Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Data utworzenia 1 stycznia 1991
Kierownik Jan Stanisław Ciechanowski
Adres 00-926 Warszawa
ul. Wspólna 2/4
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Ziemia 52°13′43,72″N 21°01′12,93″E/52,228811 21,020258Na mapach: 52°13′43,72″N 21°01′12,93″E/52,228811 21,020258

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – polski centralny urząd administracji rządowej, którego zadaniem jest podejmowanie działań w celu zapewnienia kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego XX w. niezbędnej pomocy i opieki oraz należnego im szacunku i pamięci.

Podstawy prawne[edytuj | edytuj kod]

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych działa na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, ze zm.). Realizuje także zadania wyznaczone przez inne akty prawne, m.in. ustawę z dnia 31 maja 1996 o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 1996 r. Nr 87, poz. 395, ze zm.).

Historia i działalność[edytuj | edytuj kod]

Urząd utworzony został w 1991. Podlegał początkowo Prezesowi Rady Ministrów, a od 1997 ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych kieruje Kierownik, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów. Kierownikowi UDSKiOR przysługuje tytuł sekretarza stanu, a jego zastępcy – podsekretarza stanu.

Kierownicy:

Wśród szczegółowych zadań Urzędu znajduje się m.in. podejmowanie inicjatyw związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego, a także wydawanie zaświadczeń osobom, którym zostały przyznane uprawnienia kombatanckie.

Urząd wydaje także miesięcznik "Kombatant" – czasopismo skierowane do kombatantów oraz osób zainteresowanych historią najnowszą (można je bezpłatnie pobrać w formacie PDF z serwisu internetowego urzędu)[1].

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj | edytuj kod]

Wydatki i dochody Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych są realizowane w części 54 budżetu państwa.

W 2012 wydatki Urzędu wyniosły 30,5 mln zł[2]. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 145 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 5 321 zł[3].

W ustawie budżetowej na 2013 wydatki Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zaplanowano w wysokości 29,9 mln zł[4].

Przypisy

  1. Biuletyn "Kombatant". www.udskior.gov.pl. [dostęp 2013-06-25].
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. (Druk nr 1414). Tom I. sejm.gov.pl, 31 maja 2013. [dostęp 2013-08-21]. s. 2/74.
  3. Wykonanie budżetu państwa w 2012 r., cz. 54 - Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Informacja o wynikach kontroli. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl. [dostęp 2013-08-22]. s. 23.
  4. Ustawa budżetowa na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r.. W: Dz. U. poz. 169 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 5 marca 2013. [dostęp 2013-02-11]. s. 57.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]