Portal:Psychologia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj


Psycho portal PL2.png


Ta strona to portal dla wikipedystów zainteresowanych psychologią, umożliwiający łatwiejszy dostęp oraz pomoc w rozwoju artykułów związanych z tą dziedziną nauki.

Psychologia to młoda, interdyscyplinarna nauka, której przedmiotem jest człowiek, mechanizmy i prawa rządzące jego procesami psychicznymi i zależne od nich zachowania. Psychologia zajmuje się także definiowaniem zdrowia psychicznego, czyli tym, czy dane zachowanie znajduje się w granicach normy, czy jest przejawem patologii.

Będziemy wdzięczni za Twoją pomoc w rozwijaniu portalu. Jeżeli chcesz edytować tę stronę przejdź tutajArtykuł miesiąca Artykuł miesiąca - luty 2012
Wikimedal POL.svg Błąd konfirmacji (nazywany też efektem potwierdzania lub strategią konfirmacyjną) to tendencja do preferowania informacji, które potwierdzają wcześniejsze oczekiwania i hipotezy, niezależnie od tego, czy te informacje są prawdziwe. Powoduje, że ludzie poszukują informacji i zapamiętują je w sposób selektywny, interpretując je w błędny sposób. Efekt ten jest szczególnie silny w przypadku zagadnień wywołujących silne emocje i dotyczących mocno ugruntowanych opinii. Przykładowo, czytając o polityce dostępu do broni, ludzie zwykle preferują źródła, które potwierdzają to, co sami na ten temat sądzą. Mają również tendencję do interpretowania niejednoznacznych dowodów jako potwierdzających ich własne zdanie.
Sylwetka miesiąca Sylwetka miesiąca
Jan Strelau

Jan Jerzy Strelau (ur. 30 maja 1931 w Wolnym Mieście Gdańsku) – polski profesor psychologii, znany w skali międzynarodowej ze swoich badań nad temperamentem.

W latach 1957–2001 był związany z Uniwersytetem Warszawskim. W 1976 otrzymał tytuł naukowy profesora. Założył na UW pierwszą w Polsce Katedrę Psychologii Różnic Indywidualnych oraz stworzył na tej uczelni Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania. Był pierwszym przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Psychologii Osobowości (1984–1988), a także przewodniczył Międzynarodowemu Towarzystwu Psychologii Różnic Indywidualnych...


Psycholodzy
INFO Czy wiesz, że...

... kreatywność ma ponad 60 różnych definicji w literaturze psychologicznej? Jedna z nich definiuje kreatywność jako proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji, lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami. Myślenie kreatywne, to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. Alternatywna, bardziej codzienna definicja kreatywności mówi, że jest to po prostu zdolność tworzenia czegoś nowego.


Do zrobienia Artykuły do napisania
 1. ACL (test) (ACL (psychologia)) – test do badania samooceny wg psychologii
 2. akt psychiczny
 3. aktywność (RTT)
 4. atmokineza
 5. ambidekster
 6. bagno behawioralne
 7. Biowładza – (de, en)
 8. blok mięśniowy
 9. błąd hojności
 10. bodziec uwarunkowany
 11. brytyjska skala umiejętności
 12. cebulowa teoria szczęścia
 13. charakter oralny
 14. dobrostan
 15. drgawki dysocjacyjne
 16. dwulicowość
 17. faza autyzmu
 18. faza bezobiektualna (narcyzm pierwotny wg Freuda)
 19. faza depresyjna
 20. faza praktykowania
 21. faza różnicowania
 22. faza schizoparanoidalna
 23. faza symbiotyczna (faza symbiozy)
 24. formalna charakterystyka zachowania (FCZ)
 25. freudowska projekcja wsteczna
 26. geneza lęku
 27. hiperstezja
 28. idealizm młodzieńczy
 29. idee irracjonalne Ellisa
 30. impuls popędowy
 31. impulsywność
 32. inwersja (psychologia)
 1. kazuistyka Freuda
 2. klasyczna koncepcja aktywacji
 3. koluzja
 4. krytycyzm myślenia
 5. lęk anichilistyczny
 6. lokoterapia
 7. morologia - nauka o głupocie (de)
 8. mowa udziecinniona
 9. obraz ciała
 10. odwracanie sensu (mechanizm obronny)
 11. pamięć syntaktyczna
 12. pantomimika
 13. pochodne nieświadomego
 14. poczucie bezpieczeństwa
 15. policjanci i złodzieje
 16. poliseksualizm
 17. popędy cząstkowe
 18. poznawcza teoria pobudzenia
 19. pozytywne oznaczanie
 20. proces pobudzenia
 21. przeciwopór
 22. przepisywanie symptomu (strategia zalecania symptomu)
 23. przepracowanie
 24. przystosowanie
 25. przywiązanie
 26. psychokulturalizm
 27. psychologia popularna (en)
 28. psychologia prenatalna
 29. psychologia małżeństwa i rodziny
 30. psychologia reklamy
 31. psychologia suicydalna
 32. psychologia zarządzania - kwalifikacje społeczne technika administracji
 33. psychoterapia holistyczna
 34. psychoterapia rodzin
 35. psychoterapia strategiczna
 36. psychozofia – dyscyplina poznania siebie (na ile mądrość pozwoli Ci być szczęśliwym)
 37. reakcja (behawioryzm)
 38. retroaktywność
 39. rozwój psychoruchowy
 40. rozwój psychiczny
 41. rozwój umysłowy
 42. selektywny brak uwagi
 43. self
 44. sentyment
 45. skrypty seksualne
 46. STAI Kwestionariusz samooceny – kwestionariusz do badania samooceny wg badania psychologicznego
 47. stereotypia ruchowa
 48. strategia powstrzymywania
 49. strategia pozycyjna
 50. strefa najbliższego rozwoju
 51. styl zachowania
 52. subiektywna schematyzacja odbioru
 53. symbolizacja
 54. syndrom grzecznego chłopca
 55. systemowa terapia rodzinna
 56. szantaż emocjonalny
 57. teoria dopasowania łącznego
 58. teoria regeneracji uwagi
 59. teoria autoafirmacji
 60. teoria łączenia się strumieni intelektualnych
 61. teoria oczekiwań interpersonalnych
 62. teoria opanowywania trwogi
 63. teoria porównań społecznych
 64. teoria poznawczego uczenia się
 65. teoria przyczynowości
 66. teoria roli społecznej
 67. teoria rozcieńczania zasobów
 68. teoria rozwoju poznawczego Piageta
 69. teoria równości
 70. teoria samopotwierdzania
 71. teoria środowiskowa
 72. teoria wpływu społecznego
 73. teoria wybitnej osoby
 74. teoria wyrozumowanego działania
 75. terapia redecyzji
 76. trening czystości
 77. triada neurotyczna
 78. triada psychotyczna
 79. tulpa
 80. tulpa tybetańska
 81. uczucia wyższe
 82. uległość
 83. umiejętności społeczne
 84. uodpornienie postawy
 85. umiejętność
 86. urojenia hipochondryczne
 87. urojenia odnoszące
 88. urojenia wpływu
 89. utrata świadomości
 90. uzasadnianie wysiłku
 91. wyobrażenia przestrzenne
 92. wymuszona uległość
 93. wytrzymałość (RTT)
 94. zaburzenia emocjonalne
 95. zaburzenia histeryczne
 96. zaburzenia koncentracji uwagi
 97. zaburzenia reaktywne
 98. zaburzenia tożsamości
 99. zachowanie wyuczone
 100. Zakon Panari - organizacja związana z manipulacją/uwodzeniem
 101. zauroczenie - eng. limerence
 102. zjawiska hipnotyczne
 103. zmienna aprobaty społecznej
 104. związek partnerski
 105. żądza
Do zrobienia Artykuły do rozszerzenia
Nowe Nowe artykuły

efekt kontrastu (2012-01-05)efekt wyświadczonej przysługi (2012-01-10)drugi język (2012-01-12)familiocentryzm (2012-01-16)mowa przełykowa (2012-01-17)heurystyka zakotwiczenia i dostosowania (2012-01-21)eurosieroctwo (2012-01-25)tetrafobia (2012-01-31)

Na medal Artykuły na medal
Artykuły z dziedziny psychologii, które w drodze głosowania zostały uhonorowane medalem:

atrakcyjność fizyczna - eksperyment Milgrama - dysonans poznawczy - mimika - postawa ciała - rytuał

Ze względu na swą objętość drzewo kategorii znajduje się na osobnej stronie

Obszary zainteresowań

Podstawowe pojęcia

Szkoły i paradygmaty w psychologii

Prekursorzy


Historyczne szkoły psychologii


Paradygmaty psychologii
analiza transakcyjna | behawioryzm | Gestalt | introspekcjonizm | psychoanaliza | psychologia ewolucyjna | psychologia egzystencjalna | psychologia humanistyczna | psychologia systemowa | psychologia transpersonalna | psychologia zorientowana na proces | teoria pola | teoria społecznego uczenia się

Psychoterapia

Pokrewne dziedziny nauki

Współpraca

Szeroki zakres tematyczny i skomplikowana struktura zagadnień wymaga współpracy i dyskusji.
Zapraszamy do wyrażania opinii.

Inne portale tematyczne w polskiej Wikipedii

Portal.svg
Czym są portale? • Portal:Portale • Czym są wikiprojekty?

Psychologia w projektach siostrzanych

Napisali o nas

 • Charaktery - link do portalu psychologicznego i krótka informacja na temat Wikipedii we wstawce Psychologia w sieci
 • www.badania.net - link do portalu psychologicznego i krótki opis portalu psychologicznego