Przechowywanie dokumentów

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Przechowywanie dokumentów księgowych

Dokumenty księgowe za dany okres sprawozdawczy powinny być przechowywane w sposób, który zapewni ich nienaruszalność i łatwe odszukanie. Powinny one być przechowywane w siedzibie przedsiębiorstwa, miejscu prowadzenia działalności lub w miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dokumenty te są niezbędne w sytuacji kontroli jednostki gospodarczej, gdyż maja one charakter dowodowy.

Okres przechowywanie określonych dokumentów jest następujący:

1) Listy płac - powinny być przechowywane przez okres 50 lat;

2) Dowody księgowe, dokumenty z inwentaryzacji, księgi rachunkowe, – okres 5 lat;

3) Dowody kasowe, odcinki paragonowe – co najmniej do momentu rozliczenia osób, którym powierzono składniki majątkowe,

4) Dokumenty polityki rachunkowości – przez okres nie krótszy od 5 lat od upływu jej ważności,

5) Dokumenty inwentaryzacyjne - 5 lat

6) Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji – 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

7) Sprawozdanie finansowe - zawsze

Należy zaznaczyć, że okres przechowywania list płac rozpoczyna się od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika (pracodawcy), pozostałych dokumentów od początku roku następującego po roku, którego dane dokumenty dotyczą.