Wikiprojekt:Tłumaczenie artykułów/Mur berliński

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Mur Berliński w okolicy Bethaniendamm (1986)

Mur Berliński, zwany w języku propagandy-eufemistycznej NRD również wałem antyfaszystowskim „antifaschistischer Schutzwall“, był częścią granicy między RFN a NRD zwanej też granicą wewnątrzniemiecką, od 13 sierpnia 1961 do 9 listopada 1989 oddzielał Berlin Zachodni od Berlina Wschodniego i kilku innych miejscowości na obszarze NRD. Był jednym z najbardziej znanych symboli zimnej wojny i podziału Niemiec. Podczas próby przedostania się przez strzeżone urządzenia graniczne do Berlina Zachodniego wielu ludzi zostało zabitych. Dokładna liczba ofiar jest sporna i niepewna, różne źródła podają od 86 do 238 śmiertelnych przypadków.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Geneza[edytuj | edytuj kod]

Przebieg granicy Berlina Zachodniego (żółta linia) i Wschodniego (czarna linia) oraz przejść granicznych (stan z 1989 r)

Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku Niemcy, na mocy postanowień konferencji jałtańskiej zostały podzielone na 4 strefy okupacyjne, administrowane i kontrolowane przez USA, Związek Radziecki, Wielką Brytanię i Francję. Podobnie Berlin podzielono na 4 sektory. Równocześnie rozpoczęła się zimna wojna pomiędzy Wschodem a Zachodem. Berlin stał się głównym miejscem rozgrywek pomiędzy organizacjami szpiegowskimi obu bloków politycznych. W roku 1948 doszło do pierwszego poważniejszego kryzysu w zimnej wojnie (1 kryzys berliński), przyczyną była blokada Berlina poprzez ZSRR. 23 maja 1949 roku powstała z połączenia trzech zachodnich stref okupacyjnych Niemiecka Republika Federalna a 7 października tego samego roku Niemiecka Republika Demokratyczna. Formalnie Berlin miał status miasta zdemilitaryzowanego, składającego się z czterech sektorów (amerykańskiego, brytyjskiego, francuskiego i radzieckiego) i był niezależny od obu państw niemieckich, co w praktyce nie miało jednak większego znaczenia - Berlin Zachodni miał w przybliżeniu status kraju związkowego Niemiec (posiadał na przykład swoich przedstawicieli w Bundestagu). Berlin Wschodni został ogłoszony nielegalnie, gdyż wbrew umowom pomiędzy państwami alianckimi, "Stolicą NRD".

Już w lecie 1945 zostały wyznaczone linie demarkacyjne między strefami okupacyjnymi. Przy części postawiono również szlabany i biało-żółte pale, na drzewach pojawiły się kolorowe znaczniki. Do przekroczenia granic strefy potrzebne było odtąd zezwolenie, tylko dla dojeżdżających do pracy i rolników wprowadzono mały ruch graniczny. Z rozkazu Sowieckiej Administracji Wojskowej w Niemczech (SMAD) utworzono w sowieckiej strefy okupacyjnej (Sowjetische Besatzungszone in Deutschland, SBZ) policję graniczną, która rozpoczęła swą służbę 1 grudnia 1946 roku oraz wydano rozporządzenie w sprawie używania broni palnej. Aby móc podróżować pomiędzy strefą wschodnia i zachodnią trzeba było złożyć podanie o paszport wewnątrzstrefowy (Interzonenpass). Pierwsze urządzenia graniczne zostały zbudowane po stronie wschodniej: na obszarach leśnych drut kolczasty, na transgranicznych ulicach i drogach - bariery.

Przebieg Muru berlińskiego przedstawiony na zdjęciu satelitarnym

Od powstania NRD rosnąca liczba jej obywateli emigrowała do RFN. W 1952 granica wewnątrzniemiecka została przez NRD zabezpieczona z użyciem płotów, strażników i urządzeń alarmowych. Utworzono pięciokilometrową strefę ochronną, w której mogły się tylko poruszać osoby posiadające specjalne zezwolenie, najczęściej otrzymywali je mieszkańcy terenów przygranicznych. Oprócz tego istniał jeszcze 500 metrów szeroki pas ochronny, do którego przylegał bezpośrednio 10-metrowy pas kontrolny.

Otwarta pozostała granica sektorów pomiędzy Berlinem Zachodnim i Berlinem Wschodnim, luka, której nie sposób było kontrolować. W latach 1949 -1961 ok. 2,6 mln ludzi opuściło NRD, z tego w samych dwóch pierwszych tygodniach sierpnia 1961 wyemigrowało 47 433 osób. Również dla wielu Polaków i Czechów Berlin Zachodni stanowił bramę na Zachód. Ponieważ w wielu wypadkach byli to młodzi, wykształceni ludzie, emigracja ta zagrażała podstawom ekonomicznym i integralności NRD. Ponadto ok. 50 000 obywateli Berlina Wschodniego pracowało jako tzw. ludzie regularnie przekraczający granicę (Grenzgänger) w Berlinie Zachodnim, mieszkali i żyli oni jednak na korzystnych finansowo warunkach w Berlinie Wschodnim lub jego okolicy. 4 sierpnia 1961 rozporządzenie wschodnioberlińskiego magistratu zobowiązało tych ludzi do zarejestrowania się i płacenia czynszów za mieszkania w markach zachodnioniemieckich. Ulice i komunikacja prowadzące z Berlina Wschodniego do Zachodniego były dokładnie kontrolowane już przed budową muru. Kontrole te miały na celu wykrywania osób podejrzewanych o chęć ucieczki z NRD czy też o przemyt. Poza tym wielu mieszkańców Berlina Zachodniego oraz tamże pracujących mieszkańców Berlina Wschodniego kupowało na czarnym rynku po korzystnym kursie (wówczas 1:4) marki wschodnie, by za nie kupować artykuły spożywcze lub nieliczne produkty konsumpcyjne o wysokiej jakości. Osłabiało to dodatkowo gospodarkę planową na wschodniej stronie. Zamknięcie granic przy pomocy muru miało dodatkowo posłużyć władcom Bloku Wschodniego do zatamowania tzw. wyboru przy pomocy nóg („Abstimmung mit den Füßen“), tzn. ucieczki z "Państwa chłopów i robotników".

Rosnący dystans między Wschodem a Zachodem widać bało na płaszczyźnie politycznej, np. w ramach zimnej wojny zaczęto grozić podjęciem zbrojnych kroków, doszło do permanentnej wojny dyplomatycznej, a Zachód nałożył na państwa bloku wschodniego embargo technologiczne „COCOM“. Granica oddzielała już nie tylko dwie części Niemiec, lecz także stanowiła część granicy między RWPG a EWG, między NATO a Układem Warszawskim, a więc między dwoma różnymi polityczno-ideologicznymi, gospodarczymi i kulturalnymi obozami, w czasie zimnej wojny oficjalnie wrogo nastawionymi do siebie.

Budowa muru[edytuj | edytuj kod]

Starsza pani machająca do znajomego w sektorze wschodnim (1961)
Wschodnioniemieccy robotnicy rozbudowują mur (20 listopada 1961)
Budowa muru, ustawianie betonowych bloków (1961)
Budowa muru, sierpień 1961 (Bundesarchiv)
Funkcjonariusz Policji Ludowej i członek Uzbrojonych Oddziałów Robotniczych ochraniają budowę muru(sierpień 1961)

Plan budowy muru w Berlinie był tajemnicą państwową rządu NRD. Robotnicy budowali mur na polecenie kierownictwa SED pod nadzorem policji Volkspolizei i żołnierzy Narodowej Armii Ludowej|NVA – wbrew zapewnieniom przewodniczącego Rady Państwa NRD, Waltera Ulbrichta, który na konferencji prasowej 15 czerwca 1961 w Berlinie Wschodnim na pytanie zachodnioniemieckiej dziennikarki Annamarie Doherr odparł:

"Rozumiem Pani pytanie w ten sposób, że w Niemczech Zachodnich są ludzie, którzy chcieliby, aby robotnicy budowlani stolicy zbudowali mur. Nic nie jest wiadomo, aby był taki zamiar, ponieważ robotnicy budowlani naszej stolicy zajmują się głównie budownictwem mieszkań i ich siła robocza zostaje w pełni wykorzystana w tym właśnie celu. Nikt nie ma zamiaru budować muru!"[1]

Ulbricht był tym samym pierwszą osobą, która użyła pojęcia mur w tym kontekście – na dwa miesiące przed jego powstaniem.

Co prawda Alianci wiedzieli o planowanych "drastycznych środkach" oddzielenia Berlina Zachodniego, jednak byli kompletnie zaskoczeni jego terminem i rozmiarami. Ponieważ nie zablokowano im dostępu do Berlina Zachodniego, nie doszło do ataku militarnego. Ministrowie Spraw Zagranicznych trzech państw alianckich i RFNu postanowili, podczas spotkania 7 Sierpnia w Paryżu, podjąć kroki zapobiegające krytycznej sytuacji w Berlinie.Również Służba wywiadowcza (BND) otrzymała podobne informacje w już połowie lipca. Po wizycie Ulbrichta u Chruszczowa, podczas spotkania krajów Układu Warszawskiego w Moskwie od 3 do 5 sierpnia, BND napisała 9 sierpnia:

"Przedłożone doniesienia wskazują, iż reżim Pankowski[2] stara się w Moskwie o zezwolenie na wprowadzenie w życie radykalnych środków blokady. Głównie chodziłby o zablokowanie dostępu do granic miedzy sektorami oraz o przerwanie linii metra i kolejki miejskiej w mieście. […] Czas okaże czy i jak daleko uda się Ulbrichtowi […] przeforsować w Moskwie swoje żądania."
Kennedy i Adenauer przy Checkpoint Charlie przy murze berlińskim

W opublikowanym oświadczeniu państw biorących udział w konferencji Układu Warszawskiego zaproponowano, "by ukrócić działalność wywrotową przeciwko krajom obozu socjalistycznego na granicy Berlina Zachodniego oraz zapewnić skuteczną kontrolę Berlina Zachodniego i jego granic". 7 sierpnia w przemówieniu radiowym, ogłosił Chruszczow, zwiększenie stanu wojsk radzieckich na zachodniej granicy jak również mobilizację rezerwistów. 11 sierpnia Izba Ludowa NRD przyjęła wyniki moskiewskich rozmów i udzieliła Radzie Ministrów upoważnień do użycia wszelkich niezbędnych środków. 12 sierpnia rząd uchwalił wykorzystanie „uzbrojonych organów“ do zajęcia granicy z Berlinem Zachodnim i zbudowania umocnień.

W sobotę, 12 sierpnia, do BND nadeszły z Berlina Wschodniego następujące informacje:

"11 sierpnia 1961 r. w komitecie centralnym partii odbyło się zebranie sekretarzy wydawnictw partyjnych i innych funkcjonariuszy partyjnych przy Komitecie Centralnym, na którym oświadczono między innymi, że rosnąca liczba uciekinierów zmusza do rozdzielenia kordonem wschodniego sektora Berlina i części zachodniej w ciągu najbliższych dni.Nie podano dokładnego dnia operacji - wcześniej planowano tę akcję dopiero za dwa tygodnie."

W nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 wojsko NVA, 5.000 funkcjonariuszy Niemieckiej Policji Granicznej (Deutschen Grenzpolizei, która była poprzednikiem Oddziałów Granicznych), 5.000 funkcjonariuszy Policji Ochronnej i skoszarowanej Policji Ludowej (Schutz- und Kasernierten Volkspolizei) oraz 4.500 członków Betriebskampfgruppen (Robotnicze Oddziały Samoobrony) rozpoczęło blokadę ulic i torów kolejowych prowadzących do Berlina Zachodniego. Radzieckie oddziały utrzymywały stan gotowości do walki i były obecne na alianckich przejściach granicznych. Wszystkie jeszcze istniejące połączenia komunikacyjne między obiema częściami Berlina zostały przerwane. To dotyczyło wszakże już tylko metra i kolejki miejskiej. Wyjątkowo nadal funkcjonowały zachodnioberlińskie linie metra i kolejki na trasach biegnących tunelami przez obszar Berlina Wschodniego. Jednak stacje były zablokowane tak, że wsiadanie i wysiadanie było niemożliwe. Od godzin wieczornych 13 sierpnia, pociągi te przejeżdżały nie zatrzymując się na dotychczasowych stacjach, które odtąd zyskały miano przystanków - widm. Jedynie pociągi kursujące przez dworzec Berlin Friedrichstraße zatrzymywały się na zorganizowanym tam przejściu granicznym. Erich Honecker jako ówczesny sekretarz Komitetu Centralnego ds. bezpieczeństwa był odpowiedzialny politycznie w imieniu kierownictwa SED za planowanie i realizację budowy muru.

Określenie jednego tylko dnia, jako "dnia budowy muru" jest określeniem całkowicie niewłaściwym, ponieważ tego dnia zostały "tylko" zablokowane granice pomiędzy sektorami. Wielokrotnie zbudowano tylko płoty lub zamurowano wejścia do domów mieszkalnych. W trakcie trwania budowy muru dochodziło wciąż do prób ucieczki, między innymi przez okna domów stojących w granicy. W następnym czasie okna w tych domach zamurowano, a po przesiedleniu mieszkańców, domy zburzono. W czasie tej operacji doszło powstania eksklaw, które likwidowano w późniejszym czasie poprzez wymianę terytorium. Jedną z takich eksklaw był Trójkąt Lenne, który pomimo przynależności do Berlina Wschodniego znalazł się na terenie Berlina Zachodniego.

Rząd Radziecki oznajmił 24 sierpnia, że korytarze powietrzne prowadzące do Berlina Zachodniego zostały nieprawnie użyte do przemycania na teren Berlina Zachodniego "agentów, odwetowców i miliarystów". Berlin Zachodni nie należy do RFN i dlatego też władza jakichkolwieg władz RFN-u nie rozciąga się na teren Berlina Zachodniego.

Do września 1961 tylko ze służb zabezpieczających budowę do Berlina Zachodniego zdezerterowało 85 osób, poza tym podjęto 216 udanych prób ucieczki obejmujących 400 ludzi. Niezapomniane pozostały opublikowane zdjęcia ludzi spuszczanych na prześcieradłach z przygranicznych domów, starsczej kobiety skaczącej z okna czy przeskakującego kolczaste zasieki młodego żołnierza Służby Granicznej Conrada Schumanna na ulicy Bernauer Straße.

Reakcje w Niemczech Zachodnich[edytuj | edytuj kod]

Brama Brandenburska 1987, widziana od strony zachodniej

Kanclerz Konrad Adenauer jeszcze tego samego dnia zaapelował przez radio o spokój i rozsądek i wspomniał o bliżej nieokreślonych reakcjach, które miały być przeprowadzone wspólnie z aliantami. Odwiedził Berlin Zachodni dopiero po dwóch tygodniach od wybudowania muru. Tylko rządzący burmistrz Willy Brandt protestował energicznie, choć bezsilnie przeciwko oddzieleniu Berlina Zachodniego murem i prawdopodobnie ostatecznemu podziałowi miasta. Zachodnie kraje związkowe jeszcze w tym samym roku utworzyły Centralny Urząd Rejestracyjny w Salzgitter, aby dokumentować naruszenia praw człowieka na obszarze NRD i przynajmniej w ten symboliczny sposób sprzeciwić się reżimowi. 16 sierpnia 1961 odbyła się demonstracja protestu Willy Brandta i 300.000 zachodnich berlińczyków przed ratuszem dzielnicy Schöneberg.

Reakcje aliantów[edytuj | edytuj kod]

Zdjęcie lotnicze Bramy Brandenburskiej z 1961

Reakcje zachodnich aliantów na budowę muru nastąpiły dość późno: 20 godzin minęło, zanim na granicy pojawiły się wojskowe patrole. Dopiero po 40 godzinach wysłano oficjalny sprzeciw do radzieckiego komendanta Berlina. Protesty dyplomatyczne aliantów – w celu dopełnienia wymogów formalnych – nadeszły do Moskwy po 72 godzinach. Rozpowszechniały się cały czas plotki, że Sowieci zagwarantowali zachodnim aliantom nienaruszalność ich praw w Berlinie Zachodnim. Faktycznie, z uwagi na doświadczenia z blokady Berlina, status Berlina Zachodniego wydawał się w oczach zachodnich aliantów stale zagrożony. Budowa muru była zamanifestowaniem status quo, dosłownie jego scementowaniem. Związek Radziecki widocznie porzucił sformułowane 1958 w Ultimatum Chruszczowa żądanie dot. zdemilitaryzowanego, „wolnego“ miasta Berlin Zachodni.

Międzynarodowe reakcje 1961:

 • "Niezbyt ładne rozwiązanie, ale tysiąc razy lepsze od wojny." John F. Kennedy, prezydent Stanów Zjednoczonych.
 • "Wschodni Niemcy zatrzymują rzekę uciekinierów i okopują się za jeszcze szczelniejszą Żelazną Kurtyną. Samo w sobie to nie łamie prawa." Harold Macmillan, brytyjski premier

Mimo to amerykański prezydent John F. Kennedy popierał „wolne miasto“ Berlin. Wysłał dodatkowy oddział w sile 1.500 ludzi trasą tranzytową do Berlina Zachodniego i powołał do czynnej służby generała Luciusa Claya. 19 sierpnia 1961 odbyło się spotkanie Claya z wiceprezydentem USA Lyndonem Johnsonem w Berlinie Zachodnim. Szczególnie przywódca NRD Walter Ulbricht wyrażał chęć zagarnięcia uprawnień do kontroli nad alianckimi oficerami i pracownikami dla służb policyjnych NRD, która spotkała się z ostrą ripostą Amerykanów. W końcu nawet główny dowodzący Grupy Radzieckich Armii w Niemczech musiał łagodzić apetyty enerdowskich funkcjonariuszy.

Groźnie wyglądająca konfrontacja amerykańskich i radzieckich oddziałów miała miejsce 27 października 1961 przy Checkpoint Charlie na Friedrichstraße, kiedy na skutek nieporozumień, po dziesięć czołgów amerykańskich i sovieckich stanęło na linii granicznej naprzeciw siebie. Następnego dnia obie grupy zostały odwołane. To zajście miało jednak ogromne znaczenie polityczne. Amerykanie udowodnili w ten sposób, że nie NRD a Związek Radziecki włada wschodnią częścią Berlina. Obie strony nie chciały z powodu Berlina doprowadzić do eskalacji zimnej wojny lub zgoła ryzykować wojny atomowej.

Prezydent USA Richard Nixon 1969 przy murze berlińskim

28 lutego 1962 roku amerykański minister spraw zagranicznych Dean Rusk wypowiedział się w wywiadzie telewizyjnym za stworzeniem międzynarodowego urzędu do kontroli swobodnego dostępu do Berlina i przeciwko uznaniu NRD. Minister spraw zagranicznych RFN Heinrich von Brentano i francuzki Prezydent Charles de Gaulle wypowiadali się jednak w czasie konferencji prasowych przeciwko międzynarodowemu urzędowi dostępu do Berlina.

W czerwcu 1963 roku odwiedził Berlin Prezydent USA Kennedy. Przed ratuszem w dzielnicy Schöneberg wygłosił przemówienie na temat muru z historycznymi słowami "Ich bin ein Berliner" (Jestem Berlińczykiem]. Ten symboliczny akt miał olbrzymie znaczenie dla mieszkańców Berlina Zachodniego w obliczu amerykańskiej akceptacji budowy muru. Dla aliantów i dla NRD oznaczała budowa muru zarówno polityczną i militarną stabilizację jak i ugruntowanie status quo Berlina Zachodniego. Związek Radziecki zrezygnował z wypowiedzianego w Ultimatum Chruszczowa żądania, zdemilitaryzowanego "wolnego" Miasta Berlin Zachodni.

22 Sierpnia 1962 roku została rozwiązana komendantura sowiecka w Berlinie. 28 września minister obrony USA Mc Namara oznajmił w Waszyngtonie, że dostęp do Berlina Zachodniego będzie zabezpieczony przy użyciu wszelkich możliwych środków. Alianccy ministrowie spraw zagranicznych i minister spraw zagranicznych RFN oznajmili 12 grudnia 1962 na konferencji w Paryżu, że nie będą więcej przedkładać Związkowi Radzieckiemu jakichkolwiek propozycji dotyczących spraw Berlina.

W związku z roboczą wizytą kanclerza Ludwiga Erharda 11 czerwca 1964 roku w Paryżu, prezydent Francji Charles de Gaulle zaproponował, w przypadku ewentualnego konfliktu zbrojnego o Berlin lub przeciwko RFN, natychmiastowe użycie francuzkiej broni atomowej.

26 czerwca 1964 roku rządy państw alianckich potwierdziły we wspólnym orzeczeniu dotyczącym umowy o przyjaźni pomiędzy ZSRR i NRD (z 12 czerwca 1964) ich współodpowiedzialność za cały Berlin.

Podzielony kraj[edytuj | edytuj kod]

Symboliczne krzyże przypominają o ofiarach muru berlińskiego, styczeń 1990

Zachodni Berlińczycy już od 1 czerwca 1952 nie mogli swobodnie podróżować do NRD. W wyniku długich negocjacji 1963 zawarto porozumienie o przepustkach umożliwiające kilkuset tysiącom zachodnich berlińczyków odwiedzanie krewnych we wschodniej części miasta pod koniec roku.

Od 13 kwietnia 1968 roku NRD zabroniła ministrom i urzędnikom państwowym RFN przejazdu do Berlina Zachodniego drogami tranzytowymi przez teren NRD. Alianci zaprotestowali przeciw temu zarządzeniu 19 kwietnia 1968. 12 czerwca 1968 roku wprowadziła NRD obowiązek posiadania paszportu z wizą do poruszania się na trasach tranzytowych pomiędzy Berlinem Zachodnim a RFN. Reakcją na te postanowienia było wprowadzenie opłat za udzielenie pozwolenia na wjazd do krajów układu NATO urzędnikom państwowym NRD. W odpowiedzi na te zarządzenie, NRD wydała 8 lutego 1969 roku, zakaz przejazdu trasami tranzytowymi żołnierzom Bundeswehry, członkom zgromadzenia federalnego, jak również członkom ministerstwa obrony RFN. Rząd ZSRR protestował przeciwko wyborom prezydenta RFN które odbywały się w Berlinie Zachodnim. Prezydentem RFN został wybrany 5 marca 1969 Gustav Heinemann.

Granica sektoru w Berlin-Heiligensee (1982)

15 grudnia 1969 alianci zaproponowali ZSRR rozmowy w sprawie poprawienia sytuacji zarówno w Berlinie jak i na trasach dojazdowych do Berlina. W 1971 roku, po podpisaniu umowy czterech, zabezpieczony został dostęp do Berlina Zachodniego. Umowa ta zakończyła zagrożenie gospodarki Berlina Zachodniego które mogłoby być spowodowane zamknięciem tras dojazdowych. W dalszej części umowy potwierdzona została wspólna odpowiedzialność wszystkich czterech sił za cały Berlin, jak również fakt, że Berlin Zachodni nie jest częścią RFN i nie może być przez nią rządzony. Podczas gdy ZSSR uznawała status rządów czterech tylko w Berlinie Zachodnim, alianci zachodni podkreślili w 1975 roku, poprzez notę skierowaną do ONZ, ich zdanie o statusie rządów czterech na terenie całego Berlina.

Z zapoczątkowaną w latach 70. przez Willy Brandta i Ericha Honeckera polityką zbliżenia między NRD a RFN granica wewnątrzniemiecka stała się bardziej przepuszczalna. Niemcy Wschodnie zezwoliły na ułatwienia w podróży, szczególnie „nieprodukcyjnym“ grupom ludności jak renciści, i uprościła odwiedziny przybyszów z obszarów nadgranicznych Niemiec Zachodnich w NRD. Powiększenie zakresu swobody podróżowania NRD uzależniała od uznania jej statusu jako suwerennego państwa i żądała dodatkowo wydania obywateli, którzy nie chcieli wracać do NRD. Ze względu na postanowienia konstytucji władze RFN odmawiały spełnienia tych żądań.

Propaganda Niemieckiej Republiki Demokratycznej określała mur i całkowite zabezpieczenie granic od strony RFN, za antyfaszystowski wał ochronny, który powinien chronić NRD przed „emigracją, infiltracją, szpiegostwem, sabotażem, przemytem, wyprzedawaniem i agresją z Zachodu“. W celu krzewienia i potwierdzania tej teorii urządzano procesy pokazowe domniemanych sabotażystów itp. W rzeczywistości zabezpieczenia graniczne skierowane były głównie przeciw własnym obywatelom. Temat muru jak i masowych ucieczek z NRD nie był poruszany publicznie.

Upadek muru[edytuj | edytuj kod]

częściowo zniszczony mur przy Bramie Brandenburskiej; żołnierz pilnujący pozostałości listopad 1989

Mur Berliński padł w nocy z czwartku, 9 listopada, na piątek, 10 listopada 1989, po przeszło 28 latach istnienia. Przygotowania NRD do konrolowanego otwarcia muru sięgają października 1989, kiedy to, według sprawującego wówczas funkcję burmistrza Berlina Zachodniego Waltera Mompera, przeprowadził on 29 paźdiernika rozmowy z szefem Wschodnio Berlińskiej SED Günterem Schabowskim i burmistrzem Berlina Wschodniego Erhardem Krackem, mające doprowadzić do podjęcia odpowiednich działań w tym kierunku. [3]

Do otwarcia muru doprowadziły masowe demonstracje w okresie Wendezeit - czas przemian - (t.j. w przełomowym okresie friedliche Revolution - pokojowa rewolucja - w NRD, jesienią 1989) i żądania - w ówczesnej NRD - wolności podróżowania (otwarcia granic), jak również nieustanna tak zwana "Republikflucht" (według oficjalnej nomenklatury opuszczenie NRD bez zezwolenia władz) - ucieczka sporej części ludności Niemieckiej Republiki Demokratycznej do RFN poprzez inne kraje: częściowo przez ambasady w różnych wschodnioeuropejskich stolicach (między innymi w Pradze i Warszawie), częściowo przez Węgry poprzez otwartą od 11 września granicę z Austrią, a od początku listopada bezpośrednio przez Czechosłowację.

Po tym jak ogłoszony 6 listopada projekt nowego prawa o podróżowaniu spotkał się z surową krytyką, a czechosłowackie władze coraz ostrzej protestowały na drodze dyplomatycznej przeciw wyjazdom obywateli NRD przez ich kraj, Biuro Polityczne Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności (SED) postanowiło 7 listopada preferować program o stałych wyjazdach (emigracji) z NRD.

Na podstawie tego postanowienia opracowano projekt ustawy, który dodatkowo miał regulować zasady wyjazdów zagranicznych obywateli NRD. Projekt ten został 9 listopada zatwierdzony przez biuro polityczne i skierowany do rady ministrów. Tego samego dnia przedłożony radzie ministrów wzór ustawy, został zatwierdzony o godz. 18:00, ale miał być podany do publicznej wiadomości dopiero następnego dnia, jako ustawa przejściowa.

Jednakże w tym samym czasie tj. 9 listopada Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło sprzeciw projektowi ustawy. Równolegle do procedury zatwierdzania ustawy w radzie ministrów, została ona przedłożona w komitecie centralnym gdzie dokonano drobnych poprawek. Projekt ustawy z naniesionymi ręcznie poprawkami został przekazany przez Egona Krenza członkowi biura politycznego Günterowi Schabowskiemu, znajdującemu się w drodze na konferencję prasową mającą poinformować o wynikach obrad komitetu centralnego.[4] Schabowski nie brał udziału w obradach biura politycznego i komitetu centralnego.

Konferencja prasowa z udziałem Güntera Schabowskiego 9 listopada 1989

Ta konferencja prasowa z udziałem Schabowskiego, transmitowana na żywo w radio i telewizji, stała się sygnałem do otwarcia muru. O godzine 18:53 dziennikarz włoskiej agencji ANSA Ricardo Ehrman zadał pytanie dotyczące ustawy o podróżach. Pytanie brzmiało:

"Mówił pan o błędach. Nie uważa pan, że było wielkim błędem, nie ogłosić przedstawionego projekt ustawy przed kilkoma dniami?"

Odpowiedź Schabowskiego była bardzo długa i skomplikowana. Na zakończenie przypomniał sobie że, ma jeszcze poinformować o nowych przepisach paszportowych[5] i dodał:

"I dlatego też zdecydowaliśmy, wprowadzić dzisiaj rozporządzenie, które pozwoli każdemu obywatelowi NRD, na przekroczenie granicy i wyjazd z NRD przez przejścia graniczne."

Na pytanie jednego z dziennikarzy od kiedy to zarządzenie wchodzi w życie i czy od zaraz, odpowiedział Schabowski odczytaniem, o godzinie 18:57, notatki podanej mu przez Krenza:

"Podania o prywatne wyjazdy zagraniczne mogą być składane bez uzasadnienia powodów. Pozwolenia będą wydawane niezwłocznie. Odpowiedzialne za wydawanie wiz wydziały paszportowo-meldunkowe milicji, zostały poinstruowane o natychmiastowym wydawaniu wiz na wyjazdy na stałe, bez spełnienia warunków opisanych w obowiązującej wciąż ustawie o wyjazdach. Wyjazdy na czas nieokreślony mogą odbywać się przez przejścia graniczne NRD."

Na ponowne pytanie: "Od kiedy zarządzenie wchodzi w życie?" odpowiedź Schabowskiego brzmiała:

"Według moich informacji [...] natychmiast, niezwłocznie."

Na dwukrotnie postawione przez jednego z dziennikarzy pytanie: "Odnosi się to również do Berlina Zachodniego?" - wyszukał i odczytał Schabowski - odpowiedni ustęp projektu ustawy:

"Wyjazd na stałe może nastąpić poprzez przejścia graniczne pomiędzy NRD i RFN, względnie Berlinem Zachodnim."
Uczniowie z dzielnicy Berlina Zachodniego Wedding witają szpalerem na moście Bösebrücke nad torami kolejowymi przy ulicy Bornholmskiej gości z NRD. 10 listopada 1989
Most Bösebrücke z tłumem obywateli NRD przed przejściem granicznym 18 listopada 1989
Mieszkańcy Berlina Zachodniego przy mocno zniszczonym murze w pobliżu Reichstagu koniec 1989
Stempel „Bornholmer Straße“ w Paszporcie styczeń 1990

Na skutek ogłoszonej w zachodniej telewizji i w radio berlińskim wersji, według której mur otwarto, ruszyły w kierunku przejść granicznych tysiące mieszkańców Berlina Wschodniego z żądaniem ich otwarcia. Ani znajdujące się tam w tym momencie: oddziały Wojsk Ochrony Pogranicza, ani odpowiedzialne za odprawy paszportowe oddziały Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwa czy też oddziały Armi Czerwonej w Berlinie, nie zostały poinformowane, o fakcie ustanowienia nowej ustawy i o jej następstwach. Fakt ten groził możliwością użycia broni przez wyżej wymienione oddziały.[6][7]

Aby zmniejszyć napór mas zgromadzonych przy przejściu granicznym przy ulicy Bornholmskiej zezwolono, o godzinie 21:20, obywatelom NRD przejść na teren Berlina Zachodniego. Przy tej okazji kontrolowano dowody osobiste i niektóre zostały unieważnione, co równocześnie oznaczało, pozbawienia obywatelstwa NRD. [8]

O godzinie 21:30 rozgłośnia radia RIAS nadała pierwsze relacje radiowe z otwartych przejść granicznych. Co spowodowało, że zaczęły się przy nich gromadzić masy ludzi.

Na skutek coraz większego naporu mas na przejściu granicznym Bornholmer Straße, jak również w obawie o bezpieczeństwo podległych mu żołnierzy, zastępca dowódcy przejścia granicznego Oberstleutnant Harald Jäger, otworzył bez rozkazu to przejście graniczne oraz wstrzymał kontrolę paszportów.[9][10]

Do północy wszystkie przejścia graniczne między zachodnią i wschodnią częścią Berlina zostały otwarte. W ciągu nocy otwarto również przejścia na zewnętrznej granicy Berlina Zachodniego, jak i przejścia graniczne na wewnętrznej granicy niemieckiej pomiędzy RFN i NRD. Późnym wieczorem tego dnia, wielu śledziło w telewizji otwieranie przejść granicznych, i częściowo jeszcze wtedy wyruszali w drogę. Największy napływ tłumu nastąpił przed południem 10 listopada 1989, ponieważ otwarcie granic o północy niejednokrotnie zostało „przespane“.

Obywatele NRD zostali entuzjastycznie przyjęci przez zachodnich Berlińczyków. Większość piwiarni w pobliżu muru spontanicznie zafundowała darmowe piwo i na Kurfürstendamm zgromadziły się masy ludzi, pomiędzy nimi trąbiąca kawalkada samochodów, obcy ludzie leżeli sobie w objęciach. W euforii tej nocy wielu zachodnich Berlińczyków wdrapało się na mur. Po ogłoszeniu informacji o otwarciu muru, Bundestag w Bonn przerwał wieczorem swoje bieżące posiedzenie. Po krótkiej przerwie minister Urzędu Kanclerza Rudolf Seiters odczytał stanowisko rządu, a przedstawiciele frakcji wyrazili w swoich orzeczeniach ich zadowolenie o zaistniałych wydarzeniach. Następnie, obecni na sali obrad posłowie, odśpiewali spontanicznie hymn narodowy.[11][12]

Upadek muru był wyróżniającym się wydarzeniem w historii świata i został uczczony miedzy innymi koncertem Leonarda Bernsteina w Boże Narodzenie 1989 r. Bernstein dyrygował wówczas w berlińskim Teatrze Schauspielhaus obecnie Filharmonia Konzerthaus, a wykonano 9. symfonię Beethovena Odę do radości przekształcając ją w Odę do wolności.

Wydarzenia po upadku muru[edytuj | edytuj kod]

Obywatele NRD i RFN czekają na otwarcie muru przy Bramie Brandenburskiej, Grudzień 1989
Przewodniczący Rady Ministrów NRD Hans Modrow, kanclerz RFN Helmut Kohl, burmistrz Berlina Zachodniego Walter Momper i w tle burmistrz Berlina Wschodniego Erhard Krack podczas otwarcia Bramy Brandenburskiej 22 grudnia 1989

Po 9 listopada muru strzeżono zrazu z tą samą intensywnością; w okresie tym nie pozwalano na niekontrolowane przekraczanie granicy przez wyłomy w murze. W NRD przypuszczano wówczas najwyraźniej, że stworzona przez reżim granica istnieć będzie jeszcze przez czas nieokreślony. W pierwszych tygodniach po upadku muru oddziały straży granicznej próbowały nawet reperować wyłomy.

Ale już podczas weekendu po 9 listopada rząd NRD całkiem nieoczekiwanie oznajmił, że zostaną otwarte nowe przejścia graniczne lub rozbudowane stare – w grupie tej znalazło się kilka przejść mających szczególne znaczenie symboliczne, jak choćby przy placu Poczdamskim, Glienicker Brücke i Bernauer Straße. To właśnie na tych przejściach zbierały się tłumy, czekając na otwarcie, wiwatując w chwili, gdy usuwano kolejna betonową płytę. Zdjęcie oraz relacje telewizyjne dokumentujące te wydarzenia przedstawia się niekiedy mylnie jako „demontaż muru”, mimo że tak naprawdę chodziło tu tylko o otwieranie nowych przejść granicznych. 22 grudnia 1989 otwarto w obecności kanclerza RFN i premiera NRD przejście przez Bramę Brandenburską.

Obywatele RFN oraz mieszkańcy Berlina Zachodniego po raz pierwszy mogli wjechać na terytorium NRD w ruchu bezwizowym 24 grudnia 1989 roku od północy; do tej chwili obowiązywały dawne przepisy, a zatem obowiązek wizowy oraz konieczność dokonania minimalnej wymiany walutowej. W okresie 9 listopada - 23 grudnia obywatele NRD cieszyli się zatem w pewien sposób „większą swobodą podróży” niż obywatele RFN.

Ochrona muru stawała się z czasem coraz słabsza, a niekontrolowane przekraczanie granicy przez powiększające się dziury traktowane było z coraz większą pobłażliwością. Równocześnie na przejściach granicznych praktyką stała się jedynie wyrywkowa kontrola osób przekraczających granicę. Proces ten nabrał rozpędu szczególnie po wyborach do Izby Ludowej NRD 18 marca 1990. Do 30 czerwca 1990 nieprzerwanie otwierano nowe przejścia graniczne.

1 lipca 1990 z dniem wejscia w życie unii walutowej dozór muru i wszelka kontrola graniczna zostały zniesione. Już 13 czerwca 1990 na Bernauer Straße rozpoczęto oficjalną rozbiórkę muru. Nieoficjalnie rozpoczęła się ona na Bornholmer Straße przy okazji prac budowlanych prowadzonych przez kolej. Brało w niej udział ponad trzystu wschodnioniemieckich pograniczników, a od 3 października 1990 także sześciuset saperów Bundeswehry, którzy wyposażeni byli w 175 samochodów ciężarowych, 65 dźwigów, 55 koparek i 13 buldożerów. Rozbiórka muru dzielącego miasto została oficjalnie zakończona 30 listopada 1990. Pozostawiono 6 odcinków muru, które pełnią funkcję monumentów. Reszta zabezpieczeń położona głównie na dawnej granicy między Berlinem Zachodnim a Branderburgią zniknęła do listopada 1991. Fragmenty muru z wymalowanymi artystycznymi motywami zostały sprzedane w 1990 roku na licytacjach w Berlinie i Monte Carlo. [13]

Niektóre fragmenty muru usytuowane są obecnie w różnych miejscach świata. Amerykańskie służby specjalne CIA m.in. zamówiły do swojego nowobudowanego ośrodka w Langley w Wirginii jeden z artystycznie ozdobionych betonowych bloków dzielących dawniej niemiecką stolicę. Kolejne części muru można oglądać w Haus der Geschichte w Bonn oraz na Königinstraße w monachijskim Ogrodzie Angielskim. Inne znajdują się w Muzeum Pokoju we francuzkim Caen w Normandii, w Imperial War Museum w Londynie czy w ogrodach watykańskich gdzie umiejscowiono fragmenty muru z namalowanym berlińskim kościołem Św. Michała. [14][15] [16]

Struktura urządzeń granicznych[edytuj | edytuj kod]

Wykańczanie muru Bernauer Straße 1980

Mur Berliński został uzupełniony rozległymi umocnieniami na granicy z RFN jak również - w niewielkim wymiarze - przy granicach zachodnich innych państw Układu Warszawskiego, przez co tak zwana Żelazna Kurtyna przybrała materialną postać.

Mur Berliński, tak samo jak i wewnętrzna granica pomiędzy RFN i NRD, został uzupełniony zaporami przeciwczołgowymi, rowami, zasiekami, wieżami strażniczymi i drogami kontrolnymi. Samych tylko psów, w liczbie około 1000, było używanych do nadzoru granicy w specjalnie do tego przystosowanych stanowiskach. Systemy te były w ciągu minionych dziesięcioleci systematycznie rozbudowywane i ulepszane. W to wchodziło przymusowe przesiedlanie mieszkańców domów znajdujących się w pobliżu muru, a następnie ich burzenie przy użyciu ładunków wybuchowych. Jeszcze 28 stycznia 1985 roku został wysadzony w powietrze znajdujący się przy Bernauer Straße Kościół Pojednania. Działania te doprowadziły w końcu do tego, że poprzez kiedyś gęsto zabudowane tereny miasta, prowadziła - w ciągu nocy jasno oświetlona - przesieka. Na wiosnę roku 1989 - według informacji Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwa[17][18] - w skład umocnień i zabezpieczeń Muru Berlińskiego wchodziły:

 • 156,4 km umocnień granicznych dookoła Berlina Zachodniego o wysokości od 3,40 do 4,20 m.
  • 111,9 km muru betonowego lub ceglanego
  • 44,5 km płotu z siatki stalowej
 • 112,7 km umocnień granicznych w dzielnicy Poczdam
 • 43,7 km umocnień granicznych pomiędzy Berlinem Wschodnim a Berlinem Zachodnim (granice sektorów)
 • 0,5 km resztki murów zabudowań lub murów otaczających posesje
 • 58,95 km muru zbudowanego z płyt betonowych o wysokości 3,40 m
 • 68,42 km rozciąganych metalowych płotów o wysokości 2,90 m („blokada pierwszoliniowa“)
 • 161 km oświetlonego terenu granicznego
 • 113,85 km płotów granicznych i zaporowych
 • 127,5 km płotów sygnalizacyjnych
 • 124,3 km umocnionych dróg dla zmotoryzowanych oddziałów Straży Granicznej
 • 186 wież obserwacyjnych
 • 31 punktów odwodzenia
 • 259 stanowisk strzeżonych przez psy
 • 20 bunkrów

Z 156,4 kilometrów granicy wokół Berlina Zachodniego, 43,7 km znajdowały się na terenie Berlina Wschodniego a 112,7 km w dzielnicy Poczdam. Część granicy o długości 63,8 km przebiegała przez tereny zabudowane, 32,0 km przez tereny leśne, 22,65 km w terenie otwartym i 37,95 km wzdłuż rzek, kanałów lub jezior.

Żołnierzy Straży Granicznej obowiązywał artykuł nr 27 Prawa Granicznego. Na podstawie którego, byli zobowiązani do uniemożliwienia nielegalnego przekroczenia granicy, aż do użycia broni palnej i konsekwencji pozbawienia życia uciekinierów. Artykuł ten określano też jako Rozkaz strzelania. Porównując długość granicy pomiędzy RFN i NRD z długością Muru Berlińskiego, nadproporcjonalnie wielu uciekinierów, poniosło śmierć w Berlinie. Przed ważnymi świętami państwowymi lub w czasie wizyt przedstawicieli państw obcych rozkaz ten był zawieszany. Starano się w ten sposób zapobiedz negatywnym opiniom w prasie zachodniej. Ze strony Berlina Zachodniego granica była obserwowana przez Policję i patrole wojsk alianckich. Podejrzana aktywność była dokumentowana w celu uniemożliwienia przenikania przez granicę szpiegów ze wschodu. W późniejszym czasie okazało się jednak że, istniały ukryte przejścia w murze wykorzystywane w tych celach.

Tablica ostrzegawcza „Strefa graniczna“

Rozbudowa instalacji granicznych[edytuj | edytuj kod]

Wjazd kolejki miejskiej do sektora wschodniego, ulica Liesenstraße/Gartenstraße 1980

W końcowym stadium rozbudowy - na niektórych odcinkach dopiero w końcu lat 80-tych - umocnienia graniczne (znajdujące się całkowicie na terytorium NRD lub terytorium Berlina Wschodniego) składały się, poczynając od strony Berlina Wschodniego lub NRD, z następujących elementów:

 • mur wewnętrzny z betonu lub siatki stalowej o wysokości od 2,0 do 3,0 m (zabezpieczenie zaplecza kraju)
 • urządzenia sygnalizacyjne zainstalowane tuż nad ziemią, wywołujące alarm przy dotknięciu
 • płot kontaktowy z siatki stalowej do 2,0 m wysokości, zwieńczony drutem kolczastym o drutem kontaktowym/sygnałowym
 • wybiegi dla specjalnie tresowanych psów
 • rowy zapobiegające przekroczeniu pasa granicznego przy pomocy pojazdów mechanicznych
 • zapory przeciwczołgowe z zespawanych na krzyż szyn kolejowych, zostały zdemontowane jako rekompensata za otrzymane z RFN kredyty
 • drogi do patrolowania i nadzoru granicy służące również do transportu załóg obsługujących wieże strażnicze lub transportu oddziałów wsparcia
 • wieże wartownicze (w 1989 r. 302 sztuki) wyposażone w reflektory, kolejne wieże znajdowały się w zasięgu wzroku, w nocy liczba strażników była

podwyższana

 • pas kontrolny codziennie na nowo bronowany, aby uwidocznić ewentualne ślady stóp (wejście na pas było dla patrolujących zabronione)
 • mur betonowy z elementów wysokości 3,75 m uwieńczony betonową rurą utrudniającą hwytanie się[19],
 • przed murem od strony Berlina Zachodniego znajdował się kilkumetrowy pas ziemi, który należał do terytorium NRD

Całkowita szerokość pasa granicznego była uzależniona zabudową w obszarze granicznym i wynosiła od 30 do 500 metrów (przy placu Poczdamskim. Pola minowe i samoczynnie strzelająca broń palna, w odróżnieniu od granicy pomiędzy NRD i RFN, nie były stosowane przy murze berlińskim.

System zabezpieczenia granicy zwanej przez Straż Graniczną pasem działania był otoczony tajemnicą wojskową i nie był znany większości obywateli NRD. Żołnierze byli zobowiązani do zachowania tajemnicy. Osoby cywilne wykazujące nadmierne zainteresowanie strefą graniczną, narażały się na ryzyko aresztowania i doprowadzenia do najbliższego komisariatu Policji Ludowej w celu ustalenia tożsamości. Fakt ten mógł za sobą pociągnąć karę więzienia za planowanie ucieczki/nielegalnego przekroczenia granicy.

W miejscach, w których ze względu na zabudowę lub przebieg linii komunikacyjnych, były trudne do zabezpieczenia, teren graniczny po stronie NRD lub Berlina Wschodniego znajdował się przed murem wewnętrznym i stawał się strefą zamkniętą. Osoby znajdujące się w takich strefach musiały być w posiadaniu specjalnych zezwoleń. Oznaczało to znaczne utrudnienia w życiu codziennym. W celu zabezpieczenia tzw. przedpola stosowane były różne metody mające na celu zapobieżenie przekroczenia granicy sektora, składały się na to: zasieki, płoty, kraty, zapory drogowe, oświetlenie, tablice ostrzegawcze. W celu utrudnienia dla nieuprawnionych, wglądu na teren graniczny, budowane były przesłony.

Na przyległym do Bramy Brandenburskiej obszarze Berlina Wschodniego prowadzono tzw. "głębokie zabezpieczenie", chodziło w tym przypadku o ciągłe patrolowanie tego terenu przez cywilnych funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwa. Mieli oni zapobiedz ewentualnym nielegalnym przekroczeniom granicy, ewentualnym nielegalnym zgromadzeniom czy demonstracjom. Szczególnie chodziło o to aby wypadki takie nie mogły być obserwowane z terenu Berlina Zachodniego.

Personel i wyposażenie służb ochrony granicy[edytuj | edytuj kod]

Odpowiedzialny za ochronę granicy z Berlinem Zachodnim (ochrona muru) był Oddział Grupy Środek, Straży Granicznej NRD, do którego wg informacji Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwa należało na początku roku 1989 11500 żołnierzy plus 500 pracowników cywilnych. W skład oddziału wchodził zarówno, sztab stacjonujący w Berlin-Karlshorst i siedem pułków Straży Granicznej stacjonujące w dzielnicach Berlin-Treptow, Berlin-Pankow, Berlin-Rummelsburg, Hennigsdorf, Groß-Glienicke, Potsdam-Babelsberg i w Kleinmachow, jak i dwa pułki szkoleniowe stacjonujące w Wilhelmshagen i Oranienburgu.

Zabezpieczenia graniczne w Staaken (1986)

Każdy pułk Straży Granicznej składał się z pięciu bezpośrednio patrolujących kompanii granicznych, ponadto po jednej kompanii saperów, łączności i transportowej wyposażonych w baterię artylerii, baterię granatników, dodatkowo pluton rozpoznawczy, pluton miotaczy płomieni i pluton z psami. W razie potrzeby, dodatkowo kompania wyposażona w łodzie patrolowe, kompania lub plutony obsady przejść granicznych.

W skład wyposażenia Oddział Grupy Środek wchodziło 567 transporterów opancerzonych, 48 granatnkiów, 48 dział przeciwpancernych, 114 miotaczy płomieni, 156 pojazdów opancerzonych częściowo ciężkie pojazdy saperskie i 2295 pojazdów mechanicznych. Dodatkowo 992 psy patrolowe.

W czasie normalnego dnia służby znajdowało się około 2300 żołnierzy bezpośrednio przy granicy lub jej zapleczu. W czasie tzw. "wzmocnionej ochrony granicy" np. w czasie wydarzeń politycznych w 1989 r., czy na skutek złych warunków pogodowych, służbę pełniło około 2500 żołnierzy, których liczba mogła w każdej chwili być odpowiednio zwiększona.

Granica wodna[edytuj | edytuj kod]

Zewnętrzna granica Berlina Zachodniego przebiegała w wielu miejscach przez żeglowne akweny. Przebieg granicy był wyznaczony przez ustawiony przez Senat Berlina Zachodniego łańcuch z okrągłych białych boi z napisami (niezbyt pasującymi na granicy miasta) „Granica sektorów”. Zachodnioberlińskie statki wycieczkowe i łodzie sportowe musiały trzymać się zachodnioberlińskiej strony nurtu. Po NRD-owskiej stronie granicy te akweny były patrolowane okazjonalnie przez łodzie Straży Granicznej NRD. Umocnienia graniczne NRD znajdowały się na brzegu po stronie NRD, co wymuszało niekiedy znaczne nadkładanie drogi i „zamurowywało” brzegi wielu jezior Haweli. Najbardziej wydłużała się droga przy jeziorze Jungfernsee, gdzie mur przebiegał w odległości dwóch kilometrów od właściwej granicy. W wielu miejscach przebiegała strefa graniczna przez dawne działki wodne, wskutek czego stawały się one niedostępne dla mieszkańców, jak np. na zachodnim brzegu Groß-Glienicker See i na południowym brzegu Griebnitzsee. W przypadku wód na obszarze wewnątrzmiejskim granica przebiegała wszędzie bezpośrednio po zachodnim lub wschodnim brzegu, i tam nie było żadnego oznakowania przebiegu granicy na wodzie. Właściwy mur stał także w tym przypadku na brzegu wschodnioberlińskim. Tym niemniej akweny należące do Berlina Wschodniego były również patrolowane. Na bocznych kanałach sytuacja stawała się czasami niejasna. Niektórzy pływacy i żeglarze z Berlina Zachodniego przedostawali się przez pomyłkę lub wskutek lekkomyślności na obszar wschodniego Berlina i dostawali się pod ostrzał straży granicznej NRD. Zdarzały się wypadki śmiertelne.

W niektórych miejscach Szprewy ustawiono podwodne przeszkody przeciw pływakom. Uciekinierzy z NRD nie byli w stanie zorientować się, czy już znaleźli się w Berlinie zachodnim, i po pokonaniu samego muru nadal byli zagrożeni przez ostrzał.

Przejścia graniczne[edytuj | edytuj kod]

Tablica na granicy sektora, widziana od strony zachodniej
Tylna część tablicy

Główny artykuł: Berlińskie przejścia graniczne

W murze berlińskim znajdowało się 25 przejść granicznych (GÜSt), 13 przejść ulicznych, 4 kolejowe i 8 rzecznych, co stanowiło łącznie około 60% wszystkich przejść granicznych między NRD i RFN wzgl. Berlinem Zachodnim. Dla tranzytowego ruchu kołowego otwarte były tylko dwa przejścia graniczne; Dreilinden, do 1987 Staaken później Heiligensee.

Miejsca przejść granicznych między wschodnim a zachodnim Berlinem i terytorium NRD były po stronie NRD bardzo rozbudowane. Przy wjeździe i wyjeździe z NRD podróżni bywali niekiedy bardzo skrupulatnie kontrolowani. Za nadzór i bezpieczeństwo nad ruchem turystycznym jak również za ściganie i aresztowania osób podejrzanych na terenie przejść granicznych, odpowiedzialne były Oddziały Kontroli Paszportowej Passkontrolleinheiten wydziału nr VI Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwa umundurowane tak samo jak Straż Graniczna NRD. Współpracowały one ze Strażą Graniczną i pracownikami służby celnej prowadzącej kontrolę osób i towarów.[20]

Po stronie zachodnioberlińskiej znajdowały się posterunki policji i służby celnej, lecz z reguły w ruchu osobowym nie dokonywano kontroli. Tylko w przypadku ruchu tranzytowego pytano o cel podróży dla celów statystycznych, okazjonalnie sprawdzano też w przypadku podejrzenia o przestępstwo. Ruch towarowy podlegał, tak samo jak w przypadku handlu z krajami obcymi, odprawom celnym. Transport towarów samochodami ciężarowymi pomiędzy Berlinem Zachodnim a Berlinem Wschodnim przez przejścia graniczne na terenie miasta były niemożliwe. W przypadku dostarczenia towaru zachodnioniemieckiego w Berlinie Wschodnim, samochód ciężarowy nie mógł przejechać bezpśrednio do Berlina Zachodniego, tylko musiał jechać do jednego z dwóch przejść tranzytowych, Dreilinden lub Staaken później Heiligensee, na zewnętrznej granicy Berlina Zachodniego. W związku z tym wyjeżdżało się z NRD co powiązane było z gruntownym przeszukaniem samochodu ciężarowego.

Na przejściach berlińskich Checkpoint Bravo (Dreilinden) oraz Checkpoint Charlie (Friedrichstraße) władze okupacyjne wojsk alianckich urządziły punkty kontroli, które głównie wykorzystywane były przez dyplomatów lub obywateli obcych państw, natomiast w normalnym ruchu granicznym wewnątzniemieckim nie miały większego znaczenia.

Wraz z unią walutową w dniu 1 lipca 1990 wszystkie przejscia graniczne zostały zlikwidowane. Niektóre pozostałości przejść granicznych zachowano w celu upamiętnienia minionych czasów.

Koszty[edytuj | edytuj kod]

Budowa, bieżąca rozbudowa i utrzymanie pilnie strzeżonego muru, stanowiło na przestrzeni dzeisęcioleci poważne obciążenie finansowe NRD. Z poniesionych na przestrzeni lat 1961 - 1964 kosztów, w wysokości 1,822 miliarda marek NRD-owskich, przeznaczonych na budowę i obsługę urządzeń granicznych, 22% czyli 400 milionów Marek przypadło na Mur Berliński.

Ofiary i strażnicy muru[edytuj | edytuj kod]

Ofiary muru[edytuj | edytuj kod]

Liczba ofiar Muru pozostaje sporna. Nie udało się jej dokładnie ustalić, gdyż wypadki śmiertelne na granicy NRD były systematycznie utajniane przez odpowiedzialnych urzędników państwowydch NRD. Prokuratura berlińska podała w roku 2000 liczbę udowodnionych śmiertelnych ofiar przemocy przy Murze Berlińskim wynoszącą 86 osób. O trudności ustalenia prawdy świadczy fakt, że komisja robocza "13 sierpnia" skorygowała liczbę zabitych, w latach 2000 - 2004, przy murze berlińskim z 238 do 190.[21][22]

Od sierpnia 2005 pracuje, powołana przez Stowarzyszenie Muru Berlińskiego i Centrum Badań Historycznych w Poczdamie, komisja badawcza z celem ustalenia dokładnej liczby ofiar oraz udokumentowania i udostępnienia opinii publicznej przebiegu wydarzeń. W bilansie przejściowym[23] z dnia 8 sierpnia 2006 stwierdzono, że na 268 zbadanych przypadków udowodniono dotychczas 125 przypadków śmiertelnych, spośród których, 62 przypadki znajdują się na innych listach ofiar, i dlatego należy je jednoznacznie spośród ofiar muru wykluczyć. 81 przypadków musi być dokładniej zbadanych. Połowa ofiar zginęła w pierwszych pięciu latach od wzniesienia muru, dwie trzecie do roku 1969. Większość ofiar stanowili młodociani i mężczyźni poniżej 30-go roku życia.

Po tej publikacji doszło do sporów o liczbę ofiar i metodę badań wypadków przy murze. Komisja robocza "13 Sierpień", która w międzyczasie powróciła do liczby 262 ofiar muru, zarzuciła komisji badawczej, świadome zaniżanie liczby ofiar z powodów politycznych. Komisji roboczej, w której badaniach - według własnego oświadczenia - nie uczestniczą historycy, zarzuca się natomiast, że umieściła na swoich listach wiele niewyjaśnionych przypadków, a także przypadki nie związane z murem lub którym w międzyczasie nawet zaprzeczono.[24]

Pierwszą ofiarą Muru była Ida Siekmann, która zginęła 22 sierpnia 1961 wyskakując przez okno przy Bernauer Straße. Pierwsze śmiertelne strzały trafiły 24 sierpnia 1961 24-letniego Güntera Litfina, który został zastrzelony, w pobliżu Humboldthafen przez policję kolejową, podczas próby ucieczki. Peter Fechter wykrwawił się 17 sierpnia 1962 w tzw. Pasie Śmierci. W roku 1966 zabito dwoje dzieci w wieku 10 i 13 lat czterdziestoma strzałami. Ostatnią ofiarą śmiertelnych strzałów przy murze był Chris Gueffroy w dniu 6 lutego 1989. Ostatni wypadek śmiertelny na granicy wewnątrzniemieckiej wydarzył się 8 marca 1989, gdy Winfried Freudenberg zginął przy próbie ucieczki wskutek defektu balonu.

Kilku żołnierzy Straży Granicznej zginęło podczas zajść przy murze. Najbardziej znany był przypadek Reinholda Huhna, zastrzelonego przez osobę pomagającą w ucieczce. Tego rodzaju przypadki były wykorzystywane propagandowo przez władze NRD jako uzasadnienie słuszności budowy muru.

Według danych szacunkowych około 75.000 obywateli NRD stanęło przed sądami pod zarzutem próby ucieczki, za co według § 213 kodeksu karnego NRD groziła kara do 8 lat więzienia. W przypadku; schwytania z bronią w ręku,uszkadzania urządzeń granicznych lub udaremnienia ucieczki członkom sił zbrojnych zasądzano co najmniej 5 lat więzienia. Osobom pomagającym w ucieczce groziło nawet dożywocie.

Procesy strażników[edytuj | edytuj kod]

Procesy sądowe tzw. procesy strzelców przy murze berlińskim trwały aż do jesieni 2004 roku. Na ławie oskarżonych zasiedli m.in. przewodniczący Rady Państwa Erich Honecker, jego następca Egon Krenz, członkowie narodowej rady obrony Erich Mielke, WIli Stoph, Heinz Keßler, Fritz Streletz, Hans Albrecht - sekretarz SED w Suhl, oraz dowódca wojsk ochrony pogranicza w latach 1979-1990 generał Klaus-Dieter Baumgarten.

Oskarżeni strażnicy muru pochodzili głównie z jednostek armii NRD lub wojsk ochrony pogranicza. W sumie 35 oskarżonych uniewinniono, a 44 skazano na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu; 11 oskarzonym, w tym Albrechtowi, Streletzowi, Keßlerowi i Baumgartenowi wymierzono kary pozbawienia wolności od 4 lat i 6 miesięcy do 7 lat i 6 miesięcy. W sierpniu 2004 byli członkowie Biura Politycznego Hans-Joachim Böhme und Werner Lorenz zostali skazani przez sąd krajowy w Berlinie na kary pozbawienia wolności w zawieszeniu. Ostatni proces przeciwko wschodnioniemieckim strażnikom granicznym zakończył się wyrokiem skazującym w dniu 9 listopada 2004 r., dokładnie 15 lat po obaleniu muru.

Pamięć[edytuj | edytuj kod]

Ten pomnik nazwano później Pomnikiem Wolności

Dla upamiętnienia ofiar Muru Berlińskiego wzniesiono bardzo różne pomniki. Obok niewielkich krzyży i innych znaków pamięci o zastrzelonych uciekinierach, stanowiących często prywatne inicjatywy obywateli Berlina Zachodniego, istnieje szereg większych miejsc pamięci.

O sposobach upamiętnienia toczono spory, jak np. w końcu lat dziewięćdziesiątych o miejscu pamięci przy Bernauer Straße. Najgorętsze spory toczyły się wokół tzw. pomnika wolnosci zbudowanego i później zburzonego w pobliżu Checkpoint Charlie.

W odpowiedzi na stawiane Senatowi Berlina zarzuty o braku ogólnej koncepcji powołano komisję, która wiosną 2005 przedstawiła podstawy koncepcji upamiętnienia.

20 czerwca 2006 przedłożył Senat rozwiniętą na tej podstawie "Koncepcję Ogólną Upamiętnienia Muru Berlińskiego" przewidującą m.in. rozbudowę miejsca pamięci przy Bernauer Straße.

Mauermuseum obok Checkpoint Charlie[edytuj | edytuj kod]

W 1963 r., otwarto pod kierownictwem historyka Rainera Hildebrandta Mauermuseum (Muzeum muru). Znajduje się ono obok dawnej granicy między częściami miasta. Obecnie jest ono prowadzone przez Towarzystwo pracy 13. sierpnia [25]. Należy do najczęściej odwiedzanych muzeów Berlina. Muzeum ukazuje sposoby zabezpieczenia granic w Berlinie oraz prowadzi dokumentacje dotyczącą udanych ucieczek przez granice, do umożliwienia których zostały użyte min. balony, auta, wyciągi krzesełkowe, a nawet miniaturowa łódź podwodna. Obecną kierowniczką muzeum jest wdowa po założycielu - Alexandra Hildebrandt.

Miejsce Pamięci Muru Berlińskiego przy Bernauer Straße[edytuj | edytuj kod]

Miejsce pamięci

Od końca lat dziewięćdziesiątych istnieje przy Bernauer Straße między dawnymi dzielnicami Wedding i Berlin-Mitte zespół poświęcony pamięci Muru Berlińskiego. Obejmuje miejsce pamięci Muru, centrum dokumentacji Muru i Kaplicę Pojednania. Zespół Pamięci powstał na podstawie konkursu rozpisanego przez Rząd Federalny i został otwarty po długich i gwałtownych dyskusjach 13 sierpnia 1998. Odtwarza na pierwotnym miejscu zrekonstruowany środkami artystycznymi odcinek muru. Centrum dokumentacji, prowadzone przez powołaną do tego celu organizację, zostało otwarte 9 listopada 1999. W roku 2003 powstała wieża widokowa, z której można dokładnie obejrzeć mury kompleksu pamięci. Obok aktualnej wystawy (od roku 2001 pod tytułem "Berlin, 13 sierpnia 1961") udostępnione są różne informacje o historii Muru. Pozatem odbywają się seminaria i inne imprezy. Kaplica Pojednania ewangelickiej Gminy Pojednania została otwarta 9 listopada 2000. Budowla wykonana w technice ubitej gliny na planie owalu wzniesiona jest na fundamentach prezbiterium wysadzonego w roku 1985 Kościoła Pojednania. Opracowana przez Thomasa Flierla "Ogólna koncepcja upamiętnienia Muru Berlińskiego" przewiduje dalszą rozbudowę kompleksu pamięci przy Bernauer Straße z włączeniem części dawnego dworca kolejowego Stettiner Bahnhof przy Gartenstraße.

Ścieżka pamięci Muru berlińskiego[edytuj | edytuj kod]

Ścieżka pamięci Muru berlińskiego (Geschichtsmeile Berliner Mauer) jest stałą wystawą, zrobioną w 4 językach. Składa się z 21 tablic informacyjnych. Znajduje się po śródmiejskiej stronie dawnego muru i zawiera zdjęcia oraz teksty upamiętniające zdarzenia, które zaszły w danym miejscu (np. informacje na temat udanych lub nieudanych ucieczek). Wystawa istniała już od jakiegoś czasu, a w 2006 poszerzono ja o dalsze tablice informacyjne.[26]

Pas graniczny dzisiaj[edytuj | edytuj kod]

Obecne wykorzystanie[edytuj | edytuj kod]

Były pas graniczny jest nadal rozpoznawalny w wielu miejscach, częściowo jako duże puste przestrzenie przy Bernauer Straße i wzdłuż Kommandantenstraße, Alten Jakobstraße, Stallschreiberstraße, Alexandrinenstraße und Sebastianstraße. Szeroki pas będący pozostałością obszaru międzymurza jest obecnie nazywany pasem muru.

W gęsto zabudowanym centrum Berlina poprzez sprzedaż i szybką zabudowę pas został wykorzystany dla celów miejskich. Oprócz tego wykorzystano go do wielu innych zastosowań. W części zwanej Prenzlauer Berg obszar muru jest wykorzystywany jako parking. Na obszarze Teltowkanal został przekształcony w część autostrady 113 prowadzącej na lotnisko Schönefeld.

Spory wokół zwrotu terenu zajętego przez Mur nie są jeszcze zakończone. Właściciele terenów poźniejszego muru zostali po jego budowie wywłaszczeni a mieszkańcy wysiedleni. Kwestia zwrotu nieruchomości i odszkodowań nie została uregulowana w podpisanym 31 sierpnia 1990 traktacie zjednoczeniowym. Dopiero w ustawie z 15 lipca 1996 określono, ze byli właściciele mogą odzyskać utracone mienie gdy wpłacili 25% obecnej wartości nieruchomości i nie są one wykorzystywane na pilne potrzeby publiczne lub nie są przekazywane w interesie publicznym osobom trzecim. W tym wypadku byłym właścicielom przysługuje odszkodowanie w wysokości 75% wartości nieruchomości[27]

Berliner Mauerweg[edytuj | edytuj kod]

Przebiega wzdłuż pasa muru wokół całej zachodniej części Berlina. Ta scieżka pieszo-rowerowa wzdłuż 160 kilometrowej trasy byłych umocnień granicznych jest prawie całkowicie wyasfaltowana i wiedzie głównie przez byłe scieżki patroli.

Pozostałości muru po jego zburzeniu[edytuj | edytuj kod]

Po dzień dzisiejszy w wyjściowych miejscach zachowały się trzy kawałki muru. Wszystkie z nich znajdują się w dzielnicy Mitte:

 • Najdłuższy zachowany kawałek muru stoi przy Bernauer Straße, znajduje się w nim jednak wiele wyłomów, przez co nie jest ciągły. Wschodnia część tego muru została zintegrowana ze znajdującym się tam miejscem pamięci. Z tego powodu przywrócono jego oryginalny wygląd. Graffiti i ślady działalności tzw. "Mauerspechtów" zostały usunięte.
 • Fragment o podobnej długości, lecz będący podzielony tylko niewielką ilością drobnych wyłomów stoi przy Niederkirchnerstraße na obszarze wystawy Topografia Terroru, na wprost gmachu ministerstwa finansów. W 1990 objęto go ochroną zabytków.
 • Trzeci zachowany fragment także znajduje się pod ochroną. Ten kawałek ma około 15 metrów długości i znajduje się przy Liesenstraße.

Zachowało się znacznie więcej fragmentów tzw. Hinterlandmauer, który zamykał obszar graniczny od strony Berlina wschodniego. Stoją one zazwyczaj poza ulicami i placami, przez co nie przeszkadzały w budowach w okresie post-Wende. Te części znajdują się tylko częściowo pod ochroną. Miejsca, w których Hinterlandmauer osiągał taką samą wysokość co mur główny, są dziś często mylnie uważane za części tego drugiego.

Tyczy się to zarówno fragmentów przy Placu Poczdamskim jak i najbardziej znanych kawałków w ogóle. Znajduje się przy Mühlenstraße wzdłuż Sprewy, między Dworcem Wschodnim, a mostem Oberbaumbrücke. Ten fragment został oddany do dyspozycji artystom z całego świata na potrzeby East Side Gallery, a w 1991 został objęty ochroną zabytków. W tym miejscu nie było muru, jako że granica przebiegała po przeciwległym brzegu Sprewy.

Inne pozostałości po Hinterlandmauer znajdują się przykładowo w Parku Muru (Mauerpark), wzdłuż Bernauer Straße, na terenie dawnego Dworca Szczecińskiego, i na Cmentarzu inwalidów (Invalidenfriedhof). Na niezabudowanym terenie w pobliżu dawnego przejścia granicy na Chausseestraße znajduje się fragment Hinterlandmauer, z zachowaną oryginalną bramą wjazdową na obszar graniczny. Jako że ani mur ani brana nie znajdują się pod ochroną konserwatorska, oba obiekty są w bardzo złym stanie.

Pozostałość muru na ulicy Niederkirchnerstraße
Wieża wartownicza w Nieder Neuendorf

Z 302 wieżyczek strażniczych do dziś przetrwało pięć:

 • przy "Schlesisches Busch" w dzielnicy Tempow w pobliżu Alei Puszkina. Stoi ona w parku, który powstał z przekształconego kawałka pasa granicznego przy Lohmühleninsel. Obecnie służy jako "Muzeum sztuki zabronionej"
 • na Kieler Straße w dzielnicy Mitte. Wieża jest pod ochroną zabytków, a z trzech stron otacza ją nowa zabudowa.
 • jedyna z wyraźnie węższych wież stoi przy Stresemannstraße w pobliżu Placu Poczdamskiego. Z powodu robót budowlanych przesunięto ją o kilka metrów od oryginalnej pozycji.
 • trochę na południe od Nieder-Neuendorf, dzielnicy Hennigsdorfu. Obecnie znajduje się tutaj "Ciągła wystawa na temat historii urządzeń granicznych między oboma państwami niemieckimi".
 • przy Hohen Neuendorf. Wieża znajduje się w nowo zalesionym, dawnym pasie granicznym i wraz z pobliskim terenem jest wykorzystywana przez Deutsche Waldjugend.

W latach 90tych berlińscy politycy prowadzili dyskusję na temat różnych sposobów uwidocznienia i zaznaczenie dawnego przebiegu muru. Zaproponowano na przykład: wpuszczony w nawierzchnię ulic podwójny rząd kostki brukowej, pas brązu bądź też oznaczenie obydwu murów (właściwego oraz Hinterlandmauer) poprzez różnokolorowe pasy. Wszystkie trzy warianty zostały zaprezentowane przy berlińskiej Izbie Deputowanych na krótkiej długości. W efekcie końcowym przebieg muru, głównie w centrum miasta, zaznaczono na wielu odcinkach o łącznej długości około 8 km poprzez podwójną linię kostki brukowej.

Galeria[edytuj | edytuj kod]

Pozostałe[edytuj | edytuj kod]

 • Niewielki obszar ogrodu wcinał się wąskim pasem od wschodu do Berlina Zachodniego, tworząc specjalny kształt przebiegu muru, tak zwany kaczy dziób.
 • Partia satyryczna Die PARTEI przyjęła odbudowę muru jako jedną ze swoich obietnic wyborczych. Powołuje się przy tym na fakt, że w różnych badaniach opinii jedna piąta zapytanych ubolewa nad upadkiem muru.
 • Roger Waters wznowił w roku 1990 na Placu Poczdamskim tuż obok właśnie obalonego muru swój wydany w roku 1979 album The Wall zespołu psychodeliczno-rockowego Pink Floyd z udziałem wielu gwiazd sceny rockowej. Album opisuje mur psychologiczny i właściwie nie miał nic wspólnego z murem berlińskim. Prasa odkryła jednak w obliczu historycznego kontekstu powiązania, co okazało sie korzystne pod względem marketingowym.
 • 1 lipca 1988 wskutek wymiany gruntów części tzw. trójkąta Lenné zostały przyłączone do Berlina Zachodniego. Niektórzy zachodni Berlińczycy, którzy się tam dotychczas znajdowali na prawie eksterytorialnym obszarze, uciekli przed zachodnioberlińską policją przez mur do Berlina wschodniego. Było to poprzedzone akcją przejmowania terenu nazwanego przez uczestników trójkątem Roberta Kubata.
 • O tym, jak zaskakująca dla wschodnioniemieckich kolei stała sie budowa muru, świadczy to, że nocą pociągi wschodnioberlińskiej S-Bahn zostały pozostawione m.in. na zachodnioberlińskiej stacji Teltow. Podczas budowy muru przerwano tory unieruchamiając te pociągi po stronie zachodniej. W ciągu następnego dnia trzeba było połączyć tory, aby sprowadzić wagony na stronę wschodnią.
 • Z okazji upadku muru organizacja TV Asahi Group zorganizowała w Japonii zbiórkę pieniędzy, która miała na celu zebranie środków na upiększenie pasa granicznego aleją wiśni. Podczas akcji zebrano około miliona Euro, za które zasadzono w Berlinie i Brandeburgu około 10.000 ozdobnych wiśni. Tysiąc z nich stoi przy byłej Teltow-Siegridshorst, gdzie od 2002 corocznie odbywa się święto kwitnącej wiśni. [28][29]

Źródła[edytuj | edytuj kod]

 1. O-Ton Berlin. Kalter Krieg im Äther. CD-Edition zur gleichnamigen Ausstellung im Zentrum für Berlin-Studien, hrsg. von Marianne Weil, Berlin 1997
 2. Siedziba władzy NRD znajdowała się w zamku Schloss Schönhausen w dzielnicy Berlina Pankow, stąd potocznie nazywano władze Reżimem Pankowskim.
 3. Interview in der taz, 28. September 2009, S. 24 - 25
 4. Schabowskis Zettel, ARD-Dokumentation, gesendet am 2. November 2009
 5. Schabowskis Zettel, ARD-Dokumentation, gesendet am 2. November 2009
 6. ZDF-Dokumentation: Der schönste Irrtum der Geschichte, gesendet am 27. Oktober 2009
 7. Hans-Hermann Hertle: Chronik des Mauerfalls, S. 163–166
 8. Hans-Hermann Hertle: Chronik des Mauerfalls, S. 163–166
 9. Gerhard Haase-Hindenberg: Der Mann, der die Mauer öffnete. Wilhelm Heyne Verlag, München 2007, ISBN 978-3-453-62025-4, S. 202–205
 10. Hans-Hermann Hertle: Chronik des Mauerfalls, S. 166–168
 11. http://dip.bundestag.de/btp/11/11174.pdf S. 115–125
 12. ZDF-Video der Sitzung, aufgerufen am 18. Oktober 2009 unter http://www.youtube.com/watch?v=eMhOXSM0CZk
 13. Zu den Versteigerungen berichtet Hagen Koch, Mauer-Dokumentensammler, über Abriss und Verwertung der Berliner Mauer; Koch, Hagen: „Where is the Wall?“, in: Berlinische Monatsschrift (Luisenstadt), Band 10, Heft 7 (2001). (ISSN 0944-5560). Im Web: [1]
 14. Tagesspiegel (Berlin) vom 28. Februar 1995: „Ein Mauerstück für den Papst. Bemaltes Bauwerk in den Vatikanischen Gärten aufgestellt.“
 15. Hinweis darauf auch in Paul Hoffmann: „Glorious Gardens of the Vatican“, The New York Times vom 6. Juli 1997: [2]
 16. Anna Kaminsky (Hg.): Die Berliner Mauer in der Welt Berlin Story Verlag
 17. Berliner Mauer (Stand 31. Juli 1989) Polizeipräsident von Berlin
 18. Bundeszentrale für politische Bildung: Ministerium für Staatssicherheit der DDR, siehe: Statistiken + „Grenzsicherung in Berlin“ 1989
 19. Martin Ahrends: „Tod an der Mauer“ in Die Zeit, Nr. 12, 12. März 2009
 20. Hans-Hermann Hertle: Chronik des Mauerfalls, S. 157ff.
 21. Chronik der Mauer (Opferzahlen)
 22. Dokumentationszentrum Berliner Mauer (Opferzahlen)
 23. Forschungsprojekt „Todesopfer an der Berliner Mauer 1961–1989“ mit Dokumenten der Zwischenbilanz vom August 2006
 24. Bericht der Berliner Zeitung vom 11. August 2006
 25. Arbeitsgemeinschaft 13. August
 26. Berliner Mauerweg bei der Grün Berlin Park und Garten GmbH
 27. Kurze Geschichte der Berliner Mauer
 28. Kirschblütenfest 2004 bei www.tek100.de
 29. Berichte über Kirschblütenfeste bei der BI Teltow e.V.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Michael Cramer, Bikeline-Radtourenbuch: Berliner Mauer-Radweg, 1:20.000, Esterbauer- Verlag, ISBN 3-85000-074-5
 • Peter Feist: Die Berliner Mauer. Der historische Ort. Bd 38. Kai Homilius, Berlin 2004 (4. Aufl.). ISBN 3-931121-37-2 (Leseprobe)
 • Thomas Flemming, Hagen Koch: Die Berliner Mauer. Geschichte eines politischen Bauwerks. Bebra, Berlin 2001. ISBN 3-930863-88-X
 • Hertle, Jarausch, Kleßmann (Hrsg.): Mauerbau und Mauerfall. Berlin 2002. ISBN 3-86153-264-6
 • Andreas Hoffmann, Matthias Hoffmann: Die Mauer – Touren entlang der ehemaligen Grenze. Nicolai, Berlin 2003. ISBN 3-87584-968-X
 • Axel Klausmeier, Leo Schmidt: Mauerreste – Mauerspuren. Westkreuz, Berlin/Bonn 2004. ISBN 3-929592-50-9
 • Klaus Liedtke (Hrsg.): Vier Tage im November. Mit Beiträgen von Walter Momper und Helfried Schreiter. Stern-Buch. Verlag Gruner + Jahr, Hamburg 1989 (mit einer persönlichen Betrachtung des Regierenden Bürgermeisters von Berlin Walter Momper unter dem Titel Diese Nacht war nicht zum Schlafen da, einer Fotochronik vom 9. bis 12. November 1989, einem Beitrag des Schriftstellers, DDR-Oppositionellen und Publizisten Helfried Schreiter unter dem Titel Der lange Marsch in die November-Revolution, einer Fotochronik Wie es dazu kam, einer Zeittafel Opposition in der DDR: Die Chronik der Ereignisse und einem Fotonachweis). ISBN 3-570-00876-2
 • Joachim Mitdank: Berlin zwischen Ost und West. Erinnerungen eines Diplomaten. Edition Zeitgeschichte. Bd 14. Kai Homilius, Berlin 2004. ISBN 3-89706-880-X (Leseprobe)
 • Jürgen Rühle, Gunter Holzweißig: 13. August 1961 – Die Mauer von Berlin. Edition Deutschland Archiv. Köln 1988 (3.Aufl.). ISBN 3-8046-0315-7
 • Thomas Scholze, Falk Blask: Halt! Grenzgebiet! Leben im Schatten der Mauer. Berlin 1992. ISBN 3-86163-030-3
 • Hans-Hermann Hertle: Chronik des Mauerfalls. Die dramatischen Ereignisse um den 9. November 1989. Ch. Links, Berlin 1996, 2006 (10.Aufl.). ISBN 3-86153-113-5
 • Peter Brinkmann: Schlagzeilenjagd. Bastei-Lübbe, Bergisch Gladbach 1993. ISBN 3-404-60358-3

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

{{link FA|el}} {{link FA|fr}} [[af:Berlynse Muur]] [[ar:سور برلين]] [[bs:Berlinski zid]] [[bg:Берлинска стена]] [[ca:Mur de Berlín]] [[cs:Berlínská zeď]] [[cy:Mur Berlin]] [[da:Berlinmuren]] [[de:Berliner Mauer]] [[et:Berliini müür]] [[el:Τείχος του Βερολίνου]] [[en:Berlin Wall]] [[es:Muro de Berlín]] [[eo:Berlina muro]] [[eu:Berlingo harresia]] [[fa:دیوار برلین]] [[fr:Mur de Berlin]] [[fy:Berlynske Muorre]] [[gl:Muro de Berlín]] [[ko:베를린 장벽]] [[hi:बर्लिन की दीवार]] [[hr:Berlinski zid]] [[id:Tembok Berlin]] [[is:Berlínarmúrinn]] [[it:Muro di Berlino]] [[he:חומת ברלין]] [[ka:ბერლინის კედელი]] [[la:Murus Berolinensis]] [[lb:Berliner Mauer]] [[lt:Berlyno siena]] [[hu:Berlini fal]] [[ms:Tembok Berlin]] [[nl:Berlijnse Muur]] [[ja:ベルリンの壁]] [[no:Berlinmuren]] [[nn:Berlinmuren]] [[pt:Muro de Berlim]] [[ro:Zidul Berlinului]] [[ru:Берлинская стена]] [[simple:Berlin Wall]] [[sk:Berlínsky múr]] [[sl:Berlinski zid]] [[sr:Берлински зид]] [[sh:Berlinski zid]] [[fi:Berliinin muuri]] [[sv:Berlinmuren]] [[th:กำแพงเบอร์ลิน]] [[tr:Berlin Duvarı]] [[uk:Берлінська стіна]] [[ur:دیوار برلن]] [[vi:Bức tường Berlin]] [[yi:בערלינער וואנט]] [[zh:柏林圍牆]]