Polska Komisja Akredytacyjna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Polska Komisja Akredytacyjna (do 30.09.2011 Państwowa Komisja Akredytacyjna) – jest ustawowym organem szkolnictwa wyższego, powołanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i działającym niezależnie na rzecz jakości kształcenia. Polska Komisja Akredytacyjna ocenia poziom prowadzonych kierunków studiów we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych.

Na mocy przepisów ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw Państwowa Komisja Akredytacyjna z dniem 01.10.2011 r. stała się Polską Komisją Akredytacyjną.

Polska Komisja Akredytacyjna przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego opinie i wnioski dotyczące utworzenia uczelni oraz przyznania uczelni lub jej jednostce organizacyjnej uprawnień do prowadzenia studiów na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia; dokonanej oceny programowej, w tym kształcenia nauczycieli, oraz oceny instytucjonalnej, a także przestrzegania warunków prowadzenia studiów; przywrócenia zawieszonych uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.

W skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej wchodzą zespoły działające w ramach obszarów kształcenia w zakresie dziedzin nauk lub sztuk:

  • humanistycznych i teologicznych;
  • ekonomicznych; społecznych i prawnych;
  • matematycznych, fizycznych i chemicznych;
  • biologicznych, o Ziemi, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
  • technicznych;
  • medycznych, farmaceutycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej, oraz
  • filmowych, muzycznych, plastycznych i teatralnych.

Komisja po zapoznaniu się z systemem kształcenia na danej uczelni wydaje opinie oraz wystawia ocenę jakości kształcenia na danym kierunku studiów. Ocenę tę otrzymuje właściwy minister oraz rektor ocenianej szkoły. Ocena może być: wyróżniająca (wydawana na osiem lat), pozytywna (na sześć lat), pozytywna na skrócony okres (z reguły dwa – trzy lata), warunkowa lub negatywna.

Uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczące oceny warunkowej lub pozytywnej na skrócony okres zawierają zbiór zaleceń wraz z terminami ich realizacji, niezbędnych do utrzymania uprawnień do kształcenia; natomiast ocena negatywna oznacza cofnięcie lub zawieszenie uprawnień do prowadzenia studiów wyższych na danym kierunku i poziomie kształcenia. Decyzje w tym zakresie podejmuje właściwy minister.

Polska Komisja Akredytacyjna działa na posiedzeniach plenarnych oraz przez swoje organy: Przewodniczącego, Sekretarza i Prezydium.

Przewodniczący: Marek Rocki (2008-)

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Stachowiak M., Ocena kierunku studiów w aspekcie formalno-prawnym, [w:] Jakość kształcenia w aspekcie oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej, red. Sobczak R., Gdańsk 2009, s. 57-80.
  • Stachowiak-Kudła M., Autonomia szkól wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]