Urząd Regulacji Energetyki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Na mapach: 52°14′09,4″N 20°58′57,1″E/52,235944 20,982528

Urząd Regulacji Energetyki
Rok założenia 1997
Prezes Maciej Bando (p.o.)
Adres Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
brak współrzędnych
Strona www

Urząd Regulacji Energetyki (URE) – centralny urząd państwowy, regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej, gazu itd.). Prezes URE jest członkiem Europejskiej Grupy Regulatorów Energii i Gazu.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Instytucja powołana podpisaną przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 10 kwietnia 1997 roku ustawą Prawo energetyczne [1].

Podstawowe zadania[edytuj | edytuj kod]

 • kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty).
 • zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich)
 • realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej

Struktura[edytuj | edytuj kod]

Urząd Regulacji Energetyki-struktura 2006.png

Prezesi[edytuj | edytuj kod]

 • Leszek Juchniewicz (23 czerwca 1997 - 1 sierpnia 2007)
 • Adam Szafrański (1 sierpnia - 13 listopada 2007)
 • Mariusz Swora (13 listopada 2007 - 21 grudnia 2010)
 • Marek Woszczyk (p.o. Prezesa 21 grudnia 2010 - 1 czerwca 2011; od 1 czerwca 2011 do 13 grudnia 2013 Prezes)
 • Maciej Bando (p.o. Prezesa od 13 grudnia 2013)[2]

Statut[edytuj | edytuj kod]

Załącznik do zarządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 października 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki (M.P. z 2007 nr 71 poz. 769)[3].

Statut Urzędu Regulacji Energetyki:

§ 1.

 1. Urząd Regulacji Energetyki, zwany dalej "Urzędem”, zapewnia obsługę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem".
 2. Urząd działa pod bezpośrednim nadzorem i kierownictwem Prezesa.
 3. Siedzibą Urzędu jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 2.

 1. Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesa, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.
 2. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Urzędu, do podejmowania decyzji w określonych sprawach w jego imieniu.

§ 3.

 1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i wyodrębnione stanowiska:
  1) Gabinet Prezesa,
  2) Departament Przedsiębiorstw Energetycznych,
  3) Departament Taryf,
  4) Departament Promowania Konkurencji,
  5) Biuro Prawne,
  6) Biuro Obsługi Urzędu,
  7) Stanowisko Koordynatora do Spraw Współpracy Międzynarodowej,
  8) Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
  9) Stanowisko Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii.
 2. W skład Urzędu wchodzą również:
  1) Oddział Centralny w Warszawie,
  2) północno-zachodni oddział terenowy z siedzibą w Szczecinie,
  3) północny oddział terenowy z siedzibą w Gdańsku,
  4) zachodni oddział terenowy z siedzibą w Poznaniu,
  5) wschodni oddział terenowy z siedzibą w Lublinie,
  6) środkowo-zachodni oddział terenowy z siedzibą w Łodzi,
  7) południowo-zachodni oddział terenowy z siedzibą we Wrocławiu,
  8) południowy oddział terenowy z siedzibą w Katowicach,
  9) południowo-wschodni oddział terenowy z siedzibą w Krakowie.
 3. Organizację wewnętrzną, zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych, wyodrębnionych stanowisk i oddziałów, o których mowa w ust. 1 i 2, określa regulamin organizacyjny, nadany przez Prezesa na wniosek dyrektora generalnego.

§ 4. Prezes może powoływać zespoły pomocnicze, opiniodawcze lub doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich nazwę, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj | edytuj kod]

Wydatki i dochody Urzędu Regulacji Energetyki są realizowane w części 50 budżetu państwa.

W 2011 wydatki URE wyniosły 34,9 mln zł, dochody (głównie wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 91,2 mln zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 282 osoby, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 6 674 zł[4].

W ustawie budżetowej na 2012 wydatki Urzędu Regulacji Energetyki zaplanowano w wysokości 35,5 mln zł[5], a w 2013 – 36,3 mln zł[6].

Przypisy

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348)
 2. Rafał Zasuń, Bartłomiej Derski, Na jakie wody wprowadzi PGE kapitan Woszczyk?, wysokienapiecie.pl, 23-12-2013
 3. M.P. z 2007 r. Nr 71, poz. 769
 4. Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 50 - Urząd Regulacji Energetyki Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2012, s.14-16 [dostęp: 10 lipca 2012]
 5. Ustawa budżetowa na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r.. W: Dz. U. poz. 273 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 15 marca 2012. [dostęp 2013-02-11]. s. 57.
 6. Ustawa budżetowa na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r.. W: Dz. U. poz. 169 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 5 marca 2013. [dostęp 2013-02-11]. s. 57.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]