Przeciętne wynagrodzenie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Średnia krajowa)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Przeciętne roczne realne wynagrodzenie brutto w dolarach międzynar. w krajach OECD w 2014 r.[1]

Przeciętne wynagrodzenie – średnia płaca (w danym kraju, sektorze gospodarki, przedsiębiorstwie). Przeciętne wynagrodzenie oblicza się, dzieląc wynagrodzenia naliczone za okres sprawozdawczy przez liczbę pracowników, z wyłączeniem osób przebywających na urlopie macierzyńskim.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Obliczanie[edytuj | edytuj kod]

Przeciętne realne wynagrodzenie miesięczne w latach 1950–2016 (rok bazowy: 2016)

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce obliczane jest przez Główny Urząd Statystyczny. GUS regularnie publikuje kilka rodzajów przeciętnych wynagrodzeń, dotyczących różnych obszarów gospodarki, z których najbardziej pojemne to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Dane o przeciętnych wynagrodzeniach od 1992 r. podawane są w ujęciu brutto tj. razem z podatkiem dochodowym PIT, a od 1999 r. razem ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.

W gospodarce narodowej[edytuj | edytuj kod]

Obejmuje wszystkie podmioty gospodarki narodowej, w tym jednostki o liczbie pracujących do 9 osób[2]. Dane o tym przeciętnym wynagrodzeniu dotyczą pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełnozatrudnionych. GUS oblicza przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej przyjmując:

 • wynagrodzenia osobowe bez wynagrodzeń osób wykonujących pracę nakładczą, uczniów oraz osób zatrudnionych za granicą,
 • wypłaty z tytułu udziału w zysku do podziału i w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach,
 • dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
 • honoraria wypłacone niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę np. dziennikarzom[3]

Dane o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej są publikowane kwartalnie, a w lutym za cały poprzedni rok. W 2016 r. wyniosło ono 4 047,21 zł brutto[4] (około 2 880 zł netto).

W sektorze przedsiębiorstw[edytuj | edytuj kod]

Część składowa przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Obejmuje tylko podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie m.in.: leśnictwa, rybołówstwa, górnictwa, przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu, usług hotelarskich i gastronomicznych, naprawy pojazdów, transportu, informacji, komunikacji. W grudniu 2016 r. przeciętna liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 5 798,9 tys. osób[10]. Dane o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw są publikowane co miesiąc, kwartalnie, a w styczniu za cały poprzedni rok. W 2016 r. wyniosło ono 4 277,03 zł brutto[11] czyli było o 5,7% wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogółem (4 047,21 zł brutto).

W sektorze mikroprzedsiębiorstw[edytuj | edytuj kod]

Część składowa przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Obejmuje tylko podmioty o liczbie pracujących do 9 osób. W 2015 r. przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w tych podmiotach wyniosła – 1 314,2 tys. osób, a liczba zatrudnionych ogółem – 3 764,2 tys. osób. GUS informuje o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze mikroprzedsiębiorstw co roku w publikacji: "Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób". W całym 2015 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze mikroprzedsiębiorstw wyniosło 2 397 zł brutto[12] czyli było o 38,5% niższe od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogółem (3 899,78 zł brutto w 2015 r.).

Struktura wynagrodzeń[edytuj | edytuj kod]

Struktura wynagrodzeń brutto w październiku danego roku (w jednostkach powyżej 9 osób).

Co 2 lata GUS publikuje dane o strukturze wynagrodzeń w październiku, ale w przeciwieństwie do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogółem badanie dotyczy tylko jednostek zatrudniających powyżej 9 osób.

Struktura wynagrodzeń brutto według zawodów w październiku 2014 r. w jednostkach zatrudniających powyżej 9 osób[13]:

 • 0,2% zatrudnionych otrzymało co najmniej – 30 000 zł
 • 0,7% zatrudnionych otrzymało co najmniej – 20 000 zł
 • 6,5% zatrudnionych otrzymało co najmniej – 8 215,44 zł (dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia)
 • 10,0% zatrudnionych otrzymało co najmniej – 6 917,23 zł (10% najwyżej zarabiających, decyl dziewiąty)
 • 66,0% zatrudnionych otrzymało co najwyżej – 4 107,72 zł (przeciętne wynagrodzenie)
 • 50,0% zatrudnionych otrzymało co najwyżej – 3 291,56 zł (mediana, wartość środkowa)
 • 29,6% zatrudnionych otrzymało co najwyżej – 2 469,47 zł (dominanta, wartość modalna)
 • 19,0% zatrudnionych otrzymało co najwyżej – 2 053,86 zł (połowa przeciętnego wynagrodzenia)
 • 10,0% zatrudnionych otrzymało co najwyżej – 1 718,00 zł (10% najniżej zarabiających, decyl pierwszy)
 • 8,6% zatrudnionych otrzymało co najwyżej – 1 680,00 zł (ustawowe minimalne wynagrodzenie)


Przypisy

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]