Świadkowie Jehowy w Armenii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Świadkowie Jehowy w Armenii
Państwo  Armenia
Liczebność
(2018)
10 977
% ludności kraju
(2018)
0,37%
Liczba zborów
(2018)
134
Rozpoczęcie działalności 1936
Mapa lokalizacyjna Armenii
Erywań
Erywań
Geographylogo.svg
Biuro Oddziału Świadków Jehowy w Armenii

Świadkowie Jehowy w Armenii – społeczność religijna w Armenii, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2018 roku 10 977 głosicieli, należących do 134 zborów[1][2][a]. Na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej w 2018 roku zebrały się 21 843 osoby[2][3]. Biuro Oddziału koordynujące działalność w Armenii znajduje się w Erywaniu[4].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Początki[edytuj | edytuj kod]

Strażnica” w języku ormiańskim
– wydanie amerykańskie
(styczeń 1930, rok X)

Pierwsi Ormianie zainteresowali się wierzeniami Badaczy Pisma Świętego na początku XX wieku podczas emigracji w Stanach Zjednoczonych. W roku 1916 odbyła się pierwsza konwencja w języku ormiańskim w Rhode Island[5]. W roku 1921 w Stanach Zjednoczonych zaczęła ukazywać się „Strażnica” w języku ormiańskim. W roku 1924 w Bejrucie w Libanie otworzono Biuro Oddziału, które nadzorowało działalność ewangelizacyjną również na terenie Armenii[6]. W roku 1936 Vartuhi Terteryan powrócił do rodzinnej Armenii[5].

W roku 1974 Sergey Avetisyan poznał wierzenia Świadków Jehowy w Rosji. W tym samym roku 16 osób zostało ochrzczonych[5]. W następnym roku rozpoczęła się regularna działalność Świadków Jehowy w Armenii[3][7]. W roku 1989 około 100 osób regularnie uczestniczyło w zebraniach[5]. 27 marca 1991 roku Świadkowie Jehowy zostali prawnie zarejestrowani w całym Związku Radzieckim. Rok później liczni delegaci z Armenii byli obecni na kongresie międzynarodowymNosiciele światła” odbywającym się w Petersburgu.

W 1993 roku ze względu na podyktowaną sumieniem odmowę pełnienia służby wojskowej zaczęto wtrącać Świadków Jehowy do więzień[3]. W roku 1993 około 600 osób przyjęło chrzest, a dwa lat później jakieś 6000 osób było obecnych na uroczystości Wieczerzy Pańskiej[5]. W 1999 roku rząd armeński odmówił rejestracji wyznania, co wiązało się z wyrokami skazującymi dla młodych Świadków za odmowę pełnienia służby wojskowej, podyktowaną względami religijnymi. Dwa lata później korzystne wyroki sądowe uwolniły Świadków Jehowy od zarzutu bezprawnej działalności religijnej. W tym czasie w Armenii działało ponad 7 tysięcy głosicieli[8].

Rejestracja wyznania[edytuj | edytuj kod]

8 października 2004 roku – po złożeniu piętnastego wniosku o rejestrację – Świadkowie Jehowy zostali zalegalizowani. Nie spowodowało to jednak zakończenia procesów wytaczanych za odmowę służby wojskowej[3][9].

W czerwcu 2005 roku po raz pierwszy do Armenii oficjalnie dotarła przesyłka z literaturą religijną Świadków Jehowy. Rok później 100 armeńskich delegatów brało udział w kongresie międzynarodowym „Wyzwolenie jest blisko!” w Chorzowie. W 2007 roku w kraju działało 9618 wyznawców, a na uroczystości Wieczerzy Pańskiej (Pamiątce) zebrało się 23 977 osób.

W tym samym roku Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zobowiązało Armenię do przyjęcia ustawy o zastępczej służbie wojskowej. W tym czasie 73 wyznawców przebywało w więzieniach za odmowę służby wojskowej, a wyroki sięgały nawet 3 lat[10]. Jeden z uwięzionych Świadków, Wahan Bajatjan, złożył skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na decyzję armeńskiego Sądu Najwyższego, odmawiającą mu odbycia w Armenii alternatywnej cywilnej służby zastępczej pomimo nakazu Parlamentu Europejskiego (co skutkuje orzekaniem kar więzienia dla odmawiających służby wojskowej). W kolejnym roku 83 Świadków Jehowy dalej było uwięzionych za swe przekonania religijne. W Armenii zanotowano liczbę 100 zborów, a łączna liczba głosicieli przekroczyła 10 000.

W 2009 roku 74 Świadków Jehowy było nadal uwięzionych za odmowę pełnienia służby wojskowej ze względów religijnych (dane za sierpień). Ponieważ wszystkie miejscowe sądy wydały wyroki skazujące, czterech młodych Świadków Jehowy skierowało pozwy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 8 października 2009 roku armeńscy Świadkowie Jehowy zwrócili się z prośbą do prezydenta Armenii Serża Sarkisjana o to, by mogli korzystać w praktyce ze swojego konstytucyjnego prawa do swobodnego zgromadzania się zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka[11][12]. Rok później zanotowano liczbę 11 123 głosicieli.

W marcu 2011 roku 74 Świadków Jehowy wciąż przebywało w więzieniach z powodu odmowy pełnienia służby wojskowej ze względu na przekonania religijne (nadal odmawiano im możliwości odbycia alternatywnej służby zastępczej). Wiosną tego samego roku do kraju przybyli misjonarze, absolwenci Szkoły Gilead. 27 czerwca ponownie wysłano petycję do prezydenta odnośnie prawa do zgromadzania się. Na przełomie czerwca i lipca pod wpływem urzędników państwowych i duchownych Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego właściciele obiektów, w których miały się odbyć kongresy, wypowiedzieli umowy o wynajęcie obiektów. 7 lipca 2011 roku Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka większością głosów szesnaście do jednego (przedstawiciela Armenii) orzekła, że Armenia narusza prawo do wolności sumienia miejscowego Świadka Jehowy – Wahana Bajatjana, skazanego i uwięzionego za odmowę pełnienia służby wojskowej ze względu na sprzeciw sumienia. Orzeczenie to oznacza ostateczne określenie definicji ochrony praw osób odmawiających pełnienia służby wojskowej ze względu na sprzeciw sumienia w 44-letniej historii orzecznictwa w tej kwestii[13][14][15][16].

Wprowadzenie służby zastępczej[edytuj | edytuj kod]

10 stycznia 2012 roku ETPC wydał dwa wyroki, kontynuując ochronę praw osób odmawiających pełnienia służby wojskowej ze względu na sprzeciw sumienia. Jednak władze Armenii nadal ignorowały dyrektywy ETPC i w styczniu uwięziły kolejnych pięć osób. 27 listopada 2012 roku ETPC orzekł, „że rząd Armenii naruszył prawa człowieka i musi wypłacić 112 000 euro odszkodowania i kosztów procesu 17 osobom, które ze względu na sumienie odmówiły pełnienia służby wojskowej[17]. Jednocześnie liczba Świadków Jehowy skazanych za odmowę pełnienia służby wojskowej od 1991 roku przekroczyła 450 osób, a w 2012 roku 58 młodych mężczyzn nadal odbywało wyroki za przekonania religijne[18][19].

8 czerwca 2013 roku rząd Armenii przyjął zmiany, na podstawie których 25 lipca weszły w życie przepisy umożliwiające wprowadzenie alternatywnej służby cywilnej odbywającej się poza kontrolą wojskową. Zobowiązują one ubiegających się o taką służbę do wykonywania prac zastępczych w okresie 36 miesięcy, po 48 godzin w tygodniu, z prawem do 10 dni urlopu w ciągu roku[20][21]. 8 i 9 października 2013 roku – na podstawie amnestii z 3 października 2013 roku, dotyczącej skazanych za odmowę pełnienia służby wojskowej ze względu na sprzeciw sumienia, wypuszczono z więzień ośmiu Świadków Jehowy, których czas do zakończenia odbywania kary był krótszy niż sześć miesięcy[20].

23 października 2013 roku Komisja reprezentująca rząd Armenii po wysłuchaniu uwzględniła wnioski dotyczące alternatywnej służby cywilnej 51 z ponad 90 Świadków Jehowy, którzy złożyli wnioski do nowego programu zgodnego z zaleceniami ETPC. Następnego dnia ta sama Komisja w więzieniu w Erebuni uwzględniła wnioski złożone przez 6 z 20 jeszcze uwięzionych Świadków. Komisja rozpatrzy również pozostałe wnioski dotyczące zarówno uwięzionych, jak i przebywających na wolności Świadków Jehowy, ubiegających się o służbę cywilną, będącą poza kontrolą wojskową. Od lipca 2011 roku (gdy zapadł ostateczny wyrok Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Bajatjan przeciwko Armenii) do października 2013 roku 86 mężczyzn spędziło w armeńskich więzieniach łącznie 168 lat, pozostały więc do rozwiązania kwestie wymazania wyroków oraz odszkodowań za sprawy, które odbyły się po ostatecznym wyroku ETPC[20]. 12 listopada 2013 roku zwolniono ostatnich 14 Świadków Jehowy pozostających w więzieniach za odmowę pełnienia służby wojskowej. Decyzje te zakończyły problem Świadków Jehowy w Armenii, spośród których, począwszy od 1993 roku, ponad 450 znalazło się z tego powodu w więzieniach[22]. Łącznie pod koniec 2014 roku służbę cywilną pełniło co najmniej 126 Świadków Jehowy[23][24], a do 2016 roku w tej służbie uczestniczyło ponad 200. Komisja Wenecka Rady Europy udzieliła Armenii pochwały za wprowadzenie tej zmiany, nazywając ją „znakomitym sposobem zastosowania się do orzeczenia w sprawie Bajatjan przeciw Armenii”[25].

12 października 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Adian i inni przeciwko Armenii orzekł, że czterech Świadków Jehowy zostało niesłusznie skazanych na więzienie za odmowę wykonania alternatywnej służby, mającej odbywać się pod nadzorem wojskowym. Dotyczyła ona Artura Adiana, Wahana Margariana, Hariutiuna Chaczatriana i Garegina Awetisjana, których latem 2011 roku skazano na dwa i pół roku więzienia. Trybunał orzekł, że Armenia nie zapewniła im możliwości wykonywania alternatywnej służby o charakterze czysto cywilnym, a skazanie miało miejsce już po ogłoszeniu przez Wielką Izbę ETPC wyroku w sprawie Bajatjan przeciw Armenii. Decyzja ta stwierdza, że działania władz naruszyły ich prawo do wolności sumienia i religii, zagwarantowane w art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Armenii nakazano wypłacić każdemu z wnioskodawców po 12 000 euro zadośćuczynienia. ETPC orzekł, że Armenia musi zapewnić obdżektorom „możliwość odbycia służby alternatywnej o charakterze czysto cywilnym, która nie nosi znamion sankcji odstraszających ani karnych”[26][27].

Rozwój działalności[edytuj | edytuj kod]

W 2015 roku zorganizowano specjalną trzytygodniową kampanię kaznodziejską, w której brały udział również ormiańskojęzyczne grupy z 6 krajów. Szczególną uwagę poświęcono grupie uchodźców posługujących się językiem zachodnioormiańskim[28].

14 maja 2016 roku 6435 osób wzięło udział w uroczystości oddania do użytku Biura Oddziału, Sali Zgromadzeń oraz obiektów szkoleniowych. Przemówienie okolicznościowe wygłosił David Splane z Ciała Kierowniczego[7][29]. W lipcu 2018 roku w Tbilisi w Gruzji odbył się kongres specjalny pod hasłem „Bądź odważny!” z udziałem zagranicznych delegacji, w tym z Armenii[30]. W 2020 roku delegacja z Armenii będzie brała udział w kongresie specjalnym pod hasłem „Zawsze się radujcie!” w Helsinkach[31].

W Biurze Oddziału tłumaczy się literaturę biblijną na język ormiański, ormiański alfabet Braille’a, ormiański język migowy oraz język ormiański (Górski Karabach)[4].

Zebrania zborowe i kongresy odbywają się w języku ormiańskim, angielskim, kurdyjskim (kurmandżi), perskim, rosyjskim i rosyjskim migowym.

Władze niektórych miast nie wydają zgody na budowę Sal Królestwa, celnicy nakładają ogromne podatki na sprowadzaną literaturę religijną, a przeciwnicy szerzą oszczerstwa pod adresem Świadków Jehowy, korzystając z mediów i innych form przekazu. Świadkowie Jehowy zwrócili się zarówno do krajowych, jak i międzynarodowych sądów w celu rozwiązania tych problemów[32].

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Zbory i grupy ormiańskojęzyczne działają również w Argentynie, Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Niemczech, Polsce (Łódź, Warszawa), Rosji, Stanach Zjednoczonych, Turcji i na Ukrainie.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Armenia – Ilu tam jest Świadków Jehowy. jw.org. [dostęp 2018-12-25].
 2. a b Watchtower: Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2018. jw.org.
 3. a b c d Watchtower: Sytuacja prawna i prawa człowieka. Armenia. jw.org. [dostęp 2015-10-24].
 4. a b Watchtower: Biuro Oddziału w Armenii. jw.org. [dostęp 2017-08-29].
 5. a b c d e Welcome to the Armenia Branch Office of Jehovah’s Witnesses. Watchtower, 2013. (ang.)
 6. Rocznik Świadków Jehowy 2017. Towarzystwo Strażnica, 2016, s. 90.
 7. a b Rocznik Świadków Jehowy 2017. Towarzystwo Strażnica, 2016, s. 28, 29.
 8. Sąd Kasacyjny staje w obronie prawdziwego wielbienia w „ziemi Ararat”. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 11, 12, 1 kwietnia 2003. Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. 
 9. Rocznik 2006
 10. Rocznik Świadków Jehowy 2008. Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2008, s. 18, 19.
 11. Rocznik Świadków Jehowy 2010. Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2010, s. 17, 18.
 12. Rocznik Świadków Jehowy 2011. Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2011, s. 21.
 13. ETPC: Case of Bayatyan v. Armeinia (Application no. 23459/03) (ang.). echr.oec.int, 2011-07-07. [dostęp 2015-06-09].
 14. ETPC: Sprawa Bayatyan przeciwko Armenii (Skarga nr 23459/03). Wyrok.. nsa.gov.pl, 2014. [dostęp 2015-09-05].
 15. Amnesty International Polska: Europejski Trybunał Praw Człowieka potwierdza prawo do odmowy odbycia służby wojskowej ze względu na swoje przekonania. amnesty.org.pl, 2011-07-07. [dostęp 2015-09-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-16)].
 16. Rocznik Świadków Jehowy 2012. Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2012, s. 34.
 17. Watchtower: Armenia wypłaci odszkodowanie 17 Świadkom Jehowy. jw.org, 2012-12-03. [dostęp 2017-10-18].
 18. Trybunał Europejski broni wolności sumienia. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. CXXVIII, s. 25–30, 1 stycznia 2007. Watch Tower Bible and Tract Society. ISSN 1234-1150. 
 19. Rocznik Świadków Jehowy 2014. Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2014, s. 30.
 20. a b c Watchtower: Armenia wprowadza alternatywną służbę cywilną dla osób, które ze względu na sumienie odmawiają służby wojskowej. jw.org, 2013-11-05. [dostęp 2013-11-30].
 21. Królestwo Boże panuje!. Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, 2014, s. 152, 153.
 22. Watchtower: Władze Armenii uwolniły wszystkich uwięzionych Świadków Jehowy. jw.org, 2013-11-20. [dostęp 2013-12-10].
 23. Watchtower: Armenia z powodzeniem wprowadza alternatywną służbę cywilną. jw.org, 2015-02-05. [dostęp 2015-02-13].
 24. Rocznik Świadków Jehowy 2015. Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2015, s. 30.
 25. Watchtower: Pierwsi Świadkowie Jehowy zakończyli odbywanie alternatywnej służby cywilnej w Armenii. jw.org, 2016-08-08. [dostęp 2016-08-11].
 26. Watchtower: Europejski Trybunał Praw Człowieka opowiada się za prawami osób odmawiających służby wojskowej w Armenii. jw.org, 2017-10-16. [dostęp 2017-10-17].
 27. ETPC: Shortcomings in Armenian alternative to military service for conscientious objectors before 2013 (ang.). hudoc.echr.coe.int, 2017-10-12. [dostęp 2017-10-19].
 28. Watchtower: Specjalna kampania głoszenia w Armenii. tv.jw.org, 2016-11-07. [dostęp 2016-11-08].
 29. Watchtower: Oddanie do użytku Biura Oddziału w Armenii — historyczne wydarzenie. tv.jw.org. [dostęp 2019-04-13].
 30. Watchtower: Kongresy specjalne 2018. jw2018.org, 2017-09-10. [dostęp 2017-09-10]. [zarchiwizowane z tego adresu].
 31. Watchtower: Kongresy specjalne 2020. jwevent.org, 2018-09-02. [dostęp 2019-09-02].
 32. Watchtower: Armenia — podstawowe informacje. jw.org. [dostęp 2015-10-30].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]