Prawo medyczne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Prawo medyczne – zespół norm prawnych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego oraz procedur regulujących prawa i obowiązki pacjenta, lekarza (w tym lekarza dentysty), pielęgniarki, diagnosty laboratoryjnego i innych pracowników ochrony zdrowia oraz sposób funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów świadczących usługi medyczne.

Najważniejsze akty prawne z zakresu prawa medycznego[edytuj | edytuj kod]

Nazwa ustawy Hipełącze do aktu prawnego na stronie ISAP
Ustawa o działalności leczniczej Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 217
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 159
Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 651
Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634
Ustawa o izbach lekarskich Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039
Ustawa Prawo farmaceutyczne Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271
Ustawa o izbach aptekarskich Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856
Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1382
Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 947
Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375
Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.