Świadectwo szkolne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Świadectwo maturalne Alberta Einsteina

Świadectwo szkolne – zwykle oficjalny dokument poświadczający ukończenie określonego stopnia nauczania bądź ukończenia danej klasy (przeważnie wystawiane jest za dany rok szkolny). Zawiera spis przedmiotów objętych nauką i osiągnięte z nich oceny końcowe na semestr (półrocze) i na koniec roku szkolnego.

Świadectwo ukończenia ostatniej klasy może także potwierdzać wykształcenie, kwalifikacje lub stopień wyszkolenia danej osoby, odbyte kursy i zdane testy oraz oceny otrzymane w czasie tych egzaminów (np. maturalne świadectwo dojrzałości).

Świadectwo szkolne z pozytywnymi ocenami oznacza, że uczeń zaliczył co najmniej minimum programowe wymagane na tym etapie edukacji i otrzymuje promocję do następnej (wyższej) klasy. Świadectwo, w którym występują oceny niedostateczne, może oznaczać pozostanie w tej samej klasie (o tym samym poziomie nauczania) na następny rok szkolny w celu powtórzenia i opanowania zalecanego materiału dydaktycznego.

Świadectwa szkolne dzielą się na promocyjne i ukończenia szkoły (otrzymują je absolwenci szkół).

Świadectwa szkolne w polskich szkołach[edytuj | edytuj kod]

Polskie świadectwo maturalne

W Polsce świadectwa szkolne wydają szkoły: podstawowe, gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne, policealne i inne.

Szkoły wyższe, uniwersytety i politechniki zwykle wydają dyplomy ukończenia studiów (na końcu edukacji, po zaliczeniu wszystkich wymaganych egzaminów i obronieniu pracy dyplomowej, np. magisterskiej).

Rozdanie świadectw następuje w ostatnim dniu roku szkolnego. Świadectwa wręczane są zwykle przez nauczyciela – wychowawcę danej klasy. Rozdanie świadectw wiąże się z podziękowaniami składanymi nauczycielom przez ich uczniów za poniesiony trud oraz wręczeniem im drobnych upominków.

Świadectwo z wyróżnieniem[edytuj | edytuj kod]

Wyróżniający się w nauce uczniowie są promowani poprzez wręczenie im świadectwa szkolnego z wyróżnieniem, które posiada dodatkowo nadrukowaną wzdłuż świadectwa flagę polską w postaci biało-czerwonego pasa, zwaną popularnie czerwonym paskiem. Czasami odbywa się to na uroczystym apelu kończącym rok szkolny, w którym udział bierze cała społeczność szkolna, a także specjalnie przybyli na tę uroczystość goście (w tym rodzice).

By uzyskać świadectwo z wyróżnieniem należy dotrzymać dwóch warunków: 

  • średnia arytmetyczna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych musi być większa lub równa 4,75 (w szkołach artystycznych statut szkoły może przewidywać dodatkowe wymagania z przedmiotów muzycznych oraz może zawierać wymóg wyższej średniej z przedmiotów ogólnokształcących (przede wszystkim otrzymanie z przedmiotu głównego oceny przynajmniej bardzo dobrej, jednakże nie większej niż 5,0))
  • ocena z zachowania musi być przynajmniej bardzo dobra[1].

Kolory giloszy[edytuj | edytuj kod]

Gilosz polskiego świadectwa szkolnego

Świadectwa szkolne drukowane są na kolorowych giloszach w następujących barwach:

  • niebieski – świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły podstawowej,
  • pomarańczowy – świadectwa promocyjne i ukończenia gimnazjum,
  • żółty – świadectwa promocyjne i ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły specjalnej przysposabiającej do zawodu,
  • różowy – świadectwa promocyjne i ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego oraz technikum,
  • brązowy – świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły policealnej,
  • zielony – świadectwa promocyjne i ukończenia szkół artystycznych (m.in. szkoły muzycznej).

Wszystkie gilosze są drukowane w formacie A4, z wyjątkiem technikum (A3).

Następujące dokumenty są drukowane na specjalnym giloszu:

Przed 2005 rokiem, świadectwo dojrzałości było dodawane do świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego i technikum.


Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 857)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170)

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]