Pracownik

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Pracownik – jedna ze stron stosunku pracy (drugą jest pracodawca); taka osoba fizyczna, która wykonuje określonego rodzaju pracę na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie, za co przysługuje mu wynagrodzenie.

Definicja pracownika w prawie polskim[edytuj | edytuj kod]

Pojęcie pracownika zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Oznacza osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę[1]. Tym samym ustawodawca zdefiniował pojęcie pracownika poprzez wskazanie aktów kreujących stosunek pracy, a także zespół cech, które warunkują istnienie stosunku pracy[2]

Pracownikiem jest tylko osoba wykonująca pracę w ramach stosunku pracy. Zatem nie może być pracownikiem osoba, która np. świadczy pracę odpłatnie, a praca ta jest wykonywana w ramach przepisów prawa cywilnego, np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia czy też innych rodzajów umów cywilnoprawnych nienazwanych. Jednakże wykonywanie pracy w warunkach odpowiadających stosunkowi pracy może być uznane za stosunek pracowniczy, nawet jeśli strony stosunku zawarły umowę o innej nazwie. Pracownikiem w rozumieniu prawa pracy może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, jednak pod pewnymi warunkami pracownikiem może być osoba młodociana (która ukończyła 16 lat a nie ukończyła 18 lat), nie może być natomiast pracownikiem osoba prawna (np. spółka, instytucja, stowarzyszenie).

Cechy stosunku pracy w Polsce[edytuj | edytuj kod]

 • osobiste wykonywanie pracy określonego rodzaju
 • podleganie kierownictwu pracodawcy
 • wskazanie miejsca świadczenia pracy
 • wskazanie czasu świadczenia pracy
 • odpłatność

Obowiązki pracownika w Polsce[edytuj | edytuj kod]

 • sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz wykonywanie poleceń przełożonych
 • przestrzeganie regulaminu, przepisów oraz zasad BHP
 • dbanie o dobro zakładu pracy
 • nieprowadzenie konkurencji wobec pracodawcy

Prawa pracownika w Polsce[edytuj | edytuj kod]

 • prawo do urlopu
 • prawo do terminowego wynagrodzenia
 • prawo do równouprawnienia
 • prawo do tworzenia organizacji
 • prawo do świadczeń socjalnych
WiktionaryPl nodesc.svg
Zobacz hasło pracownik w Wikisłowniku

Przypisy

 1. Art. 2 Kodeksu pracy, wg stanu prawnego na styczeń 2014
 2. Tamże, art. 22
Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.