Łączność (matematyka)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Łączność, asocjatywność[1] – jedna z własności działań dwuargumentowych, np. niektórych działań arytmetycznych. Jest fundamentalną własnością działań w podstawowych strukturach algebraicznych, od półgrup poprzez grupy aż po pierścienie i ciała.

Definicja[edytuj | edytuj kod]

Działanie dwuargumentowe w zbiorze nazywa się łącznym, jeżeli

Działanie, które nie jest łączne, nazywa się niełącznym.

Łączność działania znaczy, że kolejność wykonywania obliczeń, tzn. rozstawienie nawiasów (zgodne ze składnią) nie ma wpływu na wynik.

Np. dla dowolnych czterech argumentów zachodzą równości:

(1)

W efekcie umożliwia to notację beznawiasową, tzn. każde z powyższych pięciu wyrażeń można zapisać w postaci:

W wyrażeniu tym można więc wykonać najpierw działanie wskazane przez dowolny z trzech operatorów na sąsiadujących z nim operandach, a potem wykonywać działanie wskazane przez następny, dowolnie wybrany operator na sąsiadujących z nim operandach, itd.

Łączność w innych notacjach[edytuj | edytuj kod]

  • w notacji funkcyjnej:

Dla powyższych trzech notacji reguła pozwalająca pomijać nawiasy w wyrażeniach z działaniem łącznym nie ma zastosowania – w pierwszej nawiasy są nieusuwalne (jest to w istocie odmiana notacji przedrostkowej), w następnych dwóch nawiasy są całkowicie zbędne, należy jedynie odpowiednio zamieniać miejscami symbole działania i ich argumentów (zob. zapis działań dwuargumentowych).

Np. wyrażenia (1) w notacji przedrostkowej mają postać

Przykłady działań łącznych[edytuj | edytuj kod]

Działania niełączne[edytuj | edytuj kod]

W notacji wrostkowej dla działania niełącznego każde dwa argumenty (także te złożone) muszą być razem z operatorem objęte parą nawiasów (z wyjątkiem oczywiście najbardziej zewnętrznej pary argumentów). W notacji tej wszystkie nawiasy są niezbędne dla określenia kolejności wykonywanych działań. Przy większej ilości argumentów wyrażenia stają się przez to nieczytelne, np.:

(2)

W notacji przedrostkowej powyższe wyrażenie ma postać w notacji przyrostkowej W obu tych notacjach łączność lub niełączność działania nie ma oczywiście większego znaczenia, bowiem mimo braku nawiasów kolejność wykonywania działań jest „zakodowana” w wyrażeniu i jest możliwa do odtworzenia dzięki regułom tworzenia takich wyrażeń. Brak nawiasów nieco upraszcza zapis i przyczynia się do zwiększenia czytelności.

Notacja wrostkowa jednostronnie łączna[edytuj | edytuj kod]

Ilość nawiasów notacji wrostkowej można zmniejszyć (a tym samym nieco uprościć zapis), wprowadzając notację z łącznością jednostronną. Oznacza to wybór jednej z dwóch możliwych kolejności usuwania nawiasów w wyrażeniu:

  • w lewostronnej łączności dopuszcza uproszczenie: i zakazuje się usuwania nawiasów w wyrażeniu
  • w prawostronnej łączności dopuszcza uproszczenie: i zakazuje się usuwania nawiasów w wyrażeniu

Oczywiście kolejność usuwania nawiasów w notacji z jednostronną łącznością jest równoznaczne z odwrotną kolejnością ich przywracania (nawiasy domyślne). Np. wyrażenie

  • w notacji z łącznością lewostronną jest równoznaczne z wyrażeniem czyli działania są wykonywane od lewej;
  • w notacji z łącznością prawostronną jest równoznaczne z wyrażeniem czyli działania są wykonywane od prawej.

Stosując notację z lewostronną łącznością, wyrażenie (2) uprości się do postaci z prawostronną do postaci

Notacja z jednostronną łącznością jest więc odmianą notacji wrostkowej, w której niektóre nawiasy można pominąć. Dla każdego działania binarnego niełącznego wybór notacji z lewostronną lub prawostronną łącznością jest całkowicie dowolny i arbitralny, ale raz dokonany wybór dla danego działania musi być utrzymany dla zachowania jednoznaczności wartościowania wyrażenia. Inaczej mówiąc, działanie binarne niełączne nie jest ani lewostronnie, ani prawostronnie łączne. Stwierdzenie, że jakieś działanie jest lewo/prawostronnie łączne oznacza, że wobec tego działania stosuje się notację wrostkową odpowiednio z lewo/prawostronną łącznością.

Przykłady działań niełącznych[edytuj | edytuj kod]

Najczęściej stosowana jest notacja z lewostronną łącznością (np. niełączne działania arytmetyczne), co wiąże się z powszechną praktyką zapisywania (i odczytywania) od lewej tekstu lub wyrażeń arytmetycznych, z kolejnością wprowadzania od lewej wyrażeń do kalkulatorów itd.

Przykłady działań lewostronnie łącznych[edytuj | edytuj kod]

  • odejmowanie jest niełączne, bo np.
dla odejmowania stosuje się domyślne notację lewostronnie łączną, tj.
  • dzielenie jest niełączne, bo np.
dla dzielenia stosuje się domyślne notację lewostronnie łączną, tj.

Przykład działania prawostronnie łącznego[edytuj | edytuj kod]

  • potęgowanie jest niełączne, bo np.
dla potęgowania stosuje się domyślnie notację prawostronnie łączną, tj.

Inne przykłady działań niełącznych[edytuj | edytuj kod]

dla takich struktur jak np. oktawy Cayleya nie stosuje się żadnej notacji upraszczającej stosowanie nawiasów,
nawiasy komutatora pełnią rolę operatora i są nieusuwalne.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. łączność działania, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-10-15].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]