Łemkowska Młodzieżowa Organizacja "Czuha"

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stowarzyszenie Młodzieży Łemkowskiej "Czuha"łemkowska młodzieżowa organizacja społeczno-kulturalna, zarejestrowana w czerwcu 2007 w Krakowie w formie stowarzyszenia.

Na początku lipca 2007 Stowarzyszenie "Czuha" wystąpiło o wprowadzenie na Łemkowszczyźnie podwójnych polsko-łemkowskich nazw miejscowości[1][2].

Cele statutowe Stowarzyszenia Młodzieży Łemkowskiej "Czuha"[edytuj | edytuj kod]

 • integracja młodzieży łemkowskiej bez względu na poglądy i przekonania religijne
 • promowanie i wspieranie wszelkich postaw twórczych wśród młodzieży łemkowskiej
 • popularyzacja wiedzy na temat: historii Łemkowyny i Łemków, języka oraz kultury materialnej i duchowej
 • inspirowanie badań naukowych w zakresie łemkoznawstwa
 • ratowanie, pielęgnowanie i rozwój kultury duchowe i materialnej
 • współpraca z innymi łemkowskimi i rusińskimi organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie RP, a także poza jej granicami
 • współpraca z organizacjami młodzieżowymi innych mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących teren RP
 • popularyzacja sztuki (m.in sztuki sakralnej)
 • nawiązywanie współpracy i odpowiednich stosunków między poszczególnymi grupami ludności w naszym regionie
 • udział w życiu publicznym i podejmowanie działań społecznych oraz obywatelskich
 • rozwój oświaty i nauki wśród młodzieży łemkowskiej
 • propagowanie wiekowych tradycji i obyczajów łemkowskich wśród najmłodszych „obywateli” Łemkowyny.

Metody działania Stowarzyszenia[edytuj | edytuj kod]

 • organizowanie działalności kulturalnej w formie: koncertów i przeglądów młodzieżowych zespołów muzycznych; spektakli teatralnych; wystaw sztuki łemkowskiej; odczytów, prelekcji, seminariów; kursów, szkoleń i warsztatów.
 • festiwale promujące kulturę i obyczaje łemkowskie.
 • współtworzenie ośrodków propagowania kultury i sztuki łemkowskiej, zespołów artystycznych oraz innych sekcji zainteresowań.
 • skatalogowanie i zapisane ( w formie pisemnej i cyfrowej) zabytków i reliktów kultury duchowej i materialnej.
 • organizowanie obozów, wycieczek i rajdów na etnicznych terenach łemkowskich oraz wyjazdów poza granicami RP.
 • współdziałanie z organami administracji państwowej i innymi kompetentnymi instytucjami w zakresie opieki, zabezpieczenia i restaurowania zabytków kultury materialnej Łemków.
 • współpraca z władzami administracyjnymi RP i samorządami oraz z organizacjami młodzieżowymi, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, a także z instytucjami naukowymi i kulturalnymi w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 • współpraca z odpowiednimi instytucjami Unii Europejskiej.
 • współpraca z przedszkolami i szkołami w celu propagowania kultury, sztuki i obyczajów łemkowskich w Polsce i poza jej granicami.
 • organizacja wymian międzyszkolnych pomiędzy uczniami w Polsce i poza jej granicami, oraz wymian międzyuczelnianych.
 • pomoc niepełnosprawnej młodzieży na terenie Polski i poza jej granicami.
 • inicjowanie nauki języka łemkowskiego w szkołach i przedszkolach na terenach zamieszkanych przez młodzież łemkowską.
 • tworzenie czytelni, świetlic, bibliotek i innych miejsc spotkań dla młodzieży.
 • redagowanie periodyków, czasopism i innych materiałów reklamowych, wydawanie wydawnictw publicystycznych, naukowych, posterów, kaset video, śpiewników, książek itp.
 • projektowanie i produkcja materiałów multimedialnych.
 • propagowanie sztuki cerkiewnej poprzez organizowanie wystaw i prowadzenie galerii.
 • organizacja koncertów z udziałem chórów cerkiewnych.
 • prowadzenie konkursów dotyczących wiedzy na temat Łemków i ich tradycji w Polsce i poza jej granicami.
 • organizacja pomocy materialnej dla młodzieży z rodzin ubogich i mało zamożnych.
 • organizacja letnich i zimowych wyjazdów dla młodzieży łemkowskiej.
 • propagowanie „młodych talentów” wśród młodzieży łemkowskiej.
 • popularyzowanie zdrowego stylu życia i uprawiania sportu przez młodzież.
 • propagowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Wyborcza.pl, krakow.wyborcza.pl [dostęp 2017-11-28].
 2. Wyborcza.pl, krakow.wyborcza.pl [dostęp 2017-11-28].