Śmiertelność

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Śmiertelność (ang. mortality) – termin występujący w ekologii, demografii i epidemiologii oznaczający zarówno zjawisko (przeciwieństwo nieśmiertelności) jak i częstość występowania tego zjawiska na określonym obszarze w określonym przedziale czasowym. Związana jest z nim miara zwana wskaźnikiem (współczynnikiem lub indeksem) śmiertelności (ang. mortality rate, death rate, fatality rate)[1][2]. Jest jednym z czterech podstawowych czynników decydujących o dynamice liczebności populacji obok rozrodczości, imigracji i emigracji[3].

Wskaźnik śmiertelności[edytuj | edytuj kod]

Wskaźnik śmiertelności jest to częstość zjawisk śmierci osobników określonej populacji zanotowana na określonym obszarze w określonym przedziale czasowym:

gdzie N jest liczebnością populacji na początku wyznaczonego przedziału czasowego, S liczbą osobników zmarłych stwierdzoną w określonym czasie spośród tych, które żyły w chwili t. W ekologii często operuje się wskaźnikiem przeżywalności równym [3].

W badaniach wielu dzikich populacji wyliczanie tego wskaźnika napotyka na szereg trudności z racji trudności w ustaleniu liczebności populacji oraz wyznaczeniu wszystkich zjawisk śmierci jakie miały miejsce w danym czasie. W ekologii śmiertelność mierzy się bezpośrednio lub pośrednio[3]. Metoda bezpośrednia polega to na wyznakowaniu pewnej liczby osobników w określonym czasie i sprawdzeniu ile z nich dożywa do końca wyznaczonego okresu badawczego. Wskaźnik śmiertelności szacuje się wtedy na podstawie wzoru:

gdzie jest liczbą wyznakowanych osobników w chwili t, liczba wyznakowanych osobników, które dożyły do czasu . Metoda pośrednia może być wyznaczana wtedy, gdy możliwe jest rozróżnienie osobników należących do różnych grup wiekowych. Jeżeli w danym czasie określi się liczebność osobników w wieku i w wieku to wskaźnik śmiertelności osobników w wieku jest równy:

gdzie jest stwierdzoną liczebnością osobników w wieku , a liczebnością osobników w wieku . Utożsamianie wskaźnika ze wskaźnikiem śmiertelności jest możliwe tylko wtedy gdy nie zależy on istotnie od wieku osobników i dla różnych grup wiekowych daje zbliżone wartości[3]. Stosowany jest on w odniesieniu do wielu populacji ryb[4].

Wskaźnik śmiertelności istotnie zależy od długości przedziału czasowego w jakim zlicza się zjawiska śmierci. Jeżeli założy się, że nie ulega on zmianie w czasie i w przedziałach wynosił to wskaźnik śmiertelności w przedziale czasowym będzie równy:

[5].

Jeżeli zatem wyznaczono wskaźnik śmiertelności w okresie jednostek czasowych i standaryzuje się jego wartość tak by pokazywała śmiertelność w jednostce czasu to należy użyć wzoru:

.

Wychodząc z tego wzoru można wyliczyć granicę , gdy w przedziale czasowym obliczony doświadczalnie wskaźnik śmiertelności wynosił i zakładamy że przy podziale odcinka na d małych odcinków wskaźniki śmiertelności w tych małych odcinkach są równe. W ten sposób powstaje punktowy wskaźnik śmiertelności [ang. instantaneous mortality rate][4][6][3] zwany także chwilowym współczynnikiem śmiertelności[5]. Jest on równy:

.

Wielkość ta należy do mianowanych i wylicza się ją w jednostkach gdzie jednostka czasu jest taka, w jakiej wyliczono długość przedziału . Jest wygodna w obliczeniach ze względu na swoją addytywność[3]. Pozwala ona na porównanie śmiertelności różnych populacji bądź tej samej populacji w różnych sezonach.

Śmiertelność ekologiczna i minimalna[edytuj | edytuj kod]

W ekologii populacji wyróżnia się śmiertelność ekologiczną, czyli faktycznie istniejącą w populacji w rzeczywistym siedlisku, zajmowanym również przez inne gatunki, np. przez populacje tworzące biocenozę (zob. oddziaływania międzygatunkowe, lub śmiertelność minimalną, która miałaby miejsce, gdyby populacja żyła w optymalnych warunkach[7][8].

Śmiertelność w epidemiologii[edytuj | edytuj kod]

W epidemiologii śmiertelność definiuje się jako iloraz liczby zgonów spowodowanych daną chorobą i liczby chorych na tę chorobę[8][9].

Niektóre czynniki chorobotwórcze według liczby zgonów w 2015 roku w tysiącach (w nawiasie podano wskaźnik DALY w milionach lat)[10][11]:

 • wszystkie poniższe - 32 234 (1015)
  • czynniki środowiskowe i czynniki w miejscu pracy - 9315 (320)
   • skażona woda i brak higieny osobistej - 1766 (95)
   • zatrute powietrze - 6485 (167)
   • ekspozycja na radon i ołów - 558 (11)
   • czynniki w miejscu pracy (zobacz: choroby zawodowe) - 1086 (64)
  • czynniki behawioralne - 22 744 (745)
   • niedożywienie dzieci i matek - 1414 (172)
   • dym papierosowy - 7165 (171)
   • alkohol i narkotyki - 2750 (111)
   • niezdrowa dieta - 12 058 (264)
   • molestowanie i przemoc seksualna - 281 (21)
   • niebezpieczny seks - 1452 (79)
   • zbyt niska aktywność fizyczna - 1605 (35)
  • czynniki metaboliczne - 16 860 (382)

W porównaniu z 2005 rokiem liczba śmierci z powyższych przyczyn wzrosła o 4,9% (wskaźnik DALY spadł o 5,6%). Największy procentowy wzrost liczby śmierci zanotowano w kategorii "zbyt niska aktywność fizyczna" (o 18,9%), a największy spadek w kategorii "niedożywienie dzieci i matek" (spadek o 38%).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. J. R. Krebs, N. B. Davies. 1993. An Introduction to behavioural Ecology. 3rd edition. Blackwell Science Ltd.
 2. J. R. Krebs, N. B. Davies, Wprowadzenie do ekologii behawioralnej. Wydawnictwo Naukowe PWN., 2001.
 3. a b c d e f C. J. Krebs, Ekologia. Wydawnictwo Naukowe PWN., 1996.
 4. a b W. E. Ricker., Computation and interpretation of biological statistics of fish populations. Fisheries Research Board of Canada, Bulletin 191, 1975.
 5. a b M. Sokół, Metody modelowania populacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
 6. C. J. Krebs., Ecological Methodology. Harper and Row, New York, 1989.
 7. Małgorzata Twardowska, Grażyna Kucharczyk, Grażyna Łętocha, Krystyna Stypińska: Słownik Biologia (pol.). W: książka polecana dla szkół (podstawowa/gimnazjum/liceum/technikum), ​ISBN 978-83-7327-410-5 [on-line]. GREG Spółka z o.o., 2012. [dostęp 2012-08-17].
 8. a b hasło śmiertelność (pol.). W: Słownik języka polskiego [on-line]. sjp.pwn. [dostęp 2012-08-17].
 9. M. Porta, A Dictionary of Epidemiology, Oxford University Press, Oxford, 2008, ​ISBN 978-0-19-531449-6
 10. Uthman, Olalekan A. "Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015." Lancet Neurology 388.10053 (2016): 1659-1724.
 11. Jedna śmierć może mieć więcej niż jedną przyczynę