Stan spoczynku

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Inne znaczenia Ten artykuł dotyczy statusu prawnego osoby. Zobacz też: Stan spoczynku – amerykański film z 2008.

Stan spoczynku – status prawny osoby związanej stosunkiem służbowym, pracy bądź kapłańskim, uzyskany po przekroczeniu określonego wieku lub wskutek stanu zdrowia. Odpowiada emeryturze pracowniczej[1]

Termin stanu spoczynku występuje w aktach prawnych dotyczących zawodów i służb w Polsce:

 • Żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (w myśl Art. 122, Pkt. 2 Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z dnia 11 września 2003, Dz.U.2014.0.1414, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, którzy ze względu na wiek albo stan zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej, przenosi się w stan spoczynku. Żołnierze ci mogą posługiwać się posiadanym stopniem wojskowym z określeniem „w stanie spoczynku”[2]).
 • Sędzia (w 2011 Krajowa Rada Sądownictwa podkreśliła w wydanym stanowisku, iż prawo do stanu spoczynku nie jest przywilejem sędziów, lecz jedną z gwarancji zachowania bezstronności i niezawisłości[3]; w myśl Art. 69 Prawa o ustroju sądów powszechnych sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 67 roku życia albo z dniem osiągnięcia wieku określonego w § 1a[4]; w myśl nowelizacji Ustawy o Sądzie Najwyższym sędzia SN przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 70. roku, jednak po spełnieniu specjalnych warunków może pełnić tę funkcję do 72. roku życia[5]).
 • Prokurator (w myśl Art. 10a Ustawy o prokuraturze, Dz.U.2011.270.1599 z dnia 20 czerwca 1985, po zakończeniu kadencji Prokurator Generalny może przejść w stan spoczynku niezależnie od osiągniętego wieku[6]; w myśl art. 103 ust. 2 Konstytucji RP prokurator w stanie spoczynku nie może sprawować mandatu poselskiego[7]).
 • Duchowny w Kościele rzymskokatolickim (biskup senior to biskup diecezjalny lub biskup pomocniczy, który przeszedł w stan spoczynku, np. osiągnął wiek emerytalny (w Kościele rzymskokatolickim 75 lat[8]), jego zdrowie nie pozwala na wykonywanie urzędu lub istnieje inna przeszkoda).
Inne znaczenie

Przypisy

 1. Kiedy sędzia może przejść w stan spoczynku?. sprawnik.pl. [dostęp 30 października 2014].
 2. Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Art. 122. arslege.pl. [dostęp 30 października 2014].
 3. KRS: stan spoczynku jedną z gwarancji niezawisłości sędziowskiej. prawo.rp.pl, 7 grudnia 2011. [dostęp 30 października 2014].
 4. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Art. 69. arslege.pl. [dostęp 30 października 2014].
 5. Stan spoczynku dla sędziów. prawo.rp.pl, 29 sierpnia 2014. [dostęp 30 października 2014].
 6. Ustawa o prokuraturze. arslege.pl. [dostęp 30 października 2014].
 7. Stan spoczynku prokuratora. ksiegarnia.lexisnexis.pl. [dostęp 30 października 2014].
 8. Ks. Jan Kracik: Być starym dawno temu. tygodnik.com.pl. [dostęp 2010-09-09].
 9. Stan spoczynku. sjp.pwn.pl. [dostęp 30 października 2014].