Premierzy Hiszpanii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Hiszpania
Godło Hiszpanii
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Hiszpanii
Portal Portal Hiszpania

Przewodniczący Rządu Hiszpanii (Presidente del Gobierno de España) – tytuł szefa rządu hiszpańskiego. Wybierany jest przez Kongres Deputowanych – izbę niższą Kortezów; po inwestyturze otrzymuje nominację od króla, przed którym składa przysięgę lub obietnicę.

Jego pozycja oparta jest o artykuły od 97 do 116 obowiązującej Konstytucji. Jego głównym zadaniem jest kierowanie pracami rządu i koordynacja pracy jego członków. W czasie sprawowania funkcji Przewodniczącego Rządu nie może prowadzić żadnej działalności zawodowej ani przedsiębiorczej.

W chwili obecnej (2011) stanowisko Przewodniczącego zajmuje Mariano Rajoy z Partido Popular PP – Partia Ludowa. Od 1977 oficjalną rezydencją Przewodniczącego Rządu jest Pałac Moncloa (Palacio de la Moncloa) w Madrycie.

Wybór[edytuj | edytuj kod]

Wyboru Przewodniczącego Rządu nie dokonują obywatele w powszechnym głosowaniu. Po wyborach król, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli partii, które weszły do parlamentu, proponuje Kortezom kandydata na stanowisko Przewodniczącego. Zwyczajowo kandydatem zostaje lider partii lub koalicji, która zdobyła większość głosów w Kongresie Deputowanych, nie jest to jednak zapisane w żadnej ustawie.

Kandydat zaproponowany przez króla występuje w Kongresie Deputowanych, prezentując program rządu, który zamierza sformować i prosząc jednocześnie o wotum zaufania.

Jeśli Kongres Deputowanych udzieli kandydatowi bezwzględną większością głosów swojego poparcia, monarcha mianuje go Przewodniczącym. W przypadku nieuzyskania bezwzględnej większości, ponowne głosowanie nad tym samym programem Rządu odbywa się 48 godzin później. W drugim głosowaniu wystarcza większość zwykła.

Pozostali członkowie Rządu są mianowani (oraz odwoływani) przez króla na wniosek Przewodniczącego.

Inwestytura[edytuj | edytuj kod]

Po uzyskaniu od Kongresu Deputowanych wotum zaufania, nowy Przewodniczący odbiera od króla nominację na specjalnej uroczystości odbywającej się tradycyjnie w Salonie Audiencji prywatnej rezydencji królewskiej - Pałacu Zarzuela (Palacio de la Zarzuela). Oprócz monarchy konieczna jest również obecność Najwyższego Notariusza Królestwa, czyli Ministra Sprawiedliwości.

Tekst przysięgi jest następujący:

Przysięgam wiernie i lojalnie wobec Króla wykonywać obowiązki Przewodniczącego Rządu, przestrzegać i pilnować przestrzegania Konstytucji jako najwyższego prawa Kraju oraz zachować w tajemnicy treść obrad Rady Ministrów.

W miejsce słowa Przysięgam można użyć słowa Obiecuję; reszta tekstu pozostaje wtedy bez zmian.

Odpowiedzialność karna[edytuj | edytuj kod]

Przewodniczący i inni członkowie Rządu ponoszą odpowiedzialność karną wyłącznie przed Izbą Drugą (Karną) Sądu Najwyższego (Sala 2ª de lo Penal del Tribunal Supremo). W przypadku oskarżenia o zdradę stanu lub inne przestępstwo przeciw bezpieczeństwu państwa popełnione w związku z wykonywanymi funkcjami, mogą być pociągnięci do odpowiedzialności jedynie na wniosek minimum 88 z 350 deputowanych i za zgodą większości bezwzględnej.

Wotum zaufania[edytuj | edytuj kod]

Przewodniczący Rządu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Radą Ministrów, może przedłożyć wniosek o udzielenie wotum zaufania dla programu Rządu lub dla konkretnego założenia politycznego. Kongres Deputowanych udziela wotum zaufania zwykłą większością głosów.

Przewodniczący Rządu Hiszpanii po 1977[edytuj | edytuj kod]

Niniejsza lista zawiera wyłącznie informacje o Przewodniczących Rządu sprawujących swoją funkcję po przełomie ustrojowym 1977 roku i jest uszeregowana według kadencji Kortezów. Wcześniejsi szefowie hiszpańskich rządów używali od 1700 do 1833 tytułu Secretario de Estado en España (Sekretarz Stanu Hiszpanii) a później Presidente del Consejo de Ministros de España (Przewodniczący Rady Ministrów Hiszpanii):

Kadencja Kortezów Data rozpoczęcia kadencji Data końca kadencji Imię i nazwiska Zdjęcie Partia Urzędujący monarcha
Kadencja Ustawodawcza 15 czerwca 1977 1 marca 1979 Adolfo Suárez González UCD Jan Karol I
I 1 marca 1979 28 października 1982 Adolfo Suárez González
(1.03.1979 – 25.02.1981)

Francisco Laína García
(23.02.1981-24.02.1981)

Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo
(25.02.1981-1.12.1982)


Visita del Excmo. Sr. Don Leopoldo Calvo-Soptelo a El Puerto de Santa María.jpg
UCD Jan Karol I
II 28 października 1982 22 czerwca 1986 Felipe González Márquez Felipe Gonzalez-Madrid-28 de enero de 2004.jpg PSOE Jan Karol I
III 22 czerwca 1986 29 października 1989 Felipe González Márquez Felipe Gonzalez-Madrid-28 de enero de 2004.jpg PSOE Jan Karol I
IV 29 października 1989 6 czerwca 1993 Felipe González Márquez Felipe Gonzalez-Madrid-28 de enero de 2004.jpg PSOE Jan Karol I
V 6 czerwca 1993 3 marca 1996 Felipe González Márquez Felipe Gonzalez-Madrid-28 de enero de 2004.jpg PSOE Jan Karol I
VI 3 marca 1996 12 marca 2000 José María Aznar López Jose Maria Aznar DF-SD-05-00920.jpg PP Jan Karol I
VII 12 marca 2000 14 marca 2004 José María Aznar López Jose Maria Aznar DF-SD-05-00920.jpg PP Jan Karol I
VIII 14 marca 2004 9 marca 2008 José Luis Rodríguez Zapatero José Luis Rodríguez Zapatero.png PSOE Jan Karol I
IX 9 marca 2008 21 grudnia 2011 José Luis Rodríguez Zapatero José Luis Rodríguez Zapatero.png PSOE Jan Karol I
X 21 grudnia 2011 Mariano Rajoy Mariano Rajoy (diciembre de 2011).jpg PP Jan Karol I
Filip VI

Wykres czasowy[edytuj | edytuj kod]

Mariano Rajoy José Luis Rodríguez Zapatero José María Aznar Felipe González Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo Francisco Laína García Adolfo Suárez González

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]