Sala Królestwa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Świadkowie Jehowy
 PortalKategoria
Przykładowa Sala Królestwa w Polsce (Harbutowice)
Przykładowa Sala Królestwa w Niemczech
Zebranie Świadków Jehowy w Sali Królestwa w Portugalii
... i w Niemczech
Tekst roczny w Sali Królestwa (na zdjęciu po portugalsku)

Sala Królestwa – miejsce zebrań i lokalny ośrodek życia religijnego członków Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy.

Korzystanie z Sal Królestwa[edytuj | edytuj kod]

Zazwyczaj w Sali Królestwa spotyka się dwa razy w tygodniu zbór Świadków Jehowy (liczący 50-300 głosicieli). Czasem z jednej takiej sali korzysta wspólnie kilka zborów, które zbierają się w różne dni. Na zebraniach zborowych przedstawiany jest program oparty na Piśmie Świętym, a omówiony na podstawie literatury Towarzystwa Strażnica złożony z wykładów, referatów, pokazów, scenek i wywiadów (np. zebrania Teokratycznej Szkoły Służby Kaznodziejskiej, zebrania służby). Część punktów programu omawiana jest z udziałem obecnych, poprzez udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania przez zgłaszających się do wypowiedzi na temat przedstawiony w publikacji oraz w Biblii. Co tydzień w ten sposób omawia się materiał opublikowany w czasopiśmie „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. Zebranie studium Strażnicy zwykle rozpoczyna się i kończy pieśnią religijną oraz krótką modlitwą do Boga Jehowy. Podobnie przeprowadza się zborowe studium Biblii, korzysta się z materiału z książki lub broszury wydanej przez Towarzystwo Strażnica[1].

Niekiedy w Sali Królestwa przeprowadza się dodatkowe kursy (np. Kurs Służby Pionierskiej czy Kurs Służby Królestwa), szkolenia i inne spotkania związane z działalnością Świadków Jehowy (np. zbiórki do służby polowej). W uroczystych momentach życia wspólnoty (niekiedy ślub, pogrzeb) zbór spotyka się w sali, aby wysłuchać okolicznościowego wykładu biblijnego. Sala Królestwa jest też miejscem składowania literatury biblijnej, tu można też bezpłatnie otrzymać Biblię, czasopisma „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy” i „Przebudźcie się!” oraz inne aktualne publikacje wyznania.

W Sali Królestwa nie wolno prowadzić działalności komercyjnej ani wykorzystywać jej do czyichkolwiek celów prywatnych. Jest to obiekt użyteczności religijnej, służący biblijnej działalności edukacyjnej oraz wielbieniu Boga Jehowy.

Wygląd[edytuj | edytuj kod]

Sale Królestwa są to zazwyczaj proste budynki, zbudowane w czynie społecznym przez Świadków Jehowy. Ich główną część stanowi sala wykładowa (audytorium), gdzie odbywają się zebrania zborowe. Sale nie są świątyniami ani kościołami w tym znaczeniu co zazwyczaj w innych religiach[2], nie wyróżniają się spośród miejscowych obiektów elementami architektonicznymi (wieżą, krzyżem, ołtarzem, witrażami itp.). Najczęściej na zewnątrz budynku znajduje się tabliczka z napisem Sala Królestwa Świadków Jehowy. Przy obiekcie zwykle znajduje się parking.

Główna sala wypełniona jest rzędami krzeseł (od 100 do 300 miejsc siedzących[3]), zwróconymi w kierunku podium, na którym stoi mównica oraz stolik do przedstawiania scenek. Na ścianie umieszczona jest tablica z tekstem zaczerpniętym z Biblii (taki sam ustalany na całym świecie, zmieniany co rok). W Sali Królestwa zwykle z tyłu znajduje się też stolik ze sprzętem nagłaśniającym, projektor multimedialny, a także tablice ogłoszeń zboru, mapa opracowywanego terenu głoszenia zboru oraz dwie skrzynki na datki finansowe umieszczone w stałym miejscu. Obok głównej sali wykładowej w obiekcie znajduje się niewielka biblioteka (z publikacjami Świadków Jehowy i różnymi przekładami Biblii), pokój narad, druga klasa Teokratycznej Szkoły Służby Kaznodziejskiej, szatnia i toalety. O wystroju estetycznym Sali Królestwa (kolory, kwiaty itp.) decydują poszczególne zbory, biorąc pod uwagę miejscowe zwyczaje. Do niedawna na niektórych takich salach obok wejścia umieszczano jedno z logo ich organizacji, lecz w 2009 roku Towarzystwo Strażnica poinformowało, że Świadkowie Jehowy, jak również poszczególne zbory, nie powinni się posługiwać żadnymi graficznymi symbolami prawnymi organizacji, a dotychczasowe znajdujące się w Salach Królestwa powinny zostać usunięte[4].

Czasem w większych miastach zamiast pojedynczych sal buduje się kompleksy złożone z dwóch lub więcej sal, z których korzysta kilka lub nawet kilkanaście zborów. W niektórych wypadkach Sale Królestwa organizuje się w wykupionych w tym celu pomieszczeniach w obiektach biurowych.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Pierwotnie Świadkowie Jehowy (Badacze Pisma Świętego) spotykali się w domach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych lub wynajętych salach wykładowych. Z czasem zaczęto budować proste budynki lub adaptować pomieszczenia na sale, które zapewniały stałą możliwość organizowania zebrań zborowych. Jeden z pierwszych specjalnie wybudowanych w tym celu obiektów powstał w Wirginii Zachodniej w USA w roku 1890. Pierwszy budynek nazwany „Salą Królestwa” powstał w roku 1935 na Hawajach. Nazwę zaproponował ówczesny prezes Towarzystwa Strażnica Joseph Franklin Rutherford, który nawiązał w ten sposób do „głoszenia dobrej nowiny o Królestwie Bożym” (Mt 24:14). Na większą skalę własne sale zaczęto budować dopiero w latach pięćdziesiątych XX wieku.

W Polsce pierwsze Sale Królestwa pojawiły się masowo w latach 1946–1949, gdy Świadkowie Jehowy cieszyli się względną swobodą działalności. W okresie represji zbierali się w warunkach konspiracyjnych w mieszkaniach lub w lasach. Dopiero w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, gdy sprzeciw władz komunistycznych nieco zelżał, zaczęły powstawać pierwsze nieoficjalne Sale Królestwa (do roku 1989 Świadkowie Jehowy, pomimo dużej swobody, nadal byli organizacją uznawaną przez państwo za nielegalną). Były to najczęściej wyremontowane pomieszczenia, formalnie traktowane jako budynki gospodarcze (warsztaty) lub po prostu pomieszczenia mieszkalne. Po legalizacji w 1989 roku i dużym wzroście liczby wyznawców na początku lat 90. XX w. zaczęły powstawać nowe Sale Królestwa, spełniające wymogi budynków użyteczności publicznej oraz wszelkie standardy bezpieczeństwa. Od połowy lat 90. XX w. we wznoszeniu sal zbory były wspierane przez „Regionalne Komitety Budowlane” a obecnie przez „Lokalny Dział Projektowo-Budowlany”, co zwiększa tempo budowy i obniża koszty. Na całym świecie przeszło 115 000 zborów Świadków Jehowy spotyka się w Salach Królestwa.

Obecnie zdecydowana większość z 1350 zborów Świadków Jehowy w Polsce spotyka się we własnych Salach Królestwa.

Budowa, finansowanie, własność[edytuj | edytuj kod]

Nadzór nad budową Sal Królestwa na całym świecie sprawuje „Ogólnoświatowy Dział Projektowo-Budowlany”, który ma siedzibę w Biurze Głównym Świadków Jehowy. Nadzór nad nim sprawuje Komitet Wydawniczy Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Dział ten koordynuje pracę czterech „Regionalnych Działów Projektowo-Budowlanych” działających przy Biurach Oddziałów w Australli, Niemczech, RPA i USA. Natomiast działający przy każdym z 90 Biur Oddziałów „Lokalny Dział Projektowo-Budowlany” ma za zadanie nadzorowanie przedsięwzięć budowlano-remontowych. Do pomocy w tym celu ma pełnoczasowych sług budowlanych oraz współpracujących ochotników ze zborów[5].

Każdy zbór Świadków Jehowy (lub kilka zborów) utrzymuje Salę Królestwa we własnym zakresie. W tym celu członkowie zboru składają dobrowolne darowizny finansowe, wrzucając między innymi pieniądze do skrzynki na „dobrowolne datki na potrzeby zboru” umieszczonej w stałym miejscu. Po zakończeniu zebrania miejscowi Świadkowie Jehowy sprzątają, a w razie wynikających potrzeb wykonują też nieodpłatnie inne prace związane z utrzymaniem sal w należytym porządku[6].

W celu wspierania powstawania nowych sal w połowie lat 90. XX w. powstały „Regionalne Komitety Budowlane” (RKB) oraz „Brygady Budowniczych Sal Królestwa”, które zapewniały zborom wsparcie logistyczne oraz fachową pomoc. ”Regionalne Komitety Budowlane” – ponad 400 na świecie (w tym 132 w USA), organizowały specjalistyczne ekipy budowlane, złożone z wolontariuszy, które w weekendy pracowały przy budowie sal. Obecnie budowa typowej sali trwa około ośmiu tygodni, niektóre powstają metodą szybkościową w ciągu dwóch dni (nie licząc okresu przygotowania inwestycji)[7][8].

Większość prac wykonują nieopłacani ochotnicy, co obniża koszty. Przy decyzjach budowlanych bierze się pod uwagę funkcjonalność i trwałość przyszłej Sali Królestwa[9].

Praca ochotników wykorzystywana jest również w razie wyłonienia się innych potrzeb – głównie w przypadku klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych. Organizuję się wówczas akcje remontowe Sal Królestwa i domów współwyznawców, które ucierpiały w takich zdarzeniach[10] (np. w Polsce po powodzi w 1997[11] i w 2010, w Stanach Zjednoczonych po huraganie Katrina w ciągu 2 lat odbudowali ponad 90 Sal Królestwa i 5500 domów[12] oraz po trzęsieniu ziemi na Haiti w 2010 wybudowali 1500 domów[13]).

W latach 1999-2013 w samych tylko krajach uboższych wybudowano 26 849 Sal Królestwa, średnio 5 dziennie[14][15][16][17][18][19].

„Lokalny Dział Projektowo-Budowlany” organizuje współpracujących ochotników (okresowych) oraz ochotników budowlanych działających również w innych krajach (dawniej „Międzynarodowe Brygady Budowlane”)[20][9][21]. Ochotnicy budowlani – słudzy pełnoczasowi – są szkoleni do wznoszenia Sal Królestwa i pomagają przy ich budowie a także wyjeżdżają na budowy do innych krajów, by pomagać głównie przy budowie Biur Oddziałów, Sal Zgromadzeń, Sal Królestwa i placówek dla tłumaczy publikacji Świadków Jehowy[22].

Finansowanie budowy Sal Królestwa pochodzi z dobrowolnych datków, między innymi wrzucanych do skrzynki na „dobrowolne datki na potrzeby zboru” umieszczonej w stałym miejscu w Sali Królestwa. Datki te co miesiąc są przekazywane do ogólnoświatowej puli umożliwiającej budowę Sal Królestwa, Sal Zgromadzeń i innych obiektów, tam gdzie są one potrzebne[23][9].

Sale Królestwa w Polsce w chwili rozpoczęcia inwestycji są własnością związku wyznaniowego „Świadkowie Jehowy w Polsce”.

Sala Królestwa w sztuce[edytuj | edytuj kod]

 • Van Morrison w dzieciństwie uczęszczał ze swoją matką Violet na zebrania do Sali Królestwa, dlatego też jeden z jego utworów z roku 1978 na płycie Wavelength nosi tytuł Kingdom Hall („Sala Królestwa”)[24].

Galeria wybranych Sal Królestwa w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. Co się dzieje w Sali Królestwa?. jw.org.
 2. Dlaczego miejsca swoich spotkań nie nazywacie kościołem?. jw.org.
 3. Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy, 1 maja 2010, s. 31, Co to jest Sala Królestwa?
 4. Nasza Służba Królestwa, kwiecień 2009, s. 4, Skrzynka pytań
 5. Rocznik Świadków Jehowy 2015. New York: Towarzystwo Strażnica, 2015, s. 16-18.
 6. Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy?, lekcja 26 Jak każdy z nas może troszczyć się o Salę Królestwa?
 7. Budowa Szybkościowa Sokółka, Flisak Studio Video, 1994
 8. Rocznik Świadków Jehowy 2000 ss. 105, 106
 9. 9,0 9,1 9,2 Świadkowie Jehowy — budowanie bez granic. jw.org, 2014-10-20.
 10. Przebudźcie się!, 8 sierpnia 2003, ss. 10-15, Coś, czego nie zdołał zmieść żaden żywioł
 11. Przebudźcie się!, 8 października 1998, s. 10, Kiedy już nic nie zakłóci bezpieczeństwa
 12. Przebudźcie się!, czerwiec 2006, ss. 14-17, Warto było usłuchać ostrzeżeń
 13. Przebudźcie się!, grudzień 2010, s. 17, Trzęsienie ziemi na Haiti — wiara i miłość w działaniu
 14. Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy?, lekcja 25 Sale Królestwa — dlaczego i jak je budujemy?
 15. Sprawozdanie ze zgromadzenia statutowego. jw.org, 2012-11-09.
 16. Przebudźcie się!, maj 2012, ss. 23-25, Milowy krok w Malawi — 1000 Sal Królestwa!
 17. Królestwo Boże panuje!. Towarzystwo Strażnica, 2014, s. 204. (pol.)
 18. Building Kingdom Halls Advances True Worship (ang.). jw.org. [dostęp 2014-09-01].
 19. Jehovah’s Witnesses Building Kingdom Halls Around the World (ang.). jw-media.org (kopia: web.archive.org). [dostęp 2014-11-11].
 20. Pracują bez zapłaty — na własne życzenie (pol.). jw.org. [dostęp 2014-09-30].
 21. Budowa Sal Królestwa na odległych terenach. jw.org.
 22. Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy 15 września 2014 s. 30 Dziedziny służby pełnoczasowej
 23. Już tysiąc Sal Królestwa — i ciągle ich przybywa. jw.org.
 24. Van Morrison (salon.com) (ang.)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]