Śląska Karta Usług Publicznych

To jest dobry artykuł
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przód karty

Śląska Karta Usług Publicznych – funkcjonująca w latach 2015-2023 bezdotykowa karta elektroniczna służąca do dokonywania płatności za przejazdy komunikacją miejską organizowane przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (do końca 2018 KZK GOP), za parkowanie w strefach płatnego parkowania w 6 miastach konurbacji górnośląskiej, w placówkach kultury, placówkach rekreacyjno-sportowych, bibliotekach i urzędach miast. Wydawcą karty był mBank, obsługą techniczną zajmowało się Asseco Poland.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Czytnik w tramwaju Twist
Czytnik w tramwaju Citadis

Wybór wykonawcy[edytuj | edytuj kod]

Pomysł wprowadzenia karty miejskiej w konurbacji górnośląskiej pojawił się po raz pierwszy w 2007 roku, natomiast dwa lata później prezydenci miast konurbacji podpisali umowę odnośnie do rozpoczęcia prac zmierzających do wprowadzenia karty[1]. W listopadzie 2009 roku KZK GOP ogłosił konkurs na logo karty. W konkursie wzięło udział 213 prac i zwyciężył projekt żółto-niebieskiego ptaszka[2].

18 października 2010 zarząd województwa śląskiego podpisał z KZK GOP umowę na dofinansowanie systemu Śląskiej Karty Publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego[3]. W listopadzie 2010 KZK GOP ogłosił przetarg na Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu „Śląskiej Karty Usług Publicznych”[4]. W postępowaniu zostały złożone oferty 2 konsorcjów: Qumak-Sekom, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych i BRE Bank (197 mln zł netto) oraz Comarch i SkyCash Poland (484 mln zł)[5]. Budżet zamawiającego wynosił 160 mln zł[5]. W maju 2011 została wybrana oferta pierwszego konsorcjum, jednakże Comarch odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej i to odwołanie zostało 7 czerwca uwzględnione[6], w związku z czym 28 czerwca KZK GOP zdecydował się unieważnić przetarg[7].

W lipcu 2011 ogłoszono nowy przetarg[8]. W postępowaniu zostały złożone oferty 3 konsorcjów: Asseco Poland i BRE Bank (189,6 mln zł), Comarch, ATM Systemy Informatyczne, mPay i Getin Noble Bank (276,6 mln zł) oraz Qumak-Sekom, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych i Bank Gospodarstwa Krajowego (209,7 mln zł)[9]. 4 października KZK GOP wybrał ofertę pierwszego konsorcjum[10]. Od tej decyzji odwołało się konsorcjum z Qumak-Sekom na czele. Krajowa Komisja Odwoławcza podzieliła jeden z sześciu podniesionych w odwołaniu zarzutów (związanych z ubezpieczeniem Asseco) i konieczny był ponowny wybór oferty przez KZK GOP[11]. 9 listopada zamawiający ponownie wybrał ofertę konsorcjum Asseco i BRE Bank[12], a 9 stycznia 2012 podpisał z nim umowę na wykonanie systemu. Według ówczesnych planów całość miała być gotowa po 16 miesiącach[13].

Wdrożenie[edytuj | edytuj kod]

W kwietniu 2012 uruchomiono portal poświęcony Śląskiej Karcie Usług Publicznych[14], a w czerwcu rozpoczęto montaż modułów ŚKUP w autobusach kursujących na zlecenie KZK GOP[15].

Na wiosnę 2013 roku rozpoczęto montaż automatów ŚKUP na przystankach[16], a w marcu 2014 rozpoczęto ich stopniowe uruchamianie, które do czasu wprowadzenia kart służyły tylko do sprzedaży biletów okresowych KZK GOP[17]. W marcu 2015 funkcjonalność automatów została rozszerzona o sprzedaż biletów MZK Tychy[18].

Pod koniec 2014 w Bytomiu rozpoczęto montaż nowych parkomatów w ramach projektu ŚKUP (w mieście już wcześniej funkcjonowała strefa płatnego parkowania obsługiwana przez parkomaty)[19].

W maju 2015 w Katowicach uruchomiono pierwsze parkomaty ŚKUP (z wyłączoną możliwością płatności kartą ŚKUP). Wcześniej opłaty za korzystanie ze strefy płatnego parkowania pobierali parkingowi[20].

3 sierpnia 2015 w Gliwicach uruchomiono strefę płatnego parkowania, jednakże pomimo że Gliwice są jednym z miast uczestniczących w projekcie ŚKUP, to parkomaty w tym mieście nie mają możliwości płacenia kartami ŚKUP[21][22].

W sierpniu 2015 rozpoczęły się wewnętrzne testy systemu[23]. W skład systemu wówczas wchodziło:

 • Portal Klienta,
 • 40 Punktów Obsługi Klienta, w tym:
 • 109 Stacjonarnych Automatów Doładowania Kart,
 • 800 modułów do pobierania opłat i doładowań u sprzedawców,
 • 223 parkomaty,
 • 410 modułów do pobierania opłat za usługi komunalne,
 • 1300 kompletów urządzeń łącznie we wszystkich pojazdach,
 • 320 urządzeń dla kontrolerów,
 • 20 Punktów Zbierania Danych,
 • Centrum Przetwarzania Danych,
 • system rozliczeń pieniężnych[24][25].

     Uczestniczące miasta

     Pozostałe miasta/gminy KZK GOP

W projekcie brało udział wówczas 21 miast:

Funkcjonowanie[edytuj | edytuj kod]

1 października 2015 rozpoczęto wydawanie kart ŚKUP[26], a 1 listopada umożliwiono kodowanie biletów okresowych na karcie[27]. Wraz z rozpoczęciem kodowania biletów na karcie wprowadzano nową taryfę biletową, w ramach której bilety elektroniczne były tańsze od papierowych[28]. Przez pierwsze tygodnie funkcjonowania dochodziło do częstego zawieszania się czytników w autobusach[13]. Dodatkowym problem był całkowity brak czytników w części pojazdów, w szczególności kursujących na zlecenie MZKP, z którym KZK GOP miał wówczas unię biletową[25].

2 listopada 2015 w Piekarach Śląskich uruchomiono strefę płatnego parkowania z możliwością płatności w automatach ŚKUP (gotówką lub kartą ŚKUP)[29]. Tego samego dnia uruchomiono parkomaty ŚKUP (z możliwością płatności gotówką lub kartą ŚKUP) w Tychach, gdzie wcześniej opłatę za parking pobierali inkasenci[30].

21 listopada 2015 Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność SKBanku[31], którego placówki były jednym z punktów wydawania kart ŚKUP[26]. Po kilku dniach te punkty wydawania kart zostały ponownie otwarte[25].

Na przełomie listopada i grudnia 2015 w katowickich parkomatach uruchomiono możliwość płacenia kartami ŚKUP[32] (same automaty uruchomiono wcześniej, ale przyjmowały tylko płatności gotówkowe)[20], a 16 grudnia możliwość płacenia kartami ŚKUP uruchomiono w bytomskich parkomatach[33]. Płatność kartami ŚKUP została również uruchomiona w parkomatach w Chorzowie i Zabrzu[34][35]. W obu miastach już wcześniej funkcjonowały strefy płatnego parkowania[36][37].

11 stycznia 2016 uruchomiono możliwość płacenia kartą za bilety jednorazowe. Jednocześnie wprowadzono nową taryfę – odległościową oraz zmieniono taryfę strefowo-czasową (elektroniczny bilet strefowo-czasowy stał się tańszy niż papierowy)[38].

Pod koniec lutego 2016 wydane były 32 tysiące kart ŚKUP[39], a na początku kwietnia 40 tysięcy[40].

1 maja 2016 wycofano ze sprzedaży wszystkie czasowe bilety okresowe z wyjątkiem miesięcznych imiennych[41]. 1 czerwca wycofano bilety miesięczne sieciowe, upoważniające do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie liniami tramwajowymi na terenie dwóch lub więcej miast, co spowodowało duże kolejki w punktach wydających karty[42]. Z tego powodu zarząd KZK GOP podjął decyzję o przedłużeniu ważności majowych biletów do 10 czerwca[43]. 1 lipca wycofano bilety miesięczne upoważniające do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie liniami tramwajowymi na terenie jednego miasta[41]. Na początku lipca wydanych było 116 tys. kart[44]. 1 sierpnia wycofano ze sprzedaży ostatnie rodzaje papierowych biletów miesięcznych[45].

22 sierpnia 2016 otworzono dodatkowy, 41. Punkt Obsługi Klienta w Tarnowskich Górach[46][47]. W pierwszej połowie września uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów na terenie obsługiwanym przez MZKP Tarnowskie Góry zostali zwolnieni z obowiązku posiadania biletów podczas podróży do i ze szkoły. Powodem tej decyzji były opóźnienia w wydawaniu kart ŚKUP[48].

W połowie września 2016 wydanych było 190 tys. kart[49], a 10 października 207 tys.[50]

Pod koniec 2016 roku w związku z opóźnieniami we wdrożeniu systemu, KZK GOP naliczyło wykonawcy 18 mln zł kary, a za usterki związane z niepoprawnym działaniem systemu kolejne 400 tys. zł[51].

Rozbudowa ŚKUP i powstanie Zarządu Transportu Metropolitalnego[edytuj | edytuj kod]

16 lutego 2017 władze Sosnowca podpisały z firmą Nextbike umowę na budowę Sosnowieckiego Roweru Miejskiego. Umowa ta przewidywała, że za wypożyczenie rowerów będzie można płacić kartą ŚKUP[52].

W marcu 2017 Koleje Śląskie złożyły wniosek o pozyskanie dotacji na przystąpienie do ŚKUP[53]. Pod koniec grudnia 2017 KZK GOP wraz z Tychami i Bieruniem ogłosili przetarg na doposażenie autobusów kursujących na zlecenie MZK Tychy w urządzenia ŚKUP oraz montaż 462 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej[54]. Pod koniec sierpnia 2018 podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą Dysten[55], a w marcu rozpoczęto montaż urządzeń[56].

1 stycznia 2019 odpowiedzialność za transport publiczny w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przejął Zarząd Transportu Metropolitalnego zastępując m.in. KZK GOP, tym samym ZTM przejął nadzór nad ŚKUP[57]. Kilka dni później Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłosiła dialog techniczny na „Nowy system pobierania opłat za usługi publiczne, w szczególności obejmujące publiczny transport zbiorowy w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”[58].

W kwietniu 2019 Koleje Śląskie rozpoczęły wymianę terminali konduktorskich na takie, które są kompatybilne ze ŚKUP[59].

Na początku 2020 roku zakończono montaż kasowników ŚKUP w autobusach i trolejbusach PKM Tychy. Nowe kasowniki otrzymały możliwość płatności kartami zbliżeniowymi, czego nie miały wcześniej montowane kasowniki[60]. 10 kwietnia 2020 udostępniona została aplikacja mobilna Mobilny ŚKUP umożliwiająca m.in. kodowanie na karcie zakupionych biletów okresowych, sprawdzenie rozkładu jazdy i zgłaszanie awarii[61].

W kwietniu 2020 w Katowicach zamontowano 50 kolejnych parkomatów z możliwością płatności kartą ŚKUP[62].

ŚKUP 1.5[edytuj | edytuj kod]

28 grudnia 2020 Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłosiła przetarg na "ŚKUP 1.5 – Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym"[63]. W ramach zamówienia zaplanowano następujące zmiany w systemie:

 • działanie online zamiast offline,
 • karta jedynie jako identyfikator danych, a nie ich nośnik,
 • aplikacja mobilna jako podstawa systemu,
 • automatyczna aktywacja zakupionych biletów,
 • brak konieczność wizyty w Punkcie Obsługi Klienta podczas zakładania konta[64].

Atak hakerski[edytuj | edytuj kod]

8 lutego 2023 miał miejsce atak hakerski, w wyniku którego ŚKUP oraz System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej całkowicie przestały działać[65]. 20 lutego poinformowano, że zakończono usuwanie efektów ataku hakerskiego[66].

Aplikacja Transport GZM[edytuj | edytuj kod]

7 sierpnia 2023 uruchomiana została aplikacja mobilna Transport GZM zastępująca ŚKUP[67], w następie czego 28 września ŚKUP został całkowicie wyłączony[68].

Funkcje karty[edytuj | edytuj kod]

Różne urządzenia ŚKUP
Automat ŚKUP na dworcu Goethego w Zabrzu

Śląska Karta Usług Publicznych służyła do:

 • kodowania biletów okresowych ZTM[27][25][57],
 • wnoszenia opłat za parkowanie w Bytomiu, Chorzowie, Katowicach, Piekarach Śląskich, Tychach i Zabrzu[35],
 • wnoszenia płatności w placówkach kultury (m.in. w muzeach, teatrach i miejskich centrach kultury)[69],
 • wnoszenia płatności w placówkach rekreacyjno-sportowych (m.in w basenach, lodowiskach, kortach tenisowych i halach widowiskowo-sportowych)[70],
 • wnoszenia płatności w bibliotekach[71],
 • wnoszenia płatności w urzędach miast[72],
 • logowanie się do stacji wypożyczania rowerów miejskich[73][74].

Krytyka[edytuj | edytuj kod]

System spotkał się z krytyką m.in.: ze względu na konieczność rejestrowania każdego wejścia do pojazdu przez posiadaczy biletów okresowych (bez którego pasażer traktowany był jak gapowicz), awarie czytników i strony internetowej, błędne kodowania i znikające z karty bilety lub pieniądze, skomplikowaną obsługę samej karty i czytników (m.in. brak automatycznego wyboru najkorzystniejszej taryfy)[25][75][76][1]. Krytykowano również fakt, że terminale w takich miejscach jak biblioteki czy baseny nie są praktycznie wykorzystywane[57].

W związku z koniecznością rejestracji wejścia do pojazdu do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło kilka skarg na KZK GOP, po których UOKiK wezwał związek do zniesienia tego obowiązku[77]. 16 listopada 2017, po zakończeniu postępowania wyjaśniającego w tej sprawie, UOKiK wysłał KZK GOP zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów[78]. Ostatecznie, w styczniu 2018 KZK GOP zniósł obowiązek odbijania karty przy wejściu do pojazdu przez posiadaczy biletów okresowych bez limitu przejazdów[79].

W 2018 Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło kontrolę dotyczącą zlecanych na zewnątrz dodatkowych usług kontroli przewoźników oraz wdrożenia i utrzymania funkcjonalności projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych[80]. Kontrola wykazała, że za niemal 3 mln zł zostały zakupione drukarki fiskalne do drukowania pokwitowań kupna biletów, które nie zostały nigdy wykorzystane[81].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b ŚKUP po pierwszym roku nie zawsze działa jak należy. katowice.wyborcza.pl, 2016-12-04. [dostęp 2016-12-11].
 2. Katarzyna Migdoł-Rogóż. Ptaszek jest najlepszy!. „szlaki”. 2 (24)/2010. s. 1. [dostęp 2013-06-08]. 
 3. Wszystko o Śląskiej Karcie Usług Publicznych. kzkgop.com.pl, 2012-04-27. [dostęp 2015-12-02].
 4. Zamówienie publiczne – 343103-2010. ted.europa.eu, 2010-11-17. [dostęp 2015-11-18].
 5. a b Elektroniczna karta z KZK GOP może być bardzo droga. sosnowiec.wyborcza.pl, 2011-02-25. [dostęp 2015-11-22].
 6. KZK GOP unieważni przetarg na ŚKUP i w sierpniu ogłosi kolejny. logistyka.wnp.pl, 2011-06-08. [dostęp 2015-11-21].
 7. Informacja. kzkgop.com.pl, 2011-06-28. [dostęp 2015-11-18].
 8. Zamówienie publiczne – 212691-2011. ted.europa.eu, 2011-07-05. [dostęp 2015-11-24].
 9. Trzy konsorcja złożyły oferty na ŚKUP, najtańszą Asseco Poland z BRE. bankier.pl, 2011-09-22. [dostęp 2015-11-24].
 10. Zawiadomienie. kzkgop.com.pl, 2011-10-04. [dostęp 2015-11-24].
 11. Elektroniczny bilet z KZK GOP znowu we mgle. komunikaty.pl, 2011-11-09. [dostęp 2015-11-24].
 12. Zawiadomienie. kzkgop.com.pl, 2011-11-09. [dostęp 2015-11-24].
 13. a b System się wiesza, ale kar nie ma. Jak działa ŚKUP?. dziennikzachodni.pl, 2015-11-18. [dostęp 2015-11-18].
 14. Uruchomiono portal poświęcony Śląskiej Karcie Usług Publicznych. katowice.wyborcza.pl, 2012-04-26. [dostęp 2015-11-24].
 15. W nocy montują kable w autobusach KZK GOP. Po co?. katowice.wyborcza.pl, 2012-06-27. [dostęp 2015-11-24].
 16. "Trumny" na przystankach autobusowych. Co w nich jest?. katowice.wyborcza.pl, 2013-04-12. [dostęp 2015-11-25].
 17. Ruszyły nowe automaty. kzkgop.com.pl, 2014-04-24. [dostęp 2015-11-18].
 18. Nowe automaty biletowe. kzkgop.com.pl, 2015-04-21. [dostęp 2015-11-18].
 19. Będą nowe parkomaty. bytomski.pl, 2014-11-29. [dostęp 2015-11-21].
 20. a b Do Katowic wróciły parkomaty. Wiele urządzeń już działa. katowice.wyborcza.pl, 2015-05-18. [dostęp 2015-11-25].
 21. a b Karta ŚKUP. Wszystko, co trzeba wiedzieć o elektronicznej karcie KZK GOP. katowice.wyborcza.pl, 2015-10-19. [dostęp 2015-11-19].
 22. Dzisiaj rusza strefa płatnego parkowania. Sprawdź niezbędne informacje. infogliwice.pl, 2015-08-03. [dostęp 2015-11-29].
 23. Śląskie. Testy systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych. logistyka.wnp.pl, 2015-08-18. [dostęp 2015-11-25].
 24. Śląska Karta Usług Publicznych coraz bliżej!. kzkgop.com.pl, 2015-09-09. [dostęp 2015-11-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-11-18)].
 25. a b c d e Śląska Karta Utrudnień (w) Podróży. transport-publiczny.pl, 2015-12-05. [dostęp 2015-12-05].
 26. a b Zapraszamy po karty ŚKUP!. kzkgop.com.pl, 2015-10-01. [dostęp 2015-11-18].
 27. a b Bilety elektroniczne. Jak kupować i używać. kzkgop.com.pl, 2015-11-03. [dostęp 2015-11-18].
 28. Taryfa ŚKUP. kzkgop.com.pl, 2015-09-09. [dostęp 2015-11-18].
 29. Jak korzystać z parkomatów?. piekary.pl, 2015-11-05. [dostęp 2015-11-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-07-22)].
 30. Nowe zasady korzystania z parkingów. tychy.pl, 2015-10-18. [dostęp 2015-11-21].
 31. Masz IKE w SKBank? To musisz wiedzieć. bankier.pl, 2015-11-23. [dostęp 2015-11-24].
 32. Kartą ŚKUP zapłacimy za parkowanie w centrum Katowic. katowice.naszemiasto.pl, 2015-12-04. [dostęp 2016-01-03].
 33. Opłata za postój przy użyciu karty ŚKUP - MZDiM Bytom. mzdii.bytom.pl, 2015-12-17. [dostęp 2016-01-03].
 34. Kiedy ruszą kolejne elementy systemu ŚKUP?. kzkgop.com.pl, 2015-10-20. [dostęp 2015-11-25].
 35. a b Parkowanie. kartaskup.pl. [dostęp 2015-12-26].
 36. Oznakowanie SPP. mzdii.zabrze.pl. [dostęp 2015-11-25].
 37. Urząd Miasta Chorzów - Parkowanie w mieście. chorzow.eu. [dostęp 2016-01-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-03)].
 38. KZK GOP. Od poniedziałku tańsze bilety na autobusy i tramwaje. Musisz użyć karty ŚKUP. gliwice.wyborcza.pl, 2016-01-11. [dostęp 2016-01-13].
 39. KZK GOP zmusi nas do ŚKUP. Zlikwiduje papierowe bilety. gliwice.wyborcza.pl, 2016-02-25. [dostęp 2016-02-27].
 40. Tańsze bilety na komunikację miejską w Aglomeracji Górnośląskiej. kurier-kolejowy.pl, 2016-04-15. [dostęp 2016-04-25].
 41. a b Zamów kartę ŚKUP – plan wycofywania biletów papierowych. kzkgop.com.pl, 2016-04-05. [dostęp 2016-05-04].
 42. Zapomnij o bilecie miesięcznym. Jest ŚKUP. dziennikzachodni.pl, 2016-06-01. [dostęp 2016-06-02].
 43. Papierowe bilety miesięczne ważne dłużej!. kzkgop.com.pl, 2016-06-01. [dostęp 2016-06-02].
 44. ma części papierowych biletów, jest 116 tysięcy kart. W Gliwicach wciąż stoi się w kolejkach. 24gliwice.pl, 2016-06-06. [dostęp 2016-06-07].
 45. Trzy godziny w kolejce po kartę ŚKUP? Tak w centrum Katowic. dziennikzachodni.pl, 2016-08-08. [dostęp 2016-06-13].
 46. ŚKUP: Tarnowskie Góry mają Punkt Obsługi Klienta. Czekały 10 miesięcy. dziennikzachodni.pl, 2016-08-24. [dostęp 2016-08-25].
 47. Strona główna | MZKP Tarnowskie Góry. mzkp.pl. [dostęp 2016-09-06].
 48. Opóźnienie w wydawaniu kart ŚKUP. zbroslawice.pl, 2016-09-02. [dostęp 2016-09-06].
 49. Czujniki i kamery. KZK GOP wykorzystuje nowinki techniczne. katowice.wyborcza.pl, 2016-09-22. [dostęp 2016-09-25].
 50. Rok z kartą ŚKUP zamiast biletu. KZK GOP plan wykonał, pasażerowie narzekają. dziennikzachodni.pl, 2016-10-12. [dostęp 2016-10-16].
 51. KZK GOP nałożył na wykonawcę ŚKUP już ponad 18,5 mln zł kary. katowice.wyborcza.pl, 2016-10-26. [dostęp 2016-10-26].
 52. Sosnowieckie wypożyczalnie rowerów będą się wyróżniać w Polsce. sosnowiec.wyborcza.pl, 2017-02-16. [dostęp 2017-02-17].
 53. Koleje Śląskie w systemie ŚKUP? Jest wniosek o dofinansowanie. rynek-kolejowy.pl, 2017-03-17. [dostęp 2017-03-17].
 54. Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska: Pojawi się 462 nowych tablic. transport-publiczny.pl, 2017-12-27. [dostęp 2017-12-27].
 55. KZK GOP z olbrzymią umową na 462 tablice przystankowe. transport-publiczny.pl, 2018-08-31. [dostęp 2018-10-10].
 56. BM, tychy.info: Trwa montaż czytników ŚKUP w autobusach PKM Tychy - Tychy [online], www.tychy.info [dostęp 2019-03-14] (pol.).
 57. a b c Metropolia pracuje nad następcą Śląskiej Karty Usług Publicznych. portalsamorzadowy.pl, 2019-01-07. [dostęp 2019-01-08].
 58. ZA.8023.1.2018. bip.metropoliagzm.pl, 2019-01-04. [dostęp 2019-01-08].
 59. JG, Nowe terminale już w użyciu [online], silesiainfotransport.pl, 5 kwietnia 2019 [dostęp 2019-04-06] (pol.).
 60. Tychy mają ŚKUP, a za bilety można płacić zbliżeniowo kartą w autobusach i trolejbusach. tychy.pl, 2020-02-05. [dostęp 2020-02-06].
 61. GZM: Metropolia przygotowała aplikację mobilną dla pasażerów [online], www.transport-publiczny.pl [dostęp 2020-04-10] (pol.).
 62. Redakcja, W Katowicach zamontowano 50 nowych parkomatów. Mają panele słoneczne i czytnik kart płatniczych [online], Dziennik Zachodni, 29 kwietnia 2020 [dostęp 2020-05-05] (pol.).
 63. ZP.270.4.2020 - Przetargi - Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii [online], bip.metropoliagzm.pl [dostęp 2020-12-30].
 64. Modernizacja systemu ŚKUP. Będzie działał online i bez potrzeby używania karty - Metropolia GZM [online], 30 grudnia 2020 [dostęp 2020-12-30] (pol.).
 65. Paweł Kurczonek, Awaria ŚKUP to był atak hakerski! Będą bezpłatne przejazdy? ZTM skonsultuje sprawę z gminami. Naprawa systemu potrwa co najmniej kilka dni [online], Dziennik Zachodni, 10 lutego 2023 [dostęp 2023-02-10] (pol.).
 66. GZM: ŚKUP po awarii. Wracają stałe rozwiązania, znikają udogodnienia [online], www.transport-publiczny.pl [dostęp 2023-02-20] (pol.).
 67. ZTM uruchomił aplikację. Można kupić bilet, ale do rozkładu jazdy odsyła na stronę internetową [online], Ślązag.pl [dostęp 2023-08-07] (pol.).
 68. Koniec karty ŚKUP po 8 latach. Zastąpił ją nowy system Transport GZM. dziennikzachodni.pl, 2023-09-28. [dostęp 2023-09-28].
 69. Usługi kultury. portal.kartaskup.pl. [dostęp 2016-03-25].
 70. Usługi rekreacyjno-sportowe. portal.kartaskup.pl. [dostęp 2016-03-25].
 71. Usługi biblioteczne. portal.kartaskup.pl. [dostęp 2016-03-25].
 72. Inne usługi. portal.kartaskup.pl. [dostęp 2016-03-25].
 73. Gliwicki Rower Miejski już działa. Na mieszkańców czeka 100 rowerów. gliwice.wyborcza.pl, 2017-03-28. [dostęp 2017-03-30].
 74. Regulamin | City by bike. citybybike.pl. [dostęp 2017-12-30].
 75. Kontrowersje wokół ŚKUP. Czytelnik: „Bubel, zmarnowane pieniądze”. 24gliwice.pl, 2016-04-20. [dostęp 2016-05-31].
 76. Porażka KZK GOP. Od poniedziałku nie można było kupić biletów na stronie ŚKUP. katowice.wyborcza.pl, 2016-01-13. [dostęp 2016-05-31].
 77. UOKiK wezwie KZK GOP do rezygnacji z obowiązku odbijania ŚKUP. katowice.wyborcza.pl, 2017-01-09. [dostęp 2017-01-10].
 78. Wszczęto postępowanie przeciwko KZK GOP. Są poważne zarzuty za ŚKUP. gliwice.wyborcza.pl, 2017-12-05. [dostęp 2017-12-05].
 79. KZK GOP nareszcie ustąpił. Koniec obowiązkowego odbijania kart w autobusach i tramwajach. gliwice.wyborcza.pl, 2018-01-14. [dostęp 2018-01-29].
 80. CBA skontrolowało Śląską Kartę Usług Publicznych. transport-publiczny.pl, 2018-08-14. [dostęp 2018-08-25].
 81. CBA sprawdza ŚKUP. Odkryto nieprawidłowości za 3 mln zł. gliwice.wyborcza.pl, 2018-12-05. [dostęp 2018-12-12].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]