Przejdź do zawartości

Ścieżka dostępu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Ścieżka dostępu – ciąg znaków określający położenie dowolnego obiektu w strukturze katalogu na dysku twardym lub innym nośniku danych (CD, pendrive itp.). Najczęściej ma postać listy katalogów odseparowanych ukośnikami (ang. slashem, „/”) w systemach Unix i adresach internetowych oraz backslashem („\”) w systemach Windows

Reprezentacja ścieżek przez poszczególne systemy i powłoki[edytuj | edytuj kod]

System operacyjny Powłoka Katalog główny Separator katalogów Katalog obecny Katalog nadrzędny Katalog domowy Przykłady
System uniksopodobny Unix shell / / . .. ~ /home/user/docs/Letter.txt
./inthisdir
../../greatgrandparent
~/.rcinfo
DOS COMMAND.COM [litera dysku:]\lub
\\[nazwa serwera]\[wolumen]\
\ . .. C:\USER\DOCS\LETTER.TXT
A:PICTURE.JPG
\\serwer01\USER\DOCS\LETTER.TXT
OS/2 cmd.exe [litera dysku:]\lub
\\[nazwa serwera]\[wolumen]\
/lub \ . .. C:\user\docs\Letter.txt
A:Picture.jpg
\\serwer01\USER\docs\Letter.txt
Microsoft Windows cmd.exe \ (względem obecnego katalogu roboczego)
lub [litera_dysku]:\
lub \\[serwer]\[sharename]\
lub \\?\[drive_spec]:\
lub \\?\[serwer]\[sharename]\
lub  \\?\UNC\[serwer]\[sharename]\
lub \\.\[physical_device]\
/lub \ . ..[1] C:\user\docs\Letter.txt
/user/docs/Letter.txt
C:\Letter.txt
\\serwer01\user\docs\Letter.txt
\\?\UNC\serwer01\user\docs\Letter.txt
\\?\C:\user\docs\Letter.txt
C:\user\docs\somefile.ext:alternate_stream_name
./inthisdir
../../greatgrandparent
Microsoft Windows Windows PowerShell [nazwa dysku:]/lub [nazwa dysku:]\ lub
\\[nazwa serwera]\ lub

[PSSnapIn name]\[PSProvider name:][:PSDrive root]

/lub \ . .. ~ C:\user\docs\Letter.txt
\\serwer01\user\docs\Letter.txt
cd ~\Desktop

UserDocs:/Letter.txt
Variable:PSVersionTable
Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Microsoft.PowerShell.Security\Certificate::CurrentUser\

TOPS-20 DML [nazwa urządzenia:] . PS:<USER.DOCS>LETTER.TXT,4
RSX-11 MCR [nazwa urządzenia:] DR0:[30,12]LETTER.TXT;4
OpenVMS DCL [nazwa urządzenia:][000000] lub

[NODE["accountname password"]]::[nazwa urządzenia][000000]:

. [] [-] SYS$LOGIN: SYS$SYSDEVICE:[USER.DOCS]PHOTO.JPG

[]IN_THIS_DIR.COM;
[-.-]GreatGranParent.TXT
SYS$SYSDEVICE:[.DRAFTS]LETTER.TXT;4
GEIN::[000000]LETTER.TXT;4
SYS$LOGIN:LOGIN.COM

Classic Mac OS [wolumen lub nazwa dysku]: : : :: Macintosh HD:Documents:Letter
:fileincurrentdir
::fileinparent
:::fileingrandparent
ProDOS AppleSoft BASIC /[wolumen lub nazwa dysku]/ / /SCHOOL.DISK/APPLEWORKS/MY.REPORT

FLIGHT.SIMULATOR,D2

AmigaOS Amiga CLI / AmigaShell [dysk, wolumen, urządzenie lub nazwa]: / "" (pusty ciąg znaków) / Workbench:Utilities/MultiView
DF0:S/Startup-Sequence
S:Startup-Sequence
TCP:en.wikipedia.com/80
RISC OS ShellCLI [fs type[#option]:][:numer lub nazwa dysku.]$

uwaga: znaki "&", "%" oraz "@" mogą również być użyte kolejno jako odnośnik do: konta root obecnego użytkownika, biblioteki oraz obecnego (roboczego) katalogu.

. @ ^ & ADFS::MyDrive.$.Documents.Letter
Net#Mainserwer::DataDrive.$.Main.sy10823
LanMan::WindowsC.$.Pictures.Japan/gif
NFS:&.!Choices
ADFS:%.IfThere
@.inthisdir
^.^.greatgrandparent


Kiedy montowane są systemy z rozszerzeniami nazw plików, znaki '.' są zamieniane na '/', jak przedstawiono powyżej (zob. "Japan/gif").

Symbian Menedżer plików \ \ \user\docs\Letter.txt
Domain/OS Shell

// (root domeny)
/ (root obecnego węzła)

/ . \ ~ //node/home/user/docs/Letter.txt
./inthisdir
\\greatgrandparent
~rcinfo
MenuetOS CMD / /
Stratus VOS wiersz poleceń VOS %[system_name]#[module_name]> > < %sysname#module1>SubDir>AnotherDir
NonStop Kernel TACL (ang. "Tandem Advanced Command Language") No root . brak katalogu nadrzędnego \NODE.$DISK.SUBVOL.FILE

\NODE.$DEVICE

\NODE.$DEVICE.#SUBDEV.QUALIFIER

CP/M CCP [litera dysku:] brak podkatalogów brak podkatalogów brak rodzica brak podkatalogów A:LETTER.TXT
GS/OS :[nazwa wolumenu]:lub .[nazwa urządzenia]:lub [prefix]:

uwaga: prefiks może być liczbą z zakresu od 0 do 31, znakiem * (wolumen rozruchowy) lub @ (katalog domowy AppleShare)

:lub / @ :Apps:Platinum.Paint:Platinum.Paint
*:System:Finder
.APPLEDISK3.5B/file

Japońskie i koreańskie wersje systemu Windows mogą wyświetlać znak „¥” lub znak „” w miejsce znaku separatora katalogów. W takich sytuacjach zamiast ukośnika rysowane są w/w znaki. Bardzo wczesne wersje systemów MS-DOS zamieniały Ukośnik tymi znakami aby mogły być wyświetlane przez programy, które były w stanie zrozumieć jedynie 7-bitowy ASCII (inne znaki, jak np. kwadratowe nawiasy, również były podmieniane -zob. ISO 646, Windows Codepage 932 (Japanese Shift JIS), and Codepage 949 (Korean)). Pomimo iż nawet pierwsza wersja systemu Windows wspierała 8-bitowy ISO-8859-1 zestaw znaków (w którym kod znaku Yen miał wartość U+00A5) a współczesne wersje systemu Windows wspierają Unicode (w którym kod znaku Won ma wartość U+20A9), większość programów będzie wyświetlać ukośniki znajdujące się plikach w formacie ASCII w taki sposób, aby zapobiec kompatybilności wstecznej[2].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]