Synody w Kartaginie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Synody w Kartaginie – synody jakie odbyły się w III, IV i V w. w Kartaginie w Afryce.

  • W maju 251 zebrał się synod pod przewodnictwem Cypriana z Kartaginy, aby rozważyć sposób postępowania wobec lapsi, czyli chrześcijan którzy wobec prześladowań wyrzekli się wiary. Kolejne synody na ten temat odbyły się w Kartaginie w 252 i 254.
  • Dwa synody z 255 i 256, pod przewodnictwem Cypriana z Kartaginy, wypowiedziały się przeciw ważności chrztu heretyków. Wywołało to sprzeciw papieża Stefana I, który upomniał uczestników synodu. We wrześniu 256 odbył się trzeci synod na ten temat, podtrzymujący stanowisko dwóch poprzednich. Wywołało to ostre napięcia pomiędzy biskupami Rzymu i Afryki.
  • Ok. 348 odbył się synod biskupów prawosławnych, którzy spotkali się by wyrazić wdzięczność za oficjalne represje wobec donatystów. Biskupi opowiedzieli się przeciw ponownemu chrztu tych, którzy już raz zostali ochrzczeni w imię Świętej Trójcy.
  • Synod z 390 wypowiedział się w sprawie celibatu, w kanonie 3: "Wypada, że święci biskupi i kapłani Boga, podobnie jak i lewici czyli ci, którzy są w służbie Bożych sakramentów, powinni zachować doskonałą wstrzemięźliwość, tak, by mogli uzyskać w prostocie to, o co proszą Boga. To, czego apostołowie nauczali i co zachowywano w dawniejszych czasach, niech nam również będzie dane zachować... Cieszy nas wszystkich, że biskup, kapłan i diakon, strażnicy czystości, powstrzymują się od współżycia małżeńskiego ich z żonami, tak że ci, którzy służą przy ołtarzu, mogą zachować doskonałą czystość".
  • Synod z 28 sierpnia 397 wydał kanon Biblii, wymieniając księgi: "Pięcioksiąg, księgę Jozuego, Sędziów, Rut, 4 Księgi Królewskie, 2 Księgi Kronik, Księgę Hioba, Psałterz Dawidowy, 5 Ksiąg Salomona (m.in. Księga Koheleta, Pieśń nad pieśniami, Księga Przysłów), 12 Ksiąg Proroków, Księgę Izajasza, Jeremiasza, Daniela, Ezechiela, Tobiasza, Judyty, Estery, 2 Księgi Ezdrasza; 4 księgi Ewangelii, Dzieje Apostolskie, 13 listów Św. Pawła, List do Hebrajczyków, 2 listy Św. Piotra, 3 Św. Jana, 1 Św. Jakuba, 1 Św. Judy i Apokalipsę". Ze Starego Testamentu nie wymieniono uznawanych obecnie przez katolików za kanoniczne: 1 i 2 Księgi Machabejskiej, Mądrości Syracha, Lamentacji Jeremiasza.
  • Konferencja w Kartaginie zwołana przez cesarza Flawiusza Honoriusza w 411 w celu zakończenia schizmy donatystów. Nie była ściśle synodem, ale może być uważana za jedno z najważniejszych zgromadzeń w historii Kościoła afrykańskiego.
  • Synody z 419 i 424 odbyły się jako sprzeciw wobec woli papieża Celestyna I do dzierżenia jurysdykcji apelacyjnej w Rzymie.

Przypisy

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]