Wartość netto

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wartość netto to wartość towaru (usługi) pozbawiona pewnych obciążeń, np. wartość bez podatku VAT, lub "wartość początkowa środków trwałych pomniejszona o ich dotychczasowe umorzenie".

Podobne znaczenia[edytuj | edytuj kod]

Jako skrót myślowy, netto może oznaczać także:

  • wartość netto wynagrodzenia - kwotę do wypłaty po potrąceniu obciążeń (składki na ubezpieczenie społeczne (w Polsce ZUS), podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne); potocznie wynagrodzenie "na rękę";
  • wartość netto środków trwałych - wartość środków trwałych z uwzględnieniem dokonanych odpisów amortyzacyjnych;
  • aktywa netto - aktywa własne pomniejszone o zobowiązania odpowiadające wartościowo kapitałowi własnemu, czyli wartość "na czysto";
  • wartość sprzedaży netto - możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży składnika aktywów, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a powiększona o należną dotację przedmiotową.Zobacz też[edytuj | edytuj kod]