Portal:Psychologia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania


Psycho portal PL2.png


Ta strona to portal dla wikipedystów zainteresowanych psychologią, umożliwiający łatwiejszy dostęp oraz pomoc w rozwoju artykułów związanych z tą dziedziną nauki.

Psychologia to młoda, interdyscyplinarna nauka, której przedmiotem jest człowiek, mechanizmy i prawa rządzące jego procesami psychicznymi i zależne od nich zachowania. Psychologia zajmuje się także definiowaniem zdrowia psychicznego, czyli tym, czy dane zachowanie znajduje się w granicach normy, czy jest przejawem patologii.

Będziemy wdzięczni za Twoją pomoc w rozwijaniu portalu. Jeżeli chcesz edytować tę stronę przejdź tutaj
Artykuł miesiąca Artykuł miesiąca - luty 2012
Wikimedal POL.svg Błąd konfirmacji (nazywany też efektem potwierdzania lub strategią konfirmacyjną) to tendencja do preferowania informacji, które potwierdzają wcześniejsze oczekiwania i hipotezy, niezależnie od tego, czy te informacje są prawdziwe. Powoduje, że ludzie poszukują informacji i zapamiętują je w sposób selektywny, interpretując je w błędny sposób. Efekt ten jest szczególnie silny w przypadku zagadnień wywołujących silne emocje i dotyczących mocno ugruntowanych opinii. Przykładowo, czytając o polityce dostępu do broni, ludzie zwykle preferują źródła, które potwierdzają to, co sami na ten temat sądzą. Mają również tendencję do interpretowania niejednoznacznych dowodów jako potwierdzających ich własne zdanie.
Sylwetka miesiąca Sylwetka miesiąca
Jan Strelau

Jan Jerzy Strelau (ur. 30 maja 1931 w Wolnym Mieście Gdańsku) – polski profesor psychologii, znany w skali międzynarodowej ze swoich badań nad temperamentem.

W latach 1957–2001 był związany z Uniwersytetem Warszawskim. W 1976 otrzymał tytuł naukowy profesora. Założył na UW pierwszą w Polsce Katedrę Psychologii Różnic Indywidualnych oraz stworzył na tej uczelni Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania. Był pierwszym przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Psychologii Osobowości (1984–1988), a także przewodniczył Międzynarodowemu Towarzystwu Psychologii Różnic Indywidualnych...

Psycholodzy
INFO Czy wiesz, że...

... kreatywność ma ponad 60 różnych definicji w literaturze psychologicznej? Jedna z nich definiuje kreatywność jako proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji, lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami. Myślenie kreatywne, to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. Alternatywna, bardziej codzienna definicja kreatywności mówi, że jest to po prostu zdolność tworzenia czegoś nowego.


Do zrobienia Artykuły do napisania
 1. ACL (test) (ACL (psychologia)) – test do badania samooceny wg psychologii
 2. akt psychiczny
 3. aktywność (RTT)
 4. atmokineza
 5. ambidekster
 6. bagno behawioralne
 7. Biowładza – (de, en)
 8. blok mięśniowy
 9. błąd hojności
 10. bodziec uwarunkowany
 11. brytyjska skala umiejętności
 12. cebulowa teoria szczęścia
 13. charakter oralny
 14. dobrostan
 15. drgawki dysocjacyjne
 16. dwulicowość
 17. faza autyzmu
 18. faza bezobiektualna (narcyzm pierwotny wg Freuda)
 19. faza depresyjna
 20. faza praktykowania
 21. faza różnicowania
 22. faza schizoparanoidalna
 23. faza symbiotyczna (faza symbiozy)
 24. formalna charakterystyka zachowania (FCZ)
 25. freudowska projekcja wsteczna
 26. geneza lęku
 27. hiperstezja
 28. idealizm młodzieńczy
 29. idee irracjonalne Ellisa
 30. impuls popędowy
 31. impulsywność
 32. inteligencja zbiorowa
 33. inwersja (psychologia)
 34. kazuistyka Freuda
 35. klasyczna koncepcja aktywacji
 36. koluzja
 37. lęk anichilistyczny
 38. lokoterapia
 39. morologia - nauka o głupocie (de)
 40. mowa udziecinniona
 41. obraz ciała
 42. odwracanie sensu (mechanizm obronny)
 43. pamięć syntaktyczna
 44. pantomimika
 45. pochodne nieświadomego
 46. poczucie bezpieczeństwa
 47. policjanci i złodzieje
 48. poliseksualizm
 49. popędy cząstkowe
 50. poznawcza teoria pobudzenia
 51. pozytywne oznaczanie
 52. proces pobudzenia
 53. przeciwopór
 54. przepisywanie symptomu (strategia zalecania symptomu)
 55. przepracowanie
 56. przystosowanie
 57. przywiązanie
 58. psychokulturalizm
 59. psychologia popularna (en)
 60. psychologia prenatalna
 61. psychologia małżeństwa i rodziny
 62. psychologia reklamy
 63. psychologia suicydalna
 64. psychologia zarządzania - kwalifikacje społeczne technika administracji
 65. psychoterapia holistyczna
 66. psychoterapia rodzin
 67. psychoterapia strategiczna
 68. psychozofia – dyscyplina poznania siebie (na ile mądrość pozwoli Ci być szczęśliwym)
 69. reakcja (behawioryzm)
 70. retroaktywność
 71. rozwój psychoruchowy
 72. rozwój psychiczny
 73. rozwój umysłowy
 74. selektywny brak uwagi
 75. self
 76. sentyment
 77. skrypty seksualne
 78. STAI Kwestionariusz samooceny – kwestionariusz do badania samooceny wg badania psychologicznego
 79. stereotypia ruchowa
 80. strategia powstrzymywania
 81. strategia pozycyjna
 82. strefa najbliższego rozwoju
 83. styl zachowania
 84. subiektywna schematyzacja odbioru
 85. symbolizacja
 86. synergologia
 87. systemowa terapia rodzinna
 88. teoria dopasowania łącznego
 89. teoria regeneracji uwagi
 90. teoria autoafirmacji
 91. teoria łączenia się strumieni intelektualnych
 92. teoria oczekiwań interpersonalnych
 93. teoria opanowywania trwogi
 94. teoria porównań społecznych
 95. teoria poznawczego uczenia się
 96. teoria przyczynowości
 97. teoria roli społecznej
 98. teoria rozcieńczania zasobów
 99. teoria rozwoju poznawczego Piageta
 100. teoria równości
 101. teoria samopotwierdzania
 102. teoria środowiskowa
 103. teoria wpływu społecznego
 104. teoria wybitnej osoby
 105. teoria wyrozumowanego działania
 106. terapia redecyzji
 107. trening czystości
 108. triada neurotyczna
 109. triada psychotyczna
 110. uczucia wyższe
 111. uległość
 112. umiejętności społeczne
 113. uodpornienie postawy
 114. umiejętność
 115. urojenia hipochondryczne
 116. urojenia odnoszenia
 117. urojenia wpływu
 118. utrata świadomości
 119. uzasadnianie wysiłku
 120. wyobrażenia przestrzenne
 121. wymuszona uległość
 122. wytrzymałość (RTT)
 123. zaburzenia emocjonalne
 124. zaburzenia histeryczne
 125. zaburzenia koncentracji uwagi
 126. zaburzenia reaktywne
 127. zaburzenia tożsamości
 128. zachowanie wyuczone
 129. Zakon Panari - organizacja związana z manipulacją/uwodzeniem
 130. zauroczenie - eng. limerence
 131. zjawiska hipnotyczne
 132. zmienna aprobaty społecznej
 133. związek partnerski
 134. żądza
Do zrobienia Artykuły do rozszerzenia
Nowe Nowe artykuły

efekt kontrastu (2012-01-05)efekt wyświadczonej przysługi (2012-01-10)drugi język (2012-01-12)familiocentryzm (2012-01-16)mowa przełykowa (2012-01-17)heurystyka zakotwiczenia i dostosowania (2012-01-21)eurosieroctwo (2012-01-25)tetrafobia (2012-01-31)

Na medal Artykuły na medal
Artykuły z dziedziny psychologii, które w drodze głosowania zostały uhonorowane medalem:

atrakcyjność fizyczna - eksperyment Milgrama - dysonans poznawczy - mimika - postawa ciała - rytuał

Ze względu na swą objętość drzewo kategorii znajduje się na osobnej stronie

Obszary zainteresowań

Podstawowe pojęcia

Szkoły i paradygmaty w psychologii

Prekursorzy


Historyczne szkoły psychologii


Paradygmaty psychologii
analiza transakcyjna | behawioryzm | Gestalt | introspekcjonizm | psychoanaliza | psychologia ewolucyjna | psychologia egzystencjalna | psychologia humanistyczna | psychologia systemowa | psychologia transpersonalna | psychologia zorientowana na proces | teoria pola | teoria społecznego uczenia się

Psychoterapia

Pokrewne dziedziny nauki

Współpraca

Szeroki zakres tematyczny i skomplikowana struktura zagadnień wymaga współpracy i dyskusji.
Zapraszamy do wyrażania opinii.

Inne portale tematyczne w polskiej Wikipedii

Portal.svg
Czym są portale? • Portal:Portale • Czym są wikiprojekty?

Psychologia w projektach siostrzanych

Napisali o nas

 • Charaktery - link do portalu psychologicznego i krótka informacja na temat Wikipedii we wstawce Psychologia w sieci
 • www.badania.net - link do portalu psychologicznego i krótki opis portalu psychologicznego