do tej pory klasyfikację SWW, pozostawiono dla celów podatkowych (głównie podatku VAT) jeszcze do końca 2002 roku.

Budowa[edytuj | edytuj kod]

A - sekcja
AA - podsekcja
xx - dział
xx.x - grupa
xx.xx - klasa
xx.xx.x - kategoria
xx.xx.xx - podkategoria
xx.xx.xx - xx - pozycja
xx.xx.xx - xx.x - dziewięciocyfrówka
xx.xx.xx - xx.xx - dziesięciocyfrówka

Nowelizacje[edytuj | edytuj kod]

Pierwsza nowelizacja PKWiU nastąpiła w roku 1999[2] , a następna w roku 2001 [3]. Zmiany z 1999 jak i 2001 roku głównie obejmowały uproszczanie klasyfikacji przez likwidacje nadmiernie rozbudowanych działów. Od 1 stycznia 2003 roku, PKWiU zaczęło obowiązywać dla celów podatkowych [4]. W styczniu 2002 roku zostało opublikowane zestawienie PKWiU, obejmujące wszystkie dotychczasowe zmiany [5].

PKWiU 1997 obowiązuje obecnie tylko do celów podatkowych. Przez kolejne roporządzenia (2005 [6], 2006 [7],2007 [8], 2009 [9]) czas obowiązywania klasyfikacji przedłużono do 31 grudnia 2010 roku.


PKWiU 2004[edytuj | edytuj kod]

6 kwietnia 2004 została opublikowana nowa klasyfikacja PKWiU.[10]. Budowa nowej klasyfikacji nie różni sie od poprzedniej. Nastąpiło jednak dalsze jej uproszczenie, oraz zmieniło się podejście do niektórych grup asortymentów. Z dniem 1 stycznia 2010 PKWiU 2004 zostało całkowicie zastąpione przez PKWiU 2008 (po roku równoległego stosowania).

PKWiU 2008[edytuj | edytuj kod]

Od 1 stycznia 2009 obowiązuje klasyfikacja PKWiU 2008 [11]. Rozporządzenie Rady Ministrów wprowadając nową klasyfikację do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej, pozostawiło jednocześnie PKWiU 1997 - do celów podatkowych.

Budowa[edytuj | edytuj kod]

A - sekcja
xx - dział
xx.x - grupa
xx.xx - klasa
xx.xx.x - kategoria
xx.xx.xx - podkategoria
xx.xx.xx.x - pozycja

Aktualny stan prawny[edytuj | edytuj kod]

Od 1 stycznia 2011 obowiązuje klasyfikacja PKWiU 2008. Przeznaczona jest do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w sprawach podatkowych (w tym w sprawach podatku od towarów i usług VAT), w urzędowych rejestrach czy w systemach informacyjnych administracji publicznej.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 1997 r. Nr 42, poz. 264)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - w załączniku Zmiany W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U.Nr 92 poz. 1045 )
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U.Nr 12 poz. 94 ) - w załączniku Zmiany W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy(Dz. U. Nr 213 poz. 1803)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U.Nr 28 poz 239 ) - w załączniku opublikowano wszystkie zmiany w PKWiU 1997
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (DZ. U. Nr 90, poz.760)
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1780)
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2007 r. Nr 243, poz. 1785)
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2009 r. Nr 222, poz. 1753
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (DZ. U. Nr 89, poz. 844)
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)(DZ. U. Nr 207 poz.1293)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.