Układ naczyń żylnych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Układ naczyń żylnych
Venous system pl.svg
Uproszczony schemat układu żylnego u człowieka.

Żyły krążenia małego[edytuj | edytuj kod]

 • Żż. płucne (łac. vv. pulmonales):
  • żyła płucna prawa dolna (łac. v. pulmonalis dextra inferior)
  • żyła płucna prawa górna (łac. v. pulmonalis dextra superior)
  • żyła płucna lewa dolna (łac. v. pulmonalis sinistra inferior)
  • żyła płucna lewa górna (łac. v. pulmonalis sinistra superior)

Żyły krążenia wielkiego[edytuj | edytuj kod]

Najważniejsze żyły krążenia wielkiego to:

 • żyła główna górna (łac. v. cava superior) powstała ze zlania się dwóch żył ramienno-głowowych (łac. vv. brachiocephalicae), które z kolei powstają z żyły podobojczykowej (łac. v. subclavia) oraz z żył szyjnych (łac. vv. iugulares);
 • żyła główna dolna (łac. v. cava inferior) powstająca z żył biodrowych wspólnych (łac. vv. iliacae communes) wytworzonych z żyły biodrowej zewnętrznej (łac. v. iliaca externa) oraz żyły biodrowej wewnętrznej (łac. v. iliaca interna).

Żyły krążenia wielkiego tworzą cztery grupy: układ żył serca, układ żyły głównej górnej, układ żyły głównej dolnej, układ żyły wrotnej.

Układ żył serca[edytuj | edytuj kod]

Układ żyły głównej górnej[edytuj | edytuj kod]

 • żyły głowy i szyi
  • żyły mózgowia, opony twardej i jej zatoki oraz żyły ściany czaszki
   • żyły mózgowia:
    • żyły mózgu (łac. vv. cerebri)
     • żyły głębokie mózgu:
      • żyła wewnętrzna mózgu (łac. v. cerebri interna)
       • żyła przegrody przezroczystej przednia (łac. v. septi pellucidi anterior)
       • żyła przegrody przezroczystej tylna (łac. v. septi pellucidi posterior)
       • żyła wzgórzowo-prążkowiowa górna (łac. v. thalamostriata superior)
       • żyły wzgórzowo-prążkowiowiowe dolne (łac. vv. thalamostriatae inferiores)
       • żyła naczyniówkowa górna (łac. v. choroidea superior)
       • żyła naczyniówkowa dolna (łac. v. choroidea inferior)
      • żyła wielka mózgu (łac. v. cerebri magna)
     • żyły powierzchowne mózgu:
     • żyły górne mózgu (łac. vv. cerebri superiores)
     • żyły dolne mózgu (łac. vv. cerebri inferiores):
      • żyła przednia mózgu (łac. v. cerebri anterior)
      • żyła środkowa głęboka mózgu (łac. v. cerebri media profunda)
      • żyła środkowa powierzchowna mózgu (łac. v. cerebri media superficialis)
     • żyły zespalające (łac. vv. anastomoticae)
      • żyła zespalająca górna (łac. v. anastomotica superior)
      • żyła zespalająca dolna (łac. v. anastomotica inferior)
     • żyła podstawna (łac. v. basalis)
      • żyła łącząca przednia (łac. v. communicans anterior)
      • żyła łącząca przednia (łac. v. communicans posterior)
      • koło żylne mózgu (łac. circulus venosus cerebri)
    • żyły móżdżku (łac. v. communicans posterior)
     • żyła górna robaka (łac. v. superior vermis)
     • żyły górne półkuli móżdżku (łac. vv. hemisphaerii cerebelli superiores)
     • żyła dolna robaka (łac. v. vermis inferior)
     • żyły dolne półkuli móżdżku (łac. vv. hemisphaerii cerebelli inferiores)
   • żyły ściany czaszki:
    • żyły śródkościa (łac. vv. diploicae)
     • żyła śródkościa czołowa (łac. v. diploica frontalis)
     • żyła śródkościa czołowa przednia (łac. v. diploica temporalis anterior)
     • żyła śródkościa skroniowa tylna (łac. v. diploica temporalis posterior )
     • żyła śródkościa potyliczna (łac. v. diploica occipitalis)
    • żyły wypustowe (łac. vv. emissariae)
     • żyła wypustowa ciemieniowa (łac. v. emissaria parietalis)
     • żyła wypustowa sutkowa (łac. v. emissaria mastoidea)
     • żyła wypustowa kłykciowa (łac. v. emissaria condylaris)
     • żyła wypustowa potyliczna (łac. v. emissaria occipitalis)
    • sploty żylne kanałów kostnych
     • splot żylny otworu owalnego (łac. plexus venosus foraminis ovalis)
     • splot żylny tętnicy szyjnej wewnętrznej (łac. plexus venosus caroticus internus)
     • splot żylny kanału nerwu podjęzykowego (łac. plexus venosus canalis hypoglossi)
   • żyły opony twardej mózgowia (łac. vv. meningeae):
    • żyły oponowe środkowe (łac. vv. meningeae mediae)
   • zatoki żylne opony twardej (łac. sinus durae matris):
  • żyły oczne:
   • żyła oczna górna (łac. v. ophthalmica superior)
    • żyła łzowa (łac. v. lacrimalis)
    • żyły sitowe, przednia i tylna (łac. vv. ethmoidales, anterior et posterior)
    • żyła nosowo-czołowa (łac. v. nasofrontalis)
   • żyła oczna dolna (łac. v. ophthalmica inferior)
  • powierzchowne żyły głowy i szyi:
   • żyła twarzowa (łac. v. facialis)
    • dopływy żyły twarzowej:
     • żyła kątowa (łac. v. angularis)
      • żyła nadbloczkowa (łac. v. supratrochlearis)
      • żyła nadoczodołowa (łac. v. supraorbitalis)
     • żyły powiekowe (łac. vv. palpebrales)
     • żyły nosowe zewnętrzne (łac. vv. nasales externae)
     • żyły wargowe (łac. vv. labiales)
     • żyła głęboka twarzy (łac. v. profunda faciei)
     • gałęzie przyusznicze (łac. rami parotidei)
     • żyła podbródkowa (łac. v. submentalis)
     • żyła podniebienna zewnętrzna (łac. v. palatina externa)
     • żyła zażuchwowa (łac. v. retromandibularis)
      • dopływy żyły zażuchwowej:
       • żyły skroniowe powierzchowne (łac. vv. temporales superficiales)
       • żyła skroniowa środkowa (łac. v. temporalis media)
       • żyła poprzeczna twarzy (łac. v. transversa faciei)
       • żyły stawowe żuchwy (łac. vv. articulares)
       • żyła rylcowo-sutkowa (łac. v. stylomastoidea)
       • żyły uszne przednie (łac. vv. auriculares anteriores)
       • żyły przyusznicze (łac. vv. parotideae)
       • żyły szczękowe (łac. vv. maxillares)
   • żyła szyjna zewnętrzna (łac. v. iugularis externa)
    • dopływy żyły szyjnej zewnętrznej:
     • żyła uszna tylna (łac. v. auricularis posterior)
     • żyła potyliczna (łac. v. occipitalis)
     • żyła nadłopatkowa (łac. v. suprascapularis)
     • żyły poprzeczne szyi (łac. vv. transversae colli)
     • żyła szyjna przednia (łac. v. iugularis anterior)
  • głębokie żyły głowy i szyi
   • splot skrzydłowy (łac. plexus pterygoideus)
    • dopływy splotu skrzydłowego:
     • żyła klinowo-podniebienna (łac. v. sphenopalatina)
     • żyły oponowe środkowe (łac. vv. meningeae mediae)
     • żyły skroniowe głębokie (łac. vv. temporales profundae)
     • żyły zębodołowe górne (łac. vv. alveolares sup.)
     • żyły żwaczowe (łac. vv. massetericae)
     • żyła zębodołowa dolna (łac. v. alveolaris inferior)
   • dopływy szyjne żyły ramienno-głowowej:
    • żyła kręgowa (łac. v. vertebralis)
     • żyła kręgowa przednia (łac. v. vertebralis anterior)
    • żyła szyjna głęboka (łac. v. cervicalis profunda)
   • żyła szyjna wewnętrzna (łac. v. iugularis interna)
   • dopływy żyły szyjnej wewnętrznej:
    • zatoka esowata (łac. sinus sigmoideus)
    • zatoka potyliczna (łac. sinus occipitalis)
    • splot żylny kanału n. podjęzykowego (łac. plexus venosus canalis hypoglossi)
    • żyła kanalika ślimaka (łac. v. canaliculi cochleae)
    • zatoka skalista dolna (łac. sinus petrosus inferior)
    • żyła potyliczna (łac. v. occipitalis)
    • żyła twarzowa (łac. v. facialis)
    • żyły gardłowe (łac. vv. pharyngeales)
    • żyła językowa (łac. v. lingualis)
    • dopływy żyły językowej:
     • żyła głęboka językowa (łac. v. profunda linguage)
     • żyły grzbietowe języka (łac. vv. dorsales linguae)
     • żyła towarzysząca n. podjęzykowemu (łac. v. comitans n. hypoglossi)
    • żyły tarczowe górne (łac. vv. thyroideae superiores)
  • żyły kończyny górnej
   • żyły głębokie (łac. vv. subfasciales)
    • żyły głębokie ręki
     • łuk żylny dłoniowy głęboki (łac. arcus venosus palmaris profundus)
    • żyły głębokie przedramienia i ramienia
     • żyły promieniowe (łac. vv. radiales)
     • żyły łokciowe (łac. vv. ulnares)
     • żyły ramienne (łac. vv. brachiales)
     • żyła ramienna wspólna (łac. v. brachialis communis)
     • dopływy żył ramiennych:
      • żyła odłokciowa
      • żyły mięśniowe
      • żyły poboczne łokciowe
      • żyła głęboka ramienia
    • żyła pachowa (łac. v. axillaris)
    • żyła podobojczykowa (łac. v. subclavia)
  • żyły powierzchowne (łac. vv. cutaneae):
   • żyły powierzchowne palców
    • sieć dłoniowa palców
     • splot opuszkowy
     • żyła międzygłowowa (łac. v. intercapitalis)
     • łuk żylny dłoniowy palca (łac. arcus venosus digitalis palmaris)
     • żyła międzypalcowa (łac. v. interdigitalis)
    • sieć grzbietowa palców
     • splot podpaznokciowy
     • łuk żylny grzbietowy palca (łac. arcus venosus digitalis dorsalis)
   • żyły powierzchowne ręki
    • żyły grzbietu ręki
     • sieć żylna grzbietowa (łac. rete venosum dorsale manus)
     • żyły grzbietowe śródręcza (łac. vv. metacarpales dorsales)
     • łuk żylny grzbietowy śródręcza (łac. arcus venosus metacarpalis dorsalis)
      • żyły brzeżne ręki (łac. vv. marginales)
       • żyła odłokciowa palca małego (łac. v. salvatella)
       • żyła odpromieniowa kciuka (łac. v. cephalica pollicis)
    • żyły dłoni
   • żyły powierzchowne przedramienia i ramienia
    • żyła odpromieniowa (łac. v. cephalica)
     • żyła odpromieniowa przedramienia (łac. v. cephalica antebrachii)
     • żyła odpromieniowa dodatkowa (łac. v. cephalica accessoria)
     • żyła pośrodkowa łokcia (łac. v. intermedia cubiti)
    • żyła odłokciowa (łac. v. basilica)
    • żyła pośrodkowa przedramienia (łac. v. intermedia antebrachii)
     • żyła pośrodkowa odłokciowa (łac. v. intermedia basilica)
     • żyła pośrodkowa odpromieniowa (łac. v. intermedia cephalica)
 • Żyły klatki piersiowej i kręgosłupa
  • żyły klatki piersiowej
   • żyła główna górna (łac. v. cava superior)
   • żyły ramienno-głowowe (łac. v. brachiocephalica)
    • kąt żylny (łac. angulus venosus)
    • dopływy żyły ramienno-głowowej z szyi
     • żyła tarczowa dolna (łac. v. thyroidea inferior)
     • żyły tarczowe najniższe (łac. vv. thyroideae imae)
     • żyła kręgowa (łac. v. vertebralis)
     • żyła szyjna głęboka (łac. v. cervicalis profunda)
     • żyła szyjna zewnętrzna (łac. v. iugularis ext.)
    • dopływy żyły ramienno-głowowej z klatki piersiowej
     • żyły osierdziowo-przeponowe (łac. vv. pericardiacophrenicae)
     • gałęzie doprowadzające krew z śródpiersia:
      • żyły grasiczne (łac. vv. thymicae)
      • żyły osierdziowe (łac. vv. pericardiales)
      • żyły śródpiersiowe (łac. vv. mediastinales)
      • żyły oskrzelowe (łac. vv. bronchiales)
      • żyły tchawiczne (łac. vv. tracheales)
      • żyły przełykowe (łac. vv. esophageales)
     • żyły piersiowe wewnętrzne (łac. vv. thoracicae internae)
      • żyły mięśniowo-przeponowe (łac. vv. musculophrenicae)
      • żyły nadbrzuszne górne (łac. vv. epigastricae superiores)
      • żyły międzyżebrowe przednie (łac. vv. intercostales anteriores)
      • gałęzie przeszywające (łac. rami perforantes)
      • gałęzie mostkowe (łac. rami sternales)
     • żyła międzyżebrowa górna (łac. v. intercostalis superior)
   • żyły skórne przedniej ściany tułowia
    • żyły skórne brzucha i piersi (łac. vv. cutaneae abdominis et pectoris)
     • splot żylny otoczkowy (łac. plexus venosus areolaris)
     • żyły piersiowo-nabrzuszne (łac. vv. thoracoepigastricae)
     • żyły żebrowo-pachowe (łac. vv. costoaxillares)
   • żyły nieparzyste
  • żyły kręgosłupa
   • sploty żylne kręgowe zewnętrzne (łac. plexus venosi vertebrales externi)
   • sploty żylne kręgowe wewnętrzne (łac. plexus venosi vertebrales interni)
   • żyły podstawno-kręgowe (łac. vv. basivertebrales)
   • żyły międzykręgowe (łac. vv. intervertebrales)
   • żyły rdzeniowe (łac. vv. spinales)
    • żyły rdzeniowe wewnętrzne (łac. vv. spinales internae)
    • żyły rdzeniowe zewnętrzne (łac. vv. spinales externae)
    • żyły korzeniowe (łac. vv. radiculares)

Układ żyły głównej dolnej[edytuj | edytuj kod]

 • żyły kończyny dolnej
  • żyły głębokie
   • żyły głębokie stopy
    • żyły głębokie stopy (łac. vv. dorsales pedis)
    • żyły podeszwowe boczne (łac. vv. plantares laterales)
    • łuk żylny podeszwowy (łac. arcus venosus plantaris)
    • żyły podeszwowe przyśrodkowe (łac. vv. plantares mediales)
    • żyły podeszwowe śródstopia (łac. vv. metatarsales plantares)
    • żyły przeszywające (łac. vv. perforantes)
   • żyły głębokie goleni
    • żyły piszczelowe przednie (łac. vv. tibiales anteriores)
    • żyły piszczelowe tylne (łac. vv. tibiales posteriores)
    • żyły strzałkowe (łac. vv. fibulares s. peroneales)
   • żyła podkolanowa (łac. v. poplitea)
    • dopływy żyły podkolanowej:
     • żyły kolana (łac. vv. geniculares)
     • żyły łydkowe (łac. vv. surales)
     • żyła odstrzałkowa (łac. v. saphena parva)
   • żyła udowa (łac. v. femoralis)
    • dopływy żyły udowej:
     • żyła nabrzuszna powierzchniowa (łac. v. epigastrica superficialis)
     • żyła okalająca biodro powierzchowna (łac. v. circumflexa iliaca superficialis)
     • żyły piersiowo-nabrzuszne (łac. vv. thoracoepigastricae)
     • żyły sromowe zewnętrzne (łac. vv. pudendae externae):
      • żyły mosznowe przednie (łac. vv. scrotales anteriores)
      • żyły wargowe przednie (łac. vv. labiales anteriores)
      • żyły grzbietowe powierzchowne prącia (łac. vv. dorsales superficiales penis)
      • żyły grzbietowe powierzchowne łechtaczki (łac. vv. dorsales superficiales clitoridis)
     • żyła odpiszczelowa (łac. v. saphena magna)
     • żyła głęboka uda (łac. v.profunda femoris)
      • żyły przeszywające (łac. vv. perforantes)
      • żyły okalające udo przyśrodkowe (łac. vv. cricumflexae mediales femoris)
      • żyły okalające udo boczne (łac. vv. cricumflexae laterales femoris)
   • żyły głębokie okolicy pośladkowej
    • żyły pośladkowe górne (łac. vv. gluteae superiores)
    • żyły pośladkowe dolne (łac. vv. gluteae inferiores)
  • żyły powierzchowne
   • żyły powierzchowne stopy
    • żyły palców
     • żyły grzbietowe palców (łac. vv. digitales dorsales)
     • żyły międzygłowowe (łac. vv. intercapitales)
     • żyły grzbietowe śródstopia (łac. vv. metatarsales dorsales)
     • łuk żylny grzbietowy stopy (łac. arcus venosus dorsalis pedis)
     • żyły podeszwowe palców (łac. vv. digitales plantares)
     • łuk żylny podeszwowy (łac. arcus venosus plantaris)
    • żyły podeszwowe
     • sieć żylna podeszwowa (łac. rete venosum plantare)
    • żyły grzbietowe stopy
     • sieć żylna grzbietowa (łac. rete venosum dorsale)
   • żyła odpiszczelowa (łac. v. saphena)
   • żyła odstrzałkowa (łac. v. saphena parva)
  • żyły brzucha i miednicy
   • żyła główna dolna (łac. v. cava inferior)
   • żyły biodrowe wspólne (łac. vv. iliacae communes)
    • żyła krzyżowa pośrodkowa (łac. v. sacralis mediana)
   • żyły biodrowe zewnętrzne (łac. v. iliaca externa)
    • dopływy żyły biodrowej zewnętrznej:
    • żyła okalająca biodro głęboka (łac. v. circumflexa iliaca profunda)
    • żyła nadbrzuszna dolna (łac. v. epigastrica inferior)
   • żyły biodrowe wewnętrzne (łac. v. iliaca interna):
    • gałęzie ścienne
     • żyła biodrowo-lędźwiowa (łac. v. iliolumbalis)
     • żyły krzyżowe boczne (łac. vv. sacrales laterales)
     • żyły pośladkowe górne (łac. vv. gluteae superiores)
     • żyły pośladkowe dolne (łac. vv. gluteae inferiores)
     • żyły zasłonowe (łac. vv. obturatoriae)
    • gałęzie trzewne
     • żyła sromowa wewnętrzna (łac. v. pudenda interna)
      • dopływy żyły sromowej wewnętrznej:
      • żyły głębokie prącia lub łechtaczki (łac. vv. profundae penis resp. clitoridis)
      • żyły opuszki prącia lub przedsionka pochwy (łac. vv. bulbi penis resp. vv. bulbi vestibuli vaginae)
      • żyły mosznowe tylne lub wargowe tylne (łac. vv. scrotales posteriores resp. labiales posteriores)
      • żyły odbytnicze dolne (łac. vv. rectales inferiores)
      • żyła grzbietowa prącia (łac. v. dorsalis penis)
      • żyły okalające prącie (łac. vv. cricumflexae penis)
      • żyła grzbietowa łechtaczki (łac. v. dorsalis clitoridis)
      • żyły grzbietowe powierzchowne prącia (łac. vv. dorsales penis superficiales)
      • żyły grzbietowe powierzchowne łechtaczki (łac. vv. dorsales clitoridis superficiales)
     • splot żylny odbytniczy (łac. plexus venosus rectalis)
     • splot żylny pęcherzowy (łac. plexus venosus vesicalis)
     • splot żylny sterczowy (łac. plexus venosus prostaticus)
     • splot żylny maciczny (łac. plexus venosus uterinus)
     • splot żylny pochwowy (łac. plexus venosus vaginalis)

Układ żyły wrotnej[edytuj | edytuj kod]

 • żyła wrotna wątroby (łac. v. portae hepatis)
  • dopływy początkowe:
   • żyła krezkowa górna (łac. v. mesenterica superior)
    • dopływy boczne żyły krezkowej górnej:
    • żyły jelita czczego i krętego (łac. vv. ieiunales et ileales)
    • żyła krętniczo-okrężnicza (łac. v. ileocolica)
    • żyła wyrostka robaczkowego (łac. v. appendicularis)
    • żyła okrężnicza prawa (łac. v. colica dextra)
    • żyły trzustkowe (łac. vv. pancreaticae)
    • żyła sieciowo-żołądkowa prawa (łac. v. gastroomentalis dextra)
    • żyła trzustkowo-dwunastnicza dolna (łac. v. pancreaticoduodenalis inf.)
   • żyła śledzionowa (łac. v. splenica s. lienalis)
    • dopływy żyły śledzionowej:
    • żyły trzustkowe (łac. vv. pancreaticae)
    • żyły żołądkowe krótkie (łac. vv. gastricae breves)
    • żyła żołądkowo-sieciowa lewa (łac. v. gastroomentalis sinistra)
   • żyła krezkowa dolna (łac. v. mesenterica inferior)
    • dopływy żyły krezkowej dolnej:
    • żyły esicze (łac. vv. sigmoideae)
    • żyła okrężnicza lewa (łac. v. colica sin.)
    • żyła odbytnicza górna (łac. v. rectalis sup.)
  • pień żyły wrotnej wątroby
  • gałęzie końcowe żyły wrotnej wątroby
  • gałęzie boczne żyły wrotnej wątroby:
   • żyła żołądkowa lewa (łac. v. gastrica sinistra)
   • żyła żołądkowa prawa (łac. v. gastrica dextra)
   • żyła przedodźwiernikowa (łac. v. prepyrolica)
   • żyła trzustkowo-dwunastnicza górna tylna (łac. v. pancreaticoduodenalis superior posterior)
   • żyła pęcherzykowa (łac. v. cystica)
   • żyła pępkowa (łac. v. umbilicalis)
  • żyły wrotne dodatkowe

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.