Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan powstał w 2002 roku, na mocy Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o Organizacjach Pracodawców. Ustawa ta nadaje szczególne uprawnienia tego typu podmiotom, dzięki czemu ŚZPP Lewiatan, obok związków pracowniczych, jest obligatoryjnym partnerem dla władzy samorządowej i centralnej, zwłaszcza w zakresie konsultowania działalności ustawodawczej.[1]

ŚZPP Lewiatan jest organizacją zrzeszającą pracodawców z terenu województwa świętokrzyskiego, a jej głównym zadaniem jest reprezentowanie ich interesów gospodarczych i społecznych. Związek został powołany do życia w celu ochrony praw i interesów zrzeszonych pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także prowadzenia działań na rzecz rozwoju pracy i przeciwdziałania bezrobociu.[2]

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan jest członkiem i jednym z najprężniej działających Związków Regionalnych Konfederacji Lewiatan - największej w Polsce organizacji pracodawców reprezentującej sektor prywatny. Konfederacja, jako jedyna polska organizacja pracodawców, ma przedstawicielstwo w Brukseli i należy do BUSINESSEUROPE – największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji unijnych.

ŚZPP Lewiatan aktywnie włącza się w życie Konfederacji, kierowanej przez Panią Prezydent Henrykę Bochniarz. Współpracuje dla poprawy sytuacji pracodawców i uzyskania wpływu na procesy gospodarcze zachodzące w kraju oraz Europie.

Zarząd:

 • Tomasz Tworek - Prezes Zarządu ŚZPP Lewiatan / Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan / Dorbud S.A.
 • Marek Banasik - Wiceprezes Zarządu ŚZPP Lewiatan / Członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan / P.P.H. Polfol
 • Barbara Czerska - Wiceprezes Zarządu ŚZPP Lewiatan / Barmar sp. j.
 • Małgorzata Suchodolska - Wiceprezes Zarządu ŚZPP Lewiatan / Kancelaria Doradztwa Finansowego

Od 2016 roku Prezes ŚZPP Lewiatan, Pan Tomasz Tworek zasiada w Zarządzie Konfederacji, a Pan Marek Banasik, Wiceprezes organizacji, jest Członkiem Rady Głównej.[3]

O co zabiega ŚZPP Lewiatan?

 • O reprezentowanie jak największej grupy przedsiębiorców – w tej chwili w skali kraju w Konfederacji Lewiatan zrzeszonych jest blisko 4000 firm, zatrudniających prawie 1 mln pracowników.

ŚZPP Lewiatan zrzesza ponad 70 Członków, zatrudniających prawie 5 tys. pracowników.

 • O aktywność swoich Członków –. Każdego roku ŚZPP Lewiatan organizuje kilkadziesiąt różnego rodzaju wydarzeń merytorycznych, z czego znakomita większość przeznaczonych jest wyłącznie dla środowiska biznesowego („O biznesie przy kawie”, Świętokrzyska Debata gospodarcza”, spotkania konsultacyjne, „Okrągłe stoły itd.).
 • O merytoryczne reprezentowanie środowiska świętokrzyskiego biznesu – eksperci i pracownicy biura ŚZPP Lewiatan stale monitorują wszelkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w regionie i kraju oraz wprowadzane zmiany legislacyjne.[4]

Członek Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan otrzymuje:

 • wsparcie legislacyjne – zgłaszane przez przedsiębiorstwa problemy natury prawnej dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przedmiotem wsparcia Lewiatana centralnego,
 • wsparcie „europejskie” – podobnie jak na szczeblu centralnym Lewiatan działa w obszarach ustawodawczych, tak na szczeblu regionalnym Lewiatan działa zwłaszcza w obszarach tworzenia zasad funkcjonowania środków europejskich na szczeblu regionalnym – w latach 2014 – 2020 będzie to blisko 1,3 mld euro,
 • wgląd do najważniejszych informacji gospodarczych szczebla regionalnego i centralnego,
 • dostęp do ekspertyz przygotowywanych na zlecenie przedsiębiorców – ostatnia ekspertyza dotyczyła rozwoju eksportu na rynku wschodnie,
 • bezpośredni dostęp do innych firm zrzeszonych w ŚZPP Lewiatan – w tej chwili 73 podmioty,
 • możliwość udziału w kampaniach Lewiatana w mediach.[5]

Dodatkowo zyskuje możliwość:

 • zamieszczania swoich logotypów na witrynie ŚZPP Lewiatan,
 • posługiwania się jako firma znakiem – Lewiatana,
 • zamieszczania swojego portfolio na specjalnie do tego przygotowanej platformie K2 – Konfederaci Konfederatom.[6]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, www.szpp.eu [dostęp 2017-11-21] (pol.).
 2. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, www.szpp.eu [dostęp 2017-11-21] (pol.).
 3. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, www.szpp.eu [dostęp 2017-11-21] (pol.).
 4. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, www.szpp.eu [dostęp 2017-11-21] (pol.).
 5. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, www.szpp.eu [dostęp 2017-11-21] (pol.).
 6. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, www.szpp.eu [dostęp 2017-11-21] (pol.).