Wybory prezydenckie w Polsce w 2010 roku

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Polska
Godło RP
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Polski
Portal Portal Polska

Wybory prezydenckie w Polsce wyłoniły piątego prezydenta w III Rzeczypospolitej, następcę zmarłego w trakcie kadencji prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pierwsza tura wyborów odbyła się 20 czerwca 2010, a druga tura dwa tygodnie później – 4 lipca.

Pierwotny termin wyborów[edytuj | edytuj kod]

Początkowo wybory miały odbyć się w związku z upływem kadencji (w dniu 23 grudnia 2010) urzędującego prezydenta, Lecha Kaczyńskiego. Głosowanie – zgodnie z art. 128 ust. 2 Konstytucji RP – miało zostać przeprowadzone między 19 września a 3 października 2010[1].

Przyspieszony termin wyborów[edytuj | edytuj kod]

W związku ze śmiercią Lecha Kaczyńskiego w katastrofie polskiego Tu-154 w Smoleńsku 10 kwietnia 2010, czego skutkiem było opróżnienie urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu został zobligowany do wyznaczenia terminu wyborów w ciągu 14 dni po opróżnieniu urzędu, czyli do 24 kwietnia 2010. Zaś dzień głosowania – zgodnie z art. 128 ust. 2 Konstytucji RP – powinien zostać wyznaczony na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów (najpóźniejszy możliwy termin to 20 czerwca 2010)[2]. Jednak w związku z tzw. „kalendarzem wyborczym” określonym w ustawie z dnia 27 września 1990 o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544), termin ten nie może być krótszy niż 55 dni[3].

Ostatecznie 21 kwietnia Marszałek Sejmu zarządził wybory na 20 czerwca 2010[4].

Kalendarz wyborczy[edytuj | edytuj kod]

Ogłaszając termin wyborów, zgodnie z art. 8 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu określa dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w ustawie (kalendarz wyborczy). Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej[4] (Dz. U. z 2010 r. Nr 65, poz. 405) ustalony został następujący kalendarz wyborczy:

 • do 26 kwietnia 2010 r. do godz. 16:15 – zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (wraz z 1000 podpisów popierających kandydata danego komitetu)
 • do 6 maja 2010 r. – powołanie okręgowych komisji wyborczych
 • do 6 maja 2010 r. do godz. 24:00 – zgłoszenie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do zarejestrowania (wraz z listą co najmniej 100 tysięcy podpisów popierających kandydata)
 • do 16 maja 2010 r. – podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 • do 21 maja 2010 r. – zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
 • do 28 maja 2010 r. – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych
 • do 30 maja 2010 r. – podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 • od 30 maja 2010 r. do 6 czerwca 2010 r. – składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
 • do 31 maja 2010 r. – podanie przez Państwową Komisję Wyborczą do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • od 5 czerwca 2010 r. do dnia 18 czerwca do godz. 24:00 – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze w ogólnokrajowych programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych; odpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych (kampania wyborcza)
 • do 6 czerwca 2010 r. – powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych; sporządzenie spisów wyborców przez gminy
 • do 10 czerwca 2010 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania; składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców
 • do 15 czerwca 2010 r. – składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania
 • do 17 czerwca 2010 r. – zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach; zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
 • 18 czerwca 2010 r. o godz. 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej
 • 20 czerwca 2010 r. w godz. 6:00–20:00 – głosowanie (termin wyborów prezydenckich)

Terminy głosowania[edytuj | edytuj kod]

Głosowanie (I tura wyborów) odbyło się 20 czerwca 2010 w godzinach 6:00–20:00. Ze względu na nieotrzymanie przez żadnego kandydata więcej niż połowy ważnych głosów zostało, zgodnie z Konstytucją, przeprowadzone 2 tygodnie później (czyli 4 lipca) ponowne głosowanie (II tura wyborów), w którym uczestniczyło 2 kandydatów z najwyższą liczbą głosów otrzymanych w pierwszym głosowaniu. Jeżeli którykolwiek z tych dwóch kandydatów wycofałby zgodę na kandydowanie, utracił prawo wyborcze lub umarł, w jego miejsce, zgodnie z art. 8b ust. 3 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszczony byłby kandydat, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W takim wypadku datę ponownego głosowania (II tury) odraczałoby się o dalszych 14 dni, czyli do 18 lipca 2010.

Obwody głosowania[edytuj | edytuj kod]

Obwody głosowania
Typ obwodu Liczba obwodów Dla osób niepełnosprawnych
Powszechny 24 145 6 319
Szpital 731 285
Zakład karny 100 7
Areszt śledczy 74 7
Zakład pomocy społecznej 441 202
Oddział zewnętrzny zakładu karnego i aresztu śledczego 15 2
Obwód głosowania za granicą 263 122
Obwód głosowania na polskim statku morskim 5 0
Razem 25 774 6 944

Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z art. 40 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kandydatem na Prezydenta Rzeczypospolitej jest osoba zgłoszona przez co najmniej 100 000 obywateli, mających prawo wybierania do Sejmu. Wcześniej mamy do czynienia z osobą chcącą zostać kandydatem na Prezydenta Rzeczypospolitej. Zanim nastąpi ogłoszenie danej osoby kandydatem musi być utworzony komitet wyborczy. Powstaje on po pisemnym wyrażeniu zgody danej osoby na kandydowanie w wyborach i utworzenie jej komitetu wyborczego. Komitet wyborczy może utworzyć minimum 15 osób. Po zebraniu co najmniej 1000 podpisów obywateli popierających kandydowanie danej osoby w wyborach komitet wyborczy może zostać zgłoszony Państwowej Komisji Wyborczej do zarejestrowania. Jeżeli zgłoszenie kandydatury poparło podpisami co najmniej 100 000 obywateli, Państwowa Komisja Wyborcza rejestruje kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Komitety wyborcze[edytuj | edytuj kod]

Pierwszym etapem przy zgłaszaniu kandydatów na prezydenta, jest utworzenie i zarejestrowanie komitetów wyborczych poszczególnych kandydatów. W wymaganym terminie, do 26 kwietnia 2010 do godz. 16:15, do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły zawiadomienia o utworzeniu od 24 komitetów wyborczych. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła 17 z tych zawiadomień, 7 zaś odrzuciła[5]. Zarejestrowano następujące komitety wyborcze kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Kandydaci[edytuj | edytuj kod]

Kolejnym etapem było zarejestrowanie kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czego dokonała Państwowa Komisja Wyborcza, wobec komitetów, które do dnia 6 maja 2010 dostarczyły podpisy 100 000 osób popierających daną kandydaturę. PKW zarejestrowała dziesięciu kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej[7]. Kandydatowi Andrzejowi Lepperowi początkowo odmówiono rejestracji[8] z powodu braku biernych praw wyborczych. Ta decyzja została uchylona przez PKW 11 maja 2010 i tym samym Andrzej Lepper został zarejestrowany jako kandydat[9][10]. Siedem komitetów nie dostarczyło wymaganej liczby podpisów[11].

Oficjalni kandydaci[edytuj | edytuj kod]

Kandydaci:
Zdjęcie Imię i nazwisko Wiek Wykształcenie Partia wystawiająca kandydata Partie udzielające poparcia Hasło wyborcze[12]
M. Jurek.jpg Marek Jurek 49 wyższe Prawica Rzeczypospolitej[13] Stronnictwo Pracy[14] Najważniejsza jest wiarygodność
Kaczynski Jaroslaw 1 070.JPG Jarosław Aleksander Kaczyński 61 wyższe Prawo i Sprawiedliwość[15] Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska[16], Ruch Odbudowy Polski[17], Polska Plus[18], Stronnictwo "Piast"[19], Ruch Ludowo-Narodowy[20], Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej[21] Polska jest najważniejsza
Bronisław Komorowski official cropped.jpg Bronisław Maria Komorowski 58 wyższe Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej[22] Partia Demokratyczna – demokraci.pl[23], Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe[24], Demokratyczna Partia Lewicy[25] Zgoda buduje
Korwin.png Janusz Ryszard Korwin-Mikke 67 wyższe Wolność i Praworządność[26] Wolność i Praworządność
Andrzej Lepper.jpg Andrzej Zbigniew Lepper 56 średnie zawodowe Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej[27] Prezydent zwykłych ludzi
Kornel Morawiecki portrait 2010.jpg Kornel Andrzej Morawiecki 69 wyższe bezpartyjny, kandydat Solidarności Walczącej[28] Razem. Polacy dla Polski
Napieralski.jpg Grzegorz Bernard Napieralski 36 wyższe Sojusz Lewicy Demokratycznej[29] Partia Regionów[30], Unia Pracy[31], RACJA Polskiej Lewicy[32], Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka[33], Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza[32], Zieloni 2004[34], Partia Kobiet[35] Razem zmienimy Polskę
Andrzej Olechowski candidate 2010.jpg Andrzej Marian Olechowski 62 wyższe bezpartyjny, kandydat niezależny[36] Stronnictwo Demokratyczne[37] Wybierz swój dobrobyt
Waldemar Pawlak candidate 2010 D crop.jpg Waldemar Pawlak 50 wyższe Polskie Stronnictwo Ludowe[38] Dialog i porozumienie
Boguslaw Zietek candidate 2010.jpg Bogusław Zbigniew Ziętek 45 średnie Polska Partia Pracy – Sierpień 80[39]
Zwycięzcy I tury wyborów w poszczególnych województwach
Zwycięzcy I tury wyborów w poszczególnych powiatach

Oświadczenia lustracyjne[edytuj | edytuj kod]

Dziewięciu kandydatów złożyło zgodne z prawdą oświadczenia lustracyjne, potwierdzone postanowieniami sądu. Dziesiąty kandydat Grzegorz Napieralski z uwagi na wiek[40] nie został objęty wymogiem lustracji. Kandydat Andrzej Olechowski oświadczył, że był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów ustawy (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425), pozostali kandydaci oświadczyli, że nie byli współpracownikami.

Pierwsza tura[edytuj | edytuj kod]

Oficjalne wyniki[edytuj | edytuj kod]

Oficjalne wyniki I tury wyborów Państwowa Komisja Wyborcza podała 21 czerwca 2010[41]:

Kandydat Głosy Procent Procent z wliczeniem głosów nieważnych
Bronisław Maria Komorowski 6 981 319 41,54% 41,25%
Jarosław Aleksander Kaczyński 6 128 255 36,46% 36,21%
Grzegorz Bernard Napieralski 2 299 870 13,68% 13,59%
Janusz Ryszard Korwin-Mikke 416 898 2,48% 2,46%
Waldemar Pawlak 294 273 1,75% 1,74%
Andrzej Marian Olechowski 242 439 1,44% 1,43%
Andrzej Zbigniew Lepper 214 657 1,28% 1,27%
Marek Jurek 177 315 1,06% 1,05%
Bogusław Zbigniew Ziętek 29 548 0,18% 0,17%
Kornel Andrzej Morawiecki 21 596 0,13% 0,13%
Głosy nieważne 117 662 0,70%
Razem 16 923 832 100,00% 100,00%
Frekwencja 54,94%

Druga tura[edytuj | edytuj kod]

Druga tura wyborów prezydenckich odbyła się 4 lipca 2010. Wystartowało w niej dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze zdobyli najwięcej głosów. Wyborcy mogli głosować w niej na Bronisława Komorowskiego albo Jarosława Kaczyńskiego.

Uchwałę stwierdzającą wyniki II tury wyborów Państwowa Komisja Wyborcza podjęła 5 lipca 2010[42]. 7 lipca została ona opublikowana w formie obwieszczenia w Dzienniku Ustaw[43].

Kandydaci[edytuj | edytuj kod]

Kandydaci:
Zdjęcie Imię i nazwisko Partia wystawiająca kandydata Partie udzielające poparcia Kandydaci z pierwszej tury deklarujący poparcie
Kaczynski Jaroslaw 1 070.JPG Jarosław Aleksander Kaczyński Prawo i Sprawiedliwość[15] Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska[16], Ruch Odbudowy Polski[17], Polska Plus[18], Stronnictwo "Piast"[44], Ruch Ludowo-Narodowy[20], Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej[21], Przymierze Narodu Polskiego[45] Marek Jurek[46], Kornel Morawiecki[47], Janusz Korwin-Mikke[48]
Bronisław Komorowski official cropped.jpg Bronisław Maria Komorowski Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej[22] Partia Demokratyczna – demokraci.pl[23], Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe[24], Demokratyczna Partia Lewicy[25], Stronnictwo Demokratyczne[49], Unia Pracy[50], Unia Lewicy III RP[51] Andrzej Olechowski[49]
Poparcie dla kandydatów w II turze wyborów w poszczególnych województwach
Poparcie dla kandydatów w II turze wyborów w poszczególnych powiatach

Oficjalne wyniki[edytuj | edytuj kod]

 • Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła: 30 833 924 osoby.
 • Liczba pobranych kart do głosowania: 17 054 690 karty.
 • Liczba oddanych głosów (ogółem): 17 050 417 głosy.
 • Liczba kart niewrzuconych do urny: 4 273 karty.
Kandydat Głosy Procent Procent z wliczeniem głosów nieważnych
Bronisław Maria Komorowski 8 933 887 53,01% 52,397%
Jarosław Aleksander Kaczyński 7 919 134 46,99% 46,445%
Głosy nieważne 197 396 1,158%
Razem 17 050 417 100,00% 100,00%
Frekwencja 55,31%

Ważność wyborów i zaprzysiężenie prezydenta elekta[edytuj | edytuj kod]

3 sierpnia 2010 Sąd Najwyższy w składzie Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz po rozpoznaniu protestów rozstrzygnął o ważności wyborów z 20 czerwca i 4 lipca 2010[52].

Zaprzysiężenie Bronisława Komorowskiego na Prezydenta odbyło się przed Zgromadzeniem Narodowym 6 sierpnia 2010.

Ostatnim etapem proceduralnym wyborów prezydenckich było podjęcie 6 sierpnia 2010 przez Państwową Komisję Wyborczą uchwały o rozwiązaniu okręgowych i obwodowych komisji wyborczych.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. Informacja PKW o terminach przeprowadzenia w 2010 wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. pkw.gov.pl. [dostęp 24 października 2010].
 2. Art. 128 ust. 2 Konstytucji: w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej [Marszałek Sejmu zarządza wybory] nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.
 3. Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 27 września 1990 o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego może być dokonane najpóźniej w 55 dniu przed dniem wyborów.
 4. 4,0 4,1 Postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. pkw.gov.pl, 21 kwietnia 2010. [dostęp 7 maja 2010].
 5. Wykaz złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. pkw.gov.pl. [dostęp 24 października 2010].
 6. 5 maja ogłosił rezygnację.
 7. M.P. z 2010 r. Nr 39, poz. 539
 8. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2010 r. o odmowie zarejestrowania kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. pkw.gov.pl. [dostęp 24 października 2010].
 9. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2010 r. o zarejestrowaniu kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Zbigniewa Leppera. pkw.gov.pl. [dostęp 24 października 2010].
 10. PKW zmieniła decyzję w sprawie Leppera; „ubolewamy”. onet.pl, 11 maja 2010. [dostęp 11 maja 2010].
 11. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2010 r. o rozwiązaniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. pkw.gov.pl. [dostęp 10 maja 2010].
 12. Kandydaci. mamprawowiedziec.pl. [dostęp 14 sierpnia 2010].
 13. Racje kampanii – blog Marka Jurka. Strona PR – prawicarzeczypospolitej.org, 13 lutego 2010. [dostęp 7 maja 2010].
 14. Aktualności na stronie Stronnictwa Pracy, 19 kwietnia 2010.
 15. 15,0 15,1 Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. Strona PiS – pis.org.pl, 26 kwietnia 2010. [dostęp 22 maja 2010].
 16. 16,0 16,1 Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska popiera kandydaturę Pana Jarosława Kaczyńskiego na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. kapitalizm.org, 3 maja 2010. [dostęp 7 maja 2010].
 17. 17,0 17,1 Jarosław Kaczyński zebrał 1,65 mln podpisów. interia.pl, 6 maja 2010. [dostęp 8 maja 2010].
 18. 18,0 18,1 Wbrew Dornowi, Polska Plus za Kaczyńskim. tvp.info, 8 maja 2010. [dostęp 5 listopada 2010].
 19. List otwarty do organizacji społecznych i politycznych. Strona Stronnictwa „Piast” – stronnictwo-piast.pl, 23 maja 2010. [dostęp 27 lipca 2010].
 20. 20,0 20,1 Uchwała Rady Naczelnej Ruchu Ludowo-Narodowego ws. wyborów prezydenckich. myslpolska.pl, 6 czerwca 2010. [dostęp 7 czerwca 2010].
 21. 21,0 21,1 Wybory Prezydenta RP!. Strona Partii Zielonych RP – zielonirp.org.pl, 8 czerwca 2010.
 22. 22,0 22,1 Platforma Obywatelska wybrała Komorowskiego. Strona PO – platforma.org. [dostęp 7 maja 2010].
 23. 23,0 23,1 Uchwała Rady Krajowej Partii Demokratycznej – demokraci.pl z dnia 25 kwietnia 2010 r. Strona PD – demokraci.pl. [dostęp 7 maja 2010].
 24. 24,0 24,1 Uchwała Zarządu Krajowego SKL z dnia 6 maja 2010 w sprawie wyborów prezydenckich. Strona SKL – sk-l.pl. [dostęp 13 maja 2010].
 25. 25,0 25,1 Apel Wyborczy ws. poparcia Bronisława Komorowskiego na Prezydenta RP. Strona DPL – dpl.org.pl, 10 maja 2010. [dostęp 20 lipca 2011].
 26. Konferencja 18.02.2010 – JKM na Prezydenta!. Strona WiP – niepoprawnipolitycznie.pl, 20 lutego 2010. [dostęp 20 lipca 2011].
 27. Andrzej Lepper kandydatem na prezydenta RP. Strona Samoobrony RP – samoobrona.org.pl, 11 maja 2010. [dostęp 11 maja 2010].
 28. Kornel Morawiecki. polskieradio.pl, 7 maja 2010. [dostęp 11 maja 2010].
 29. Grzegorz Napieralski kandydatem na prezydenta. Strona SLD – sld.org.pl. [dostęp 7 maja 2010].
 30. Uchwała w sprawie poparcia Grzegorza Napieralskiego jako kandydata na urząd Prezydenta RP. Strona Partii Regionów – twojeregiony.pl, 27 kwietnia 2010. [dostęp 22 maja 2010].
 31. Unia Pracy poparła Napieralskiego. napieralski.com.pl. [dostęp 20 lipca 2011].
 32. 32,0 32,1 Poparli mnie. napieralski.com.pl. [dostęp 20 lipca 2011].
 33. Kandydat lewicy. Strona ROG – rog.com.pl. [dostęp 3 czerwca 2010].
 34. Wspieramy progresywną politykę, walczymy z konserwatywną prawicą. Strona Zielonych 2004 – www.zieloni2004.pl, 18 czerwca 2010. [dostęp 18 czerwca 2010].
 35. Poparcie PK. Strona Partii Kobiet – polskajestkobieta.org, 20 czerwca 2010. [dostęp 22 czerwca 2010].
 36. Andrzej Olechowski. interia.pl. [dostęp 11 maja 2010].
 37. Paweł Piskorski: Ponad 200 tysięcy podpisów Olechowskiego!. Strona SD – sd1937.home.pl. [dostęp 11 marca 2011].
 38. Waldemar Pawlak kandydatem PSL na Prezydenta. Strona PSL – psl.pl. [dostęp 7 maja 2010].
 39. Bogusław Ziętek gotowy do startu w wyborach. polskieradio.pl. [dostęp 20 lipca 2011].
 40. Lustracja nie obejmuje osób urodzonych po 31 lipca 1972.
 41. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. pkw.gov.pl. [dostęp 21 czerwca 2010].
 42. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lipca 2010 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. pkw.gov.pl. [dostęp 5 lipca 2010].
 43. Dz. U. z 2010 r. Nr 122, poz. 828.
 44. List otwarty do PiS. Strona Stronnictwa „Piast” – stronnictwo-piast.pl, 21 czerwca 2010. [dostęp 27 lipca 2010].
 45. Uchwała Rady Politycznej Przymierza Narodu Polskiego z dnia 28 czerwca 2010 roku. blogmedia24.pl, 2 lipca 2010. [dostęp 20 lipca 2011].
 46. Marek Jurek: Dziękuję. Strona PR – prawicarzeczypospolitej.org, 21 czerwca 2010. [dostęp 22 czerwca 2010].
 47. Za wysoka cena. Forum „Polonus” – polonus.mojeforum.net, 25 czerwca 2010. [dostęp 26 czerwca 2010].
 48. Oświadczenie. korwin-mikke.blog.onet.pl, 1 lipca 2010. [dostęp 1 lipca 2010].
 49. 49,0 49,1 Przegrany kandydat popiera Komorowskiego. onet.pl, 24 czerwca 2010. [dostęp 24 czerwca 2010].
 50. Andrzej Wiśniewski: Unia Pracy poparła Komorowskiego w II turze wyborów prezydenckich. lewica.pl, 25 czerwca 2010. [dostęp 20 lipca 2011].
 51. Michał Warecki: Unia Lewicy III RP popiera w II turze Bronisława Komorowskiego. lewica.pl, 1 lipca 2010. [dostęp 20 lipca 2011].
 52. Wybory Prezydenckie 2010 – protesty wyborcze. sn.pl. [dostęp 10 grudnia 2014].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]