Precedencja w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Precedencja w Polsce – porządek pierwszeństwa (witania, przemawiania, zajmowania miejsc) podczas oficjalnych spotkań władz państwowych. W Polsce precedencja uzależniona jest od zajmowanego stanowiska.

Precedencja stanowisk umocowanych konstytucyjnie i kierowniczych państwowych[edytuj | edytuj kod]

 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (Bronisław Komorowski)
 2. Marszałek Sejmu (Radosław Sikorski)
 3. Marszałek Senatu (Bogdan Borusewicz)
 4. Prezes Rady Ministrów (Ewa Kopacz)
 5. Wicemarszałkowie Sejmu
  1. Marek Kuchciński
  2. Wanda Nowicka
  3. Eugeniusz Grzeszczak
  4. Jerzy Wenderlich
  5. Elżbieta Radziszewska
 6. Wicemarszałkowie Senatu
  1. Stanisław Karczewski
  2. Maria Pańczyk-Pozdziej
  3. Jan Wyrowiński
 7. Wiceprezesi Rady Ministrów
  1. Tomasz Siemoniak (Ministerstwo Obrony Narodowej)
  2. Janusz Piechociński (Ministerstwo Gospodarki)
 8. Ministrowie
  1. Bartosz Arłukowicz (Ministerstwo Zdrowia)
  2. Cezary Grabarczyk (Ministerstwo Sprawiedliwości)
  3. Andrzej Biernat (Ministerstwo Sportu i Turystyki)
  4. Jacek Cichocki (Minister bez teki)
  5. Maciej Grabowski (Ministerstwo Środowiska)
  6. Marek Sawicki (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
  7. Włodzimierz Karpiński (Ministerstwo Skarbu Państwa)
  8. Joanna Kluzik-Rostkowska (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
  9. Lena Kolarska-Bobińska (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
  10. Władysław Kosiniak-Kamysz (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)
  11. Tomasz Siemoniak (Ministerstwo Obrony Narodowej)
  12. Teresa Piotrowska (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)
  13. Grzegorz Schetyna (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
  14. Mateusz Szczurek (Ministerstwo Finansów)
  15. Andrzej Halicki (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
  16. Małgorzata Omilanowska (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
 9. Prezes Trybunału Konstytucyjnego (Andrzej Rzepliński)
 10. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego (wakat)
 11. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego (Roman Hauser)
 12. Prezes Najwyższej Izby Kontroli (Krzysztof Kwiatkowski)
 13. Rzecznik Praw Obywatelskich (Irena Lipowicz)
 14. Rzecznik Praw Dziecka (Marek Michalak)
 15. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej (Łukasz Kamiński)
 16. Przewodniczący komisji sejmowych
  1. Dariusz Rosati (Komisja Finansów Publicznych)
  2. Miron Sycz (Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych)
  3. Adam Szejnfeld (Komisja Skarbu Państwa)
  4. Marek Biernacki (Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych)
  5. Adam Lipiński (Komisja Łączności z Polakami za Granicą)
  6. Maciej Mroczek (Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich)
  7. Arkadiusz Czartoryski (Komisja do Spraw Kontroli Państwowej)
  8. Piotr Zgorzelski (Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej)
  9. Grzegorz Schetyna (Komisja Spraw Zagranicznych)
  10. Ireneusz Raś (Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki)
  11. Wojciech Jasiński (Komisja Gospodarki)
  12. Ryszard Kalisz (Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka)
  13. Krzysztof Jurgiel (Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
  14. Stanisław Żelichowski (Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa)
  15. Stanisław Wziątek (Komisja do Spraw Służb Specjalnych)
  16. Bolesław Piecha (Komisja Zdrowia)
  17. Sławomir Piechota (Komisja Polityki Społecznej i Rodziny)
  18. Agnieszka Pomaska (Komisja do Spraw Unii Europejskiej)
  19. Zbigniew Rynasiewicz (Komisja Infrastruktury)
  20. Artur Bramora (Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży)
  21. Kazimierz Ziobro (Komisja Etyki Poselskiej)
  22. Wojciech Szarama (Komisja Ustawodawcza)
  23. Iwona Śledzińska-Katarasińska (Komisja Kultury i Środków Przekazu)
  24. Stefan Niesiołowski (Komisja Obrony Narodowej)
  25. Andrzej Halicki (Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej)
 17. Przewodniczący komisji senackich
  1. Piotr Andrzejewski (Komisja Kultury i Środków Przekazu)
  2. Mieczysław Augustyn (Komisja Rodziny i Polityki Społecznej)
  3. Jerzy Chróścikowski (Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
  4. Leon Kieres (Komisja Spraw Zagranicznych)
  5. Kazimierz Kleina (Komisja Budżetu i Finansów Publicznych)
  6. Maciej Klima (Komisja Obrony Narodowej)
  7. Andrzej Person (Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą)
  8. Stanisław Piotrowicz (Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji)
  9. Zdzisław Pupa (Komisja Środowiska)
  10. Władysław Sidorowicz (Komisja Zdrowia)
  11. Zbigniew Szaleniec (Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich)
  12. Kazimierz Wiatr (Komisja Nauki, Edukacji i Sportu)
  13. Mariusz Witczak (Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej)
  14. Edmund Wittbrodt (Komisja Spraw Unii Europejskiej)
  15. Jan Wyrowiński (Komisja Gospodarki Narodowej)
  16. Piotr Zientarski (Komisja Ustawodawcza)
 18. Posłowie
 19. Senatorowie
 20. szef Kancelarii Prezydenta (Jacek Michałowski)
 21. szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu
  1. Lech Czapla
  2. Ewa Polkowska
 22. szef Kancelarii Premiera (Jacek Cichocki)
 23. szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (Mieczysław Gocuł)
 24. sekretarze stanu
 25. kierownicy urzędów centralnych
 26. wojewodowie

Precedencja stanowisk administracji rządowej i samorządowej w województwie[edytuj | edytuj kod]

 1. wojewoda
 2. marszałek województwa
 3. przewodniczący Sejmiku Województwa
 4. wicewojewodowie
 5. prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
 6. przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego
 7. wiceprzewodniczący Zarządu Województwa
 8. wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
 9. członkowie Zarządu Województwa
 10. radni województwa
 11. dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego
 12. skarbnik województwa

Precedencja stanowisk samorządowych w powiecie[edytuj | edytuj kod]

 1. starosta
 2. przewodniczący Rady Powiatu
 3. wicestarostowie
 4. wiceprzewodniczący Rady Powiatu
 5. członkowie Zarządu Powiatu
 6. radni powiatu
 7. sekretarz powiatu
 8. skarbnik powiatu

Precedencja stanowisk w gminie/mieście[edytuj | edytuj kod]

 1. wójt/burmistrz/prezydent miasta
 2. przewodniczący rady gminy/miasta
 3. zastępcy wójta/burmistrza/prezydenta miasta
 4. wiceprzewodniczący rady gminy/miasta
 5. radni gminy/miasta
 6. sekretarz gminy/miasta
 7. skarbnik gminy/miasta
 8. sołtysi
 9. przewodniczący zarządu rady dzielnicy/osiedla
 10. wiceprzewodniczący zarządu rady dzielnicy/osiedla
 11. członkowie zarządu rady dzielnicy/osiedla
 12. członkowie rady sołeckiej
 13. członkowie rady dzielnicy/osiedla

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]