Łukasz Sułkowski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Łukasz Sułkowski
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

18 września 1972
Łódź

profesor zwyczajny nauk ekonomicznych
Specjalność: zarządzanie publiczne, teoria organizacji
Alma Mater

Uniwersytet Jagielloński Kierownik Katedry w Instytucie Spraw Publicznych

Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadr

Akademia WSB

Prezes

Public Consulting Group Polska

Odznaczenia
Srebrny Krzyż Zasługi
Strona internetowa

Łukasz Sułkowski (ur. 18 września 1972) – polski profesor nauk ekonomicznych[1] i humanistycznych[2] specjalizujący się w naukach o zarządzaniu. Pracuje w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego[3], był dyrektorem amerykańskiego programu Clark University(inne języki)[4] w Społecznej Akademii Nauk[5], był wiceprzewodniczącym do spraw międzynarodowych[6] oraz ekspertem do spraw jakości[7] w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Pełni funkcję prezesa PCG Polska[8]. Od 2022 roku Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadr Akademii WSB[9].

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Łukasz Sułkowski ukończył I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, a następnie studia magisterskie na kierunku „Socjologia” na Uniwersytecie Łódzkim. W 1999 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, w 2003 doktora habilitowanego, a w 2010 tytuł profesora nauk ekonomicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Następnie w 2014 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych[10] na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od roku 2006 pracuje na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego. Zatrudniony od 1998 roku na stanowiskach: profesora, kierownika katedry, dyrektora, pełnomocnika rektora oraz prorektora w Społecznej Akademii Nauk[11], a wcześniej w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Założyciel wraz z partnerami z USA programu międzynarodowego Clark University[12] Branch Campus w Polsce (2004). Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej zespołu pracodawców, a od roku 2016 wybrany na Wiceprzewodniczącego PKA odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową (2012-2017). W latach 2016/2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wybór zespołów przygotowujących projekty „Ustawy 2.0”[13], szefował zespołowi doradców ds. umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego MNiSW oraz przygotowywał ekspertyzy do projektów „Akredytacje i certyfikacje międzynarodowe” Ministerstwa. Pracę zawodową rozpoczął na drugim roku studiów magisterskich w korporacjach międzynarodowych, a następnie firmach doradczych i szkoleniowych, na stanowiskach menedżerskich. W ciągu prawie dwudziestu lat pracy w polskich i międzynarodowych instytucjach akademickich zdobył rozległe doświadczenie lidera. W 2017 roku rozpoczął pracę na stanowisku Prezesa Zarządu Public Consulting Group[14] stanowiącej część amerykańskiej korporacji specjalizującej się w konsultingu i wspomaganiu realizacji misji przez organizacje publiczne.

Profesor Łukasz Sułkowski z psem

Działalność naukowa i akademicka[edytuj | edytuj kod]

Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego[15], profesor Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika „Journal of Intercultural Management’[16]” (DeGruyter). W latach 2004–2011 redaktor naczelny kwartalnika Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk „Organizacja i Kierowanie”. Autor lub współautor ponad 300 publikacji, w tym 14 monografii, wydawanych m.in. w wydawnictwach takich jak Springer, Lexington, Palgrave(inne języki), Emerald, Lang, PWN, PWE. Kierownik lub koordynator 16 grantów badawczych UE (m.in. VI PR, EQUAL), NCN, MNiSW, MNiI oraz KBN[17]. Obecnie kieruje projektem „UNIFUT” University of the Future[18]. Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości” („Dialog” MNiSW)[19]. Członek 4 międzynarodowych stowarzyszeń badawczych (AAM, EURAM, IFERA, PGV)[20]. Od 2014 roku członek Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami w Polskiej Akademii Umiejętności (PAU)[21]. Przewodniczący cyklicznych konferencji “Family Business. Zarządzanie firmami rodzinnymi” (7 edycji)[22], “Intercultural Management. Zarządzanie międzykulturowe” (11 edycji)[23]. Promotor 14 rozpraw doktorskich obronionych na 5 uczelniach. Recenzent w kilkudziesięciu postępowaniach profesorskich, habilitacyjnych oraz doktorskich. Członek komitetów naukowych 9 czasopism międzynarodowych i krajowych oraz 6 rad naukowych konferencji. Laureat 15 nagród rektorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, w SAN, SWSPiZ oraz Clark University oraz innych nagród i odznaczeń (Złoty Krzyż Zasługi)[24].

Zainteresowania naukowe[edytuj | edytuj kod]

 • Zarządzanie instytucjami edukacji wyższej i nauki oraz zarządzanie publiczne,
 • Teoria organizacji oraz epistemologia i metodologia zarządzania,
 • Kultura organizacyjna i zarządzanie międzykulturowe,
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi,
 • Rozwój zasobów ludzkich i przywództwa,
 • Marketing.

Doświadczenia praktyczne w zarządzaniu[edytuj | edytuj kod]

Posiada ponad 20 lat doświadczeń menedżerskich w działalności biznesowej oraz doradczej. Obecnie piastuje funkcję Prezesa Zarządu PCG Polska[25] będącej spółką córką mającej centralę w Bostonie Public Consulting Group. Misją PCG są analiza, tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań analitycznych, zarządczych i informatycznych dla organizacji publicznych takich jak: szkoły, uczelnie, jednostki służby zdrowia i samorządy. W skład holdingu w Polsce wchodzą: PCG Polska (Warszawa), PCG Academia (Rzeszów), PCG Edukacja (Katowice) oraz PCG Health (Łódź). Łukasz Sułkowski rozpoczynał pracę od stanowisk kierowniczych w pionie marketingowym w firmach: Goplana, Nestle, Fazer, Polski Len w drugiej połowie lat 90. XX wieku. Następnie pracował na stanowisku Dyrektora ds. Marketingu w polsko-francuskiej spółce FPL Consultant. W kolejnych latach zajmował się zarządzaniem akademickim oraz współpracował z firmami doradczymi realizując szereg strategicznych projektów na rzecz: PARP, PTE, Ecorys, PKA, MNiSW (akredytacje międzynarodowe, raport na temat umiędzynarodowienia) oraz dla wielu przedsiębiorstw. Łukasz Sułkowski z delegacji ogólnopolskich organizacji pracodawców (BCC i Lewiatan) został dwukrotnie wybrany na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz w obecnej kadencji na wiceprzewodniczącego ds. międzynarodowych. Zdobył również doświadczenie w zakresie zasiadania w radach nadzorczych i doradczych przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń biznesowych.

Działalność międzynarodowa[edytuj | edytuj kod]

W 2004 roku utworzył pierwszy w Polsce program master double degree z amerykańskim Clark University, którego jest dyrektorem programowym do chwili obecnej. W ramach programu amerykański dyplom master uzyskało ponad 1000 absolwentów z 21 krajów. Od roku 2000 Łukasz Sułkowski pełni rolę koordynatora programów międzynarodowych w SAN (Erazmus+) tworząc sieć wymiany z ponad 100 instytucji akademickich oraz nadzorując realizację ponad 150 projektów UE. Pracuje również jako visiting profesor, prowadził wykłady i badania w kilkudziesięciu uniwersytetach na świecie m.in. Clark University, Universidad de Alcala, Universidad del Occidente, Universite de Grenoble, Temple University. Uczestniczył w realizacji 12 programów międzynarodowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej (m.in. VI Program Ramowy, EQUAL). Uczestniczy w pracach kilku międzynarodowych organizacji naukowych: American Academy of Management, International Family Enterprises Research Association, Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (Komitet Sterujący) oraz European Academy of Management. Przedstawiciel polskich organizacji w akredytacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych m.in. NCFMEA, ENQA, NEASC, CEEMAN, FEDE.

Życie prywatne[edytuj | edytuj kod]

Żona – Joanna Sułkowska jest doktorem nauk medycznych, specjalistą otolaryngologiem[26] i Dyrektorem NZOZ „Medkos”[27]. Jest ojcem trójki dzieci: Igi, Juliana i Adama. Mieszka w Łodzi. Pasje Łukasza Sułkowskiego to: podróże, nauka języków oraz popularyzacja nauki.

Wybrane publikacje[edytuj | edytuj kod]

Łukasz Sułkowski jest autorem lub współautorem ponad 300 publikacji naukowych z zakresu zarządzania i teorii organizacji z lat 1999–2017. Obejmują one: monografie, publikacje w czasopismach międzynarodowych i krajowych oraz rozdziały w pracach zbiorowych w języku polskim, angielskim i francuskim.

Monografie[edytuj | edytuj kod]

 • Sułkowski, Łukasz (2017), Fuzje uczelni. Czy w szaleństwie jest metoda, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-19702-5.
 • Sułkowski, Łukasz (2016), Kultura akademicka. Koniec utopii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-18524-4.
 • Sułkowski, Łukasz, Chmielecki, Michał (red.) (2017), Metaphors in Management – Blend of Theory and Practice, Series: New Horizons in Management Sciences, Volume 5, Frankfurt am Main: Peter Lang International, ISSN 2194-153X (online), ISBN 978-3-631-71611-3 (druk)
 • Sułkowski, Łukasz (red.) (2013), Epistemology of Management, Series: New Horizons in Management Sciences, Volume 2, Frankfurt am Main: Peter Lang International, ISBN 978-3-631-64013-5.
 • Sułkowski, Łukasz (2012), Epistemologia i metodologia zarządzenia, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), ISBN 978-83-208-2027-0.
 • Sułkowski, Łukasz (2012), Neodarwinism in Organization and Management, Series: New Horizons in Management Sciences, Volume 1, Frankfurt am Main: Peter Lang International, ISBN 978-3-631-63750-0.
 • Sułkowski, Łukasz (2009), Firmy rodzinne – jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Warszawa: Wydawnictwo Poltext, ISBN 978-83-7561-185-4.

Rozdziały i artykuły naukowe[edytuj | edytuj kod]

 • Sułkowski, Łukasz (2017), The Culture of Control in the Contemporary University, [w:] The Future of University Education, Izak, Michał, Kostera, Monika, Zawadzki, Michał (red.), seria: Palgrave Critical University Studies, s. 85–108, Cham: Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-46893-8.
 • Sułkowski, Łukasz (2017), Social Capital, Trust and Intercultural Interactions, [w:] Intercultural Interactions in the Multicultural Workplace. Traditional and Positive Organizational Scholarship, Rozkwitalska, Małgorzata, Sułkowski, Łukasz, Magala, Slawomir (red.), s. 155–171, Cham: Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-39770-2.
 • Sułkowski, Łukasz, Chmielecki, Michał (2017), Application of Neuroscience in Management, [w:] Neuroeconomic and Behavioral Aspects of Decision Making: Proceedings of the 2016 Computational Methods in Experimental Economics (CMEE) Conference, Nermend, Kesra, Łatuszyńska, Małgorzata (red.), s. 49–62, Cham: Springer International Publishing, ISBN 978-3-31962937-7.
 • Sułkowski, Łukasz, Chmielecki, Michał (2017), Positive Cross-Cultural Scholarship Research,, [w:] Intercultural Interactions in the Multicultural Workplace. Traditional and Positive Organizational Scholarship, Rozkwitalska, Małgorzata, Sułkowski, Łukasz, Magala, Slawomir (red.), s. 19–35, Cham: Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-39770-2.
 • Sułkowski, Łukasz (2017), Understanding Organizational Intercultural Interactions in Corporations, [w:] Intercultural Interactions in the Multicultural Workplace. Traditional and Positive Organizational Scholarship, Rozkwitalska, Małgorzata, Sułkowski, Łukasz, Magala, Slawomir (red.), s. 3–17, Cham: Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-39770-2.
 • Sułkowski, Łukasz, Kaczorowska–Spychalska Dominika (2016), Management of Enterprise of the Future in the Ecosystem of the Internet of Things, [w:] Advances in Ergonomics of Manufacturing: Managing the Enterprise of the Future, Schlick, Christopher Marc, Trzcieliński, Stefan (red.), s. 179–191, Cham: Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-41696-0 (druk), ISBN 978-3-319-41697-7 (online)
 • Rozkwitalska, Malgorzata, Chmielecki, Michał, Przytuła, Sylwia, Sułkowski, Łukasz, Basińska, Beata, Aleksandra (2017), Intercultural interactions in multinational subsidiaries: employee accounts of „The dark side” and „The bright side” of Intercultural contacts, [w:] Baltic Journal of Managenemt, Volume 12, Issue 2, s. 214–239, Emerald Group Publishing Limited, ISSN 1746-5265.
 • Chmielecki, Michał, Sułkowski, Łukasz (2017), Goal vs. Relationship-Based Approach. A Comparative Study between American, Chinese, and Polish Negotiators, [w:] Approaches to conflict. Theoretical, Interpersonal, and Discursive Dynamics, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Paul A. Wilson, Stephen M. Croucher, Lexington Books (red.), s. 93–110, London: Lexington Books, ISBN 978-8-1-4985-3545-8.
 • Raczkowski, Konrad, Sułkowski, Łukasz, Fijałkowska, Justyna (2016), Comparative Critical Review of Corporate Social Responsibility Business Managenent Models, [w:] International Journal of Contemporary Management, Volume 15, Number 2/2016, s. 123–150, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ISSN 2449-8920, ISSN 1643-5494.
 • Sułkowski, Łukasz (2013), Paradygmaty nauk o zarządzaniu, [w:] International Journal of Contemporary Management Quarterly 2/2013, Wydanie I, Kożuch, Barbara (red.), s. 17–26, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ISSN 1643-5494.
 • Sułkowski, Łukasz (2012), Meta-paradigmatic Cognitive Perspective in Management Studies, [w:] Argumenta Oeconomica, Tom 22, nr 2, s. 33–51, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1233-5835.
 • Sułkowski, Łukasz (2014), From Fundamentalistic to Pluralistic Epistemology of Organizational Culture, [w:] Tamara – Journal of Critical Organization Inquiery, Volume 12, Issue 4, 12/2014, s. 59–77, Wydawnictwo Koźmiński University, ISSN 1532-5555.
 • Sułkowski, Łukasz (2012), Organizational Culture and the Trend of Critical Management Studies,, [w:] Journal of Intercultural Management, Tom 4, Nr 1/2012, s. 91–101, Łódź: Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, ISSN 2080-0150.
 • Sułkowski, Łukasz (2014), The functionalist understanding of culture in management,, [w:] Organizacja i Kierowanie, nr 1B (160)/2014, Cyfert, Szymon (red.), s. 25–36, Warszawa: Wydawnictwo Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk PAN, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ISSN 0137-5466.
 • Sułkowski, Łukasz (2013), Metodologia zarządzania – od fundamentalizmu do pluralizmu, [w:] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wydanie II rozszerzone i uaktualnione, Czakon, Wojciech (red.), s. 26–46, Warszawa: Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-4503-3.
 • Sułkowski, Łukasz (2013), Paradygmaty i teorie w naukach o zarządzaniu, [w:] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu – wydanie II rozszerzone i uaktualnione, Czakon, Wojciech (red.), s. 268–290, Warszawa: Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-4503-3.
 • Sułkowski, Łukasz (2009), Interpretative Approach in Management Sciences, [w:] Argumenta Oeconomica, nr 2(23)/2009, s. 127–149, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1233-5835.
 • Sułkowski, Łukasz, Seliga, Robert (2009), Application of Marketing Communication in the Work of General Practitioners, [w:] Clinical and Experimental Medical Letters, Vol. 50, Supl. A 2009, Okoński, Piotr (red.), s. 15, Warszawa: Wydawnictwo Medycyna Plus, e-ISSN 2329-0072.

Redakcje naukowe[edytuj | edytuj kod]

 • Rozkwitalska, Małgorzata, Sułkowski, Łukasz, Magala, Slawomir (red.) (2017), Intercultural Interactions in the Multicultural Workplace. Traditional and Positive Organizational Scholarship, Cham: Wydawnictwo Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-39770-2.
 • Sułkowski, Łukasz (red.) (2016), Management and Culture of the University, Series: New Horizons in Management Sciences, Volume 6, Frankfurt am Main: Peter Lang International, ISBN 978-3-631-71804-9.
 • Raczkowski, Konrad, Sułkowski, Łukasz (red.) (2014), Tax Management and Tax Evasion, Series: Horizons in Management Sciences, Volume 4, Frankfurt am Main: Wydawnictwo Peter Lang International, ISBN 978-83-631-65190-2.
 • Sułkowski, Łukasz, Ignatowski, Grzegorz (red.) (2017), Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe. Współczesne wyzwania prawno-organizacyjne, Warszawa: Wydawnictwo Difin, ISBN 978-83-8085-497-0.
 • Sułkowski, Łukasz, Kożuch, Barbara (red.) (2015), Instrumentarium zarządzania publicznego, Warszawa: Difin, ISBN 978-83-7930-739-5.
 • Otto, Jacek, Sułkowski, Łukasz (red.) (2014), Metody zarządzania marketingowego, Warszawa: Wydawnictwo Difin, ISBN 978-83-7930-541-4.
 • Sułkowski, Łukasz, Sikorski, Czesław (red.) (2014), Metody zarządzania kulturą organizacyjną, Wydawnictwo Difin, ISBN 978-83-7930-551-3.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2009 r. nr 115-1-09 o nadaniu tytułu profesora, prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2017-10-23] (pol.).
 2. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Nominacje / Wręczenie nominacji profesorskich, www.prezydent.pl [dostęp 2019-06-06].
 3. Łukasz Sułkowski – Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, www.isp.uj.edu.pl [dostęp 2017-10-24] (pol.).
 4. Kadra dydaktyczna – Clark University, www.clarkuniversity.eu [dostęp 2017-10-24] (pol.).
 5. Opiekun Katedry, prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, katedrazarzadzania.spoleczna.pl [dostęp 2017-10-24] [zarchiwizowane z adresu 2017-10-27] (pol.).
 6. PKA wybrała wiceprzewodniczących oraz członków Zespołu ds. Etyki., www.pka.edu.pl [dostęp 2017-10-24] (pol.).
 7. Lista ekspertów uczestniczących w pracach Polskiej Komisji Akredytacyjnej, www.pka.edu.pl [dostęp 2017-10-23] [zarchiwizowane z adresu 2019-03-27] (pol.).
 8. PCG | Public Consulting Group | Zarząd, www.pcgpolska.pl [dostęp 2017-11-13] (pol.).
 9. Władze - Akademia WSB, wsb.edu.pl [dostęp 2023-01-16] (pol.).
 10. Monika Kostera, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Recenzja dorobku naukowego i rozpracy habilitacyjnej prof. Łukasza Sułkowskiego, 20 lutego 2014.
 11. Władze Uczelni, Społeczna Akademia Nauk, lodz.san.edu.pl [dostęp 2017-10-23] [zarchiwizowane z adresu 2017-10-27] (pol.).
 12. Kadra dydaktyczna – Clark University, www.clarkuniversity.eu [dostęp 2017-10-25] (pol.).
 13. Net P.C., Ustawa 2.0: znamy skład komisji konkursowej – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, www.nauka.gov.pl [dostęp 2017-10-23] (pol.).
 14. PCG | Public Consulting Group | Zarząd, www.pcgpolska.pl [dostęp 2017-10-23] (pol.).
 15. Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego – Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, www.isp.uj.edu.pl [dostęp 2017-10-23] (pol.).
 16. Journal of Intercultural Management, 25 kwietnia 2014 [dostęp 2017-10-23] (ang.).
 17. Łukasz Sułkowski, www.sulko.pl [dostęp 2017-10-25] (ang.).
 18. Projekty w trakcie realizacji – Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, www.isp.uj.edu.pl [dostęp 2017-10-26] (pol.).
 19. Projekty w trakcie realizacji – Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, www.isp.uj.edu.pl [dostęp 2017-10-25] (pol.).
 20. Małgorzaty Kosały, Marii Urbaniec, Krzysztofa Wacha, Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości, s. 85–86, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016.
 21. Polska Akademia Umiejętności – Komisje międzywydziałowe, pau.krakow.pl [dostęp 2017-10-23] (ang.).
 22. Społeczna Akademia Nauk – VII Konferencja Naukowa „Firmy Rodzinne”, lodz.san.edu.pl [dostęp 2017-10-25] (pol.).
 23. Intercultural Management Congress, interculturalmanagementcongress.com [dostęp 2017-10-25].
 24. M.P. z 2015 r. poz. 878
 25. Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu PCG Polska, pcgacademia.pl [dostęp 2017-10-25] [zarchiwizowane z adresu 2017-10-27] (pol.).
 26. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego w Łodzi: Kadra medyczna, www.barlicki.pl [dostęp 2017-10-25] [zarchiwizowane z adresu 2015-03-27] (pol.).
 27. Medkos - Medycyna | Kosmetologia | Fitness, www.medkos.pl [dostęp 2017-11-13] (pol.).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]