Szablon:Cytuj stronę

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
[edytuj] [odśwież] Dokumentacja


Ten szablon używany jest do cytowania źródeł w Wikipedii. Używany w odniesieniu do stron internetowych.

Jeśli tłumaczysz artykuł z angielskiego i korzystasz z szablonu {{cite web}} możesz skorzystać z konwertera, który tłumaczy nazwy pól.

Użycie

Zalecane
{{Cytuj stronę | url = | tytuł = | data dostępu = 2014-09-17 | autor = | nazwisko = | imię = | autor link = | data = | rok = | miesiąc = | format = | praca = | opublikowany = | oznaczenie = | strony = | język = | id = | cytat = }}
Podstawowa wersja z aktualną datą
{{Cytuj stronę | url = | tytuł = | data dostępu = 2014-09-17 | autor = | opublikowany = | praca = | data = | język = }}
Pełne
{{Cytuj stronę | url = | tytuł = | data dostępu = 2014-09-17 | autor = | nazwisko = | imię = | autor link = | autor2 = | nazwisko2 = | imię2 = | autor link2 = (...) | autor5 = | nazwisko5 = | imię5 = | autor link5 = | data = | rok = | miesiąc = | praca = | opublikowany = | oznaczenie = | strony = | język = | język2 = (...) |język10 = | archiwum = | zarchiwizowano = | id = | cytat = | odn = }}

Wymagane parametry

 • url: URL do źródła.
Jeśli URL zawiera znaki kolidujące z kodem Wikipedii, należy je zastąpić encjami HTML
np. "|": |, "[": [, "]": ], "{": {, "}": }
np. zamiast http://www.pl/tekst[22222].html wstawić należy http://www.pl/tekst[22222].html
 • tytuł: Tytuł źródła.

Parametry opcjonalne

 • autor: Autor
  • nazwisko i imię – zamiast autor tworzy nazwisko, imię
  • autor link – działa zarówno z autor, jaki i z nazwisko i imię. Tworzy link do odp. artykułu
 • autorn: Drugi-piąty autor
  • nazwiskon i imięn – zamiast autorn tworzy nazwisko, imię
  • autor linkn – działa zarówno z autor, jaki i z nazwisko i imię. Tworzy link do odp. artykułu
 • data: Pełna data publikacji, najlepiej w formacie YYYY-MM-DD, np. 2014-09-17
  • Nie znając pełnej daty można podać argumenty rok i miesiąc.
 • data dostępu: Pełna data dostępu zapisana w formacie YYYY-MM-DD., np. 2014-09-17
 • praca: Jeśli źródło jest częścią większej pracy, podaj jej tytuł tutaj.
 • opublikowany: Wydawca, jeśli jest.
 • oznaczenie: W przypadku czasopism internetowych podać numer publikacji.
 • strony: Numery stron (najczęściej używane w publikacji PDF)
 • język: Język publikacji (używa kodów języka)
 • archiwum, zarchiwizowano: adres URL archiwum strony w serwisie typu Internet Archive oraz data zarchiwizowania
 • id: Podaj identyfikator dla wydawnictw internetowych z własnym identyfikatorem ISSN lub ISBN. Podając ISSN użyj szablonu ISSN.
 • cytat: Cytat ze strony internetowej. Może zawierać <br /> czy inną wikizację. Cytat pokaże się po tekście "Cytat: ". Przy długich cytatach, wskazane jest zakończenie cytatu właśnie <br />, dla klarowności prezentacji całości. Szablon nie doda cudzysłowu lub kursywy. Redakcja szaty graficznej czy interpunkcji cytatu leży w gestii użytkownika i stanowi część wartości parametru.
 • odn: Wartość tak umożliwia stosowanie przypisów harwardzkich za pomocą szablonu {{odn}}.
  • Jeśli występuje kolizja polegająca na tym, że ten sam zbiór do czterech pierwszych nazwisk autorów i rok publikacji powtarza się więcej niż raz, to wartością parametru jest wyróżnik, który jest małą literą z angielskiego alfabetu (tj. a, b, ..., z), umożliwiający odróżnianie pozycji w przypisach.
  • Inna wartość to jawnie podany pełny identyfikator podobnie jak w szablonie {{anchor}}.

Parametry szablonu (strukturyzacja VE)

Tego szablonu używamy, kiedy chcemy podać źródło informacji, które pochodzi ze strony internetowej.

Parametry szablonu
Parametr Opis Typ Domyślne Status
URL url Adres URL do źródła string empty required
Tytuł tytuł Tytuł źródła string empty required
Autor autor Autor publikowanego tekstu string empty suggested
Nazwisko nazwisko Nazwisko autora publikacji (zamiast ''autor'') string empty optional
Imię imię Imię autora publikacji (zamiast ''autor'') string empty optional
Autor link autor link Link do odp. artykułu (działa zarówno z ''autor'', jaki i z ''nazwisko i imię'') string empty optional
2. autor autor2 Autor publikowanego tekstu string empty optional
3. autor autor3 Autor publikowanego tekstu string empty optional
4. autor autor4 Autor publikowanego tekstu string empty optional
5. autor autor5 Autor publikowanego tekstu string empty optional
2. imię imię2 Imię autora publikacji (zamiast ''autor'') string empty optional
3. imię imię3 Imię autora publikacji (zamiast ''autor'') string empty optional
4. imię imię4 Imię autora publikacji (zamiast ''autor'') string empty optional
5. imię imię5 Imię autora publikacji (zamiast ''autor'') string empty optional
2. nazwisko nazwisko2 Nazwisko autora publikacji (zamiast ''autor'') string empty optional
3. nazwisko nazwisko3 Nazwisko autora publikacji (zamiast ''autor'') string empty optional
4. nazwisko nazwisko4 Nazwisko autora publikacji (zamiast ''autor'') string empty optional
5. nazwisko nazwisko5 Nazwisko autora publikacji (zamiast ''autor'') string empty optional
2. autor link autor link2 Link do odp. artykułu (działa zarówno z ''autor'', jaki i z ''nazwisko i imię'') string empty optional
3. autor link autor link3 Link do odp. artykułu (działa zarówno z ''autor'', jaki i z ''nazwisko i imię'') string empty optional
4. autor link autor link4 Link do odp. artykułu (działa zarówno z ''autor'', jaki i z ''nazwisko i imię'') string empty optional
5. autor link autor link5 Link do odp. artykułu (działa zarówno z ''autor'', jaki i z ''nazwisko i imię'') string empty optional
Data data Pełna data publikacji (najlepiej w formacie RRRR-MM-DD, np. 2004-03-01 dla 1 marca 2004) string RRRR-MM-DD optional
Rok rok Rok publikacji (jeśli nie używamy ''data'') number empty optional
Miesiąc miesiąc Miesiąc publikacji (jeśli nie używamy ''data'') number empty optional
Data dostępu data dostępu Pełna data dostępu (zapisana w formacie YYYY-MM-DD, np. 2014-08-01 dla 1 sierpnia 2014) string RRRR-MM-DD suggested
Praca praca Jeśli źródło jest częścią większej pracy, podaj jej tytuł tutaj string empty optional
Nazwa serwisu opublikowany Nazwa linkowanego serwisu, np. prezydent.pl, stat.gov.pl, polskieradio.pl string empty suggested
Oznaczenie oznaczenie Numer publikacji (w przypadku czasopism internetowych) string empty optional
Strony strony Numer strony, z której pochodzi dana informacja. Jeśli więcej niż jedna, wypisujemy po przecinku. string empty optional
Język język Jeżeli publikacja nie jest po polsku, wpisujemy kod jej języka (np. język angielski – en) string empty suggested
Archiwum archiwumzarchiwizowano Adres URL archiwum strony oraz data zarchiwizowania string empty optional
Id id Identyfikator (ISSN lub ISBN) string empty optional
Cytat cytat Cytat ze strony internetowej string empty optional
Odn odn Wartość ''tak'' umożliwia stosowanie przypisów harwardzkich za pomocą szablonu {{odn}} string empty optional

Zobacz też