Szkic

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Szkic Rembrandta.
Wikimedia Commons

Szkic — wstępna realizacja koncepcji artystycznej: malarskiej, rzeźbiarskiej (bozzetto), literackiej itp.

  1. Szkicem można również nazwać swobodnie wykonany rysunek, często o charakterze notatki, służącej później przy opracowaniu dzieła.

W kryminalistyce:

Szkice można podzielić na:

1. Ogólne 2. Szczególne 3. Specjalne

szkice specjalne to np. szkice: śladów, pomieszczeń, przestrzeni otwartej. Na szkicach, poszczególne ślady, obiekty i przedmioty są oznaczone odpowiednimi znakami topograficznymi, symbolami liczbowymi lub literowymi opisanymi w legendzie.

Szkic jest wykonywany przez technika kryminalistyki będącego specjalistą. Każdy szkic powinien być opatrzony: - określeniem rodzaju zdarzenia - miejscem i datą wykonania - skalą - danymi identyfikacyjnymi autora (imię, nazwisko, podpis)

Wykonanie szkicu odnotowuje się w protokole z dokonanych czynności.