Polski Związek Działkowców

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Wikimedia Commons

Polski Związek Działkowców (PZD) – od 19 stycznia 2014 stowarzyszenie ogrodowe, w okresie od 8 czerwca 1981 do 18 stycznia 2014, samodzielna i samorządna organizacja społeczna, powołana do reprezentowania i obrony praw i interesów swych członków wynikających z użytkowania działek w rodzinnych ogrodach działkowych.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Polski Związek Działkowców powstał 8 czerwca 1981 na mocy ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390, z późn. zm.). Ustawa ta dawała związkowi wyłączność na zakładanie i prowadzenie pracowniczych ogrodów działkowych. Monopol związku na zakładanie i utrzymywanie ogrodów działkowych został utrzymany ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1419, z późn. zm.), nadto ustawa ta zastąpiła pojęcie pracowniczego ogrodu działkowego – rodzinnym ogrodem działkowym.

W 2012 r. znaczna część przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, w tym monopol związku na zakładanie ogródków działkowych, obowiązek zrzeszania się działkowców w PZD, zwolnienie PZD z opłat i podatków i obowiązek przekazywania mu ziemi przez samorządy, została uznana przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodną z Konstytucją[1][2]. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zakwestionowane przepisy ustawy z 2005 r. miały utracić moc obowiązującą 21 stycznia 2014 r., z wyjątkiem art. 10, który utracił moc 20 lipca 2012 r.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego było impulsem do stworzenia nowego aktu prawnego, będącego podstawą funkcjonowania ogrodów działkowych. Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych weszła w życie 19 stycznia 2014 roku, derogując ustawę z 2005 roku[3]. Zgodnie z nią rodzinne ogrody działkowe są prowadzone przez stowarzyszenia ogrodowe. Z dniem wejścia w zycie nowej ustawy w taką organizację przekształcił się także Polski Związek Działkowców.

Zadania i struktura Polskiego Związku Działkowców do 18 stycznia 2014[edytuj | edytuj kod]

Zadania[edytuj | edytuj kod]

Do zadań PZD należało w szczególności[4]:

 • propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, a szczególnie wszechstronnego znaczenia rodzinnych ogrodów działkowych dla rodzin działkowców i mieszkańców miast oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich,
 • działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogrodnictwa działkowego,
 • zakładanie i zagospodarowywanie rodzinnych ogrodów działkowych,
 • inicjowanie i współdziałanie w prowadzeniu badań z zakresu ogrodnictwa i wdrażanie ich wyników w rodzinnych ogrodach działkowych i ogrodnictwie amatorskim,
 • wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska,
 • organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowaniu działek i prowadzeniu upraw ogrodniczych,
 • propagowanie wiedzy ogrodniczej, zwłaszcza poprzez szkolenia i prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i innej na rzecz członków PZD, ich rodzin oraz społeczności lokalnych.

Struktura[edytuj | edytuj kod]

 • organy samorządu na szczeblu krajowym (III instancja)
  • Prezydium PZD (składało się z 7-11 osób w tym z prezesa, wiceprezesów i sekretarza)
  • Krajowa Rada PZD (składała się z 39-55 osób z prezesem na czele; posiedzenia powinny odbywać co najmniej 3 razy w roku)
  • Krajowa Komisja Rewizyjna PZD (składała się z 11-15 osób; do jej zadań należała kontrola nad działalnością organizacyjną, gospodarczą i finansową PZD; dokonywała także oceny wyników rocznej działalności Krajowej Rady oraz bada i weryfikuje sprawozdania finansowe, opracowywała sprawozdania i wnioski na Krajowy Zjazd oraz stawiała wniosek o udzielenie Krajowej Radzie absolutorium; nadzorowała również działalność Okręgowych Komisji Rewizyjnych)
  • Krajowa Komisja Rozjemcza PZD (składała się z 11-15 osób; rozpoznawała skargi na prawomocne orzeczenia komisji rozjemczych, wniesione przez prezesa lub przewodniczącego Krajowej Komisji Rozjemczej)
 • organy samorządu na szczeblu terenowym (II instancja)
  • Okręgowy Zarząd PZD
  • Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD
  • Okręgowa Komisja Rozjemcza PZD
 • organy samorządu na szczeblu ROD (I instancja)
  • Zarząd ROD
  • Komisja Rewizyjna ROD
  • Komisja Rozjemcza ROD

Ponadto funkcjonowały:

 • na szczeblu krajowym – Krajowy Zjazd Delegatów
 • na szczeblu terenowym – Okręgowy Zjazd Delegatów
 • na szczeblu ROD – walne zebranie ROD (albo konferencja delegatów).

Delegaci PZD wybierali organy samorządu wymienione powyżej.

Przypisy

 1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. sygn. akt K 8/10 (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 837)
 2. TK: ponad 20 przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – niekonstytucyjnych. Rzeczpospolita, 2012-07-11.
 3. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 40)
 4. Por. źródło "Prawo w PZD".

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]